English Thứ Tư, 22-01-2020, 05:55 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116998213
Đang online: 172

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 01-05/7/2019)

Đăng ngày: 05/07/2019; 2430 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5/2019; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; giải quyết các vướng mắc liên quan đến Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi; chỉ đạo liên quan dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn; giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng; yêu cầu đưa nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ vào hoạt động trước ngày 30/9/2019​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 01-05/7/2019)​.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5/2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số: 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Quyết định: số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019, số 214/QĐ-UBND ngày 29/3/2019, số 364/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 và Công văn số  1685/UBND-TH ngày 08/4/2019.

 

​Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền việc cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhằm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường thanh tra công vụ, hạn chế và khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh khai thác hiệu quả những cơ hội, thuận lợi từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi mô hình kinh tế số.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, huy động các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tham gia thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi; đồng thời chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thay thế.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc giảm thiểu, tiến tới loại bỏ rác thải nhựa.

 

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

 

​Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

 

Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Thực hiện quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ. Cần ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, thi hành án, hải quan, thuế, quản lý thị trường… đảm bảo ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

 

Từng cơ quan, đơn vị phải ứng dụng công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ trực tuyến cấp độ 3, 4. Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.

 

Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.

 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên, …

 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin báo chí phát huy vai trò giám sát, phản ánh thông tin kịp thời trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

 

Giải quyết các vướng mắc liên quan đến Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC).

 

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án

 

Theo đó, về công tác giải phóng mặt bằng: UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung phối hợp, hỗ trợ QISC thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1), dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) và dự án Khu khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới đúng tiến độ nhằm kết nối và phát huy hiệu quả của dự án.

 

Đối với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình công cộng: Trường hợp người dân không chấp hành theo quy định, UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện quy trình, thủ tục cưỡng chế, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định và thẩm quyền.

 

Đối với quỹ đất di dời, cải táng m mả để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giao UBND thành phố bố trí quỹ đất phù hợp để thực hiện việc di dời, cải táng mồ mả đối với các dự án do Nhà nước thực hiện; hướng dẫn, giới thiệu để các Nhà đầu tư đang triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi liên hệ, ký kết hợp đồng với các Nhà đầu tư đang đầu tư dự án Nghĩa trang, công viên Nghĩa trang,... trên địa bàn để di dời mồ mả, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

 

Đối với quỹ đất tái định cư, giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu, sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư của từng dự án để mua đất ở tại các Khu dân cư đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hoặc các Nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư, đồng thời vận động nhân dân phối hợp thực hiện.

 

Đối với cơ chế bồi thường diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi lớn hơn 500 m2 (>500 m2), giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có văn bản tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định cơ chế thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.

 

Về công tác đầu tư xây dựng: Việc thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp phát sinh hạng mục, QISC đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung dự án theo quy định.

 

Đối với việc bàn giao dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới (đoạn từ Quang Trung đến Phan Đình Phùng và đoạn từ Phan Đình Phùng đến Trần Kỳ Phong): Giao UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với QISC thực hiện việc tiếp nhận nguyên trạng, tổ chức quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng theo quy định. Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ ngân sách thành phố kinh phí duy tu, bảo dưỡng nêu trên.

 

Đối với công tác quyết toán dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang -Cầu Mới, yêu cầu QISC tách phần chi phí đầu tư hạ tầng của khu đất 10 ha đã bàn giao choCông ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, gửi hồ sơ cho Sở Tài chính để thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

 

Về bổ sung vốn đầu tư, yêu cầu QISC có văn bản cam kết cụ thể việc ngân sách tỉnh tạm ứng 150 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành 02 dự án Khu dân cư; trong đó lập kế hoạch và khẳng định đến quý IV năm 2019, QISC sẽ thực hiện hoàn thành việc đấu giá, thu tiền sử dụng đất và nộp ngân sách tỉnh 300 tỷ đồng. Trên cơ sở văn bản cam kết của QISC, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 10/7/2019.

 

Về giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1): Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, QISC và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của QISC về việc điều chỉnh Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến điều chỉnh hình thức giao đất; đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.

 

Thực hiện Cổ phần hóa Công ty QISC trong năm 2019

 

Về công tác Cổ phần hóa QISC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của QISC theo đúng quy định để đảm bảo tiến độ Cổ phần hóa trong năm 2019; thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019. Đồng thời, yêu cầu  QISC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai hoàn thành các trình tự thủ tục để thực hiện cổ phần hóa Công ty trong năm 2019.

 

Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) thành 02 dự ánĐường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) và Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 905/UBND-CNXD ngày 01/3/2019.

 

Chỉ đạo liên quan dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi gặp gỡ, đối thoại công khai với 12 công dân ở xã Bình Hiệp và xã Bình Long có khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn.​

​Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn khẩn trương giải quyết khiếu nại của 12 hộ dân trên theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền Luật Khiếu nại quy định.

 

Trường hợp sau khi Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đã giải quyết mà công dân có đơn tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh, giao Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì (cùng đại diện các các sở, ngành liên quan) khẩn trương thẩm tra, xác minh, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền, không được để trễ hạn Luật định.

 

Việc giải quyết khiếu nại không làm dừng lại việc thực hiện quyết định thu hồi đất, do đó yêu cầu UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền pháp luật quy định để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét vấn đề giá đất ở tính bồi thường, hỗ trợ dự án này theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2561/UBND-NC ngày 24/5/2019. Ban quản lý cácdự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và UBND các xã có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát để thực hiện các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các tồn đọng, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất và tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý.

 

Các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các hộ dân sẽ được xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp không đồng ý với chính quyền, công dân có quyền khởi kiện hành chính ra Tòa án nhân dân để được xem xét. Theo Luật Khiếu nại, quá trình giải quyết khiếu nại không làm dừng lại việc thực hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, do đó UBND tỉnh đề nghị các hộ dân chấp hành bàn giao mặt bằng để thi công dự án đảm bảo tiến độ đề ra, nhanh chóng hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng.

 

Giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp

 

Đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 20 hàng tháng để tổ chức họp Tổ công tác định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

Đối với các kiến nghị của các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nghĩa An, Công ty TNHH Thiên Ấn Holding, Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hân Nga, Công ty TNHH Hưng Hà, giao UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản đã gửi đến UBND thành phố; báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác tại kỳ họp kế tiếp.

 

Về kiến nghị của Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi về việc di dời Nhà máy mì Tịnh Phong ra khỏi VSIP, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý phù hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2019.

 

Về kiến nghị của Công ty dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng công trình “Vườn hoa trang trí tạo cảnh quan trước dự án Khu Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Dung Quất, giao UBND huyện Bình Sơn khẩn trương hỗ trợ giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 7/2019

 

Về kiến nghị của Công ty Cổ phần Dori, giao UBND huyện Lý sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 2748/UBND-TH ngày 03/6/2019.

 

Về kiến nghị của Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà, giao UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 2748/UBND-TH ngày 03/6/2019.

 

Về kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thành Văn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời doanh nghiệp theo quy định.

 

Về kiến nghị của Công ty Cổ phần gạch Phổ Hòa, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND huyện Đức Phổ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và các trường hợp vướng mắc tương tự trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.

 

Về kiến nghị của Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Dung Quất liên quan việc đăng ký thay đổi thông tin người sử dụng đất Trụ sở Ngân hàng Vietcombank tại Khu kinh tế Dung Quất, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi hỗ trợ giải quyết kiến nghị của Ngân hàng theo đúng thẩm quyền, quy định. Riêng về khó khăn trong cho vay tàu nghề giã cào, xử lý thu hồi nợ xấu, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu cácgiải pháp hỗ trợ ngư dân trong chuyển đổi nghề, tạo lập kênh thông tin    để kết nối những chủ tàucó nhu cầu bán tàu với người  nhu cầu mua tàu trong  ngoài tỉnh để hỗ trợ ngư dân.

 

Về kiến nghị của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất, giao Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, quyết định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị chủ động, tích cực thực hiện công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại các văn bản có liên quan trong thời gian qua. Trường hợp cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ không đảm bảo thời gian theo quy định, để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

 

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi công tác có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

​Sử dụng và quản lý khóa bí mật (USB token) của chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chứng thư số, các giải pháp mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho đơn vị theo đúng quy định.

 

Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

 

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin mạng của tỉnh có trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, ban hành mới cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

 

Tham mưu, tổ chức thực hiện việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

 

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện công tác giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

 

Công an tỉnh triển khai các giải pháp nghiệp vụ để phòng, chống tội phạm mạng; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực quản lý và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Công an. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai các giải pháp nghiệp vụ bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực quản lý và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm; cân đối nguồn vốn, bảo đảm đạt tối thiểu 10% tổng mức đầu tư các dự án công nghệ thông tin chi cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng (trừ trường hợp chủ đầu tư đã có hệ thống kỹ thuật hoặc không đầu tư bằng nguồn vốn dự án mà thuê dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng).

 

Yêu cầu đưa nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ vào hoạt động trước ngày 30/9/2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Tổng cục Môi trường để hoàn thành thủ tục xác nhận đảm bảo các điều kiện về môi trường theo quy định, đưa lò đốt thứ nhất vào vận hành chính thức để đảm bảo tiếp nhận, xử lý rác trong thời gian đến.

 

​Khẩn trương triển khai thi công, lắp đặt hệ thống lò đốt thứ 2, hoàn thành, đưa lò đốt vào vận hành thử nghiệm trước ngày 01/8/2019; đồng thời, thi công​ hoàn thành các hạng mục công trình còn lại, đảm bảo Nhà máy hoạt động chính thức trước ngày 30/9/2019.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư; đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Trường hợp dự án tiếp tục chậm trễ tiến độ, khẩn trương đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định.

 

UBND huyện Tư Nghĩa tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân ủng hộ, chia sẻ, không cản trở việc tiếp nhận, vận hành xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường của địa phương.

 

Đề nghị Thường trực Huyện ủy Tư Nghĩa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của huyện Tư Nghĩa tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân, đảm bảo Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ hoạt động ổn định trong thời gian đến.

 

                                                     T.H​ (tổng hợp)​​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích