English Thứ Ba, 10-12-2019, 23:14 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114114897
Đang online: 295

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03-07/6/2019)

Đăng ngày: 07/06/2019; 2341 lần đọc

Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI); chỉ đạo liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước; đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh; huy động cả hệ thống chính trị phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo liên quan công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Sơn Tịnh, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2; kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03-07/6/2019)​.​​​

Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI)

 

Tiếp tục triển khai Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh đạt chất lượng, đúng tiến độ nhằm thúc đẩy chất lượng điều hành các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao kết quả thu hút đầu tư và cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đó là mục tiêu của Kế hoạch​ triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành.

 

​Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai việc đánh giá đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ, khách quan. Kết quả đánh giá phản ánh đúng thực trạng, công khai, minh bạch.


Đối tượng được đánh giá gồm c
ác sở, ban ngành (15 đơn vị): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh và Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

 

Nhóm các huyện, thành phố (14 đơn vị): Thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Lý Sơn.

 

Để đánh giá khách quan các chỉ số DDCI, tỉnh sẽ thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của khoảng 2.100 doanh nghiệp và 1.000 hợp tác xã, hộ kinh doanh đang tìm hiểu, khảo sát và triển khai dự án trên địa bàn tỉnh có tương tác hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong tỉnh.

 

Theo kế hoạch, ngành chức năng tỉnh sẽ tổ chức phát phiếu về chỉ số DDCI cho doanh nghiệp đánh giá qua đường bưu điện hoặc phỏng vấn, khảo sát trực tiếp doanh nghiệp. Các doanh nghiệp và đơn vị liên quan sẽ đánh giá các sở, ban, ngành tỉnh qua 7 Chỉ số thành phần của bộ tiêu chí DCCI gồm: (01) Tính minh bạch; (2) Tính năng động; (3) Chi phí thời gian; (4) Chi phí không chính thức; (5) Cạnh tranh bình đẳng; (6) Hỗ trợ doanh nghiệp; (7) Thiết chế pháp lý. Đối với cấp UBND các huyện, thành phố ngoài 7 chỉ số nêu trên, đánh giá thêm tiêu chí (8) Tiếp cận đất đai.

 

Việc triển khai đánh giá bộ chỉ số DDCI có ý nghĩa với việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực điều hành kinh tế cấp sở, ngành và các địa phương. Kết quả đánh giá đó là cơ sở để các đơn vị chỉ ra được những ưu, nhược điểm trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần giúp các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hằng năm nhằm cải thiện chất lượng điều hành và tạo động lực cạnh tranh mạnh mẽ giữa các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.

 

Chỉ đạo liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước


 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó, Cục Thuế tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá các khoản thu đạt thấp trong thời gian qua để kịp thời đôn đốc thu ngân sách nhà nước trong thời gian đến; phấn đấu đến cuối năm tất cả các khoản thu đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Đối với việc quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, xây dựng dự thảo quy chế phối hợp cung cấp thông tin, tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, nhằm chống thất thu thuế; đồng thời, tạo môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh trên địa bàn; thực hiện tham vấn ý kiến của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

 

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức cuộc họp chuyên đề trong quý III năm 2019 về giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, rà soát và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Đối với các trường hợp vướng mắc liên quan đến điều kiện để giải quyết ưu đãi tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích xã hội hóa, Cục Thuế tỉnh rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

 

Về quản lý thu tiền sử dụng đất, giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án bất động sản trên địa bàn để kịp thời đôn đốc thu theo thẩm quyền; hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết; trong đó, lưu ý tham mưu chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án do Công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

 

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý tốt các khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tiền sử dụng khu vực biển theo đúng quy định; trường hợp, phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện quản lý thuế giữa Cục Thuế tỉnh với UBND các huyện, thành phố, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp chuyên đề trong tháng 6 năm 2019 về giải pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế trong công tác thu nợ đọng thuế đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản; đồng thời, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin về dự án, số tiền và thời điểm thanh toán vốn ngân sách nhà nước để Cơ quan Thuế kịp thời đôn đốc thu nợ thuế.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu tăng thu tối thiểu 5% so với dự toán HĐND huyện, thành phố giao,…

 

Đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện nội dung Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (Kỳ thi).

 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các hoạt động liên quan trong quá trình tổ chức Kỳ thi. Cụ thể, tiến hành thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, minh bạch, đúng qui chế trong tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi.

 

Trong quá trình tổ chức Kỳ thi không được để xảy ra sai phạm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh sai phạm nếu có.

 

Thành viên Ban chỉ đạo Kỳ thi chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Thông báo số 01/BCĐ ngày 29/5/2019, phối hợp với các đơn vị tổ chức thi hướng dẫn kỹ lưỡng các nội dung liên quan, cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường nghiêm túc nhưng thoải mái để các thí sinh tự tin tham dự Kỳ thi đạt kết quả tốt nhất; tổ chức cho giám thị, thí sinh học, nắm vững Quy chế thi; tạo tâm lý tốt, không gây căng thẳng cho thí sinh dự thi.

 

Tỉnh đoàn, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tổ chức thi đảm bảo việc đi lại, ăn, ở cho thí sinh; thường xuyên kiểm tra để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi, phục vụ tốt nhất cho học sinh tham gia đầy đủ, trọn vẹn Kỳ thi.

 

Huy động cả hệ thống chính trị phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực Thành ủy thành phố Quảng Ngãi, Huyện ủy các huyện; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, dập dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với phương châm “phòng, chống dịch như chống giặc”, “phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”.

 

Chỉ đạo chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn các cấp của địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy lợn bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan dịch bệnh. Các cấp địa phương từ huyện đến xã, thôn, doanh nghiệp chăn nuôi và hộ gia đình phải có kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với tình hình cụ thể; thực hiện chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh tại vùng có dịch theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định, tăng cường năng lực hệ thống thú y đảm bảo thực thi nhiệm vụ và chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở; chủ động tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý lợn bệnh; tổ chức kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ lợn theo đúng quy định.

 

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho lợn ăn; các trang trại, hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn đặc biệt đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch.

Giao Đoàn công tác liên ngành của tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các địa phương; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chỉ đạo liên quan công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương kiểm tra, rà soát và chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc tại mặt bằng 108,2 ha và các hạng mục của Tiểu Dự án Bồi thương, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Tiểu dự án) thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Quản lý.

 

​Đồng thời, nghiên cứu lập lại Kế hoạch tạm ứng vốn thực hiện Tiểu dự án cho phù hợp với tiến độ thực hiện của Tiểu dự án.

 

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo, tổ chức phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác 944 của Tỉnh ủy để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 03 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư.

 

Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Sơn Tịnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 2 Công văn số 5823/UBND-CNXD ngày 26/9/2018 dẫn đến chậm tiến độ bàn giao mặt bằng cho VEC tổ chức thi công tuyến đường dẫn lên cầu FO14; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 15/6/2019.

 

​Sở Tài chính khẩn trương xác định suất đầu tư 03 lô đất bồi thường, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi theo đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Công văn số 980/UBND-KT ngày 21/5/2019; hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2019.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiến nghị VEC cân đối nguồn vốn để thi công hoàn thành đường dẫn cầu vượt FO14 khi địa phương bàn giao mặt bằng.

 

Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 08/5/2019; tích cực phối hợp với BQL dự án các công trình điện miền Trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án công trình đường dây 500kV từ Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2.

 

​Đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà, công trình trái phép tại các vị trí móng trụ điện và trong hành lang tuyến điện, tránh tình trạng trục lợi, gây khó khăn trong công tác bồi thường và quản lý đất đai tại địa phương. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của UBND các huyện theo thẩm quyền; tạo điều kiện để Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung sớm triển khai thi công dự án.

 

Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình tổ chức các hoạt động kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1725/KH-BTP ngày 15/5/2019 của Bộ Tư pháp.

 

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì thực hiện đầy đủ các nội dung tại điểm 4, mục VIII Kế hoạch số 1725/KH-BTP ngày 15/5/2019, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

 

Chỉ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2219/UBND-NNTN ​ngày 08/5/2019.

 

​Đối với việc tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020 để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

 

Về thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, tại Công văn số 2219/UBND-NNTN ngày 08/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thống nhất địa bàn thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Có giải pháp huy động các nguồn lực tại địa phương, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn do địa phương quản lý để hỗ trợ đầu tư xây dựng các tiêu chí của Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; Chỉ đạo UBND các xã thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo dõi thực hiện Bộ tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo phương án được phê duyệt.  

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 để hỗ trợ xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu theo quy định.

 

Về thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất UBND tỉnh cân đối nguồn lực từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ thêm cho các xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng kế hoạch, thời gian lộ trình thực hiện. Ưu tiên chọn xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 tại các thôn thuộc các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

 

 T.H​ (tổng hợp)​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích