English Thứ Năm, 17-10-2019, 20:52 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110781860
Đang online: 233

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 22-26/4/2019)

Đăng ngày: 26/04/2019; 2624 lần đọc

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ; Kiểm soát, ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Quảng Ngãi; Chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác giám định tư pháp; Tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 22-26/4/2019)​.​​

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Quảng Ngãi trong việc giám sát, hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả: Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”, Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019.

Kịp thời xử lý các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém, cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh để giúp các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém khắc phục khó khăn, tồn tại; kịp thời thu hồi nợ, tài sản của Quỹ Tín dụng nhân dân do bị khách hàng chây ỳ trả nợ hoặc những cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật chiếm đoạt vốn và tài sản của Quỹ Tín dụng nhân dân. 

Tăng cường quản lý nhà nước đối với nhân sự làm việc tại các Quỹ Tín dụng nhân dân, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; chủ động công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh; đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân. 

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Quảng Ngãi tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp quy định pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân; quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho Quỹ Tín dụng nhân dân nhằm đảm bảo Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động ổn định, an toàn. 

Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan nghiên cứu nội dung Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nội dung hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các văn bản nêu trên tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao và tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.  

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở nganh, địa phương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn công trình, phát huy hiệu quả khai thác và phòng chống thiên tai.

Chủ động sử dụng mọi nguồn lực của địa phương, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng công trình nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ năm 2019. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi; triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước, trong mùa mưa, lũ năm 2019. 

Đối với các công trình đang thi công yêu cầu đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án thủy lợi cơ bản hoàn thành (hoặc kết thúc điểm dừng kỹ thuật hợp lý) trước ngày 31/8/2019, đảm bảo vượt lũ chính vụ năm 2019. 

Triển khai phương án ứng phó thiên tai cho công trình nhằm đảm bảo an toàn trong mọi tình huống, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực, xe máy để ứng phó kịp thời khi tình huống mưa, lũ lớn xảy ra. 

Thành lập Đoàn Kiểm tra để tổ chức kiểm tra tình hình quản lý khai thác, công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước mùa mưa lũ năm 2019 đối với các công trình thủy lợi đang khai thác sử dụng và đang thi công xây dựng; tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/8/2019. 

Tổng hợp danh mục các công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa, lũ năm 2019; tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, gây mất an toàn công trình. 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ năm 2019 đối với các công trình thủy lợi do mình quản lý, khai thác; báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntrước ngày 01/8/2019. 

Triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2019 và an toàn công trình thuỷ lợi trước, trong mùa mưa, lũ năm 2019; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, gây mất an toàn đối với các công trình do mình quản lý. 

Đối với các đập, hồ chứa nước chưa có quy trình vận hành hoặc đã có quy trình vận hành điều tiết nhưng không còn phù hợp với thực tế, phải lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện; những đập, hồ chứa chưa kịp thời phê duyệt quy trình vận hành trước mùa mưa, lũ năm 2019, phải căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn về diễn biến mưa lũ, hiện trạng hồ chứa để lập kế hoạch tích, xả nước hợp lý. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo vận hành hồ chứa và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ,... 

Kiểm soát, ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Quảng Ngãi 

Thực hiện Công văn số 01/BCĐDTLCP ngày 05/4/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở nganh, địa phương tổ chức thực hiện tốt các biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám sát chặt chẽ tại các bến cảng, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ nước có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam; tuyên truyền để người dân không tham gia vào hoạt động mua bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn nhập lậu; thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Tiếp tục triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột, hóa chất. 

Hướng dẫn các hộ, cơ sở chăn nuôi tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phun thuốc sát trùng từ các hộ, cơ sở chăn nuôi ra bên ngoài khu vực nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh; các doanh nghiệp chăn nuôi lớn tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn giống, sẵn sàng khôi phục và phát triển đàn lợn sau khi đã công bố hết dịch. 

Giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn. 

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh ta. 

Theo thông tin từ tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO) và Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), ngày 22/3/2019 dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại huyện Ou-Ya-Da, tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Cam- pu-chia (giáp với tỉnh Gia Lai và Đăk lăk), nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào các tỉnh, thành phố phía Nam do việc buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn là rất cao. 

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đề nghị các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào và các bộ ngành, thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo liên quan về phòng, chống chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác giám định tư pháp 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác giám định tư pháp phục vụ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác giám định tư pháp thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý; hàng năm lựa chọn những người giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp, công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng. 

Các tổ chức được trưng cầu giám định, nếu nhận thấy nội dung giám định vượt quá khả năng chuyên môn của mình thì phải từ chối nhận trưng cầu giám định theo thời hạn quy định của pháp luật về giám định, tránh tình trạng để quá thời hạn mới ra văn bản từ chối giám định. Trong trường hợp nhận trưng cầu giám định thì phải trả kết luận giám định đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định. Trong qúa trình giám định, tổ chức được trưng cầu giám định phải giữ bí mật, không được tiết lộ nội dung thông tin, tài liệu kết luận giám định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền. 

Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh định kỳ tiến hành thanh tra, kiểm tra làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân cố tình né tránh, chậm trễ, kéo dài, kết luận sai lệch trong giám định. Hàng năm, đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở địa phương. 

Tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên 

Thực hiện Công văn số 2658/VPCP-NN ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủChủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.


 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban ngành, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh và giải pháp cụ thể ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019.

 

T.H​ (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích