English Thứ Tư, 22-01-2020, 05:52 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116998088
Đang online: 173

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 17-21/6/2019)

Đăng ngày: 21/06/2019; 2350 lần đọc

Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; triển khai các giải pháp phòng, chốn​g khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc về công tác đấu thầu; tăng cường công tác quản lý quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý nước sạch nông thôn; tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 17-21/6/2019)​.​​​

Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

 

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 1323/STC -ĐT ngày 30/5/2019, đến thời điểm 30/4/2019 trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn đọng 127 dự án đã hoàn thành từ năm 2018 trở về trước nhưng chưa được lập báo cáo quyết toán nộp cơ quan thẩm tra và 172 hồ sơ quyết toán tiếp nhận chưa được phê duyệt. 

 

​Để công tác quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng thời gian quy định, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị  liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước đối với quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước; đảm bảo các dự án đầu tư hoàn thành sử dụng vốn nhà nước phải được lập báo cáo, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đúng nội dung và thời gian theo quy định tại các Thông tư: số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Đồng thời, rà soát và xử lý dứt điểm đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng còn tồn đọng chưa được quyết toán (nếu có); tiến tới phấn đấu trên địa bàn tỉnh không có dự án vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với các dự án hoàn thành từ năm 2018 trở về trước chưa lập báo cáo quyết toán, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc phạm vi đơn vị quản lý (đặc biệt quan tâm đối với các dự án giao xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư); xem đây là nhiệm vụ, trách nhiệm phải thực hiện của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Yêu cầu chủ đầu tư phải lập hồ sơ báo cáo quyết toán, trình cơ quan chức năng thẩm tra, phê duyệt dứt điểm trước ngày 30/6/2019. Trong quá trình lập hồ sơ báo cáo quyết toán, trường hợp gặp vướng mắc phải có văn bản báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý; nội dung báo cáo phải nêu rõ, cụ thể về nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý cho từng dự án cụ thể.

 

Các đơn vị chức năng thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (Sở Tài chính; phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố) lập kế hoạch và sắp sếp đội ngũ cán bộ thẩm tra, đủ số lượng và năng lực đảm bảo cho việc tiếp nhận, thẩm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đối với hồ sơ tiếp nhận đã quá hạn theo quy định phải tập trung ưu tiên thẩm tra, phê duyệt dứt điểm trước ngày 30/6/2019.

 

Trong thời điểm số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều, khả năng không đáp ứng về mặt thời gian thẩm tra, thì cơ quan thẩm tra báo cáo, trình UBND huyện, thành phố xử lý theo hướng: lập thêm tổ công tác thẩm tra để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán đề nghị chủ đầu tư thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định tại Điều 10, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Định kỳ hàng quý thực hiện công bố công khai danh sách các dự án, chủ đầu tư, đơn vị vi phạm quy định thời gian lập báo cáo quyết toán. Chậm nhất ngày 15 của tháng cuối quý, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) tiến độ xử lý đối với các dự án vi phạm công tác quyết toán; đối với các dự án còn tồn đọng từ 12 tháng trở lên cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân có liên quan và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

 

Triển khai các giải pháp phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về các giải pháp phòng, chống khai thác IUU, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác IUU.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônphối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập Kiểm ngư tỉnh là tổ chức hành chính thuộc Chi cục Thủy sản theo Điều 62, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy sản để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, phù hợp với Luật Thủy sản 2017.

 

Duy trì hoạt động của Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá làm việc tại Cảng cá Tịnh Kỳ và Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp tại cảng cá Sa Huỳnh và Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định ghi, nộp báo cáo nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá, chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động thủy sản trên vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng các cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền trong quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đã được Chính phủ phê duyệt để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng tiêu chí phân loại cảng cá theo quy định của Luật Thủy sản 2017.

 

Thông báo và kiểm tra chủ tàu trong việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản, đảm bảo đúng lộ trình Chính phủ đã quy định; thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá theo phân quyền.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, lập kế hoạch, dự toán hằng năm và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của người, phương tiện trong hoạt động thủy sản và các hoạt động khác trên vùng biển tỉnh.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí theo kế hoạch đầu tư công để sớm triển khai dự án Nhà điều hành, nhà phân loại hải sản tại cảng cá Sa Huỳnh và tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các dự án hạ tầng thủy sản phù hợp với Luật Thủy sản 2017. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu việc đề xuất chủ trương xây dựng dự án đóng mới tàu tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Tàu Kiểm ngư) Quảng Ngãi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện thông luồng, sửa chữa, nâng cấp, cơ giới hóa... các cảng cá, khu neo trú tàu thuyền đảm bảo đáp ứng các tiêu chí phân loại cảng cá theo quy định của Luật Thủy sản 2017.

 

Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Thủy sản 2017.

 

 

 

Thực hiện nghiêm túc về công tác đấu thầu

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư) và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

 

​Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có) và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

 

​Đồng thời, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy các nhà đầu tư đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh và đồng bộ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các khu công nghiệp chưa hoàn chỉnh việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt; sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch được duyệt; đầu tư hoàn thành các hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

 

Đề nghị các nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khi lập quy hoạch, cần bố trí quỹ đất xây dựng và triển khai phương án đầu tư nhà ở công nhân, công trình văn hóa, xã hội trong khu công nghiệp theo quy định.

 

Sở Xây dựng trong quá trình thẩm định và trình phê duyệt, điều chỉnh các Đồ án quy hoạch, cần kiến nghị và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc ưu tiên quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở công nhân, công trình văn hóa, xã hội để phục vụ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các khu dân cư, khu đô thị

 

Để thực hiện đầy đủ các thủ tục, đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp để hoàn thiện Quy định lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2549/UBND-CNXD ngày 23/5/2019.

 

​Đồng thời, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị đã được UBND tỉnh cho chủ trương khảo sát, lập dự án và các sở, ngành địa phương đã tham gia góp ý.

 

Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện và báo cáo UBND tỉnh Quy định lựa chọn nhà đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị trong năm 2019 trước ngày 25/6/2019 để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Nếu chậm trễ, Giám đốc Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.

 

Tại Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng công trình cấp nước nông thôn tập trung tại địa phương. Các công trình hư​ hỏng, không hoạt động, hết khấu hao thanh lý theo Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 của Bộ Tài chính. Các công trình có thể sửa chữa, nâng cấp có thể bố trí, lồng ghép các nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp để công trình tiếp tục phát huy hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung tại địa phương, nhất là mô hình tổ chức do cộng đồng quản lý. Mô hình nào tốt, phù hợp tiếp tục phát huy, nhân rộng; mô hình nào yếu kém cần nghiên cứu, xem xét chuyển giao cho các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công ích hoặc các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm.

 

Rà soát, đánh giá cấp nước quy mô hộ gia đình, thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng nước. Giới thiệu, phổ biến các thiết bị, công nghệ bơm, dẫn, thu nước, trữ nước, lọc nước hộ gia đình đơn giản, giá thành thấp để người dân dễ tiếp cận, sử dụng. Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân nông thôn theo Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa công trình cấp nước nông thôn tại một số vùng, khu vực có điều kiện như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven biển; tăng cường khả năng kết nối nguồn nước đô thị, thị trấn, thị tứ phục vụ cấp nước nông thôn. Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm chi trả tiền nước để công trình hoạt động an toàn, bền vững.

 

Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện phương châm 04 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng; vận động nhân dân tham gia thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

 

​Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh, các Hạt Kiểm lâm và các đơn vị có liên quan bố trí lực lượn​g, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng vào mùa khô để chủ động ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách khi có cháy rừng xảy ra.

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Văn bản: số 836/UBND-NNTN ngày 27/2/2019, số 07/CT-UBND ngày 03/4/2019 và số 2122/UBND-NNTN ngày 02/5/2019, định kỳ hàng Quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

                                                              T.H​ (tổng hợp)​​​​​​​​

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích