English Thứ Năm, 23-01-2020, 23:56 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117123794
Đang online: 154

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 30/9-04/10/2019)

Đăng ngày: 04/10/2019; 1532 lần đọc

Chỉ đạo liên quan công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông cho cầu Trà Bồng​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 30/9-04/10/2019)​.​

Chỉ đạo liên quan công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh

 

Đối với Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ ​đạo trực tiếp tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2019. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 15/10/2019.

 

Đối với Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trong tháng 10/2019. Trong đó, lưu ý đối với giai đoạn xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổ chức Hội thảo (quy mô nhỏ) lấy ý kiến của các lãnh đạo tỉnh, chuyên gia để cho ý kiến về đề cương nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tỉnh trước khi hoàn chỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề cương theo quy định. Đối với giai đoạn lập quy hoạch tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổ chức đấu thầu qua mạng theo quy định; lựa chọn đơn vị tư vấn trong nước hoặc quốc tế có uy tín, đủ năng lực thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, trong quá trình thực hiện Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh cần tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan, đảm bảo quy trình xử lý nhanh, đúng quy định. Nghiêm túc phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh; trong đó, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia góp ý và đề xuất đối với các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương ngay từ giai đoạn xây dựng đề cương lập quy hoạch tỉnh (cần có định hướng và dự báo tốt đối với ngành, lĩnh vực, địa phương) để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Hội thảo về định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác lập Quy hoạch tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 11/2019). Theo đó, Hội thảo là nơi tập trung ý tưởng của các chuyên gia, nhà nghiên cứu nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc tổ chức Hội thảo là rất quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo với kế hoạch, nội dung công việc cụ thể, rõ ràng; tránh việc tổ chức hình thức, không đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, gây lãng phí thời gian, nguồn lực.

 

Đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

 

Đối với các dự án khởi công mới năm 2018 được bố trí vốn chuyển tiếp năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước và giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/11/2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, căn cứ vào kết quả giải ngân các dự án đến ngày 30/11/2019, nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trước ngày 15/12/2019 để đảm bảo giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2019, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau.

 

Đối với các dự án khởi công mới năm 2019, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 và đảm bảo kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đến ngày 31/8/2019 đạt 77% số vốn phân cho các huyện, thành phố; trong đó, vốn Trung ương đạt 74,6%, vốn ngân sách tỉnh đạt 81,0%. Hầu hết các huyện đã giải ngân đạt trên 70%, trong đó 03 huyện giải ngân thấp nhất, gồm Trà Bồng 43,3%, Tây Trà 62,7% và Bình Sơn 66,2%.

 

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh.

​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương nghiên cứu nội dung Công văn số 08/BCĐDTLCP ngày​ 27/8/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống DTLCP và Công văn số 1960/BNN-TY ngày 20/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 05/10/2019.

 

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung đẩy mạnh, nâng thời lượng tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

Khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông cho cầu Trà Bồng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND huyện Bình Sơn tổ chức phân luồng, lắp dựng Barie, lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông trên cầu Trà Bồng.

 

Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Bình Sơn nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Báo cáo số 121/BC-BQL ngày 25/9/2019 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 2 Công văn số 4932/UBND-CNXD ngày 04/9/2019, có ý kiến tham gia, đề xuất và xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trước ngày 10/10/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

T.H (tổng hợp)​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích