English Thứ Hai, 18-11-2019, 22:57 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112638482
Đang online: 227

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 13-17/5/2019)

Đăng ngày: 17/05/2019; 2534 lần đọc

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III – năm 2019; Chỉ đạo về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị; Chi trả mức lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2019; Đẩy nhanh tiến độ Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; Đôn đốc thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn; Quy hoạch các điểm xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 13-17/5/2019)​.​​​

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019.

 

​Theo đó, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, cũng như các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các quyết định, chỉ thị, kế hoạch và các nhiệm vụ được giao bổ sung đối với các lĩnh vực, phạm vi phụ trách. Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc đạt hiệu quả cao nhất.

 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh, gửi cơ quan chức năng tham gia góp ý, thẩm tra theo quy định, trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp giữa năm 2019 đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định. Đối với các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hoặc kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Tích cực, khẩn trương triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989 - 01/7/2019) và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 (theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh).

 

Tiếp tục xử lý, giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị và các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết liệt thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó đặc biệt là dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn, đường đến cảng Dung Quất. Khẩn trương khởi công, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; trong đó, chú trọng các dự án trọng điểm như: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Đường Chu Văn An, Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), từ Km0-Km8, Cầu Sông Rin, Đập ngăn mặn Bình Nguyên - Bình Phước, Nâng cấp sửa chữa BVĐK tỉnh, Đê chắn cát cảng Dung Quất, cầu An Phú; Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), Đường Ba Bích-Ba Nam, Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - chợ Chùa...,

 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Đông - Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè – Thu; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia; thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, không để xảy ra tiêu cực; thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kể cả đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia và trong phạm vi nội tỉnh theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019,...

 

Chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III – năm 2019

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III – năm 2019

                                                                    

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất đối với các dự thảo nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III – năm 2019, gồm: Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh; thành lập Ban Tổ chức đại hội; thành lập các Tiểu ban giúp việc; phân bổ đại biểu chính thức tham dự đại hội cho các đơn vị, địa phương và công tác khen thưởng được Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại cuộc họp (Báo cáo số 298/BC-BDT ngày 13/5/2019 của Ban Dân tộc tỉnh).

 

Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện miền núi khẩn trương tiếp thu ý kiến tham gia và kết luận tại cuộc họp; hoàn chỉnh dự thảo và trình Trưởng Ban thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Rà soát lại các tiêu chí, phương thức, điều kiện, nội dung, định mức và quy trình thực hiện Đề án; trách nhiệm của cán bộ, công chức các cấp và giải pháp thực hiện Đề án.

 

Trên cơ sở đó tổng hợp và nghiên cứu điều chỉnh phương thức thực hiện Đề án để tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả hơn trong thời gian đến. Hoàn chỉnh nội dung báo cáo và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo để có cơ sở triển khai thực hiện.

 

Chỉ đạo về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan quán triệt và khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 924-KL/TU ngày 09/5/2019; tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị đã có quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

 

​Giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu UBND tỉnh bổ sung ngay các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư vào danh mục Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh; hoàn thành trong tháng 6/2019. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tiến  hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xử lý và kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, các dự án thực hiện không đúng quy định, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, không để thất thu ngân sách nhà nước từ đất đai.

 

Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thực hiện đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch; bảo đảm kết nối đồng bộ với các quy hoạch, dự án xung quanh, nhất là hạ tầng giao thông, thoát nước, không để gây ngập úng, ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng, đồng bộ trong phát triển đô thị.

 

Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Nhà đầu tư phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người sử dụng đất, nhà nước và nhà đầu tư.

 

Tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về phương thức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị đã có chủ trương nghiên cứu, khảo sát theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Điểm 2, Thông báo số 924-KL/TU ngày 09/5/2019 và Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3551-CV/TU ngày 18/4/2019; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/5/2019.

 

Hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án nằm trong khu vực phường và thị trấn (khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Điểm 2, Thông báo số 924-KL/TU ngày 09/5/2019; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019.

 

Chi trả mức lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2019

 

Nhằm kịp thời chi trả mức lương cơ sở được điều chỉnh theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP​ ngày 09/5/2019 của Chính phủ kể từ ngày 01/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương sử dụng kinh phí trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2019 để thực hiện chi trả mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ tháng 7/2019 cùng với thời điểm chi trả tiền lương và các khoản theo lương.

 

​Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ, Sở Tài chính chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện mức lương cơ sở theo đúng quy định.

 

Đẩy nhanh tiến độ Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc cổ phần hóa doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

​Theo đó, trên cơ sở phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi lập tại Tờ trình số 65/TTr-QISC ngày 21/3/2019 và phương án sử dụng đất của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Phương án số 154/PA-TTĐK ngày 30/11/2018, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/5/2019 để làm cơ sở xác định giá trị cổ phần hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần.

 

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Ngãi chịu trách nhiệm lập và gửi hồ sơ xác định giá trị của đơn vị trước ngày 01/6/2019 để Ban Chỉ đạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp phát sinh vướng mắc về tiến độ cổ phần hóa theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi và Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Ngãi khẩn trương báo cáo, giải trình cụ thể, báo cáo Sở Giao thông vận tải có ý kiến để Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch yêu cầu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) chịu trách nhiệm rà soát, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các công việc để thực hiện cổ phần hóa theo đúng kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra tại Kế hoạch số 4667/KH-UBND ngày 02/8/2017 và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/6/2018. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Đôn đốc thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ tiếp tục đôn đốc tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, đoạn qua huyện Bình Sơn.

 

​Giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND huyện Bình Sơn để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án và đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 19/4/2019.

 

Bố trí cán bộ và chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương để báo cáo chính xác số liệu còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB; trên cơ sở đó, phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết và bố trí phương tiện thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng; trường hợp để các hộ dân tái lấn chiếm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Đồng thời, kịp thời tham vấn Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án.

 

Giao UBND huyện Bình Sơn tích cực chỉ đạo các Phòng - Ban, UBND cấp xã liên quan phối hợp và hỗ trợ Chủ đầu tư, Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB dự án theo thẩm quyền, khẩn trương bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai thi công theo đúng tiến độ yêu cầu. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Thường trực Huyện ủy Bình Sơn quan tâm, tiếp tục chỉ đạo UBND huyện và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tích cực hỗ trợ Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

 

Quy hoạch các điểm xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo​ liên quan đến việc Quy hoạch các điểm xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, sau khi Chính phủ và các Bộ ngành ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu và trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; làm cơ sở để triển khai thực hiện.

 

Để giải quyết yêu cầu trước mắt về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, ổn định và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo định hướng sau: Đối với các huyện miền núi và các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức: chưa lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn này và tiếp tục thực hiện tại những khu vực hiện tại đang tiến hành xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nếu có vị trí nào có vi phạm lớn về khoảng cách theo quy định thì tiến hành khảo sát đo đạc lại và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

 

Đối với huyện Đức Phổ: Thống nhất với đề xuất và giao UBND huyện Đức Phổ khảo sát vị trí mới tại xã Phổ Nhơn làm khu Liên hiệp xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đức Phổ thay cho tại thôn An Điền, xã Phổ Nhơn tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh. UBND huyện Đức Phổ chịu trách nhiệm về tính phù hợp và đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn tối thiểu của khu xử lý đối với khu dân cư, công trình gần nhất theo QCXDVN 01:2008/BXD và các quy chuẩn, quy định có liên quan; đồng thời lấy ý kiến đồng thuận của người dân theo quy định.

 

Đối với khu vực huyện Tư Nghĩa: Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 26/4/2019; đồng thời, UBND huyện Tư Nghĩa phải tổ chức chuẩn bị vị trí dự phòng bãi chôn rác thải tạm tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.

 

Đối với khu vực huyện Sơn Tịnh: Thống nhất cho phép UBND huyện Sơn Tịnh khảo sát một vị trí làm khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tịnh Hiệp. UBND huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm về tính phù hợp và đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn tối thiểu của khu xử lý đối với khu dân cư, công trình gần nhất theo QCXDVN 01:2008/BXD và các quy chuẩn, quy định có liên quan; đồng thời lấy ý kiến đồng thuận của người dân theo quy định.

 

T.H​ (tổng hợp)​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích