English Thứ Sáu, 24-01-2020, 04:13 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117139446
Đang online: 142

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 08-12/7/2019)

Đăng ngày: 12/07/2019; 2317 lần đọc

Xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020; nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trong thời gian đến; tiếp tục trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12; triển khai, rà soát Quy hoạch Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2019 và lập kế hoạch năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh; tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 08-12/7/2019)​.

Xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách địa phương, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách năm 2020 của ngành, đơn vị, địa phương, đảm bảo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

 

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để trình cấp thẩm quyền đúng thời gian quy định.

 

Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trong thời gian đến

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/01/2019 và các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của tỉnh trong thời gian qua. 

 

Trong đó, lưu ý khẩn trương rà soát, đánh giá các khoản thu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, để kịp thời đôn đốc thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2019; theo dõi, hướng dẫn các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với khoản thuế vãng lai trong hoạt động xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản nộp vào NSNN, trong đó cần tập trung vào những công trình lớn đã triển khai như: Dự án thép Hòa Phát - Dung Quất, dự án Cầu Cửa Đại, dự án Trường Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi,...

 

Tập trung chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh vận tải, kinh doanh bất động sản, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh thương mại điện tử, thuếvãng lai trong hoạt động xây dựng cơ bản.

 

Khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, đôn đốc thu theo thẩm quyền và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư và các dự án bất động sản do doanh nghiệp đầu tư. Đối với các dự án bất động sản do QISC làm chủ đầu tư, yêu cầu Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh tạm ứng vốn để gấp rút hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kịp thời bán sản phẩm vào quý IV năm 2019, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách và hoàn trả vốn tạm ứng cho ngân sách theo quy định (cụ thể tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh). Đối với dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng, yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện theo Thông báo số 154/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.

 

Nghiêm túc thực hiện công tác phối hợp để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư (hành lang pháp lý và cơ chế chính sách); chủ động, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, thẩm định giá đất và các nghĩa vụ tài chính khác,… đồng hành cùng doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và sớm đi vào hoạt động để tạo nguồn thu vào ngân sách năm 2019.

 

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phân tích, đánh giá và phân loại từng khoản nợ thuế để đề xuất những giải pháp quyết liệt trong công tác thu nợ thuế, nhất là khoản nợ thuế của nhà thầu Technip; đồng thời, theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh nợ thuế năm 2019.

 

Tiếp tục trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12. 

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tình trạng ô​ nhiễm môi trường do hoạt động của  Nhà máy gạch tuynel Phong Niên 2 ở thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn; Nhà máy Bê tông nhựa, Xí nghiệp PUZƠLA thuộc KCN Tịnh Phong; trình trạng doanh nghiệp khai thác các mỏ cát dọc theo sông Trà Khúc thuộc xã Nghĩa Thuận có nguy cơ gây sạt lở bờ sông; hoạt động khai thác đá của mỏ Đá Bàn thuộc địa phận xóm Hòa Tây và xóm An Long, xã Bình Trị làm nứt vách nhà dân; tình trạng khai thác cát, sạn ở các bến bãi trên địa bàn xã Nghĩa Lâm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, sạt lở, xói mòn đất sản xuất vào mùa mưa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri xem xét đầu tư xây dựng quần thể di tích chiến thắng Vạn Tường; một số dự án đầu tư triển khai thực hiện chậm tiến độ, gây lãng phí đất, ô nhiễm môi trường,…

 

Triển khai, rà soát Quy hoạch Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát, kiểm tra các nội dung kiến nghị của các địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang theo quy định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 

​Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án: Nghĩa trang sinh thái Hoa viên Vĩnh Hằng (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa), Công viên nghĩa trang xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, vận hành và kinh doanh cơ sở hỏa táng.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Khu công viên Nghĩa trang Sơn Viên Lạc Cảnh để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

UBND các huyện, thành phố rà soát vị trí các nghĩa trang chưa phù hợp như báo cáo của Sở Xây dựng để loại bỏ khỏi quy hoạch, khảo sát tìm vị trí mới phù hợp theo quy định, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 

Tuyên truyền nhân dân, từng bước tiếp cận theo hướng áp dụng công nghệ táng hiện đại như hỏa táng, nhất là UBND huyện Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi sớm xây dựng lộ trình thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng (trước năm 2020); khai thác sử dụng có hiệu quả về đất đai và đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, môi trường trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng nghĩa trang,...

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2019 và lập kế hoạch năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 và lập kế hoạch năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

 

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư. Chỉ đạo UBND các xã khẩn trương hoàn thiện thủ tục thực hiện dự án. Qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019, nhất là các dự án quy mô nhỏ thuộc Tiểu dự án 2 - Chương trình 30a và Tiểu dự án 1- Chương trình 135.  Chỉ đạo các phòng, ban liên quan thuộc UBND huyện, thành phố hướng dẫn và hỗ trợ UBND xã hoàn thành thủ tục để triển khai thực hiện dự án.

 

Bên cạnh đó, rà soát, báo cáo kịp thời các vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, dự kiến nhu cầu vốn thuộc kế hoạch năm 2019; đề xuất điều chỉnh, bổ sung vốn(giảm kế hoạch đối với các dự án không có nhu cầu sử dụng hết vốn đã bố trí (đủ vốn hoàn thành dự án) và điều chuyển sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh còn nhu cầu vốn), nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh tình trạng chuyển nguồn sang năm sau.

 

Ban Dân tộc tỉnh và các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án đã đề ra.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, căn cứ vào kết quả giải ngân của các dự án đến hết ngày 31/10/2019; tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 trước ngày 15/11/2019 để đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2019, tránh tình trạng chuyển nguồn sang năm sau.

 

Các chủ chương trình, chủ dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chậm triển khai dự án, giải ngân không hết vốn, làm mất vốn (trung ương thu hồi vốn) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2019.

 

Lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, yêu cầu UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch vốn năm 2020 theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau: ưu tiên hoàn trả vốn Trung ương ứng trước; bố trí đủ vốn cho các công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020; còn lại bố trí cho công trình khởi công mới năm 2020.

 

Đồng thời, thực hiện công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

 

Chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sơn Tây khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh.

 

​Theo đó, đối với các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện: Khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây làm việc với Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh để thống nhất khối lượng thực hiện, các khoản kinh phí cần bố trí; hoàn thiện hồ sơ, phương án…; trên cơ sở đó, UBND huyện Sơn Tây thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền làm cơ sở để Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh bố trí vốn thực hiện.

 

Về việc hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại các phương án bồi thường trước đây chưa lập: Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan (đơn vị lập phương án bồi thường, hỗ trợ; UBND các xã) kiểm tra, rà soát hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án hỗ trợ đối với phần diện tích nằm ngoài phần diện tích đất nông nghiệp mà Toà án đang giải quyết (đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định).

 

Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ đất nằm trong vùng cô lập, đất sản xuất xa nơi tái định cư ...theo quy định tại Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014): Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định; chủ động, tích cực liên hệ làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh thống nhất các hạng mục công việc thực hiện; thống nhất khoản kinh phí dự kiến thực hiện (để Chủ đầu tư chủ động nguồn kinh phí). Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc thì chủ động tham vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện. 

 

Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh có trách nhiệm bố trí đủ, kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và đầu tư xây dựng các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện.

 

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

Theo đó, rà soát, kiểm tra củng cố ngay lực lượng Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng; kiểm tra việc thành lập, củng cố các tổ đội PCCCR cơ sở đảm bảo hoạt động và đáp ứng yêu cầu PCCCR tại chỗ.

 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác PCCCR bằng các hình thức phù hợp phong tục, tập quán của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia PCCCR; tổ chức cho cán bộ và nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR; vận động nhân dân tuyệt đối không đốt nương làm rẫy trong thời gian nắng nóng ở mức cao, làm tăng nguy cơ cháy rừng.

 

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc xây dựng phương án PCCCR các cấp, phương án chữa cháy rừng cụ thể cho các khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, nhằm phục vụ công tác quản lý và tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng của từng cấp.

 

Thực hiện tốt công tác dự báo và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng, các biện pháp PCCCR đối với từng cấp dự báo cháy rừng (qua tin nhắn, email, Zalo...).

 

Chỉ đạo ngay các đơn vị chủ rừng kiểm tra, tu sửa hệ thống các công trình PCCCR như đường băng cản lửa, ao, hồ chứa nước, cống giữ nước, hệ thống chòi canh lửa rừng; kiểm tra tình trạng hoạt động của trang bị phương tiện, máy móc thiết bị và công cụ PCCCR; thực hiện các biện pháp lâm sinh, vệ sinh rừng làm giảm nguồn vật liệu cháy trong rừng; tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các chủ rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

 

Thực hiện nghiêm việc tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện công tác PCCCR tại các địa phương, cơ sở và chủ rừng thuộc vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác PCCCR; tổ chức tuần tra, canh gác PCCCR theo quy định, nhằm phát hiện sớm điểm cháy rừng; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy rừng; tổ chức cứu chữa kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh; triển khai các biện pháp chữa cháy, tổ chức chữa cháy rừng theo quy định; kịp thời huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn và lây lan trên diện rộng; thực hiện nghiêm việc báo cáo nhanh các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm các quy định về PCCCR.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các biện pháp cấp bách sau: kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm“bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

 

Phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng. 

 

                                                         T.H​ (tổng hợp)​​​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích