English Thứ Ba, 19-11-2019, 00:34 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112644328
Đang online: 191

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 20-24/5/2019)

Đăng ngày: 24/05/2019; 2434 lần đọc

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong tư duy và hành động đối với công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án tại KKT Dung Quất; Chỉ đạo liên quan đến tình hình hoạt động tại cơ sở đào tạo nghề Đức Phổ​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 20-24/5/2019)​.​​​

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong tư duy và hành động đối với công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, hành động, tất cả phải vào cuộc, chung tay chung sức, đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhà đầu tư.​

Trong đó, yêu cầu thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ doanh nghiệp; không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần; không gây khó khăn, phiền hà, thiếu tinh thần trách nhiệm, “vô cảm” khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là việc hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằmnâng cao mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

 

Kịp thời động viên, khen thưởng các cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện; đề xuất cấp trên khen thưởng tổ chức, cá nhân tiêu biểu; đồng thời nghiêm túc nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cán bộ, công chức, viên chức cản trở, gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

 

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), Sở Tài chính nghiên cứu việc xét chọn, tham mưu UBND tỉnh quyết định khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân tiêu biểu, thực hiện xuất sắc công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; trao Quyết định khen thưởng tại Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả PCI của tỉnh hàng năm.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp (phải giao thời hạn giải quyết cụ thể, trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp). Trường hợp nội dung phức tạp, vượt thẩm quyền hoặc không thể giải quyết, thời gian giải quyết kéo dài,..., Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm khẩn trương tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Đối với các dự án đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị về hỗ trợ thủ tục đầu tư và các nội dung khó khăn, vướng mắc của các Nhà đầu tư; trường hợp nội dung phức tạp, vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu sắp xếp, bố trí lịch để lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết trong thời gian sớm nhất (dự kiến 1 lần/tuần).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thiết kế nội dung Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả hơn, nghiên cứu tổ chức theo từng chủ đề và sắp xếp thời gian để doanh nghiệp có thể trao đổi với lãnh đạo tỉnh về các vấn đề bức xúc, khó khăn.

 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung đẩy mạnh, nâng thời lượng tuyền truyền các biện pháp phòng, ch​ống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

Đề nghị Hiệp Hội Doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi chung tay, chung sức cùng với chính quyền các cấp tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, các Bộ, ngành, địa phương, Bí thư các huyện, xã, thôn và Chi bộ cần phải thay đổi cách thức chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch, “phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”, phải chủ động, cụ thể và quyết liệt hơn nữa, không đợi đến khi có dịch mới triển khai công tác phòng, chống; không được chủ quan để gây thiệt hại quá lớn cho người chăn nuôi.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch ứng phó bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không để bùng phát dịch, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, môi trường và sức khỏe của người dân.

 

Chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu huỷ do nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bảo đảm công khai, minh bạch để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp chống dịch,...

 

Giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án tại KKT Dung Quất

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất.

 

​Theo đó, về hỗ trợ phần chênh lệch giá trị bồi thường, hỗ trợ đất rừng sản xuất so với đất trồng cây lâu năm tại mặt bằng dự án Nhà máy Hợp kim sắt Hòa Phát Dung Quất, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý KKT  Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 150/TB-UBND ngày 25/5/2018.

 

Tại mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (Khu hành chính mở rộng – đợt 2): Cho phép UBND huyện Bình Sơn thực hiện hỗ trợ cho các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với loại đất rừng sản xuất nhưng đã được điều chỉnh ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh, tương đương với giá đất trồng cây lâu năm.

 

UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện chỉnh lý mục đích sử dụng đất (từ đất rừng sản xuất sang đất trông cây lâu năm) trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chỉ thu hồi một phần diện tích thửa đất khi thực hiện thủ tục thu hồi đất.

 

Về việc xử lý bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp tặng cho, chuyển nhượng một phần diện tích thửa đất, đã có hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng được chứng thực, công chứng trước ngày thông báo thu hồi đất, nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục (chưa tách thửa hoặc đã tách thửa nhưng chưa đăng ký chuyển quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai) và việc đề xuất việc lập, phê duyệt phương án đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm: Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện theo quy định.

 

Về đề xuất nâng mức giá hỗ trợ thuê nhà tại một số địa bàn xã trong Khu kinh tế Dung Quất:Trước mắt, thống nhất giữ nguyên mức hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Khoản 13 Điều 26 Quyết định số 48/2017/QĐ​-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp thu khi rà soát, điều chỉnh Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

 

Chỉ đạo liên quan đến tình hình hoạt động tại cơ sở đào tạo nghề Đức Phổ

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra và làm việc về tình hình hoạt động tại cơ sở đào tạo nghề Đức Phổ.

 

​Theo đó, về cơ sở vật chất, Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi tập trung thực hiện việc bàn giao, quản lý tài sản, đảm bảo tính pháp lý. Có phương án kiểm tra, rà soát, đánh giá lại toàn bộ cơ sở vật chất để có phương án sử dụng đạt hiệu quả.

 

Trường hợp cơ sở vật chất hiện nay sử dụng không hết nhu cầu, thì chủ động phối hợp với UBND huyện Đức Phổ nghiên cứu theo hướng liên kết hoặc hợp tác sử dụng cho các loại hình hoạt động khác, phù hợp với nhu cầu của Trường và địa phương, nhằm tránh lãng phí, xuống cấp cơ sở nhà trường, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên. Trong quá trình thực hiện, cần lấy ý kiến thống nhất của các cơ quan chức năng để được hướng dẫn thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi.

 

Cần quan tâm đến đời sống của cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở đào tạo nghề Đức Phổ. Lộ trình đến năm 2020 Trường phấn đấu thực hiện tự chủ 100% kinh phí là thách thức, khó khăn lớn. Ngay từ bây giờ, Ban lãnh đạo Nhà Trường cần nghiên cứu, định hướng và có kế hoạch đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Xác định mục tiêu quan trọng là học viên sau khi tốt nghiệp có việc làm, có thu nhập ổn định; tăng uy tín và thương hiệu của Trường, từ đó thu hút được nhiều học viên.

 

Việc tuyển sinh cần tập trung vào các loại hình đào tạo mà địa phương đang cần lao động; chủ động hợp tác, liên kết với các cơ sở đào nghề trong tỉnh và với các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy, tìm kiếm đầu ra cho học viên sau khi tốt nghiệp có việc làm.

 

UBND huyện Đức Phổ cần hỗ trợ cho Trường để duy trì hoạt động và phát triển, đặc biệt công tác quản lý đất đai phải phát huy hiệu quả. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện công tác phân luồng học sinh, quan tâm định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của địa phương gắn kết các ngành nghề đào tạo tại cơ sở Đức Phổ.

 

                                                       T.H​ (tổng hợp)​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích