English Thứ Hai, 24-02-2020, 21:45 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119539757
Đang online: 261
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tổng kết, đánh giá thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đăng ngày: 13/02/2020; 99 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu sác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 theo Đề cương yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 412/BKHĐT-TCTT ngày 20/01/2020; đánh giá cơ chế quản lý điều hành thực hiện các Chương trình MTQG áp dụng trong giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cơ chế quản lý điều hành giai đoạn 2021-2025; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 27/3/2020 để tổng hợp.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phá​t triển nông thôn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10/4/2020 để Báo cáo các Bộ, ngành liên quan; đồng thời Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống quản lý đầu tư công theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích