English Thứ Sáu, 24-01-2020, 03:57 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117138571
Đang online: 143

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-15/11/2019)

Đăng ngày: 15/11/2019; 1379 lần đọc

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; thực hiện kết quả rà soát, chuyển đổi 3 loại rừng; xử lý tình hình thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT tuyến QL1, đoạn qua KCN VSIP Quảng Ngãi và KCN Tịnh Phong; khẩn trương thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo; rà soát, xử lý việc cấp bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật; xử lý các chất thải nguy hại đã chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-15/11/2019)​.​

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

 

​Về hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư công, yêu cầu ngay sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định và văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của ​Quốc hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho các sở, ban ngành, BQL dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công để thống nhất triển khai khi Luật có hiệu lực thi hành.

 

Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời nắm bắt thông tin từ Trung ương, tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết ngay kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020, kế hoạch vốn năm 2019 các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vào những tháng cuối năm 2019 để các đơn vị sớm có điều kiện triển khai thực hiện và giải ngân;

 

Đồng thời, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vốn ngân sách địa phương đợt 2 vào cuối năm 2019; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép điều chỉnh vốn trung ương từ dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư;

 

Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài rà soát, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 (nếu có nhu cầu).

 

Sở Tài chính phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, địa phương liên quan trong việc thực hiện giao, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện tất cả các thủ tục đầu tư các dự án dự kiến sử dụng vốn trung ương năm 2019; Tập trung tổ chức triển khai thực hiện ngay đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn vào những tháng cuối năm 2019; Chủ động rà soát, đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư có quyết định đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư sau ngày 31/10/2018; chủ động rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của những dự án chậm, không thực hiện sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn có nhu cầu bổ sung vốn hoặc dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư (bao gồm cả những dự án có Quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2018) có khả năng giải ngân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, tổ chức trực báo hàng tuần, tháng tháng, hàng quý, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Có trách nhiệm rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; nhóm các dự án vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết, tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.

 

Trong tháng 11/2019, hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án được giao trong kế hoạch năm 2019.

 

Kịp thời gửi hồ sơ dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để Kho bạc Nhà nước thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định.

 

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn viện trợ không hoàn lại, yêu cầu các chủ đầu tư rà soát trường hợp có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, có nhu cầu giải ngân vượt kế hoạch vốn nước ngoài được giao hoặc phát sinh khoản vay mới chưa được dự toán, có văn bản đề xuất UBND tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính theo dõi tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; khẩn trương nhập TABMIS cho các dự án sau khi được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn năm 2019; đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành.

 

Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; cho phép giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương và kế hoạch vốn nước ngoài vay lại một cách độc lập, không để ảnh hưởng, làm chậm tiến độ giải ngân các dự án. Thực hiện giải ngân vốn các dự án được cấp có thẩm quyền bố trí trong kế hoạch năm 2019 đã có đủ thủ tục đầu tư sau ngày 31/10/2018.

 

Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng hệ thống thông tin trực tuyến tại địa chỉ: https://dautucong.mpi.gov.vn để cập nhập, lưu trữ thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm rà soát, cập nhập thông tin từng dự án lên hệ thống, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

 

Về triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo đúng quy định, tiến độ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 3900/UBND-TH ngày 10/7/2019 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/9/2019. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2020 để kịp thời giao kế hoạch đầu tư năm 2020 theo đúng quy định.

 

Thực hiện kết quả rà soát, chuyển đổi 3 loại rừng

 

Chủ tịch UBND tỉnh  chỉ đạo về tổ chức thực hiện kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất gắn với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo đó, trong khi chờ tích hợp kết quả thực hiện dự án: Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào quy hoạch tỉnh để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND các huyện thành phố và các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện theo quy hoạch 03 loại rừng của tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015. 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xác định khối lượng và giá trị thực hiện hoàn thành đến thời điểm hiện tại của dự án Rà soát, chuyển đổi quy hoạch, làm cơ sở để phối hợp với các Sở liên quan đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn thanh toán cho đơn vị thực hiện; thực hiện việc lưu trữ, bảo quản thông tin, tài liệu liên quan về kết quả thực hiện dự án Rà soát, chuyển đổi quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, các Chủ rừng nhóm II phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng sở tại và chính quyền địa phương các cấp huyện/xã tổ chức quản lý chặt chẽ diện tích đất, rừng trên lâm phần được giao, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn quản lý nói chung và các vị trí chuyển đổi thuộc dự án Rà soát, chuyển đổi quy hoạch nói riêng.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố đưa diện tích đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh vào kế hoạch sử dụng đất của các địa phương và trình phê duyệt, để làm cơ sở giao đất gắn liền với giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp với pháp luật về Đất đai, pháp luật về Lâm nghiệp.

 

UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn, nhất là diện tích đất, rừng ở các khu vực chuyển đổi theo dự án Rà soát, chuyển đổi quy hoạch; tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/4/2019; rà soát, bổ sung diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 03 loại rừng vào kế hoạch sử dụng đất của địa phương, để thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng theo đúng quy định tại Điều 10 của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

 

Xử lý tình hình thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát tình hình sử dụng giáo viên, thống kê cụ thể, chi tiết tình trạng thiếu giáo viên tại từng trường thuộc phạm vi quản lý của địa phương; trong đó, nêu rõ số lượng giáo viên thiếu theo thực tế, thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao trên số lượng học sinh hiện có, nguyên nhân thiếu; đánh giá, nhận định tình hình thừa thiếu giáo viên và đề xuất hướng giải quyết. 

 

​Trong trường hợp cần thiết, xin chỉ tiêu biên chế, xin chủ trương hợp đồng giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy; báo cáo gửi về Sở Giáo dụ​c và Đào tạo, Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2019.

 

Trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cụ thể số lượng giáo viên thiếu hụt trên địa bàn toàn tỉnh; đánh giá, nhận định hiệu quả sử dụng đội ngũ giáo viên tại các trường; đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với các đơn vị sử dụng, bố trí giáo viên chưa hợp lý và số lượng biên chế cần xin bổ sung (nếu có).

 

Sở Nội vụ khẩn trương tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo và xin bổ sung biên chế (nếu có) để giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT tuyến QL1, đoạn qua KCN VSIP Quảng Ngãi và KCN Tịnh Phong

 

Chủ tịch UBND chỉ đạo​ BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi lập hồ sơ thực hiện dự án mở rộng làn đường tại nút giao Quốc lộ 1 - KCN Tịnh Phong (từ điểm đặt trụ đèn tín hiệu giao thông kéo dài về hướng Nam khoảng từ 35 mét đến 45 mét), để phân làn đường dành riêng cho toàn bộ người và phương tiện tham gia giao thông đi theo hướng từ Nam ra Bắc rẽ phải trực tiếp vào KCN Tịnh Phong (có dải phân cách giữa làn đường trên Quốc lộ 1 và làn đường dành riêng vào KCN Tịnh Phong); gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh việc bố trí kinh phí thực hiện.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Sơn Tịnh rà soát hệ thống đường gom tại các khu công nghiệp, khu đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dọc theo tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua KCN VSIP Quảng Ngãi và KCN Tịnh Phong để yêu cầu chủ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ tại các điểm đấu nối vào quốc lộ theo quy hoạch để phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu công nghiệp; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải phối hợp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, nhất là các phương tiện vận tải khối lượng lớn như: xe chở đất, các, dăm gỗ, vật liệu thi công các công trình, dự án lưu thông vào giờ cao điểm dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn KCN VSIP Quảng Ngãi và KCN Tịnh Phong. Khi có sự cố gây ùn tắc giao thông khẩn trương bố trí lực lượng chỉ huy, điều khiển nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

 

Sở Giao thông vận tải khẩn trương di dời biển báo điểm dừng xe buýt để lắp đặt tại các vị trí thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là công nhân lao động tại KCN VSIP Quảng Ngãi và KCN Tịnh Phong nhưng không ảnh hưởng đến an toàn giao thông; hoàn thành trong tháng 11/2019.

 

UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ lều quán lấn chiếm hàng lang an toàn đường bộ để bán hàng ăn uống buổi sáng gây nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên đoạn tuyến này; trường hợp người dân không chấp hành phải tổ chức cưỡng chế, giải tỏa trả lại hành lang an toàn giao thông; thực hiện hoàn thành trong tháng 11/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Cục Quản lý đường bộ III khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, lắp đặt biển báo khu vực đông dân cư trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua chợ Bò xã Tịnh Phong.

 

Khẩn trương thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện miền núi khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được kịp thời, phù hợp với thực tế nhu cầu địa phương và đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chủ động  kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND các xã, các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

 

​Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với những đơn vị, địa phương thực hiện không đảm bảo yêu cầu, để xảy ra những hạn chế, kém hiệu quả của chính sách (nếu có).

 

Rà soát, xử lý việc cấp bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; kịp thời phát hiện và phối hợp cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

​Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan rà soát trên các trang mạng xã hội nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có hành vi giới thiệu mua bán, trao đổi các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh theo thời gian quy định.

Xử lý các chất thải nguy hại đã chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama tiếp tục quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; thường xuyên tổ chức quan trắc, giám sát các thông số môi trường theo đúng quy định; tạo mọi điều kiện để các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân theo dõi, giám sát hoạt động xử lý chất thải tại Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên. 

UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Chánh p​hối hợp với Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama thông báo để người dân biết về kết quả thực hiện công tác xử lý các chất thải nguy hại đã chôn lấp tại ô chôn lấp chất thải nguy hại hiện hữu của Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên; đồng thời, giao chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát và phản ánh kịp thời về hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải của Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama.

 

T.H (tổng hợp)​​​​​​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích