English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:37 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117110000
Đang online: 163

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 12-16/8/2019)

Đăng ngày: 16/08/2019; 2102 lần đọc

Một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; xây dựng đề án triển khai phong trào “Nói không với đồ nhựa dùng một lần”; đẩy mạnh việc áp dụng đấu thầu qua mạng; chỉ đạo liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Chợ Quảng Ngãi; quản lý khối lượng đất dư thừa trong hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng; tăng cường quản lý rừng Dự án KfW6,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 12-16/8/2019)​.

Một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

 

​Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số4276/UBND-TH ngày 31/7/2019 về tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

 

Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII.

 

Tiếp tục xử lý, giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị và các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020;xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022.

 

Quyết liệt thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn trong và ngoài ngân sáchĐẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; tổ chức thanh tra, kiểm tra thực tế, làm rõ nguyên nhân việc giải ngân chậm của từng dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các công trình chậm tiến độ.

 

Nghiêm túc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước.

 

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu năm 2019theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y các điểm giết mổ, tụ điểm mua bán, phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm. Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Triển khai phương án vận hành, bảo đảm an toàn cho các đập, hồ chứa trong mùa mưa bão.

 

Tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

 

Thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai danh sách các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý để thực hiện giao dịch trên Trang thông tin điện tử của Sở; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền đến người dân để tìm hiểu, nắm thông tin trước khi giao dịch, nhằm hạn chế các trường hợp rủi ro, gây thiệt hại về kinh tế. Phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan và các địa phương rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động giao dịch, mua bán tại các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, trường hợp phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

 

Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu, trực ban để giải quyết kịp thời khi có tình huống đột xuất xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, ma túy,… Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy,...

 

Xây dựng đề án triển khai phong trào “Nói không với đồ nhựa dùng một lần”

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án cụ thể việc triển khai thực hiện phong trào “Nói không với đồ nhựa dùng một lần” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, để phong trào được hưởng ứng thực hiện mạnh mẽ, đi vào thực tiễn cuộc sống, có chiều sâu, đạt hiệu quả lâu dài.

 

​Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có nội dung không sử dụng đồ nhựa dùng một lần đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng và đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, phong trào chưa đượa thực hiện rộng rãi, có chiều sâu, vì vậy cần xây dựng đề án để triển khai có kết quả phong trào này.

 

Đẩy mạnh việc áp dụng đấu thầu qua mạng

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các Ban Quản lý chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc đấu thầu qua mạng. 

 

​Chủ động thông tin rộng rãi về những gói thầu đấu thầu qua mạng trên các phương tiện truyền thông, giúp các nhà thầu tiếp cận kịp thời thông tin để tham dự. Tăng cường đặt hàng dịch vụ công; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch, phấn đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

 

Đối với gói thầu chưa áp dụng đấu thầu qua mạng, yêu cầu bên mời thầu đính kèm file hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ số liệu về kết quả đấu thầu qua mạng hàng tháng trên Hệ thống thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc và chỉ đạo thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019.

 

Chỉ đạo liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Chợ Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động xả nước thải tại Chợ Quảng Ngãi; hướng dẫn Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi lập hồ sơ, thủ tục môi trường, hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước của Chợ Quảng Ngãi khi thay đổi công năng trong quá trình hoạt động, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

 

​UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Chợ Quảng Ngãi.

 

Cụ thể, đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải để thu gom toàn bộ nước thải từ hoạt động của Chợ Quảng Ngãi về hệ thống xử lý nước thải tập trung; vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường.

 

Lập hồ sơ môi trường điều chỉnh, bổ sung khi thay đổi công năng so với thiết kế ban đầu, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

 

Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; báo cáo giám sát môi trường định kỳ trong quá trình hoạt động; hồ sơ xả nước thải khu vực chợ trung tâm của Chợ Quảng Ngãi;…

 

Rà soát, bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh của các hộ tiểu thương phải đảm bảo hợp lý, phù hợp công năng sử dụng, công suất thiết kế, không gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực Chợ Quảng Ngãi.

 

Quản lý khối lượng đất dư thừa trong hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

 

​Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, hướng dẫn các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về thu hồi khoáng sản là đất dư thừa (b​ao gồm đất sét) trong việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng có thu hồi đất dư thừa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn khi thực hiện công tác dồn điển đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng phải thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 50/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020; số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trường hợp có thu hồi đất dư thừa (bao gồm đất sét) thì xác định khối lượng đất dư thừa, gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,… và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

 

Tăng cường quản lý rừng Dự án KfW6

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với diện tích rừng Dự án KfW6 bàn giao cho địa phương; chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa nhất là các chủ rừng để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp v​à Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước có liên quan trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập UBND các huyện lập thủ tục chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc Dự án KfW6 nói riêng và các chương trình, dự án khác có liên quan trên địa bàn tỉnh nói chung; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp người dân tự ý phá bỏ rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh chuyển sang trồng cây khác,...

 

                                                               T.H (tổng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích