English Thứ Năm, 27-06-2019, 00:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100218994
Đang online: 120

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 15-19/10/2018)

Đăng ngày: 19/10/2018; 1517 lần đọc

Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, tạo đà tăng trưởng cho những năm đến; tăng cường triển khai thực hiện thu ngân sách trong các tháng cuối năm; thực hiện nghiêm túc về thu hồi vốn tạm ứng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính; triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc Dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn; chấn chỉnh tình trạng nợ đóng bảo hiểm bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc vận chuyển cát khai thác từ sông Trà Khúc​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 15-19/10/2018)​.

Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, tạo đà tăng trưởng cho những năm đến

 

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà tăng trưởng tốt hơn cho tỉnh vào những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát tất cả các nhiệm vụ được giao để tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 

​Đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đẩy nh​anh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao, nhất là các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng còn lại của năm 2018.

 

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh; phấn đấu tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân; coi khoa học - công nghệ là động lực tăng trưởng mới.

 

Chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động nâng cao năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương, nhất là công tác quản lý hiệu quả các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn, công trình quan trọng của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị.

 

Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán HĐND tỉnh giao trong năm.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường; tăng cường công tác phân tích, dự báo; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp quản lý phù hợp (trường hợp cần thiết), nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2018 của cả nước, nhất là thời điểm cuối năm.

 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh quá trình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Công Thương (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tăng cường theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải của tỉnh.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Chú trọng khâu chế biến, bảo quản, xuất khẩu, xây dựng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chủ động phương án phòng, chống kịp thời, đặc biệt là đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng hơn nữa công tác phát triển du lịch chất lượng cao; phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra về số lượng khách du lịch quốc tế và nội địa. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bảo đảm chỉ tiêu về số lượng khách du lịch quốc tế quay lại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc trong phát triển du lịch.

 

Sở Y tế tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, lao động và việc làm. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động Ngày vì người nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 

Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, thanh tra vụ việc; khẩn trương ban hành kết luận sau thanh tra, nhất là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

Công an tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Tăng cường các hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Tăng cường triển khai thực hiện thu ngân sách trong các tháng cuối năm

 

Để phấn đấu kết thúc năm 2018 thu nội địa vượt dự toán HĐND tỉnh giao (tối thiểu là 2.500 tỷ đồng) và tạo tiền đề cho việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu, giảm nợ thuế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 280/TB-UBND ngày 04/10/2018; đồng thời, tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018.

 

​Cụ thể, đối với ngành Thuế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các biện pháp quản lý thuế; theo dõi chặt chẽ tất cả các khoản thu, nắm chắc tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; đề xuất các nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước của các huyện, thành phố.

 

Tăng cường kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ số thuế nợ đọng của từng tổ chức, cá nhân; thực hiện phân loại theo tình trạng nợ; thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; thường xuyên báo cáo định kỳ tình hình nợ thuế cho Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh; thống kê lập danh sách các doanh nghiệp còn nợ thuế do chưa được ngân sách nhà nước thanh toán vốn theo từng dự án, công trình cung cấp cho Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi để theo dõi, phối hợp thu. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi xây dựng quy chế luân chuyển, cung cấp thông tin về tình hình thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để thực hiện thống nhất trong công tác quản lý thu.

 

Phối hợp với cơ quan Công an trao đổi thông tin, có kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, kéo dài để kịp thời ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp nợ thuế rồi bỏ địa chỉ kinh doanh, phòng ngừa hành vi trốn thuế, mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép; đồng thời, chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế,...

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc hoặc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các công trình, dự án đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn, thực hiện thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã được nghiệm thu, đủ điều kiện thanh toán theo quy định; kiểm tra thúc đẩy các dự án đầu tư ngoài nhà nước triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư đã cấp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mời các doanh nghiệp ngoài tỉnh đang hoạt động kinh doanh dịch vụ thường xuyên, lâu dài tại các Cảng biển, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, khai thác tài nguyên, khoáng sản… để động viên, khuyến khích thành lập Công ty, chi nhánh có tư cách pháp nhân tại tỉnh Quảng Ngãi để thuận lợi trong việc quản lý và thực hiện kê khai thuế tại Quảng Ngãi, góp phần tạo nguồn thu ổn định, bền vững.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản đối với những doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà cơ quan Thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế nhưng vẫn chưa thu được;thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản cho cơ quan Thuế; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện tính, thu nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, nhất là các dự án thủy điện theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và quyết định giao khu vực biển cho các doanh nghiệp để cơ quan Thuế quản lý thu theo đúng quy định,...

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tập trung đẩy nhanh tiến độ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị tham gia các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước khi có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định; thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện khi thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành các công trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì có trách nhiệm chuyển ngay thông tin cho cơ quan Thuế cùng cấp để kịp thời đôn đốc thu số thuế phát sinh và thu nợ thuế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách hoặc Đoàn kiểm tra liên ngành; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, trọng tâm là công tác thu nợ thuế trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu đã được giao.

 

Thực hiện nghiêm túc về thu hồi vốn tạm ứng trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 175/BC-HĐND ngày 09/7/2018 về nội dung thu hồi vốn tạm ứng trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Ban Quản lýKKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình chuyên ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước các cấp; Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các dự án thuộc đơn vị, địa phươngquản lý, đã được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)từ năm 2015 trở về trước chưa hoàn thành, nhưng không đư​ợc bố trí kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để tiếp tục thực hiện. Qua kết quả rà soát, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất giải pháp xử lý cho từng công trình, dự án, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) chậm nhất trước ngày20/10/2018.

 

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xem xét, đề xuất giải pháp xử lý cụ thể cho từng dự án, công trình (lưu ý xét tính thực sự cần thiết, hiệu quả và khả năng cân đối vốn; trường hợp dừng đầu tư phải thực hiện quyết toán xử lý công nợ, thu hồi vốn tạm ứng nếu có)tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/10/2018.

 

Nghiêm túc thực hiện các quy định về tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng

 

Về công tác tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng, Chủ tịch yêu cầu Chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nươc về công tác tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng (bao gồm ở tất cả các khâu: Nguyên tắc tạm ứng vốn; hồ sơ tạm ứng vốn;mức vốn tạm ứng; bão lãnh vốn tạm ứng; thu hồi vốn tạm ứng), tuyệt đối không để xảy ra trường hợp vốn tạm ứng không thu hồi được để quá hạn như một số năm trước đây.

 

Yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng của các nhà thầu, phải kiểm tra trước trong và sau khi thực hiện ứng vốn cho nhà thầu. Trước ngày 5 của tháng đầu tiên quý tiếp theo, chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo từng dự án, gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, báo cáo nêu rõ số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo và nêu rõ lý do, khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn nêu trên, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý.

 

Kho bạc Nhà nước các cấp thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi ngay những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích. Định kỳ hàng quý trước ngày 15 của tháng đầu quý sau, Kho bạc Nhà nước các cấp lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của địa phương, gửi cơ quan Tài chính đồng cấp, trong báo cáo phân loại rõ số dư tạm ứng quá hạn chưa thu được đến thời điểm báo cáo theo từng dự án và nêu rõ các lý do, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý cho từng dự án, công trình cụ thể.

 

Trên cơ sở báo cáo của Kho bạc Nhà nước, cơ quan Tài chính tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi. Riêng đối với Báo cáo năm đồng gửi Sở Nội vụ để xem xét, tham mưu UBND tỉnh trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua đối với các cá nhân và tập thể có liên quan.

 

Tập trung xử lý thu hồi dứt điểm vốn tạm ứng quá hạn

 

Về xử lý thu hồi vốn tạm ứng quá hạn, trong những năm qua, UBND tỉnh đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác thu hồi vốn tạm ứng quá hạn trên địa bàn tỉnh; đến thời điểm hiện nay, nhiều đơn vị đã thu hồi dứt điểm, tuy nhiên vn còn 11 đơn vị, với số vốn 21.975 triệu đồng trên tổng số 58.026,7 triệu đồng (thời điểm 31/12/2015) quá hạn chưa được thu hồi dứt điểm, UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các đơn vị có danh mục dự án tồn đọng này.

 

Để sớm thu hồi dứt điểm vốn tạm ứng quá hạn, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện có dự án còn nợ tạm ứng quá hạn, chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương làm việc ngay với từng nhà thầu, phân tích đánh giá từng khoản nợ tạm ứng quá hạn, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; quyết liệt thực hiệngiải pháp, biện pháp, tiến độ thu hồi cho từng dự án. Thời hạn thu hồi dứt điểm chậm nhất là 31/12/2018. Kết quả thu hồi, định kỳ hàng tháng chủ đầu tư lập báo cáo gửi Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

 

Giao Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thường xuyên phối hợp, đôn đốc theo dõi các chủ đầu tư trong việc thực hiện thu hồi khoản vốn tạm ứng quá hạn nêu trên; định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

 

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn 3150-CV/TU ngày 28/9/2018 về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu tại Công văn trên; gửi dự thảo kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/11/2018 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 20/11/2018.

 

Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước; Chủ tịch các hội được giao biên chế để cấp kinh phí hoạt động (cơ quan, tổ chức, đơn vị) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

​Đồng thời, xây dựng đề án tinh giản biên chế hàng năm hoặc theo giai đoạn đến năm 2021 gửi Sở Nội vụ để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt trước ngày 10 tháng 9 năm trước liền kề. Tổng hợp hồ sơ cá nhân của từng đối tượng, gửi Sở Nội vụ định kỳ 02 lần/năm (6 tháng/1lần), để kiểm tra, thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

 

Trên cơ sở đề án và danh sách đối tượng thực hiện tinh giản biên chế đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp, lập danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo các biểu số 1a, 1b, 1c, 1d, 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính định kỳ 02 lần/năm (6 tháng/1lần), gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

 

Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định Đề án và danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Trên cơ sở Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tổng hợp danh sách đối tượng thực hiện tinh giản biên chế định kỳ 02 lần/năm gửi Sở Tài chính để làm cơ sở thẩm định kinh phí theo quy định. Bên cạnh đó, tổng hợp kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế định kỳ 02 lần/năm báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để kiểm tra theo quy định.

 

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp kinh phí, trình Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét phê duyệt.

 

Tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc Dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm khẩn trương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3185-CV/TU ngày 08/10/2018 về việc tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số6038/UBND-CNXD ngày 08/10/2018 và Công văn số 6090/UBND-CNXD ngày 09/10/2018.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Thông báo kết luận số 325/TB-UBND ngày 08/10/2018. Sở Tài ​nguyên và Môi trường chủ động làm việc cụ thể với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Bình Sơn để kịp thời hướng dẫn giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

 

Chấn chỉnh tình trạng nợ đóng bảo hiểm bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3174-CV/TU ngày 05/10/2018 về việc chấn chỉnh tình trạng nợ đóng bảo hiểm bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyệ​n, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm của Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bảo hiểm bắt buộc và xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động, nhất là những doanh nghiệp cố tình chây ì đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian dài.

 

Đồng thời, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương thuộc tỉnh tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 

Tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018.

 

​Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ xem xét cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất khi cáctổ chức, cá nhân chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; phối hợp với các Bộ, ngành trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các làng nghề tái chế phế liệu; cương quyết đình chỉ, không cho phép hoạt động đối với các làng nghề tái chế gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn việc đưa phế liệu nhập khẩu vào các cơ sở tái chế, sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại các làng nghề; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Cục Hải quan Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan có phương án giải quyết, xử lý dứt điểm các lô hàng phế liệu tồn đọng tại các cảng biển trên địa bàn tỉnh (nếu có); áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam; kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát các làng nghề tái chế phế liệu; cương quyết đình chỉ, không cho phép hoạt động đối với các làng nghề tái chế gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn việc đưa phế liệu nhập khẩu vào các cơ sở tái chế, sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại các làng nghề,…

 

Các Sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện và phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động nhập và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh; trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo số liệu liên quan đến tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định,...

 

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc vận chuyển cát khai thác từ sông Trà Khúc

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh tình trạng ô tô vận chuyển cát khai thác từ sông Trà Khúc phóng nhanh, vượt ẩu, rơi vãi cát, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

 

​Để giảm thiểu và chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan yêu cầu tất cả các doanh nghiệp khai thác cát dọc sông Trà Khúc có vận chuyển cát trong thành phố Quản​g Ngãi phải hạn chế tối đa việc để cát, nước rơi xuống đường; trang bị xe máy hút bụi, cát rơi vãi, thay thế hoàn toàn việc phun nước chống bụi như hiện nay.

 

Đồng thời, mời các doanh nghiệp khai thác cát triển khai kế hoạch, quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh; rà soát, điều chỉnh đánh giá Báo cáo tác động môi trường của các dự án khai thác cát cho phù hợp.

 

Giao Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi tăng cường công tác kiểm tra tình trạng ô tô chở cát, chở đất phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường; việc kiểm tra phải thực hiện thường xuyên và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

T.H (tổng hợp)​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích