English Chủ Nhật, 17-11-2019, 22:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112571138
Đang online: 178

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 27-31/8/2018)

Đăng ngày: 31/08/2018; 1778 lần đọc

Triển khai chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Triển khai thực hiện ý kiến của Bộ trưởng Bộ GTVT về đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng; Chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh; Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 27-31/8/2018)​

Triển khai chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

 

​Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

 

Căn cứ vị trí việc làm, tình hình thực hiện biên chế của cơ quan, đơn vị đăng ký chỉ tiêu, ngành cần thu hút báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01 hằng năm để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thu hút hằng năm trình UBND tỉnh xem xét, ban hành để làm cơ sở thực hiện. Riêng năm 2018, các cơ quan, đơn vị đăng ký chỉ tiêu, ngành cần thu hút gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/8/2018.

 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng chủ động phát hiện, lập danh sách những sinh viên của trường tốt nghiệp đại học đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh để xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách.

 

Sở Nội vụ, hằng năm, trên cơ sở đăng ký nhu cầu thu hút của các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của tỉnh. Công bố kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa trẻ trên trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh gửi kết quả tuyển dụng về Bộ Nội vụ để tổng hợp, theo dõi và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ toàn quốc.

 

Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của chính sách.

 

Triển khai thực hiện ý kiến của Bộ trưởng Bộ GTVT về đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo Thông báo số 389/TB-BGTVT ngày 09/8/2018 về dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

​Để đảm bảo thông xe tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào dịp Quốc khánh 02/9/2018, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chính quyền các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (V​EC) tập trung kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc, hoàn thành việc bàn giao mặt bằng các tuyến đường ngang, đường gom dân sinh, cống chui, kè gia cố hạ lưu cầu, cống, suối, đường vuốt nối với đường cao tốc; đồng thời hỗ trợ tổ chức bảo vệ thi công cho các nhà thầu xây lắp,…

 

Bộ cũng yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu và các đơn vị có liên quan tập trung thiết bị, vật tư; nhân lực để triển khai thi công gấp rút các hạng mục còn lại của dự án; xử lý các tồn tại để hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông, liên quan đến phục vụ đi lại và sản xuất của nhân dân; đặc biệt là hoàn trả ddường địa phương sử dụng làm đường công vụ; hoàn thiện các đường gom, đường vào cống chui dân sinh, xử lý gia cố chống xói lở hạ lưu các công trình thoát nước, đền bù thiệt hại nứt nhà dân do thi công, xử lý các vị trí không bằng phẳng trên mặt đường,…

 

Đồng thời, phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương, hội đồng GPMB các tỉnh và tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác GPMB, khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch để nhà thầu triển khai thi công các đường gom dân sinh, đường ngang nối vào các cầu vượt, các cống chui dân sinh; giải quyết các trường hợp vướng mắc và kiến nghị của nhân dân; lắp đặt kịp thời hàng rào bảo vệ hai bên đường,…để đảm bảo an toàn giao thông.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4576/UBND-TH ngày 02/8/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Chính phủ; định kỳ trước ngày 20/11 hằng năm, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện của từng sở, ngành, địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban ngành liên quan căn cứ vào điều kiện ngân sách và nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các kế hoạch, chương trình hoặc đề án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm: chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; việc xây dựng Đề án thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ và Khung hướng dẫn kèm theo Công văn số 5764/BKHĐT-PTDN ngày 20/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

 

Chủ tịch UBND tỉnh vửa có công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu qủa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 846/QĐ-TTg ngày 06/6/2017 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương  năm 2017; số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019; đồng thời, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên các dịch vụ công thiết yếu.

 

​Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiệu hiệu qủa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; theo đó, đảm bảo chỉ có một Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, để thuận tiện cho người dân doanh nghiệp khai thác và sử dụng.

 

Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng quy định.

 

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ngành; các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị- xã hội; UBND các huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 70 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

 

​Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua kỷ niệ 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Gắn phong trào với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nội dung thiết thực, hiệu quả, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2018. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

 

Chủ tịch yêu cầu, công tác thi đua khen thưởng phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chinh trị của đơn vị, giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, lĩnh vực, ngành; những việc làm tốt, sáng kiến tốt phục vụ người dân, doanh nghiệp; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh tạo môi trường lành mạnh và động lực mới cho phát triển. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa,…

 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm lan tỏa các phong trào thi đua, phát hiện và kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập; các tấm gương dũng cảm cứu người, cứu nạn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… để công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Chủ tịch cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; công tác khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực chất, tránh tràn lan; chủ động phát hiện, xem xét đánh giá và đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, nhất là những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, chiến sĩ,…

 

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện đúng quy định về xét tặng giải thưởng danh hiệu, công khai, minh bạch, tránh tình trạng tổ chức tràn lan làm giảm ý nghĩa tôn vinh của giải thưởng; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động này.

 

Chủ tịch giao Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh củng cố, nâng cao hiệu quả của hoạt động, thẩm định kỹ hồ sơ đề nghị khen thưởng; tham mưu UBND tỉnh khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua khen thưởng. Tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND huyện Đức Phổ, Công ty CP Đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương và Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống về việc báo cáo tiến độ lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt và đề xuất đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Sa Huỳnh. 

 

​Theo đó, Chủ tịch yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Đức Phổ theo nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND tỉnh việc hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh, bao gồm ​không gian sinh sống của người Sa Huỳnh cổ tại khu vực đầm An Khê và vùng lân cận thuộc xã Phổ Thạnh, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/9/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai lập đề xuất đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh; nêu rõ tiến độ và dự kiến thời gian hoàn thành; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Báo cáo việc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh theo ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Đồng thời, trên cơ sở tiến độ, chất lượng công tác lập Hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt; báo cáo đề xuất đầu tư dự án bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh và đề xuất của Công ty Systech, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh việc lập hồ sơ nâng tầm di tích, quy hoạch tổng thể di tích quốc gia Khu khảo cổ học Sa Huỳnh và đề xuất bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh gắn với nhiệm vụ xây dựng công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn. Hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2018.

 

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã có nhiều văn bản liên quan đến nội dung trên, cụ thể là Công văn 2387 về chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh; Công văn 1488 về việc bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh theo kết quả thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông báo 175 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 08/6/2018, trong đó có nội dung mở rộng phạm vi Công viên địa chất Lý Sơn về phía Nam, gắn với văn hóa Sa Huỳnh…

 

Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải đối với toàn bộ đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn có xảy ra tai nạn giao thông năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018.

 

​Tăng cường công tác hậu kiểm đối với đơn vị kinh doanh vận tải, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải​ đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định.

 

Có giải pháp xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4730/UBND-CNXD ngày 10/8/2018.

 

                                                           T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích