English Thứ Sáu, 15-11-2019, 07:12 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112413913
Đang online: 175

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06-10/8/2018)

Đăng ngày: 13/08/2018; 1647 lần đọc

Tất cả các dự án khai thác cát, sỏi phải thực hiện đấu giá quyền khai thác; Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và Khu dân cư đập Cà Ninh; Chỉ đạo về triển khai thực hiện các dự án thủy điện: Sơn Tây, Sơn Trà 1; Quản lý tốt việc khai thác thủy sản và đảm bảo an toàn cho người, tàu cá họat động trên biển; Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tăng cường trách nhiệm, thường xuyên giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản …là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06-10/8/2018)​

Tất cả các dự án khai thác cát, sỏi phải thực hiện đấu giá quyền khai thác

 

Trong thời gian đến, đối với tất cả các dự án khai thác đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ một số điểm bồi tụ nhỏ lẻ, trữ lượng nhỏ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa khai thác nhằm mục đích phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng, công cộng, giao thông nông thôn tại địa phương. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại Thông báo số 228/TB-UBND​ ngày 03/8/2018.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cũng chỉ đạo đối với dự án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với một số mỏ đất làm vật liệu san lấp, trình UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018.

 

Đối với các trường hợp khai thác khoáng sản UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương lập hồ sơ cấp phép khai thác thì tiếp tục thực hiện, nhưng thời hạn cấp phép khai thác tối đa là 02 năm và không gia hạn.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng Yêu cầu các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

Kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất nông nghiệp

 

Tại Thông báo trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng có ý kiến chỉ đạo cụ thể về nhiều nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể như  đối với các công trình dự án thuộc lĩnh vực điện lực đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Xây dựng và trên cơ sở được Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch điện lực hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất và thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

 

Liên quan đến việc thu hồi đất đối với các dự án khuyến khích đầu tư, công trình công cộng quy mô lớn trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất: Thống nhất việc thông báo chung cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng biết việc triển khai đầu tư dự án, sau đó tiến hành thông báo thu hồi đất cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức, hộ gia đình theo quy định để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

 

Đối với việc xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, việc thông báo thu hồi đất thực hiện công trình, dự án phải thực hiện theo đúng quy định, sau thời gian 03 năm nếu không triển khai thực hiện thì hết hiệu lực.

 

Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và Khu dân cư đập Cà Ninh

 

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại Thông báo​ kết luận về dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền– đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1).

 

Theo đó, qua kiểm tra thực tế việc triển khai 02 dự án trên cho thấy tiến độ thực hiện quá chậm, do vậy Chủ tịch yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai thi công để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch yêu cầu. Cụ thể, đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất, hoàn thành tuyến chính và tuyến nhánh đả​m bảo thông xe với đường cao tốc trước ngày 30/9/2018; hợp long toàn bộ cầu Trà Bồng trước ngày 30/9/2018 và hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/12/2018. Đối với dự án Khu dân cư đập Cà Ninh, hoàn thành san nền, hạ tầng kỹ thuật 3 lô 7, 8 và 9 trước ngày 30/9/2018 để cấp đất tái định cư cho người dân.

 

Về đường Trì Bình – cảng Dung Quất: Đối với phần diện tích (3,5ha) ngập úng không sản xuất được do thi công gây lấp kênh mương giữa Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất, giao Ban Quản lý khẩn trương có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh để UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ ngập úng và khắc phục ngay hệ thống kênh mương tưới, tiêu thuộc khu vực xã Bình Chánh đã bị lấp, gây ngập úng, nhân dân không sản xuất được.

 

Đồng thời, giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý kiểm tra, xác định, đánh giá mức độ ảnh hưởng do thi công các dự án gây ra. Trong trường hợp không thể khắc phục để cho các hộ dân tiếp tục sản xuất trong thời gian tới thì đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thu hồi để tạo quỹ đất sạch.

 

Về vướng mắc 37 hộ đoạn giữa tuyến, giao Ban Quản lý khẩn trương rà soát, có văn bản gửi UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, có ý kiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung kế hoạch sử dụng đất của dự án trước ngày 07/8/2018.

 

Về nội dung vướng mắc liên quan đến 35 hộ dân sử dụng đất sau tháng 5/2000 đến trước ngày 01/7/2004: Giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý rà soát, xác định cụ thể đối tượng được tính bồi thường, hỗ trợ; đối tượng được hỗ trợ theo quy định để giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo mặt bằng triển khai thi công trước ngày 30/9/2018. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo (thông qua Tổ tư vấn tỉnh).

 

Riêng đối với 02 trường hợp UBND xã Bình Chánh xác nhận thời điểm sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định: Giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Chánh phối hợp với các cơ quan có liên quan làm việc với hộ dân, giải thích, vận động hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất.

 

Về mặt bằng dự án Khu dân cư đập Cà Ninh: Đối với 19 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng ngập nước và vùng đất nông nghiệp kẹp giữa Khu vực thi công 60 ha với 19 hộ dân, Chủ tịch thống nhất chủ trương thu hồi đối với phần diện tích nông nghiệp và di dời 19 hộ dân ra khỏi vùng ngập nước do trong quá trình thi công bị lấp dòng chảy không thể khắc phục. Giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp UBND huyện Bình Sơn khẩn trương lập thủ tục về đất theo quy định để thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời dân trước mùa mưa lũ năm 2018, nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân.

 

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 các dự án: Giao Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chỉnh khẩn trương rà soát, cân đối các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, thống nhất điều chuyển 90 tỷ đồng từ dự án Khu dân cư đập Cà Ninh sang dự án Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất; đồng thời, ứng trước kế hoạch vốn năm 2019 khoảng 100 tỷ đồng bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất trong năm 2018.

 

Ngoài ra, trên cơ sở nguồn vốn Tập đoàn Hòa Phát hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 1) cho ngân sách tỉnh hơn 180 tỷ đồng, thống nhất bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) khoảng 100 tỷ đồng để đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng dự án trong năm 2018.

 

Chỉ đạo về triển khai thực hiện các dự án thủy điện: Sơn Tây, Sơn Trà 1

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịchThường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo về việc triển khai thực hiện các dự án thủy điện: Sơn Tây, Sơn Trà 1, huyện Sơn Tây.

 

Theo đó, đối với dự án thủy điện Sơn Trà 1, Phó Chủ tịch yêu cầu Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi) có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan bảo vệ an toàn tuyệt đối hành lang đường dây lưới điện 110kV đấu nối của dự án.

 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh, UBND huyện Sơn Tây kiểm tra, rà soát và tiến hành cắm mốc hành lang bảo vệ an toàn đập; lưu ý hành lang bảo vệ an toàn đập đối với mực nước dâng gia cường của dự án, nếu làm phát sinh ảnh hưởng đến diện tích đất của người dân thì phải tiến hành bồi thường theo quy định; đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ đập trong quá trình vận hành và phát điện của dự án trong mùa mưa lũ theo quy định.

 

Dự án Thủy điện Sơn Trà 1 đã cơ bản hoàn thành, Nhà đầu tư dự án phải có trách nhiệm khẩn trương tiến hành sửa chữa toàn bộ tuyến đường ĐH.83 đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn khi thực hiện dự án; sau khi thực hiện hoàn thành, có trách nhiệm bàn giao lại cho UBND huyện Sơn Tây quản lý, duy tu bảo dưỡng theo quy định.

 

Phó Chủ tịch giao Sở Công Thương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Đường dây đấu nối dự án thủy điện Sơn Trà 1C vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2018.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Xây dựng và trên cơ sở được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch điện lực hướng dẫn UBND huyện Sơn Tây và Nhà đầu tư thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất và thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án theo quy định của pháp luật.

 

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện: Sơn Hà và Sơn Tây hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thì khẩn trương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể. Hướng dẫn Nhà đầu tư thủ tục và giám sát việc triển khai thực hiện hoàn trả tuyến đường ĐH.83, đảm bảo việc đi lại của nhân dân trước mùa mưu lũ 2018.

 

Đối với dự án thủy điện Sơn Tây, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Xây dựng và trên cơ sở được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch điện lực hướng dẫn UBND huyện Sơn Tây và Nhà đầu tư thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất và thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp đất đang tranh chấp, việc bồi thường, hỗ trợ được xác lập cho người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền bồi thường hỗ trợ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước, sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất.

 

Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, cho phép Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi tiếp tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện thu hồi đất đai, bồi thường, GPMB và cưỡng chế theo quy định.

 

Giao UBND huyện Sơn Tây có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân huyện Sơn Tây khẩn trương thụ lý, xét xử vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ bà Huỳnh Thị Hà với 02 hộ dân (Đinh Văn Rởi, Đinh Văn Nâng (Nông)) theo quy định. Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc có liên quan tích cực hỗ trợ Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi trong công tác bồi thường, GPMB dự án đối với phần diện tích còn lại tại xã Sơn Mùa.

 

Phó Chủ tịch cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi tích cực phối hợp với UBND huyện Sơn Tây hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích trên. Tiến hành kiểm tra, rà soát tổng thể tiến độ thực hiện dự án theoQuyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) số 2743/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh; trường hợp không đảm bảo tiến độ thì lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

 

Ngoài ra, yêu cầu các Nhà đầu tư dự án thủy điện phối hợp với chính quyền địa phương để nghiên cứu bổ sung nguồn thủy sản vào hồ chứa nước thủy điện.

 

Quản lý tốt việc khai thác thủy sản và đảm bảo an toàn cho người, tàu cá họat động trên biển

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và UBND thành phố Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 5843/BNN-TCTS ngày 01/8/2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3202/UBND-NNTN​ ngày 06/6/2018; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết qủa thực hiện.

 

​Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, định kỳ hàng tháng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

 

Sớm khắc phục điểm đen tai nạn giao thông

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố sớm khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

​Cụ thể, thực hiện các giải pháp để khắc phục 10 điểm đen và 28 điểm tiền ẩn về tai nạn giao thông theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1920/SGTVT-QLGT ngày 02/8/2018. Cân đối nguồn kinh phí đã được bố trí trong kế hoạch năm 2018 để thực hiện; trường hợp chưa bố trí được kinh phí để khắc phục trong năm 2018 thì có giải pháp tạm thời và đưa vào kế hoạch năm 2019 để triển khai thực hiện.

 

Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên.

 

Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp

 

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bínhyêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trong báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

 

​Tiếp tục rà soát lại các chương trình, dự án trọng tâm có tính đột phá trong việc nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững để đầu tư có hiệu quả; bên cạnh đó cần rà soát, đề x​uất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới những chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện Đề án.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến sản phẩm cho nông dân, đảm bảo các bên cùng bình đẳng, cùng có lợi.

 

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần phải được thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế trên cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham vấn thông tin phản hồi từ các bên liên quan, nhất là từ các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, các sở ngành, địa phương.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có chính sách và thủ tục cho vay thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông dân tiếp cận được với nguồn tín dụng ưu đãi.

 

Qua 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng bình quân 6,3%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp và thủy sản. Trong cơ cấu nội bộ nông nghiệp, tỷ trọng trồng trọt giảm, tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ tăng lên.

 

Cơ cấu cây trồng, mùa vụ được chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều quy trình kỹ thuật tiên tiến được áp dụng vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Giá trị sản phẩm thu được/ha đất canh tác cây trồng tăng dần qua các nămBước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hoá theo mô hình cánh đồng lớn. Một số sản phẩm nông, lâm, thủy sản phát triển nhanh như bò thịt, cây nguyên liệu giấy, sản lượng khai thác thủy sản... đang trở thành hàng hóa chủ lực của tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn như chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp vẫn chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt, chưa thật sự vững chắc, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, sự tác động của thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; Các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn chưa nhiều; chưa tạo lập được mối liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng; Một số địa phương còn lúng túng trong việc định hướng, xác định mục tiêu, sản phẩm chủ lực, chuỗi giá trị của các loại sản phẩm, tạo lập mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,...

 

Tăng cường trách nhiệm, thường xuyên giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản

 

Để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên giám sát, chỉ đạo các lực lượng chức năng của đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương th​ực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 2620/UBND-NNTN ngày 14/5/2018; số 4251/UBND-NNTN ngày 18/7/2018. Định kỳ hàng quý, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số547/UBND-NNTN ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh.

 

Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn giao thông là trách nhiệm, là công việc thường xuyên của các sở ngành chức năng, địa phương liên quan.

 

Qua Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả việc kiểm tra hoạt động khai thác cát tại sông Trà Khúc đối với các tổ chức được UBND tỉnh cấp phép không qua đấu giá; Báo cáo của UBND xã Nghĩa Thuận về việc khai thác và vận chuyển cát san lấp mặt bằng khu du lịch sinh thái suối Nước Nóng xã Nghĩa Thuận đối với Công ty Hà Mỹ Á cho thấy có dấu hiệu nhiều mỏ khai thác và sử dụng cát sai mục đích; khai báo không đúng khối lượng cát đã khai thác; phương tiện vận chuyển không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ nên làm rơi vãi cát, đổ nước xuống đường gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường,…

 

Trong khi việc kiểm tra, xử phạt của các lực lượng chức năng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm chưa nghiêm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

 

T.H (tổ​n​g​ ​hợp)​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích