English Thứ Hai, 22-04-2019, 11:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92509761
Đang online: 254

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 22-26/10/2018)

Đăng ngày: 26/10/2018; 1570 lần đọc

Tập trung giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh; khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018; các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới những tháng cuối năm; rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh,​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 22-26/10/2018)​.

Tập trung giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao vốn đầu tư, UBND các huyện, thành phố từ nay đến cuối năm tổ chức trực báo hàng tuần để chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao; tập trung, kiên quyết giải ngân 100% vốn kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018 và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục trước ngày 31/10/2018 để khởi công mới 08/19 dự án còn lại trong năm 2018.  

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chilưu ý thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn. Đồng thời, khẩ​n trương hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố giải ngân kế hoạch vốn thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi xác định rõ thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2016, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trước ngày 25/10/2018.

 

Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Lý Sơn làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển nguồn vốn năm 2017 sang năm 2018 để thực hiện dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp nước tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6276/UBND-TH ngày 16/10/2018.

 

UBND huyện Lý Sơn có trách nhiệm tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư và thực hiện dự án, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn khi được cho phép chuyển nguồn.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định: Hủy bỏ hoặc cắt giảm, điều chuyển vốn của các công trình, dự án đến ngày 30/10/2018 giải ngân dưới 30% kế hoạch sang các dự án giải ngân đạt 70% kế hoạch trở lên; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 05/11/2018. Cắt giảm, điều chuyển vốn của các công trình, dự án đến ngày 30/11/2018 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn sang các dự án giải ngân đạt 90% kế hoạch trở lên; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 05/12/2018.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư có dự án, công trình không giải ngân hết theo quy định và bị mất vốn trong năm 2018 chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh.

 

Theo đó, về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018: Đánh giá kết quả đạt được và ưu điểm trong chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với việc triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: số 919/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và chi ngân sách địa phương năm 2018, số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018). Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh; tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh (Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày10/01/2018) và các đề án, cơ chế, chính sách trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh năm 2018; tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương, trong đó nêu rõ số nhiệm vụ được giao, số nhiệm vụ đã hoàn thành, số nhiệm vụ đã quá hạn nhưng chưa hoàn thành, chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì) và Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/11/2018.

 

Về xây dựng chương trình công tác năm 2019: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng chương trình, nội dung công tác trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từng quý năm 2019 có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý cần phải có sự chỉ đạo, điều hành, cho ý kiến của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/11/2018 để tổng hợp, trình UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018.

 

Về đăng ký đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019:Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu đề xuất các đề án liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cần sự xem xét cho ý kiến, giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/11/2018 để báo cáo Chính phủ.

 

Khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018

 

Để chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 đảm bảo chất lượng, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh đảm bảo thời gian theo luật định.

 

Cụ thể, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.

 

Sở Tài chính tham mưu về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và chi ngân sách địa phương năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng từ năm ngân sách 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020; Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu về Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi triển khai thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn; Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Nội vụ tham mưu về Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức; Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố; Thông qua biên chế hành chính năm 2019.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu về Cơ chế, chính sách về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Quy định mức chi thù lao đọc, nghe, xem và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu về Quy định chính sách đãi ngộ, tôn vinh các nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có công gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới những tháng cuối năm

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính vừa có công văn yêu cầu​ các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành khối lượng xi măng (đợt 1) được giao làm đường giao thông nông thôn trước ngày 15/11/2018; đến ngày 15/12/2018 địa phương nào đã đăng ký nhận xi măng nhưng không thực hiện được thì giao Sở Giao thông vận tải chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chuyển cho các địa phương khác có nhu cầu.

 

​Đối với nguồn vốn hỗ trợ xi măng năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các địa phương sớm tiến hành các thủ tục liên quan để đảm bảo việc hỗ trợ xi măng cho các địa phương được thực hiện trong Quý I/2019.

 

Đối với 19 xã và huyện Tư Nghĩa trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa tập trung hoàn thành 2 tiêu chí huyện chưa đạt là Giao thông và Môi trường; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát nội dung, chỉ tiêu của từng tiêu chí huyện theo hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương liên quanđể hoàn chỉnh nội dung, hồ sơ thực hiện các tiêu chí.

 

UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi có giải pháp chỉ đạo, hỗ trợ các xã: Nghĩa Trung, Nghĩa Mỹ, Đức Hiệp, Đức Phú, An Hải, Nghĩa An hoàn thành nội dung các tiêu chí còn chưa đạt để các xã đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới 2018.

 

Đối với các xã đã hoàn thành 19 tiêu chí, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Để đảm bảo đạt chỉ tiêu 13,5 tiêu chí/xã theo kế hoạch năm 2018 đề ra, yêu cầu các huyện đồng bằng tập trung đảm bảo tăng bình quân từ 1,5 - 1,8 tiêu chí/xã; các huyện miền núi tăng bình quân từ 1,2 - 1,5 tiêu chí/xã. Riêng huyện Ba Tơ, Tây Trà phải có kế hoạch hỗ trợ các xã để đến cuối năm 2018 giảm 50% số xã đạt dưới 5 tiêu chí của huyện.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động giúp đỡ các xã tháo gỡ khó khăn liên quan đến tiêu chí phụ trách để các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Trên cơ sở Danh mục dự án nhóm C năm 2019 Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 15/10/2018, yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật trước ngày 31/10/2018.

 

Đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất được giao tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2018 nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2018.

 

Rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố hoàn chỉnh các thủ tục, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ những vị trí khu xử lý, bãi chôn lấp hiện hữu chưa phù hợp với Quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013. 

 

​Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn của khu xử lý, bãi chôn lấp đối với khu dân cư, công trình gần nhất; lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án và đảm bảo các nội dung liên quan đến công nghệ và giải pháp xử lý chất thải rắn; hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 11/2018.

 

Sau khi Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong quá trình lập quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017.

 

                                                             T.H (tổng hợp)​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích