English Thứ Sáu, 15-11-2019, 08:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112415716
Đang online: 229

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 30/7-03/8/2018)

Đăng ngày: 03/08/2018; 1705 lần đọc

Thực hiện Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ; Triển khai thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Dân tộc; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Chỉ đạo về công tác GPMB Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất; Chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án hệ thống đê bao ứng phó biến đổi khí hậu Tịnh Kỳ; Thực hiện nghiêm túc Họp báo định kỳ của UBND tỉnh​ …là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 30/7-03/8/2018)​

Thực hiện Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi, thẩm quyền quản lý, nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ 9 về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

 

​Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2018.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, địa phương và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên.

 

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo​ một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018.

Theo đó, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng 8/2018, yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 

Tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đầu tư công năm 2019; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đầu tư công trung hạn và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021.

 

Nghiêm túc phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Kiên quyết không làm phát sinh thủ tục hành chính, những điều kiện kinh doanh mới trái quy định. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

 

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu năm 2018; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; theo dõi sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, khống chế kịp thời không để thành dịch. Đẩy mạnh khai thác hải sản ở vùng biển xa, vùng nước sâu; kiên quyết chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Triển khai phương án vận hành, bảo đảm an toàn cho các đập, hồ chứa trong mùa mưa bão.

 

Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; tổ chức thanh tra, kiểm tra thực tế, làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, thu hồi kế hoạch đầu tư công đã giao cho chủ đầu tư nhưng không giải ngân.

 

Quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước; điều hành chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; chấn chỉnh việc chi ngân sách lãng phí, nhất là chi đi công tác nước ngoài.

 

Tập trung giải quyết dứt điểm lượng rác bị ùn ứ trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ, đưa vào vận hành đúng thời gian đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, nhất là công tác quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ.

 

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, xâm hại trẻ em; giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chi trả lương cho công nhân, bảo đảm quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp.

 

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc kết nối mạng các nhà thuốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân và các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở cung ứng thuốc thực hiện.

 

Triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ cương trong trường học; giáo dục đạo đức, lý tưởng; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; thực hiện quyết liệt, cải thiện căn bản điều kiện vệ sinh trường học ngay đầu năm học mới.

 

Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, đặc biệt là tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức.

 

Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, không để hình thành điểm nóng, không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự. Tăng cường công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy; tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao.

 

​Trong đó, nhận thức rõ vai trò của loại hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); thúc đẩy đầu tư có hiệu quả, đúng quy định loại hình đầu tư này, giảm áp lực đầu tư từ ngân sách. Chủ động bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án PPP của địa phương để lập đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện.

 

Rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn; đề xuất danh mục các dự án giao thông đầu tư theo thứ tự ưu tiên theo từng nguồn vốn vào thời điểm lập kế hoạch.

 

Đẩy mạnh công tác truyền thông các dự án PPP trên địa bàn đã, đang và sắp triển khai; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định hợp lý vị trí đặt trạm thu phí,…

 

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án PPP do cơ quan, đơn vị làm cơ quan nhà nước được giao tổ chức thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc được giao làm cơ quan nhà nước được ủy quyền ký hợp đồng theo định kỳ hoặc khi có đề nghị báo cáo của cơ quan đầu mối quản lý hoạt động PPP và các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan đầu mối quản lý hoạt động PPP của tỉnh thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời theo quy định; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời các dự án PPP của tỉnh và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan (nếu có).

 

Triển khai thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Dân tộc

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung kiến nghị của Ủy ban Dân tộc tại Báo cáo số 98/BC-UBDT về tình hình công tác dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc địa bàn 10 tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

 

​Cụ thể, yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là về tư tưởng, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý và báo cáo Ủy ban Dân tộc các vấn đề nổi cộm, phát sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Sở Nội vụ phối hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo duy trì, củng cố hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện theo đúng quy định của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương.

 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ở các ngành, các cấp theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2014/TT-BNV-UBDT của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp để nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc và các chương trình, chính sách dân tộc.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, thu hút lao động là người dân tộc thiểu số vào làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách, chế độ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số nghèo, người dân sinh sống ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực miền núi.

 

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh là người dân tộc thiểu số nghèo, sống ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc bằng hình thức phù hợp với người đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Tuyên truyền, giới thiệu những mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, lồng ghép nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh với ngân sách Trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách dân tộc hiện hành, nhất là đối với các chính sách dân tộc do tỉnh ban hành. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh để thu hút lao động, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh trong quá trình đầu tưu trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018-2021.

 

​Theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021 gồm: Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; Hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

 

Đối với lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thônXây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

 

Về xã hội hóa hạ tầng xã hội: Xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...); Xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, văn hóa, thể dục thể thao, công viên; Xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương; Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang. Ngoài ra, khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng.

 

Chỉ đạo về công tác GPMB Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

 

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh vừa văn bản​ giao Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn chuyển ngay phần kinh phí bồi thường, GPMB còn thiếu để giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân, làm cơ sở xử lý hành chính đối với các trường hợp không chấp hành việc bàn giao mặt bằng.

 

​Đồng thời, tiếp nhận mặt bằng sạch đối với phần diện tích đã bồi thường - GPMB xong và có trách nhiệm quản lý, sử dụng nhằm tránh các hộ dân tái lấn chiếm.

 

Khẩn trương tổ chức kiểm tra, chỉ đạo khắc phục một số tồn tại đối với hạng mục Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân như phản ánh, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tại Văn bản số 2949-BC/HU ngày 20/7/2018.

 

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án hệ thống đê bao ứng phó biến đổi khí hậu Tịnh Kỳ

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính về việc xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi.

 

​Theo đó, đối với vướng mắc liên quan đến vị trí cơ sở sửa chữa tàu thuyền của hộ ông Bùi Công Đoàn, giao UBND thành phố Quảng Ngãi, sau khi có kiến nghị của chủ dự án phải đề xuất xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan, gửi ngay Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Đối với vướng mắc liên quan đến các thửa đất của ông Phan Danh, bà Dương Thị Thanh Phương, ông Nguyễn Hiệp, giao UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố trình phê duyệt ngay Phương án bồi thường, hỗ trợ, cần thiết thì tổ chức phê duyệt đối với từng hộ nếu đầy đủ hồ sơ; riêng việc tranh chấp đất giữa bà Dương Thị Thanh Phương và ông Lê Thành Sự, giao UBND xã Tịnh Kỳ tổ chức làm việc với 02 hộ để xử lý dứt điểm; các nội dung này hoàn thành trước ngày 31/7/2018. Trường hợp các hộ tranh chấp vẫn không thống nhất thì tiến hành kiểm kê, chi trả bồi thường và giữ lại phần giá trị bồi thường đối với phần diện tích tranh chấp đất, gửi Kho bạc Nhà nước theo quy định.

 

Đối với vướng mắc liên quan đến hộ ông Phạm Tấn Nguyên và bà Võ Thị Bộ, giao UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo UBND xã Tịnh Kỳ thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trình UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt xong trước ngày 05/8/2018.

 

Đối với vướng mắc liên quan đến 06 hộ tại vị trí cuối tuyến đê: Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi hoàn thành việc phê duyệt Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 05/8/2018, thực hiện chi trả và tái định cư cho các hộ theo quy định.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc với các đơn vị thi công, giám sát, UBND xã Tịnh Kỳ để lập tiến độ thi công chi tiết theo từng ngày và tổ chức triển khai thi công ngay khi giải phóng được mặt bằng, mở đường vào thi công; giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đã bố trí.

 

 

Thực hiện nghiêm túc Họp báo định kỳ của UBND tỉnh

 

Trong thời gian gần đây một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc tham dự họp báo do UBND tỉnh tổ chức, lãnh đạo một số cơ quan, địa phương vắng mặt, cử người tham dự không đúng thẩm quyền theo quy định, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc họp báo của UBND tỉnh.

 

​Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khi nhận được Giấy mời dự họp báo định kỳ hoặc đột xuất của UBND tỉnh phải trực tiếp tham dự hoặc phân công người có thẩm quyền tham dự tại các cuộc Họp báo do UBND tỉnh tổ chức và chuẩn bị kỹ nội dung để phát ngôn, trả lời và cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.

 

Trong trường hợp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công người không có thẩm quyền dự họp thì phải được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Họp báo; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời của người được phân công dự họp báo.

 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê bình những trường hợp vắng mặt tại cuộc họp báo do UBND tỉnh tổ chức nhưng không có lý do hoặc cử người dự họp không đúng quy định.

 

                                                          T.H (tổ​n​g ​hợp)​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích