English Thứ Tư, 22-01-2020, 00:25 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116985174
Đang online: 178

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 25/02-01/03/2019)

Đăng ngày: 01/03/2019; 2915 lần đọc

Xử lý dứt điểm tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế; giải quyết vướng mắc dự án Khu Công nghiệp đô thị Dung Quất; giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12; triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 25/02-01/03/2019)​.

Xử lý dứt điểm tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo xử lý tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, trong đó cần chú ý: Không để phát sinh khối lượng nợ đọng xây dựng cơ bản; việc để phát sinh nợ đọng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành; không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

 

Rà soát kỹ và chịu trách nhiệm về số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư công tính đến hết năm 2018 (đến ngày 31/01/2019) theo từng nguồn vốn. Đồng thời, báo cáo tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2019 và kế hoạch thanh toán số nợ đọng nêu trên trong giai đoạn 2019-2020.

 

Đối với các huyện, thành phố có số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc cấp ngân sách mình quản lý (bao gồm ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn), yêu cầu các huyện, thành phố quyết liệt chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời có trách nhiệm cân đối kinh phí để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách của địa phương mình; xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ hợp lý; phấn đấu trong 02 năm 2019 - 2020 xử lý dứt điểm khoản nợ này. Thời gian báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/3/2019.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý nợ đọng của các đơn vị, tham mưu UBND tỉnh trả nợ đối với phần nợ của ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương.

 

Ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh, UBND các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung văn bản Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công điện khẩn số 156/CĐ-TCLN-KL ngày 11/02/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp.

 

​Đồng thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường c​ác biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 577/BKHĐT-QLKKT ngày 23/01/2019/2019về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. 

 

​Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát các việc thực hiện quy hoạch các Khu công nghiệp đế​n năm 2020 trên địa bàn để có các giải pháp phù hợp; giám sát việc đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp, đảm bảo các Khu công nghiệp được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó lưu ý việc đảm bảo tỷ lệ loại đất theo quy chuẩn đối với Khu công nghiệp; có biện pháp xử lý đối với các Khu công nghiệp chưa hoàn chỉnh việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt; sử dụng đất không phù hợp hoặc sai so với quy hoạch đã được phê duyệt.

 

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập Khu công nghiệp theo quy định tại các Nghị định quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực trong từng thời kỳ (Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

 

Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế để đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng đất của dự án đầu tư, trong đó lưu ý hỗ trợ việc triển khai các dự án quy mô lớn trong Khu công nghiệp, Khu Kinh tế để tạo động lực phát triển cho Khu công nghiệp, Khu Kinh tế.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp, Khu Kinh tế, nhất là nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp.

 

Thực hiện nghiêm túc các quy định về lập thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Giám sát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong Khu công nghiệp, Khu Kinh tế cũng như trong quá trình thu hút đầu tư các ngành nghề phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

 

Giải quyết vướng mắc dự án Khu Công nghiệp đô thị Dung Quất

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ cho phép UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi áp dụng đơn giá mồ mả theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh để tính điều chỉnh, bổ sung các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt tại dự án Khu công nghiệp đô thị Dung Quất (giai đoạn 1A- 44ha bổ sung).

 

​Giao UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức họp dân, lấy ý kiến thống nhất của các hộ dân trước khi thực hiện phê duyệt bồi thường bổ sung đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt. Đồng thời, có trách nhiệm làm việc thống nhất với Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt) về số tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ phát sinh.

 

Giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII.

 

​Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND huyện Lý Sơn giải quyết, trả lời nội dung cử tri phản ánh việc áp giá giải tỏa đền bù đất nông nghiệp, cần tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án.

 

UBND huyện Sơn Tịnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị: Dự án VSIP Quảng Ngãi đã bồi thường thu hồi đất ruộng của Nhân dân xã Tịnh Hà nhưng nhà ở thì chưa thu hồi; vào mùa mưa tới nhà ở của người dân ở đây có nguy cơ sẽ bị ngập nước nên cần sớm quy hoạch khu tái định cư cho người dân vùng dự án. Tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí làm bê tông tuyến đường liên huyện đoạn giáp ranh giữa xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh đi xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng (phần tuyến thuộc huyện Sơn Tịnh).

 

UBND huyện Đức Phổ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Sa Huỳnh để xử lý nước thải ở khu vực này.

 

UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị: Cụm công nghiệp xã Bình Mỹ đã được quy hoạch từ tháng 3/2014 nhưng đến nay vẫn chưa được doanh nghiệp đầu tư, xây dựng để tạo việc làm cho lao động ở địa phương vì vậy người dân trong xã hầu hết phải đi làm ăn xa. Tỉnh quan tâm khảo sát đầu tư xây dựng cầu bắt qua sông Trà Bồng nối 2 xã Bình Mỹ và xã Bình Minh để tạo điều kiện thuận tiện trong việc giao thông buôn bán và đi lại của nhân dân.

 

Đối với kiến nghị của cử tri về Tuyến đường Dung Quất - Sa Huỳnh đoạn qua khu dân cư Hải Nam và Hải Thanh, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải một số nhà dân chưa đền bù, hiện nay nhà ở xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi giải quyết, trả lời đối với phản ánh của cử tri.

 

Về kiến nghị của cử tri: “cần lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ tại ngã ba cầu Sông Vệ mới đến ngã ba Thanh Long, vì hai ngã ba này thường xuyên xảy ra tai nạn”: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung báo cáo của Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An tại Công văn số 09/CV-QLDA ngày 30/01/2019, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Tài chính, Công Thương, Giao thông  vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019.

 

​Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm, lây lan trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 01/3/2019.

 

                                                        T.H (tổng hợp)​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích