English Thứ Sáu, 15-11-2019, 06:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112412755
Đang online: 151

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 10-14/9/2018)

Đăng ngày: 14/09/2018; 1799 lần đọc

Một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2018; khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư xây dựng; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 10-14/9/2018)​.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2018

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018.

 

​Theo đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao từ đầu năm tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 25/QĐ-UBND​ ngày 10/01/2018 về Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ được giao bổ sung trong năm; đặc biệt là Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ 9 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và triển khai các giải pháp hữu hiệu, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương.

 

Khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 07/9/2018 để xem xét, trình HĐND tỉnh khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 10.

 

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch. Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt dự toántăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính,siết chặt quản lý chi ngân sách nhà nước.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, nhất là trong tháng 9/2018 phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi - VSIP).

 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo niềm tin ở doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kịp thời và chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các dự án.

 

Theo dõi chặt diễn biến thời tiết, mực nước sông, suối, hồ, đập; kiểm tra an toàn các đê, kè, công trình thủy lợiđặc biệt là các hồ đập lớn, kiên quyết không đưa các hồ yếu, có sự cố vào chứa nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các địa phương, đơn vị liên quan trong quản lý hồ thủy lợi, đập thủy điệnrà soát, chủ động có các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện và thành phố triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các cấp trường nhằm phấn đấu đạt chuẩn và giữ chuẩn về số lượng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.  

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực kiểm tra, đôn đốc các địa phương nghiêm túc triển khai đạt kết quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch đề ra.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương; tập trung xử lý một số vụ việc xã hội quan tâm, bức xúc trên địa bàn tỉnh, nhất là liên quan đến vấn đề xử lý rác thải, hoạt động của các Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt,...

 

Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, về công bố thủ tục hành chính, Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành chỉ đạo cập nhật, thống kê lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực được giao, gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời và đúng thời hạn quy định.

 

Về công khai thủ tục hành chính, Chủ tịch chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trên cổng thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ rà soát TTHC, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, đánh giá TTHC tại Kế hoạch số 16/KH-UBND​ ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành địa phương còn lại chủ động rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của cơ quan mình, gửi kết quả về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Về xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC, thực hiện quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC của công dân theo đúng thời hạn quy định,

 

Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 

Để chủ động phòng, chống dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Dại ở động vật, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh đang bùng phát nhiều ổ dịch tại Trung Quốc nên nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam là rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa cóvăn bản​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

 

​Theo đó, UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân nhận biết dịch bệnh, tác hại, biện pháp phòng, chống và các quy định của pháp luật về các loại dịch bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn, Dại ở động vật và Dịch tả lợn Châu Phi, tuyệt đối không để xảy ra tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng định kỳ đợt 2 năm 2018, tiêm phòng bổ sung triệt để các loại vắc xin phòng bệnh và triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng  môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2018” trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/9/2018 đến ngày 15/10/2018 theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường theo dõi, giám sát dịch bệnh động vật và báo cáo kịp thời theo quy định.

 

Quản lý chặt các cơ sở sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; tập trungkiểm soát các cơ sở cung cấp con giống, chăn nuôi, giết mổ, chế biến, vận chuyển, mua bán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật theo quy định để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.

 

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, kinh phí để chủ động xử lý khi có dịch xảy ra, không để lây lan ra diện rộng; chủ động sử dụng kinh phí dự phòng ở địa phương để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 09/3/201 và Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành và sửa đổi Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở, nhất là công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng theo các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Thống kê, rà soát nhu cầu vắc xin, hóa chất, vật tư để xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện, thành phố năm 2019 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 5983/BNN-TY ngày 06/8/2018 và Công điện khẩn 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua đủ nhu cầu vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Tai xanh... trong năm 2019 và chuẩn bị dự phòng vật tư, vắc xin, thuốc thú y, thuốc khử trùng tiêu độc để ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

 

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi cách nhận biết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp phòng chống và xử lý dịch bệnh theo quy định. Tăng cường công tác giám sát dịch bênh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ,  kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được phân công quản lý; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, mua bán động vật và sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và các trường hợp không khai báo dịch bệnh, vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường.

 

Chỉ đạo Trạm kiểm dịch đầu mối, các cơ quan chức năng và đơn vị trực thuộc có liên quan tăng cường kiểm soát, giám sát, phát hiện các trường hợp vận chuyển bất hợp pháp nhập lậu gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh. Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác tiêm phòng định kỳ và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 02/2018 theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh để có cơ sở cảnh báo dịch bệnh, lựa chọn các loại vắc xin phòng bệnh phù hợp và phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, để nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn, đặc biệt là đàn lợn nái trong thời gian đến, khi xây dựng kế hoạch phòng chống dịch hàng năm cần phải ưu tiên phần kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ vắc xin tai xanh và dịch tả lợn cho người chăn nuôi.

 

Chủ tịch yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh động vật như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn, Dại ở động vật và đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tác hại của việc nhập lậu gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm đến người chăn nuôi, ngành chăn nuôi; khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm của gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tích cực phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong thời gian đến.

 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư xây dựng

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan đơn vị liên quan quán triệt sâu sắc mục tiêu, các nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

 

Liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 486-TB/TU ngày 24/8/2018 về tiếp thu ý kiến góp ý về dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và Công văn số 3057-CV/TU ngày 27/8/2018 (UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ tại Công văn số 5335/UBND-CNXD ngày 05/9/2018).

 

​Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2) theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Điểm 4.2, Điểm 4.3, Điểm 4.4 Thông báo nêu trên; chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và của UBND tỉnh liên quan đến các dự án này, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Giám đốc Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Giám đốc Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kịp thời theo kế hoạch vốn năm 2018 đã được phê duyệt.

 

​Ban Quản lý Dự án tỉnh và các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định của Dự án, đảm bảo hoàn thành khối lượng và giải ngân đúng tiến độ; chấp hành nghiêm túc các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, khẩn trương hoàn thiện việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2018 để Ban quản lý Dự án tỉnh trình Ban Điều phối Trung ương, Ngân hàng Thế giới xin ý kiến trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh; báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

 

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1555/UBND-CNXD ngày 26/3/2018 và yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2262/BXD-QLN ngày 07/9/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

 

​Giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp, trực tiếp​ báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

 

Tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 

Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh; các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện: Nghĩa Hành, Bình Sơn tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu tại Báo cáo số 573/BC-MTTW-ĐGS ngày 15/6/2018, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

 

​UBND các huyện Mộ Đức, Sơn Hà, Bình Sơn, Trà Bồng và thành phố Quảng Ngãi khẩn trương xem xét xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền đối với các vụ việc được Cơ quan điều tra kết luận không khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang chính quyền để xử lý hành chính.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân của người đứng dầu cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

 

Lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, uy tín, am hiểu pháp luật để làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết chế độ bồi dưỡng theo đúng Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh cho những người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc để kịp thời động viên khen thưởng nếu làm tốt, chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc nếu làm không tốt.

 

Tập trung nguồn lực để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết từ 85% trở lên, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, lĩnh vực của cấp mình, ngành mình; có giải pháp gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc phù hợp với người dân ở cơ sở để kịp thời tiếp nhận, giải quyết các thắc mắc, kiến nghị, phản ánh và khiếu nại, tố cáo của người dân tránh để dồn nén lâu ngày dễ phát sinh thái độ gay gắt, bức xúc với chính quyền.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh này để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần thúc đẩy dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật Tiếp công dân.

 

Tăng cường bố trí đủ công chức có năng lực, am hiểu pháp luật cho Ban Tiếp công dân tỉnh để làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn; phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi và Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi để xem xét thực hiện việc mời luật sư, luật gia tham gia tư vấn pháp luật cho người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

 

Phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án

 

Nhằm công khai, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án biết để  theo dõi và giám sát khi khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án do Nhà đầu tư đề xuất phải có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án đối với từng lĩnh vực dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước (Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Quy hoạch và các Nghị định có liên quan).

 

​Cơ quan tham mưu chịu trách nhiệm nếu việc tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án mà thiếu sót việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trong vùng dự án.

 

Giao UBND các huyện, thành phố nơi thực hiện dự án có trách nhiệm hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư trong vùng dự án theo quy định.

 

                                                               T.H (tổng hợp)​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích