English Thứ Sáu, 24-01-2020, 01:27 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117129987
Đang online: 142

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 07-11/10/2019)

Đăng ngày: 11/10/2019; 1527 lần đọc

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, đầu tư công năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020; triển khai các giải pháp thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; công tác bồi thường, GPMB dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khoáng sản mùa mưa lũ; khẩn trương thực hiện hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường phòng, chống bệnh virus khảm lá sắn​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 07-11/10/2019)​.​

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2019

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu; thực hiện quyết liệt các giải pháp đối với các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, các lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế (trong đó, chú ý các chỉ tiêu về thu ngân sách, số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019). Đồng thời, rà soát, sâu sát với công việc, nhiệm vụ được giao, hoàn thành đúng tiến độ các nội dung theo kế hoạch, chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019.

 

Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách tại Thông báo số 222/TB-UBND ngày 13/9/2019; Công văn số 4806/UBND-TH ngày 28/8/2019 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Đối với các dự án đã tạm ứng vốn cho đơn vị thi công, yêu cầu Chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn ứng khối lượng đã tạm ứng. Cơ quan quản lý và thanh toán vốn đầu tư thường xuyên trực báo, theo dõi để tham mưu xử lý các vướng mắc phát sinh một cách kịp thời.

 

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và giao kế hoạch cho các đơn vị. Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 theo Chỉ thị số 15/CT-UBND​ ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh.

 

Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, ưu tiên các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân,... phấn đấu đưa huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh. Kịp thời khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo yêu cầu dạy học; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, không đảm bảo tiết học.

 

Về nhiệm vụ cụ thể, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 242/TB-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành cơ bản Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030 làm cơ sở cho việc xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 

Sở Công Thương tích cực theo dõi diễn biến thị trường để kịp thời chỉ đạo sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối hàng hóa thông suốt. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, trốn lậu thuế, kinh doanh trái phép. Bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn hồ đập, quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa bão; công tác quản lý và bảo vệ rừng. Tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, khống chế, dập dịch bệnh tả lợn Châu Phi, không để ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cộng đồng; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp; tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát, khoáng sản trái phép trên địa bàn. Giải quyết và xử lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nông thôn và đô thị trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổng hợp danh mục các công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11/2019 để thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019.

 

Sở Y tế tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, nhất là dịch bệnh trong mùa đông. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm quá tải trong khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thúc đẩy y tế tư nhân phát triển theo quy định của pháp luật.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời giúp đỡ, cứu trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, thực hiện hiệu quả đề án giảm nghèo.

 

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước.

 

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, đầu tư công năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2019, đánh giá tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó; đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019.

 

​Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2020; Báo cáo đánh giá​ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.

 

Đối với các cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định.

 

Triển khai các giải pháp thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản.

 

Tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền cấp quyền khai thác

 

Theo đó, Cục Thuế tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản, nhằm sớm phát hiện những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế để tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế theo quy định.

 

Đồng thời, cung cấp thông tin cho cơ quan tài nguyên và môi trường sản lượng khai thác theo hồ sơ khai thuế hàng năm đối với từng mỏ đã được cấp phép và tình hình chấp hành nghĩa vụ tài chính có liên quan; cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên còn nợ thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác để kịp thời phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu, chống thất thu thuế,... Thường xuyên chỉ đạo các Chi cục Thuế, các bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về hóa đơn, chứng từ tại các cơ sở kinh doanh nộp thuế khoán đối với sản lượng tài nguyên, khoáng sản đã được tập kết tại kho, bãi.

 

Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác, không để nợ phát sinh, nhất là nợ cấp quyền khai thác khoáng sản; trường hợp các tổ chức, cá nhân không chấp hành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, kịp thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy phép khai thác theo quy định.

 

Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đối chiếu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do đơn vị khai thác khai, nộp thuế với dữ liệu quản lý của cơ quan tài nguyên và môi trường; trường hợp sản lượng khai thuế không phù hợp với sản lượng được phép khai thác ghi trên Giấy phép khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời có biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của đơn vị; chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 

Quản lý chặt chẽ và cung cấp đầy đủ cho cơ quan thuế thông tin về cấp giấy phép khai thác, các thông tin điều chỉnh, bổ sung, cấp lại giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác, thông tin đóng mỏ hoặc gia hạn thời gian khai thác tài nguyên của các tổ chức, cá nhân để cơ quan thuế theo dõi, quản lý thu thuế, thu tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan,...

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản. Tích cực và thường xuyên phối hợp cơ quan thuế trong công tác quản lý thu ngân sách lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, chống thất thu ngân sách. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan thuế tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác đất san lấp công trình khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định,...

 

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao​ UBND các huyện: Đức Phổ, Ba Tơ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB của dự án đoạn qua địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu.

 

​Đồng thời, làm việc cụ thể với Ban Quản lý dự án​85 để cung cấp hồ sơ có liên quan và có kế hoạch bàn giao mặt bằng theo tiến độ thi công; trên cơ sở đó, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và cam kết thời hạn bàn giao mặt bằng.

 

Trong quá trình thực hiện phải chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền thì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền (UBND tỉnh chỉ xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh).

 

Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án và phối hợp với UBND huyện: Đức Phổ, Ba Tơ để thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án. Đảm bảo nguồn kinh phí để địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương giải quyết các vướng mắc khi UBND các huyện đề nghị, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban quản lý) thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB toàn bộ dự án.

 

​Được ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái​ định cư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh.

 

Ban Quản lý có trách nhiệm đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư của dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi, Sơn Tịnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh xử lý các trường hợp vướng mắc (nếu có); đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

 

Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khoáng sản mùa mưa lũ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế đối với các mỏ cát được cấp phép, đảm bảo việc dừng khai thác theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm xử lý theo quy định.

 

​Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan tham mưu việc bình ổn giá cát xây dựng, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trong 03 tháng cuối năm 2019, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tăng đột biến về giá cát xây dựng, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra việc tháo dỡ đường công vụ vận chuyển cát qua đê, kè, nhằm đảm bảo yêu cầu thoát lũ, đặc biệt là lưu vực hạ lưu sông Trà Khúc. Trường hợp phát hiện vi phạm xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

UBND các huyện, thành phố chủ động tăng cường việc kiểm tra, xử lý đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát, sỏi lòng sông; công tác bảo vệ, cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm theo quy định.

 

Khẩn trương thực hiện hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có lợn bị chết do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/10/2019.

 

​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi theo Kế hoạch và các nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Tăng cường phòng, chống bệnh virus khảm lá sắn

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh virus khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh.

 

​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống bệnh virus khảm lá sắn cấp tỉnh.

 

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, địa phương xây dựng Phương án phòng chống bệnh virus khảm lá sắn cấp huyện, tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình hình thiệt hại do dịch bệnh; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình nhiễm bệnh virus khảm lá sắn, làm cơ sở xem xét, quyết định việc tiêu hủy để ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.

 

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức tiêu hủy diện tích sắn bị nhiễm bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh do Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn; đồng thời, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện.

 

                                                               T.H (tổng hợp)​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích