English Thứ Sáu, 24-01-2020, 20:44 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117199511
Đang online: 190

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 25-29/3/2019)

Đăng ngày: 29/03/2019; 5464 lần đọc

Triển các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giao thông vận tải năm 2019; Ngành Xây dựng sớm giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế; Nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Phân công theo dõi, đôn đốc xã, huyện kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 25-29/03/2019)​.​​

Triển các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giao thông vận tải năm 2019

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải về giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giao thông vận tải năm 2019.

 

​Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Ngành đã được UBND tỉnh giao trong Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trước ngày 30/6/2019, phải đưa vào sử dụng Dự án QL1

 

Tiếp tục chủ động theo dõi việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của các cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND tỉnh tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, Khóa XIX về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX.

 

Sở Giao thông vận tải cùng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền huyện Bình Sơn để tập trung giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án đầu tư xây dựng, mở rộng QL1 đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo để hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2019. Đối với các trường hợp đã được vận động, giải thích nhiều lần về chính sách bồi thường, GPMB nhưng vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng để thi công dự án thì hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định để tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất bàn giao cho Dự án.

 

Theo dõi, đôn đốc, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tập trung tổ chức thi công các dự án: Cầu Cửa Đại, Đập dâng sông Trà Khúc, Quảng Ngãi - Thu Xà, Quảng Ngãi - Chợ Chùa …

 

Rà soát toàn diện các nhiệm vụ, hoạt động, thành tích của Ngành đã đạt được trong thời qua để tổng hợp chung vào thành tựu của tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh.

 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh thực hiện đảm bảo, đúng quy định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Giao thông vận tải; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân tại vùng sâu, vùng xa; phối hợp với các lực lượng chức năng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tăng cường công tác kiểm tra vận chuyển hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn hoặc gây mất trật tự trên tuyến này.

 

Bố trí lực lượng thanh tra của Sở phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý dứt điểm tình trạng xe chở dăm, chợ vật liệu rơi vãi trên đường không đảm bảo vệ sinh môi trường, gây mất an toàn giao thông và bức xúc trong nhân nhân.

 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, nhất là đối với các công trình giao thông thuộc địa bàn các huyện miền núi.

 

Chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020”, xây dựng kế hoạch thực hiện ứng với các mốc thời gian hoàn thành cụ thể; tổ chức cung ứng xi măng và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các xã triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn theo kế hoạch đề ra trong năm 2019.

 

Thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chương trình, Nghị quyết của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải với chủ đề năm 2019 là “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm giảm tai nạn giao thông với mức thấp nhất trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2018.

 

Ngành Xây dựng sớm giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế

 

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại Thông báo số 56/TB-UBND ngày 22/3/2019 sau buổi làm việc với Sở Xây dựng. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Xây dựng trong năm 2018.

 

Bên cạch những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Chưa hoàn thành việc tham mưu ban hành đơn giá dịch vụ xử lý chất thải đối với nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Lý Sơn, Bình Nguyên; chất lượng công tác quản lý quy hoạch chưa tốt; công tác phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, việc tham mưu trong kế hoạch đầu tư, kết cấu hạ tầ​ng kỹ thuật đô thị còn thiếu đồng bộ; công tác theo dõi, quản lý quy hoạch rác thải chưa hiệu quả cao; chưa có dự báo chính xác đối với việc phát triển thị trường bất động sản của tỉnh dẫn đến việc bị động trong công tác quản lý. Việc xóa bỏ các lò gạch thủ công còn chậm. Việc quản lý và tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng chuyên ngành cần đi vào thực chất và đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế.

 

Năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Sở Xây dựng bám sát Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đã giao để xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

 

Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế nêu trên. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo Quy hoạch được duyệt.

 

Rà soát các vấn đề liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng; những nội dung nào còn chồng chéo, chưa rõ ràng và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, thì tham vấn ý kiến của Bộ Xây dựng và đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý. Hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức đơn giá dịch vụ xử lý chất thải rắn trong tháng 4/2019.

 

Đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ UBND thành phố Quảng Ngãi trong việc xây dựng Đề án phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển bền vững đô thị thành phố Quảng Ngãi sớm đạt các tiêu chí theo quy định.

 

Hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Đức Phổ trong công tác lập quy hoạch  và định hướng phát triển đô thị trong quá trình hoàn chỉnh các thủ tục công nhận  thị xã Đức Phổ. Phối hợp và tập trung hỗ trợ cho công tác phát triển Khu Kinh tế Dung Quất.

 

Đối với các khu dân cư, khu đô thị: Ngành Xây dựng thực hiện tốt hơn nữa việc quản lý và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc quản lý thị trường bất động sản một cách bài bản, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với xu thế và tình hình thực tế hiện nay. Rà soát, đôn đốc và cập nhật tiến độ các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị đã có quyết định chủ trương trên địa bàn tỉnh, báo cáo tiến độ 01 tháng/lần. Lưu ý báo cáo cần xác định rõ số dự án đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao, số dự án đang triển khai xây dựng, số dự án chưa triển khai, số dự án triển khai chậm; cần đề xuất UBND tỉnh cụ thể phương án xử lý đối với các dự án chậm trễ tiến độ và chuyển nhượng trái phép để có hướng chỉ đạo.

 

Bên cạnh đó, Sở cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình.

 

Nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu​ sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, địa phương khẩn trương, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ngay trong năm 2019.

 

​Cụ thể, UBND các huyện, thành phố rà soát lại tất cả các tiêu chí của các xã theo Kế hoạch về đích năm 2019, giữ vững các tiêu chí đã đạt, có giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí chưa đạt, đảm bảo hoàn thành Bộ tiêu chí nông thôn mới trước 30/6/2019, kịp mốc thời gian báo cáo tổng kết.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn năm 2019 đã bố trí; khẩn trương rà soát, lập đề xuất chủ trương đầu tư danh mục khởi công mới năm 2020 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/3/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15/4/2019.

 

Để đảm bảo đạt chỉ tiêu 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm 2019 theo kế hoạch được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về ứng trước vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn cho các hạng mục đầu tư của các xã: Nghĩa Hà (thành phố Quảng Ngãi), Phổ Cường, Phổ Minh (huyện Đức Phổ) để các xã nhanh chóng triển khai thực hiện, hoàn thành nông thôn mới ngay trong năm 2019.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động giúp các xã tháo gỡ khó khăn liên quan đến tiêu chí phụ trách để các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

 

Để tiếp tục xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở địa bàn các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ đó tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019; hoàn thiện và ban hành đề án hỗ trợ thôn xây dựng nông thôn mới ở các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi, bãi ngang ven biển trong năm 2019 để tổ chức triển khai thực hiện.

 

Tập trung nhiều hơn vào phát triển sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trịáp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Chú trọng thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 và Đề án mỗi xã một sản phẩm.

 

Phân công theo dõi, đôn đốc xã, huyện kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

 

Để tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả theo kế hoạch, mục tiêu và tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn phân công các sở, ngành và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các xã, huyện kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

​Cụ thể, đối với xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn m​ới: Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xã Bình Thạnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Bình Hiệp; Liên minh Hợp tác xã tỉnh xã Bình Thanh Tây; Sở Tư pháp xã Bình Khương; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xã Bình Phước, huyện Bình Sơn.

 

Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xã Tịnh Hà; Sở Công Thương xã Tịnh Đông; Chi cục Thủy lợi xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

 

Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xã Đức Thắng; Sở Thông tin và Truyền thông xã Đức Lợi; Hội Nông dân tỉnh xã Đức Chánh.

 

Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xã Phổ Văn; Bảo hiểm Xã hội xã Phổ Ninh; Sở Tài nguyên và Môi trường xã Phổ Quang; Công an tỉnh xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

 

Cục Thống kê tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xã Tịnh Hòa;Tỉnh đoàn Quảng Ngãi xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xã Long Sơn, huyện Minh Long. Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà.Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

 

Đối với huyện kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới, phân công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc huyện Tư Nghĩa; Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc huyện Nghĩa Hành. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh sắp xếp thời gian, công việc, chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt kế hoạch để địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để có giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, kịp thời.

 

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp trong công tác kiểm toán tại cơ quan, đơn vị và địa phương theo đề nghị của Kiểm toán khu vực III tại Công văn số 130/KV III-TH ngày 20/3/2019.

 

​Cụ thể, giao Sở Tài chính làm đầu mối tiếp nhận thông tin, yêu cầu của Đoàn kiểm toán và trao đổi, xử lý những vướng mắc có liên quan giữa Đoàn kiểm toán với các đơn vị được kiểm toán; đồng thời, chịu trách nhiệm thông báo cho các đơn vị dự toán, các huyện (thị xã, thành phố), các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chấp hành công tác kiểm tra, đối chiếu việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đề nghị của Đoàn kiểm toán. Trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo theo quy định.

 

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm thông báo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chấp hành việc kiểm tra, đối chiếu nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế theo đề nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực III. Đồng thời, có biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành việc kiểm tra đối chiếu của Đoàn kiểm toán.

 

UBND các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn, Tư Nghĩa chịu trách nhiệm ban hành thông báo cho các tổ chức, cá nhân chấp hành việc kiểm tra, đối chiếu theo đề nghị của Đoàn kiểm toán nhà nước (trường hợp người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý).

 

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể về công tác đảm bảo an toàn công trỉnh thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2019, trình UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019 để xem xét, chỉ đạo thực hiện; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

 

​Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Công​ ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi do địa phương, đơn vị quản lý và các nội dung yêu cầu tại điểm 1 Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết  quả  thực hiện.

 

                                                                   T.H (tổng hợp)​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích