English Thứ Sáu, 15-11-2019, 04:52 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112411080
Đang online: 121

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 29/7-02/8/2019)

Đăng ngày: 02/08/2019; 2249 lần đọc

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; khắc phục những tồn tại trong thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch và công tác lao động, việc làm; giải quyết vướng mắc một số đường dây điện; triển khai chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 29/7-02/8/2019)​.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

 

Theo đó, ngoài quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh nêu tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP , 02/NQ-CP của Chính phủ,Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; rà soát các dự án chậm tiến độ, kiên quyết tham mưu UBND tỉnh thu hồi theo quy định nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác đủ năng lực thực hiện.

 

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc và giám sát tiến độ thực hiện của các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư; trường hợp chậm trễ tiến độ, tham mưu UBND tỉnh thu hồi, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác đủ tiềm lực để triển khai; tránh trường hợp việc chậm trễ tiến độ thực hiện của dự án làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chú trọng vào công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho  các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các dự án điện khí tại Khu kinh tế Dung Quất...; Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất; Khu Đô thị Công nghiệp Dung Quất; các dự án đã cấp phép đầu tư trong Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung: đẩy nhanh việc tham mưu UBND tỉnh về phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ cho ý kiến, phê duyệt phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trực thuộc và doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có đất đai trên địa bàn theo đúng quy định; thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng kế hoạch; rà soát, điều chỉnh lại danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2019-2020; thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán và việc thu, nộp tiền thu phát sinh từ cổ phần hóa, thoái vốn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

 

Khống chế, dập dịch bệnh tả lợn Châu Phi

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, khống chế, dập dịch bệnh tả lợn Châu Phi, không để ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cộng đồng; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, chủ động nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn ngư dân khai thác thủy sản bền vững, ngăn chặn hiệu quả việc đánh bắt cá bất hợp pháp. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn hán, nắng nóng và lụt bão; cung cấp đủ nước cho sản xuất; chú trọng phòng, chống cháy rừng; giữ an toàn đê điều, hồ đập.

 

Sở Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, chú trọng y tế tuyến cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh kết nối giữa giáo dục, đào tạo nghề nghiệp với doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo; tích cực quan tâm đời sống người có công, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể cùng chung tay hỗ trợ giúp người có công thoát nghèo; tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

 

Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn; tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, trọng tâm là việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nâng cao năng lực thu gom, phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp, chú trọng xây dựng cơ chế để giảm thiểu, quản lý chặt chẽ rác thải nhựa. Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản để chống thất thu thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, triển khai các cách làm sáng tạo, lan tỏa, nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về môi trường.

 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

 

​Theo đó, đối với kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019: Yêu cầu các Chủ đầu tư đến ngày 30/9/2019 phải giải ngân 90% kế hoạch vốn. Trường hợp dự án không hoàn thành tỷ lệ giải ngân này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan và điều chuyển vốn sang dự án khác đang cần vốn và có tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ cao.

 

Đối với kế hoạch vốn năm 2019: Đến ngày 30/9/2019, dự án giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn, UBND tỉnh sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác; dự án giải ngân dưới 30% thì không bố trí kế hoạch năm 2020 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2019 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Các dự án có phát sinh vướng mắc, không giải ngân được thì phải điều chuyển vốn nội bộ trong tháng 8/2019.

 

Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, kịp thời theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 7782/BTC-ĐT ngày 08/7/2019, UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng gửi tới Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn; tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án sớm bàn giao mặt bằng; đẩy nhanh việc tổ chức nghiệm thu ngay khi dự án, công trình có khối lượng hoàn thành, phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở thanh toán vốn đầu tư, tránh dồn khối lượng vào những ngày cuối năm; thu hồi vốn tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đúng thời gian, chính xác về số liệu, đầy đủ các vướng mắc ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn và đề xuất giải pháp để UBND tỉnh xem xét, xử lý và điều hành ngân sách linh hoạt, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến hết ngày 30/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 1) nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và vốn quỹ đất.

 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch vốn năm 2020: Tham mưu UBND tỉnh không bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đến ngày 30/9/2019 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2019.

 

Tiếp tục khắc phục những tồn tại trong thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch và công tác lao động, việc làm

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch và công tác lao động, việc làm.

 

Theo đó, đối với việc thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư tuân thủ Quyết ​định chủ trương đầu tư; rà soát tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét việc giãn tiến độ theo đúng quy định của Luật Đầu tư; nếu quá thời hạn mà nhà đầu tư không triển khai, tham mưu ngay UBND tỉnh thu hồi dự án để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác có năng lực; không chấp nhận việc chậm trễ thực hiện dự án vì ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành chức năng trong việc tham gia thẩm định các dự án đầu tư, nhằm giảm phát sinh vướng mắc các thủ tục về sau, nhất là thủ tục về đất đai. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

 

Liên quan đến lao động, việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, dự báo cung - cầu lao động, thông tin về mức sống, thu nhập của người lao động; làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

 

Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở dạy nghề, các Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chính sách khuyến khích xã hội hóa liên quan đến lĩnh vực dạy nghề. Thực hiện liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp.

 

UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, quán triệt đến công dân, người lao động, hội, đoàn viên biết để tham gia các hoạt động cung ứng lao động.

 

Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các giải pháp về Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình hoạt động, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ người lao động tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh.

 

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc một số đường dây điện

 

​Đối với dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 (đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu UBND huyện khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất tại các vị trí móng trụ và hoàn thành kiểm kê phần diện tích nằm trong hành lang tuyến của dự án trong tháng 8/2019.

 

Về việc xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn các địa phương và thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.

 

Để đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án, giao UBND huyện Bình Sơn tổ chức lấy ý kiến người dân về việc thống nhất bàn giao mặt bằng trước và hỗ trợ cho các hộ dân tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí đất tái định cư. Chủ đầu tư và UBND huyện Bình Sơn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư của dự án; hoàn tất việc bố trí tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn xã Bình Minh trong tháng 11/2019.

 

Đối với đoạn qua huyện Sơn Tịnh, yêu cầu UBND huyện khẩn trương, tích cực phối hợp với Chủ đầu tư tiến hành kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất nằm trong các vị trí móng trụ và hành lang tuyến của dự án. Giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà, công trình tại các vị trí móng trụ điện và trong hành lang tuyến điện, tránh tình trạng trục lợi, gây khó khăn trong công tác bồi thường và quản lý đất đai tại địa phương. Đối với nhà cửa, công trình xây dựng trái phép, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo tổ chức lực lượng tháo dỡ, xử phạt theo đúng quy định (kiên quyết không xem xét bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thuộc diện xây dựng công trình trái phép).

 

Về phần đất nằm kẹp giữa 02 đường dây 500kV (đường điện hiện hữu và đường điện đang xây dựng) trong khoảng cách khoảng 60m tính từ dây ngoài cùng của các đường điện: Việc bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc, đất ở, đất trồng cây lâu, đất rừng sản xuất được tính toán bồi thường, hỗ trợ tương tự như các hộ nằm trong hành lang điện 500kV. UBND huyện có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường để Chủ đầu tư có cơ sở chi trả theo quy định.

 

Đoạn qua địa bàn huyện Trà Bồng, Sơn Hà và Ba Tơ, yêu cầu UBND huyện này khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phần diện tích móng trụ điện lần lượt trước ngày 15/8/2019 và 20/8/2019.  

 

Đối với dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ khẩn trương kiểm tra, rà soát và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án; nếu đảm bảo các điều kiện về bồi thường, hỗ trợ theo quy định thì phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư tổ chức thi công trên thực địa, có biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn.

 

Đối với huyện Ba Tơ, yêu cầu UBND huyện khẩn trương rà soát, giải quyết các tồn tại, vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi trước ngày 15/8/2019. Riêng các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, kiên trì vận động, giải thích cho người dân chấp hành các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết phù hợp để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

 

Triển khai chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

​Đồng thời, tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động kịp thời, đúng đối tượng, điều kiện và thời gian theo quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh.

 

Cơ quan, địa phương có cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động đến, lập dự trù kinh phí để cấp phát cho đối tượng và quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

 

Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện đúng quy định về nguồn kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách.

 

Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách của các cơ quan, địa phương; phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chính sách hàng năm, báo cáo UBND tỉnh.

 

                                                        T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích