English Thứ Sáu, 24-01-2020, 14:32 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117174941
Đang online: 148

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 21-25/10/2019)

Đăng ngày: 25/10/2019; 1320 lần đọc

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới; khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh; giải quyết vướng mắc các dự án: Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Khu du lịch biển Mỹ Khê và tính thuế tài nguyên cát; đẩy mạnh các hoạt động, dịch vụ kinh doanh về đêm hợp pháp trên địa bàn tỉnh; khẩn trương triển khai dự án Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý; tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú ​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 21-25/10/2019)​.​

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới

 

Đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ​các cơ quan truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có kết thúc”. 

 

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các địa phương trong lãnh đạo chỉ đạ​o thực hiện Chương trình nông thôn mới nhằm đạt được mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn.

 

Các sở ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện để đảm bảo đến cuối năm 2019 hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 theo chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và đến cuối năm 2020 hoàn thành mục tiêu do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.

 

Trên cơ sở chỉ đạo thực hiện Chương trình sau năm 2020 của Trung ương, tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu tỉnh ban hành các cơ chế chính sách riêng cho tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 như: Cơ chế lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình khác với xây dựng nông thôn mới; Chính sách hỗ trợ từ ngân sách các cấp cho xây dựng nông thôn mới, cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thôn nông thôn. Ngoài ra, rà soát, ban hành Bộ tiêu chí cho giai đoạn tới phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trong đó quan tâm đến đặc điểm vùng miền, đặc biệt là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người.

 

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của UBND tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ... để phát huy được thế mạnh của từng vùng, từng địa phương; tổ chức phát triển sản xuất theo hướng bền vững, gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, gắn xây dựng nông thôn mới với chuyển dịch lao động nông thôn, thực sự nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn,...

 

Khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, Dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Lý Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/11/2019 để xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường tháng 11/2019.

 

​Đó là cho chủ trương đầu tư các dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2; Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực sông Trà Khúc); Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn và Tiểu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi.

 

Ngoài ra, xin điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi lên hạng 1.

 

Giải quyết vướng mắc các dự án:Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Khu du lịch biển Mỹ Khê và tính thuế tài nguyên cát

 

Về giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng (khu A+B), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại thuộc dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng, theo đề xuất tại phương án 1 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình công nghiệp và dân dụng tỉnh tại Báo cáo số 1000/BC-BQLDDCN ngày 30/8/2019. Giao Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo hợp lý, công bằng giữa các hộ dân. Ngân sách tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí để bố trí thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án.

 

Về xử lý vướng mắc liên quan đến dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, thống nhất vị trí mở mới tuyến đường nối từ đường bờ Đông sông Kinh với tuyến đường dọc ven biển, chiều rộng mặt đường 10,5m; mở rộng đường bờ Đông sông Kinh và vòng xoay lên 10,5m để đồng bộ hệ thống giao thông. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình công nghiệp và dân dụng tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bổ sung tuyến đường này vào đường ven biển thuộc dự án Cơ sở hạ tầng khu du lịch biển Mỹ Khê để sớm triển khai hoàn thiện. Người dân vẫn sử dụng tuyến đường nội bộ của dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê đến khi tuyến đường phục vụ dân sinh mới hoàn thành và thông xe.

 

Cho Nhà đầu tư được thuê 4.995 m2 đất (diện tích đất mặt nước thuộc khu vực giáp ranh phía Bắc dự án), bù phần diện tích giao thông (17.121 m2) Công ty bàn giao lại cho địa phương để Công ty đầu tư hạ tầng dự án. Thống nhất xem xét, điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 để đồng bộ hành lang bảo vệ bờ biển tại khu vực dự án như đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4602/STNMT-QLĐĐ ngày 08/10/2019.

 

Thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000, quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi và quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê. Tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân về việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Các sở, ngành, địa phương và Nhà đầu tư theo chức năng chủ động triển khai thực hiện.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư theo quy định để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện dự án.

 

Đối với việc xác định giá tính thuế tài nguyên cát và việc miễn tiền thuê đất: Về giá tính thuế tài nguyên cát, việc xác định giá tính thuế tài nguyên cát được thực hiện theo đúng Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện, nhằm mục tiêu không thất thoát ngân sách từ nguồn thu thuế tài nguyên.

 

Việc miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, với thời gian cho thuê được cập nhật phù hợp để áp dụng việc miễn tiền thuê đất cho các đơn vị này theo đúng quy định.

 

Đẩy mạnh các hoạt động, dịch vụ kinh doanh về đêm hợp pháp trên địa bàn tỉnh

 

Để thúc đẩy kinh tế ban đêm, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh thời gian đến, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố căn cứ tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tiễn của địa phương, tập trung nghiên cứu, triển khai áp dụng các mô hình kinh tế ban đêm phù hợp trên địa bàn. Tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, điều hành; năng động, sáng tạo trong việc áp dụng triển khai các mô hình mới nhằm tạo không gian, diện mạo mới của địa phương. 

 

​Đối với các địa phương đang có tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, có số lượng du khách lưu trú chiếm tỷ lệ cao trong tỉnh, cần tận dụng cơ hội, đẩy mạnh và khuyến khích các hoạt động, dịch vụ kinh doanh về đêm hợp pháp, sôi động, mới mẻ, tạo ấn tượng và sức hút đối với du khách; trong đó, chú trọng khuyến khích các hoạt động, chương trình giải trí, văn hóa ​vào ban đêm; kêu gọi sự hưởng ứng, tham gia của lực lượng thanh niên năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm; đồng thời, cần lưu ý các yếu tố tác động đến hoạt động du lịch như khí hậu, môi trường,… để tính toán các phương án và triển khai mô hình cho phù hợp.

 

Riêng UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn, ngoài các nhiệm vụ nêu trên, cần chỉ đạo khắc phục ngay các hạn chế, bất cập tại 02 chợ đêm Sông Trà và Lý Sơn, đảm bảo sự phát triển văn minh, khai thác hiệu quả tiềm năng để thu hút và giữ chân khách du lịch đến tham quan tại tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cần nghiên cứu quy hoạch những khu vực, địa điểm có khả năng phát triển kinh tế ban đêm (như thành phố Quảng Ngãi, Lý Sơn, Sa Huỳnh…) để có cơ sở phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thu hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ để phát huy tối đa tiềm năng về du lịch của tỉnh, nhất là gắn với mô hình kinh tế ban đêm.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu các loại hình kinh tế ban đêm có thể áp dụng, triển khai trên địa bàn tỉnh, như mô hình chợ đêm gắn với phát triển du lịch đang hoạt động hiệu quả tại nhiều tỉnh,… tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách để thúc đẩy kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh.

 

Khẩn trương triển khai dự án Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp điện cho dự án theo đề xuất của Sở Xây dựng, Sở Công Thương (tại các văn bản: Số 2128/SXD-QHKT ngày 17/7/2019; số 1485/SCT-QLNL ngày 09/8/2019). Công ty TNHH MTV Đầu tư dịch vụ Thiên Ý khẩn trương triển khai thực hiện dự án Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý, hoàn thành đúng thời hạn phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư.

 

​Các sở, ngành, địa phương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, xem xét giải quyết nhanh chóng các thủ tục có liên quan theo thẩm quyền để Nhà đầu tư kịp thời triển khai dự án, hoàn thành đúng tiến độ đã phê duyệt.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Nhà đầu tư ký văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án, ràng buộc chặt chẽ, đảm bảo việc kiểm tra, xử lý, thu hồi dự án nếu vi phạm theo quy định của Luật Đầu tư; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án, kịp thời xử lý, báo cáo để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

​Hiện nay, khu vực Km0+300 nằm trên đoạn tuyến QL.24C thuộc KKT Dung Quất, có lưu lượng tham gia giao thông tăng cao mỗi khi có tàu cập cảng; tì​nh hình giao thông tại khu vực này rất lộn xộn, có nhiều xe đi hoặc dừng đỗ ngược chiều, lấn chiếm lòng đường làm tăng nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Đồng thời, các hộ dân kinh doanh hàng quán dọc đường, đặc các biển quảng cáo lấn chiếm thắt hẹp lòng đường.

 

Để đảm bảo an toàn giao thông khu vực này, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác điều tiết giao thông, bổ sung biển báo cấm dừng, đỗ xe, tăng cường hoạt động cưỡng chế xử phạt các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Về lâu dài, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi nghiên cứu phương án điều chỉnh giao thông tổng thể tại khu vực tiếp giáp cảng nêu trên nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành hóa, kết nối cảng biển với giao thông đường bộ, trong đó có xem xét đến việc đầu tư mở rộng QL24C (hiện QL.24C có quy mô mặt đường rộng 30m, gồm 4 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ, lề gia cố mỗi bênh rộng 0.5m, dải phân cấp giữa rộng 5m).

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến việc cấp phép đối với các hoạt động phải được cấp phép theo quy định của pháp luật về thủy lợi, đê điều và thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng quy định.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến việc quản lý khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát sỏi lòng sông, nhất là khu vực hạ lưu sông Trà Khúc đảm bảo không gây ảnh hưởng đến đê điều và hai tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lý đê điều của cơ quan chức năng và UBND các phường: Lê Hồng Phong, Trần Phú nhằm xử lý dứt điểm tình trạng xâm phạm, lấn chiếm hành lang tuyến đê bao sông Trà Khúc đoạn từ cầu Trường Xuân đến cầu Trà Khúc để xây dựng hàng quán; tình trạng khoan giếng trên đê và hành lang bảo vệ đê phục vụ hàng quán ban đêm,...

 

Chỉ đạo cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan tổ chức tháo dỡ Bãi đúc dầm phía bờ Bắc phục vụ thi công cầu Thạch Bích; tuyến đường vận chuyển phục vụ khai thác bãi cát Tổ 6, phường Lê Hồng Phong; tuyến đường vận chuyển phục vụ khai thác mỏ cát Lô 1, Doi 10, phường Lê Hồng Phong và phường Trần Phú và hoàn trả lại hiện trạng theo cam kết ban đầu nhằm đảm bảo thoát lũ cho sông Trà Khúc.

 

UBND huyện Tư Nghĩa chấn chỉnh công tác quản lý đê điều của cơ quan chức năng của huyện, UBND xã Nghĩa Hòa nhằm xử lý dứt điểm tình trạng xe chạy quá tải trọng trên công trình đê kè Hòa Hà.

 

Xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Công ty TNHH MTV  Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) lựa chọn phương án kỹ thuật, chọn đối tác và sử dụng vốn của Công ty để thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quảng Phú.

 

​Công ty QISC có trách nhiệm chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội và đời sống của người dân trong khu vực lân cận Khu công nghiệp Quảng Phú; đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải ra môi trường.

 

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các vị trí đã thỏa thuận đấu nối nước mưa và nước thải mà Ban quản lý đã thống nhất cho các doanh nghiệp đấu nối so với thực tế hiện nay theo kết quả kiểm tra, đặc biệt là các doanh nghiệp được chấp thuận đấu nối nước mưa ra Kênh Bầu Lăng. Kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp trong việc xây dựng các hạng mục công trình mà chưa được cấp phép, xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải chưa được cấp phép xây dựng theo quy định.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của các doanh nghiệp theo đúng thời gian mà doanh nghiệp đã cam kết. Đối với doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện thì xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý nếu vượt thẩm quyền.

 

Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm tra đột xuất để tránh sự đối phó của các doanh nghiệp, đặc biệt là việc xả lén nước thải chưa qua xử lý của các doanh nghiệp ra môi trường.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo UBND phường Quảng Phú và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân trong khu vực Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú biết về kết quả kiểm tra và vận động người dân không tập trung đông người để cản trở hoạt động của doanh nghiêp, có cơ chế khuyến khích người dân phát hiện việc xả thải lén của các doanh nghiệp ra môi trường cho các cơ quan chức năng xử lý.

 

                                                          T.H (tổng hợp)​​​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích