English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:31 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117109639
Đang online: 157

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 19-23/8/2019)

Đăng ngày: 23/08/2019; 2061 lần đọc

Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành; đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước; tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên; giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất; quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp; tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ 02/9 và khai giảng năm học mới; tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 19-23/8/2019)​.​

Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nghiêm túc thực hiện các nội dung về quyết toán dự án hoàn thành năm 2018, chi phí quản lý dự án và quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia theo kiến nghị của Bộ Tài chính tại Báo cáo ngày 22/7/2019; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở N​ông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. Thường xuyên tổ chức giao ban với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để kịp thời giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án; có chế tài xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý không thực hiện hết kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu và chủ động triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu về công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính tại văn bản số 9067/BTC-NSNN; thường xuyên rà soát, cập nhật và đăng tải thông tin tại chuyên mục "CÔNG KHAI NGÂN SÁCH" trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Sở Tài chính.

 

​Sở Tài chính xây dựng quy chế vận hành chuyên mục "HỎI VÀ ĐÁP" trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính (trường hợp chưa ban hành quy chế), để đảm bảo việc tiếp nhận và trả lời ý kiến của độc giả về ngân sách nhà nước được kịp thời, thực chất; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng Báo cáo ngân sách công dân cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh và các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát toàn bộ các công việc còn lại của dự án; trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan  đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2019.

 

​Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh và các huyện chủ động đề xuất với Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi để được hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các hoạt động của dự án như đã cam kết tại Hiệp định tài trợ.

 

Giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1).

 

​Theo đó, Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ ngày 15/8/2016, nhưng việc chậm trễ tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đến nay đã hơn 3 năm, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

 

Để giải quyết dứt điểm, không lãng phí đất đai và ảnh hưởng môi trường đầu tư chung của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đến 30/9/2019 phải hoàn trả đủ 100% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng ngân sách đã bỏ ra để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 100,4ha thuộc mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất. Đồng thời, phải xây dựng tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện dự án cụ thể để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

Trường hợp Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt không nộp tiền đúng hạn nêu trên hoặc có dấu hiệu trì hoãn, không thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh để thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định.

 

Về chính sách hỗ trợ, dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1) được áp dụng mức hỗ trợ bằng 30% tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thông qua việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng phục vụ cho dự án.

 

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị công nghiệp Dung Quất có diện tích 496ha, tại xã Bình Thạnh (Bình Sơn), được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 được chia làm 2 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1A có diện tích hơn 151ha và giai đoạn 1B có diện tích hơn 167ha, với tổng mức đầu tư 2.025 tỷ đồng; giai đoạn 2 có diện tích gần 177ha.

 

Quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng và Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đã đưa vào khai thác sử dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019.

 

​Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có kết cấu vách tường kích thước lớn trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn tỉnh.

 

​Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp ch​ặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao.

 

UBND các huyện, thành phố cần chủ động, linh hoạt, có giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để xóa bỏ dứt điểm các lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn theo quy định; kiên quyết ngăn chặn, xử lý ngay các tình huống mới phát sinh; tổ chức điều tra, khảo sát, nắm bắt nhu cầu học nghề ở địa phương, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011.

 

Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ 02/9 và khai giảng năm học mới

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương  thực hiện một số nội dung thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm 2019, Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

 

​Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sâu rộng đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, nhất là các quy tắc giao thông đường bộ khi vượt qua đường sắt. Tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông theo tổ chức gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong đơn vị kinh doanh vận tải, doanh nghiệp, khu công nghiệp có đông công nhân, trường học; tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 

Điều tra, xử lý nghiêm việc mua, bán giấy phép lái xe giả

 

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tăng cường tuần tra theo chuyên đề, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông (TNGT).

 

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông mở các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT vào các thời gian phức tạp về an toàn giao thông (tháng An toàn giao thông, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán...) và tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mua, bán giấy phép lái xe giả, mua bán giấy khám sức khỏe.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong phát hiện và xử lý vi phạm TTATGT kết hợp nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường biện pháp “xử lý nguội” thông qua Hệ thống camera giám sát an ninh, kết hợp xử lý vi phạm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh

 

Chuẩn bị đủ phương tiện phục vụ khách dịp Lễ 2/9

 

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách và xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là hành vi ép lái xe phải hoạt động quá thời gian làm việc theo quy định. Bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi hoạt động của thiết bị giám sát hành trình; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm.

 

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe và kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; công tác quản lý, cấp phép đấu nối vào các tuyến quốc lộ và đường tỉnh; rà soát, xử lý kịp thời các điểm đen và điểm tiềm ẩn về TNGT đường bộ.

 

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, bến cảng xây dựng phương án tổ chức vận tải, trong đó chú trọng tăng cường, điều tiết phương tiện trên các tuyến có lưu lượng khách đi lại thấp sang các tuyến có lưu lượng khách đi lại cao trong dịp Lễ 2/9 để bảo đảm có đủ phương tiện phục vụ khách.

 

Xử lý nghiêm các chủ xe ô tô đưa, đón học sinh không đảm bảo an toàn

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT và hướng dẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn cho cho học sinh, sinh viên; triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên trong dịp đầu năm học mới 2019 - 2020; phối hợp phát động “Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh tới trường” (tháng 9).


Tổ chức kiểm tra, rà soát các trường học sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô yêu cầu phải lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật; ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về ATGT, bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô; trên xe phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô.

 

Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về ATGT đối với các đơn vị vận tải có hợp đồng đưa đón học sinh; chấm dứt hợp đồng và xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về ATGT và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

 

UBND các huyện, thành phố quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ. Tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của xe công nông, xe cơ giới 3, 4 bánh hoạt động vận chuyển hàng hóa, nông sản phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch đồng loạt ra quân tháng cao điểm giải tỏa, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường để bảo đảm an toàn giao thông và văn minh đô thị trên toàn bộ mạng lưới giao thông trên địa bàn (kể cả đường giao thông nông thôn) trong tháng 9/2019; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không phân biệt bất kỳ trường hợp nào.

 

Tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các bước thực hiện theo Hướng dẫn số 3869/HD-STNMT ngày 22/8/2018 cảu Sở Tài nguyên và Môi trường về lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó xây dựng đơn giá gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để các huyện, thành phố áp dụng lập dự toán kinh phí thực hiện và thanh, quyết toán.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định đơn giá do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh thống nhất áp dụng hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác khảo sát, điều tra, thống kê quỹ đất công tích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện của các huyện miền núi và huyện Lý Sơn trình UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2330/UBND-KT​ ngày 13/5/2019.

 

UBND các huyện, thành phố trên cơ sở đơn giá do UBND tỉnh ban hành và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thực hiện và thanh, quyết toán. Chủ động sử dụng ngân sách của huyện để bố trí kinh phí thực hiện; đối với các huyện miền núi và huyện Lý Sơn tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh bố trí trong dự toán năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2330/UBND-KT ngày 13/5/2019.

 

                                                                 T.H (tổng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích