English Thứ Ba, 19-11-2019, 12:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112671256
Đang online: 233

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 16-20/7/2018)

Đăng ngày: 20/07/2018; 1618 lần đọc

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2018; Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp”; Kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh của cơ quan báo chí; Kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu; Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 16-20/7/2018).

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2018

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, thẩm quyền quản lý nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện; tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 của Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2018.

 

​Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, chủ động điều hành, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng đề ra; đồng thời rà soát, xác định động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách theo kế hoạch; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 

Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thanh tra, kiểm tra thực tế, làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, thu hồi kế hoạch đầu tư công đã giao cho sở, ban ngành, địa phương nhưng không giải ngân. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, xây dựng, thanh quyết toán các dự án đầu tư công.

 

Nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của sở, ban ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Kiên quyết không làm phát sinh thủ tục hành chính, những điều kiện kinh doanh mới trái quy định. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh và các địa phương quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước; điều hành chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; chấn chỉnh việc chi ngân sách lãng phí, nhất là chi đi công tác nước ngoài.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; theo dõi sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, khống chế kịp thời không để thành dịch. Đẩy mạnh khai thác hải sản ở vùng biển xa, vùng nước sâu; kiên quyết chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Triển khai phương án vận hành, bảo đảm an toàn cho các đập, hồ chứa trong mùa mưa bão.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh, giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, nhất là công tác quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các địa phương rà soát, giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng; tổ chức thiết thực các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, xâm hại trẻ em;giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chi trả lương cho công nhân, bảo đảm quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nn nếp, kỷ cương trong trường học; giáo dục đạo đức, lý tưởng; giáo dục kỹ năng sống cho học sinhphối hợp với các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, cải thiện căn bản điều kiện vệ sinh trường học ngay đầu năm học mới.

 

Sở Y tế chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; thực hiện việc kết nối mạng các nhà thuốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân và các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở cung ứng thuốc thực hiện.

 

Sở Nội vụ đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, đặc biệt là tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức.

 

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, không để hình thành điểm nóng, không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự. Tăng cường công tác bảo đảm phòng cháy,chữa cháy; tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

 

Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn và UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục về phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu thực hiện dự án. 

​Đối với trường hợp dự án phải điều chỉnh dự án đầu tư phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án. Đối với các dự án đã hoàn thành, khẩn trương nghiệm thu để thanh toán vốn.

 

Đối với các dự án sắp hoàn thành, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tạo điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

 

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư rà soát, đánh giá khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 của các dự án không có nhu cầu giải ngân để chủ động điều chuyển hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn sang dự án khác có nhu cầu thuộc danh mục đầu tư công.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu, các sở, ban ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 6682/BTC-ĐT ngày 07/6/2018.

 

Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi rà soát các sở, ban ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp để tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý; công khai tình hình thanh toán vốn đối với các sở, ban ngành, địa phương có tỷ lệ gải ngân vốn thấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

 

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp”

 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến​ giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp” tháng 7/2018.

 

​Theo đó, đối với kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thành Văn liên quan đến 3,7ha quỹ đất công ích khi đầu tư xây dựng dự án sản xuất rau - củ - quả an toàn và tiêu thụ sản phẩn tại xã Trà Tân, huyện Trà Bồng: Giao UBND huyện Trà Bồng hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp trong việc thực hiện hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm triển khai xây dựng dự án.

 

Đối với vướng mắc của chủ đầu tư dự án Trang trại tổng hợp và dịch vụ Bàu Giang (Ông Nguyễn Văn Hiếu) liên quan đến thủ tục đất đai dẫn đến việc chưa được cấp phép xây dựng để triển khai dự án: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho doanh nghiệp về quy trình thủ tục mà hiện nay đang gặp vướng mắc, liên quan đến việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xác định chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp.

 

Đối với kiến nghị của Trường Cao đẳng Quảng Ngãi về việc muốn được thuê cơ sở vật chất tại địa bàn phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi (dự kiến cơ sở xin thuê lại là Chi cục thuế huyện Sơn Tịnh) để sử dụng làm ký túc xá cho sinh viên Lào: Đề nghị Trường Cao đẳng Quảng Ngãi có văn bản đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần khoáng sản Quảng Ngãi liên quan đến dự án “Đầu tư nhà vệ sinh công cộng cao cấp tại thành phố Quảng Ngãi” và việc hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư: UBND tỉnh rất ủng hộ doanh nghiệp trong việc đầu tư xây dựng dịch vụ vệ sinh công cộng để góp phần làm sạch đẹp môi trường. Tuy nhiên, vị trí doanh nghiệp đề xuất cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể khảo sát và thí điểm dự án tại một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh phù hợp hơn, như Cảng Sa Kỳ (đi Lý Sơn) và Cảng Bến Đình. Sau khi nhà đầu tư nghiên cứu và lập xong hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng Thiên Ấn liên quan đến việc thanh toán nợ công trình thi công xây dựng nông thôn mới (công trình Giếng Bộng - Thở Rớ tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) từ năm 2015: Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

 

Kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Quảng Ngãi khẩn trương rà soát nội dung liên quan được Báo Quảng Ngãi, ngày 18/6/2018 phản ánh về bất cập trong thực thi chính sách nguồn vốn ưu đãi danh cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, tạo ra động lực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo để có giải pháp sử dụng nguồn vốn có hiệu quả hơn.

 

​Về nội dung phản ánh liên quan đến chợ Nghĩa Phương, ở thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa đã nghiệm thu, hoàn thành được k​hoảng một năm nhưng chợ vẫn chưa phát huy được công năng. Hàng chục tiểu thương che lều buôn bán ngoài đường, không chịu vào họp chợ, gây lãng phí rất lớn.

 

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại các Công văn: số 284/UBND-KT ngày 17/01/2018, số 1979/UBND-KT ngày 12/4/2018; yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến báo nêu; báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 20/7/2018.

 

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

 

Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, góp phân thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đồng thời; thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao cho các cơ quan chức năng và địa phương triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội; đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

 

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng của mình tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

 

T.H (tổ​n​g ​hợp)​​​​​​​

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích