English Thứ Ba, 10-12-2019, 23:59 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114117852
Đang online: 290

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 17-21/9/2018)

Đăng ngày: 21/09/2018; 2102 lần đọc

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2018; Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Cung cấp kế hoạch thi công dự án Nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua huyện Bình Sơn; Chỉ đạo thực hiện dự án Cầu Thạch Bích, Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê Bao; Giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư khuyến khích xã hội hóa về lĩnh vực môi trường; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới; Xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 17-21/9/2018)​.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

 

Đối với kế hoạch vốn năm 2017 được kéo dài

 

Về vốn ngân sách địa phương: Hiện nay, các đơn vị giải ngân 50% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại chủ yếu là của các dự án: Đường Nguyễn Công Phương, các tuyến đê huyện Bình Sơn, đập ngăn mặn sông Trà Bồng, cảng cá Tịnh Kỳ, các tuyến kênh từ nguồn vay Kho bạc Nhà nước... và vốn ngân sách của các huyện, thành phố quản lý.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc BQL ĐTXD các công trình: Giao thông, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Tịnh, Mộ Đức, Sơn Hà, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà... khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài trước ngày 30/11/2018.

 

Vốn ngân sách Trung ương năm 2017: Đến 31/8/2018 mới giải ngân 31,099 tỷ đồng/105,908 tỷ đồng (bằng 29,3%), còn lại 74,809 tỷ đồng (70,7%) chưa giải ngân, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia còn lại 25,623 tỷ đồng, vốn TPCP cầu Cửa Đại 25,396 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 23,788 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn kéo dài trước 30/11/2018.

 

Đối với kế hoạch vốn năm 2018

 

Về nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Đến 31/8/2018, giải ngân 1.653 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch vốn, trong đó các dự án bố trí chuyển tiếp giải ngân cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra (79% kế hoạch vốn).

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, nhất là các công trình quan trọng, công trình trọng điểm của tỉnh như: cầu Thạch Bích, cầu An Phú, đường Trì Bình - Dung Quất, các tuyến đê huyện Bình Sơn, đập ngăn mặn sông Trà Bồng, đường tránh lũ cứu nạn, cứu hộ các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, đường Ba Tơ - Ba Trang... Đồng thời, chú ý chỉ đạo các đơn vị thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý vì thời tiết trong những tháng cuối năm diễn biến bất thường, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi ở các huyện miền núi.

 

Đối với các dự án mới đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục để tổ chức khởi công, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương, phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn chỉnh thủ tục và khởi công chậm nhất trong tháng 10/2018.

 

Về nguồn vốn ngân sách trung ương: Đến 31/8/2018, giải ngân 772,994 tỷ đồng, bằng 49,7% kế hoạch, còn lại 781,191 tỷ đồng (51,3% KH) chưa giải ngân, trong đó vốn nhà ở người có công còn 62,424 tỷ đồng (48,7% KH), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia còn 168,267 tỷ đồng (51,4% KH), vốn Chương trình mục tiêu còn 146,558 tỷ đồng (46,1% KH), vốn trái phiếu Chính phủ (cầu Cửa Đại) còn 270,169 tỷ đồng (49,1% KH), vốn ODA còn 133,773 tỷ đồng (58,1% KH).

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn trung ương trước ngàỵ 31/01/2019, trọng tâm nhất là đối với dự án cầu Cửa Đại do BQL Dự án Đầu tư XD các Công trình giao thông quản lý; các dự án thuộc Chương trình giảm nghèo, Chương trình nông thôn mới tại các huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn trả các khoản ứng trước, trả nợ vốn vay tín dụng đã được UBND tỉnh bố trí trong kế hoạch vốn năm 2018; tăng cường thu hồi nợ tạm ứng quá hạn. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tập trung thanh toán vốn cho các đơn vị khi đầy đủ thủ tục, lưu ý thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn; khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

 

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối họp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018 chuyển vốn các dự án công trình giải ngân dưới 80% kế hoạch cho các dự án khác để đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư năm 2018.

 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2018

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện thành phố tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2018 liên quan đến ngành, địa phương phụ trách; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/9/2018.

 

​Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/9/2018.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2018; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/9/2018.

 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện Thông báo số 284/TB-VPCP, ngày 08/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

 

​Theo đó, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả các dự án, đề án thuộc các Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người đến năm 2020. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các sở, ngành, địa phương. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các điểm nóng nghiêm trọng về tội phạm, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm trong từng cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất. Đối với những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng thì phải điều chuyển, bố trí công tác khác và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp không để người dân, doanh nghiệp bức xúc, giảm sút niềm tin vào các cơ quan chính quyền; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính, tuân thủ pháp luật.

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hội, đoàn thể phải căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ”.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kết quả đấu tranh của lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm, nêu rõ vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát; thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

 

Làm tốt công tác phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, nhất là hoạt động của các băng, nhóm, đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật, có biểu hiện hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, không để các đối tượng cấu kết, móc nối, núp bóng dưới danh nghĩa các công ty, doanh nghiệp, cơ sở để thâu tóm địa bàn, phân chia lợi nhuận hoặc có hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Quyết định số 100/QĐ-BCĐ, ngày 02/02/2018 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ động theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng phòng, chống tội phạm, báo cáo kịp thời cho Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt đối với các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

 

Cung cấp kế hoạch thi công dự án Nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua huyện Bình Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương cung cấp cho UBND huyện Bình Sơn lịch và kế hoạch thi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn theo địa phận từng xã và cử cán bộ, bố trí phương tiện cùng tham gia với UBND huyện Bình Sơn trong quá trình thực hiện.

 

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 247/TB-UBND ngày 20/8/2018, chỉ đạo nhà thầu bố trí phương tiện để thi công ngay đối với các đoạn đường đã được bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp các hộ dân tái lấn chiếm.

 

Chỉ đạo thực hiện dự án Cầu Thạch Bích, Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê Bao

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 757-KL/TU ngày 14/9/2018 về tình hình thực hiện dự án cầu Thạch Bích và dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê Bao.

 

​Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB 02 dự án này phải chủ động giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp gặp vướng mắc thì có văn bản, cung cấp hồ sơ, tài liệu và chủ động cử cán bộ làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

 

Chủ tịch yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện công tác bồi thường, GPMB 02 dự án nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Đồng thời, kiểm tra và làm rõ trách nhiệm sai phạm trong việc tách thửa, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến dự án cầu Thạch Bích (phần việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở); báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện việc kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý chậm nhất là ngày 10/10/2018.

 

Giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư khuyến khích xã hội hóa về lĩnh vực môi trường

 

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực môi trường được đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án này trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường hoạt động thu hút đầu tư các dự án khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường vàhướng dẫn cơ sở thực hiện xã hội hoá triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và môi trường.

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực môi trường theo hình thức khuyến khích xã hội hóa đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Trong quá trình thẩm định dự án đầu tư về lĩnh vực môi trường, yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân xung quanh khu vực dự án và nhân dân trong vùng dự án để tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư trước khi đề nghị cấp có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu phát triển của các dự án đầu tư theo hình thức khuyến khích xã hội hóa về lĩnh vực môi trường; căn cứ vào tình hình phát triển của các địa phương trong tỉnh theo từng giai đoạn, chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch để thu hút, nghiên cứu bố trí hợp lý các dự án đầu tư về lĩnh vực môi trường cho phù hợp, đảm bảo khai thác hiệu quả dự án và đáp ứng điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

 

Hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường, hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định của pháp luật; định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý, tham mưu xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 

Sở Xây dựng tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy định trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý quy hoạch xử lý chất thải rắn; tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng về cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn và nước thải tại đô thị, khu sản xuất dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, làng nghề, khu dân cư nông thôn tập trung và hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý,...

 

UBND các huyện, thành phố báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Sở, ngành liên quan những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình nhà đầu tư triển khai dự án xã hội hóa trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo môi trường, đồng thời trong quá trình kêu gọi và thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa về môi trường phải tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi có dự án dự kiến đầu tư để đảm bảo phát huy dân chủ cơ sở, đảm bảo đáp ứng công tác quy hoạch trước khi thực hiện đầu tư,...

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn, hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã khẩn trương hoàn thành thủ tục thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 chậm nhất trong tháng 12/2018.

 

​Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan thuộc UBND huyện, thành phố hỗ trợ UBND các xã hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng để triển khai thi công. Kiểm tra, rà soát trách nhiệm của các cán bộ có liên quan, trường hợp có cá nhân, đơn vị nào gây khó khăn, ách tắc thì kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, căn cứ vào kết quả giải ngân các dự án đến hết ngày 30/11/2018, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu năm 2018 trước ngày 15/12/2018 để đảm bảo giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2018, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau.

 

Đối với kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018: Theo quy định, số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài có thời hạn giải ngân chậm nhất đến hết ngày 31/12/2018; tuy nhiên, do các dự án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có quy mô rất nhỏ, thời gian thực hiện ngắn nên các dự án chuyển tiếp từ năm 2017 yêu cầu phải kết thúc sớm, do vậy yêu cầu các địa phương phải hoàn thành và kết thúc giải ngân trước ngày 31/10/2018. Số vốn còn lại không giải ngân (đến 31/10/2018) yêu cầu điều chỉnh cho các dự án khác thiếu vốn để chủ động triển khai thực hiện và giải ngân đến cuối năm.

 

Xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND vừa có văn bản​ thống nhất gia hạn thời gian thực hiện các dự án: Dự án Trang trại sản xuất Rau - Quả an toàn do Công ty TNHH MT​V Thiên Sơn làm chủ đầu tư và Dự án Đầu tư khai thác nước khoáng thiên nhiên đóng chai tại xã Trà Bình, huyện Trà Bồng do Công ty TNHH Hương Trà làm chủ đầu tư đến hết Quý 1/2019.

​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án của các Nhà đầu tư; trường hợp nếu đến hết thời gian hạn mà Nhà đầu tư vẫn chưa tổ chức triển khai thi công, hoàn thành dự án thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

 

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất chấm dứt hoạt động các dự án: Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Titan Mộ Đức do Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; Dự án Khai thác và chế biến quặng sắt Vạn Lợi Quảng Ngãi do Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Vạn Lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; Dự án Thông luồng, nạo vét kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại khu vực cửa Đại, xã Nghĩa Phú, Nghĩa An và xã Tịnh Khê do Công ty cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt làm chủ đầu tư; Dự án Nạo vét, thông luồng, thoát lũ kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành làm chủ đầu tư; Dự án Nạo vét, thông luồng, thoát lũ kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Lở do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành làm chủ đầu tư; Dự án Trang trại chăn nuôi heo EVAP do Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Trà làm chủ đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

 

                                                                 T.H (tổng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích