English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87072049
Đang online: 124

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11/6-15/6/2018)

Đăng ngày: 15/06/2018; 1673 lần đọc

Triển khai thực hiện kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng còn lại của năm 2018; Xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về giải quyết thủ tục hành chính; Một số nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia cần triển khai; Đức Phổ phấn đấu đưa xã Phổ Ninh và Phổ Thuận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính; Tăng cường quản lý công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em; Tăng cường phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11/6-15/6/2018).​

Triển khai thực hiện kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

 

Về triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận: Đối với việc để lại và cho phép sử dụng khoản kinh phí từ nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2017 thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

 

Về việc xử lý đối với vật chất nạo vét (cát nhiễm mặn) dư thừa trong quá trình triển dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất: Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất có trách nhiệm lập phương án xử lý cụ thể, trình UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018 (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng) để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 khoản kinh phí 230,102 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương thuộc kế hoạch năm 2015: Giao Sở Tài chính khẩn trương trước ngày 30/6/2018 tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quyết định.

 

Về bổ sung vốn ngân sách Trung ương là 283,3 tỷ đồng để thanh toán đối với dự án Hợp phần Di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

 

Về đầu tư tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh xác định cụ thể về qui mô dự án, phân kỳ đầu tư, nguồn vốn triển khai thực hiện (từ khai thác quỹ đất của dự án, vốn ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương); trước ngày 30/6/2018, tham mưu UBND tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng còn lại của năm 2018

 

​Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018.

 

​Theo đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã đề ra; đồng thời, cải thiện những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao từ đầu năm tại Quy​ết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ được giao bổ sung trong năm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và triển khai các giải pháp hữu hiệu, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương.

 

Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển năm 2019, bảo đảm sát, đúng với tình hình của tỉnh, của từng ngành và địa phương. 

 

Tích cực, tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhằm phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Trong đó, tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có kết quả thấp so với mức trung bình cả nước. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc cải thiện các chỉ số thành phần có liên quan; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện của cấp dưới để đánh giá và có hướng khắc phục kịp thời, hiệu quả; đảm bảo kết quả công việc là thực chất.

 

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Quyết tâm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tỷ lệ và lộ trình quy định. Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và xử lý thủ tục hành chính.

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo bổ nhiệm cán bộ đủ chuẩn, đúng quy trình, quy định. Đồng thời, chú trọng công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả.

 

Tập trung giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh còn tồn tại (kể cả những vấn đề mới phát sinh), nhất là những vụ việc đông người, có tính chất phức tạp, gay gắt như: Vụ việc liên quan đến đất lâm nghiệp xã Hành Dũng, ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Quảng Phú, Nhà máy Xi măng Đại Việt, Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Phú, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ,...

 

Xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về giải quyết thủ tục hành chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1871/UBND-KSTTHC ngày 09/4/2018 về việc nghiêm túc phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm hành chính công tỉnh và quy định pháp luật liên quan trong giải quyết TTHC.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan khi xử lý hồ sơ do Trung tâm hành chính công tiếp nhận chuyển đến, phải đồng thời thực hiện cập nhật xử lý quy trình, ti​ến độ trên phần mềm quản lý của Trung tâm hành chính công và ghi đầy đủ thông tin trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ để phục vụ cho công tác theo dõi, thống kê tiến độ, kết quả xử lý.

 

Nghiêm cấm việc tự ý yêu cầu người dân, tổ chức liên hệ nộp bổ sung hồ sơ, luân chuyển hồ sơ liên thông, nhận kết quả giải quyết riêng tại cơ quan mà không thực hiện thông qua Trung tâm hành chính công đối với TTHC đã được đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công.

 

Hồ sơ TTHC liên thông được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công chuyển về các sở, ban ngành tổ chức thẩm định, theo quy định các sở, ban ngành có trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thì phải chuyển trở lại cho Trung tâm hành chính công để luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý, tham mưu, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và phải đảm bảo thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định còn lại ít nhất 03 ngày làm việc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi thẩm quyền giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)” đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 21/12/2017, từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Sở Xây dựng, đồng thời đưa thủ tục này vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công, kể từ ngày 02/7/2018.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm hành chính công thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình chấp nhận quy định pháp luật trong phối hợp giải quyết TTHC; trên cơ sở đó phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về giải quyết TTHC.

 

Trung tâm hành chính công qua 02 tháng đi vào hoạt động, bước đầu đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hoạt động giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, theo báo cáo của Trung tâm hành chính công trong quá trình phối hợp giải quyết TTHC giữa một số cơ quan với Trung tâm hành chính công hiện còn nhiều vấn đề tồn tại, nhất là tình trạng chấp hành chưa nghiêm quy định phối hợp giải quyết TTHC.

 

Một số nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia cần triển khai

 

​Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

​Để đạt được mục tiêu đến cuối 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,59%, riêng các huyện miền núi giảm 5,47% theo chuẩn nghèo áp dụng đa chiều cho giai đoạn 2016-2020; đạt 02 xã và 03 thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khă​n; 19 xã và huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới để phấn đấu đến cuối năm 2020 xấp xỉ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát các cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc; gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với chương trình xây dựng Nông thôn mới), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với chương trình Giảm nghèo bền vững) tổng hợp, tham mưu, trình cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung.

 

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới càng về giai đoạn sau là các xã khó khăn về hạ tầng, sản xuất,...do vậy cần tập trung nguồn lực lớn để đầu tư, phát triển nhằm đạt mục tiêu đề ra. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí tổng kế hoạch vốn năm 2019 đối với chương trình xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững bằng hoặc lớn hơn kế hoạch vốn đã giao năm 2018.

 

Ngoài nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nghiên cứu, bổ sung nguồn vốn đầu tư trung hạn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; bổ sung thêm vốn để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn ở các địa phương. Bổ sung vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để đầu tư phát triển các vùng trồng cây chuyên canh tập trung theo Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy để phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả phù hợp từng huyện. Phân khai kinh phí phải được thực hiện sớm, chấn chỉnh tình trạng kinh phí được phân khai đến các xã, chủ đầu tư chậm, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án; việc chậm phân khai kinh phí ở cấp nào thì Thủ trưởng sở, ngành, địa phương đó chịu trách nhiệm.

 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố phải rà soát, kiểm tra thực tế trước khi đăng ký danh mục dự án đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, tránh tình trạng điều chỉnh, bổ sung. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

 

Đẩy mạnh việc thực hiện dồn điền đổi thửa ở các địa phương: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các huyện có nhu cầu, kể cả các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

 

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức điều tra, khảo sát theo quy định đối với tiêu chí thu nhập của người dân để tính toán, có giải pháp, kế hoạch tăng thu nhập cho người dân phù hợp theo từng giai đoạn. Không chờ đến khi xét bình chọn xã đạt chuẩn mới tiến hành điều tra, khảo sát. Tập trung hỗ trợ sản xuất theo hướng mỗi huyện một sản phẩm chủ lực, chọn sản phẩm phù hợp trên cơ sở tiềm lực hiện có của địa phương. Tăng cường tiếp cận thị trường tiêu thụ để ký kết hợp đồng, giải quyết tốt đầu ra cho sản phẩm. Rà soát, đánh giá, phân loại đối tượng hộ nghèo để tác động nguồn lực đầu tư đúng, mang lại hiệu quả thiết thực. Kiên quyết loại bỏ những đối tượng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo giải ngân theo kế hoạch, nhất là nguồn vốn năm 2017 được chuyển sang năm 2018. Rà soát, có giải pháp sử dụng hiệu quả các công trình đầu tư. Đẩy mạnh việc tăng nguồn thu từ khai thác quỹ đất.

 

Không điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với các xã đã đạt và có kế hoạch đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2018. Đối với các xã nằm trong kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 và các năm tiếp theo, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát để tự điều chỉnh quy hoạch đối với nội dung bất hợp lý.

 

Đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung: UBND các huyện, thành phố thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn, công trình nào cần loại bỏ, công trình nào có khả năng khắc phục; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh phương án khắc phục. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, mô hình quản lý vận hành chung đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh; theo hướng giao cho một đơn vị ở thôn, xóm làm đầu mối quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các công trình tại địa phương.

 

Đức Phổ phấn đấu đưa xã Phổ Ninh và Phổ Thuận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận​ của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Đức Phổ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 05 tháng đầu năm 2018; kế hoạch thực hiện trong thời gian đến trên địa bàn huyện.​

 

Một số nhiệm vụ quan trọng cần triển khai

 

Theo đó, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu huyện Đức Phổ nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

 

Bên cạnh việc phấn đấu đưa 2 xã: Phổ Ninh và Phổ Thuận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, đối với 9 xã còn lại chưa đạt chuẩn và cả 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, yêu cầuUBND huyện Đức Phổ chỉ đạo, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban chuyên môn tập trung rà soát, đánh giá tất cả các nội dung yêu cầu của tiêu chí (kể cả những tiêu chí đã đạt).Trong đó, lưu ý đến các tiêu chí về giao thông, thủy lợi và các tiêu chí không đòi hỏi nhiều về nguồn lực.

 

Trên cơ sở đó có kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

 

Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, huyện Đức Phổ cần tạo điều kiện thuận lợi và đẩy mạnh kêu gọi nguồn lực đầu tư xã hội hóa để phát triển đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, điều kiện thuận lợi hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

 

Giải quyết một số nội dung đề xuất, kiến nghị của huyện

 

Đối với kiến nghị bổ sung xã Phổ Thạnh đạt xã nông thôn mới trong năm 2018: UBND tỉnh ủng hộ quyết tâm của huyện Đức Phổ phấn đấu đưa xã Phổ Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải nghiên cứu, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa xã Phổ Thạnh vào kế hoạch các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Hoàn thành và trình UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

 

Đối với việc bố trí kinh phí dồn điền đổi thửa, UBND tỉnh ghi nhận và giao Sở Tài chính tập trung nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND huyện Đức Phổ, kịp thời tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho huyện theo chính sách, kế hoạch được duyệt của UBND tỉnh.

 

Về việc hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng nông thôn mới: Đây là chương trình hỗ trợ rất có hiệu quả, hầu hết các địa phương đều kiến nghị UBND tỉnh mở rộng phạm vi hỗ trợ để tạo điều kiện cho các xã còn lại thực hiện hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn thay vì chỉ hỗ trợ cho các xã về đích trong kế hoạch năm. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 7/2018.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

 

​Cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được nêu tại điểm 1.2, khoản 1, mục III, phần III Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 (chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Triển khai các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư này để chuyển sang loại hình Công ty cổ phần).

 

Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển 05 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống tỉnh) thành Công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020, Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại Công văn số 561/TTg- ĐMDN; 05 đơn vị còn lại chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần (gồm: Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường Dung Quất, Ban Quản lý các cảng cá, Trung tâm Trắc địa và quan trắc môi trường, Trung tâm dịch vụ việc làm).

 

Để đảm bảo việc giao quyền tự chủ tài chính theo đúng quy định, yêu cầu 05 đơn vị chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần và 05 đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển thành Công ty cổ phần (trong thời gian triển khai các thủ tục chuyển thành Công ty cổ phần), căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 và Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, phân loại mức độ tự chủ, gửi Sở Tài chính thẩm định chậm nhất trước ngày 25/6/2018; để làm cơ sở giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 theo quy định, chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại, theo lộ trình giao quyền tự chủ tài chính tại Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh, căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo từng lĩnh vực, cùng với việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật của từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, khẩn trương xây dựng Phương án tự chủ tài chính phù hợp với Đề án được duyệt.

 

Trong đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập (trực thuộc các sở, ngành) chịu trách nhiệm xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi các sở ngành chủ quản tổng hợp, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 có ý kiến thẩm định bằng văn bản để giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị theo quy định; đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, xây dựng Phương án tự chủ, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo quy định chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 

Tăng cường quản lý công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, đánh giá tính phù hợp của Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 03/7/2013, từ đó đề xuất việc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như phát sinh chất thải rắn tại địa phương.

 

​Đối với các dự án liên quan đến xử lý chất thải, yêu cầu các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải soát xét, lựa chọn những nhà đầu tư thực sự có năng lực, kinh nghiệm trong việc xử lý chất thải; đồng thời yêu cầu chủ dự án lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật và phải thực hiện hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước khi vận hành dự án.

 

Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định chặt chẽ về công nghệ xử lý đối với các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho các chủ dự án triển khai thực hiện, khuyến khích áp dụng các công nghệ xử lý mới, giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến môi trường.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn cho chủ dự án, các địa phương, đơn vị về thủ tục, hồ sơ bảo vệ môi trường, về phân loại, lưu giữ, tập kết, trung chuyển, vận chuyển, xử chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường đối với việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn về môi trường trên địa bàn huyện, trong đó có vấn đề xử lý chất thải sinh hoạt; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được phân bổ thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện, thành phố.

Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông về thu gom, xử lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường; tích cực vận động, kêu gọi xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kịp thời, đảm bảo nguồn kinh phí cho các địa phương, đơn vị để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện thanh, quyết toán đảm bảo theo đúng quy định.

 

Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND các xã, phường và thị trấn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ trẻ em trên địa bàn, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

 

​Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

 

Sở Giáo dục – Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục – Đào tạo, nhà trường thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh; chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại; thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí ưu tiên việc phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, các phòng ban trên địa bàn quản lý triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương,…

 

Tăng cường phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 4239/BNN-BVTV về việc tăng cường phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố huy động toàn thể các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương cùng vào cuộc, tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng lịch thời vụ sản xuất, gieo sạ tập trung, né rầy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro xảy ra dịch bệnh.

 

​Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn tỉnh, phân công cán bộ thường xuyên bám sát đồng ruộng để kịp thời phát hiện báo cáo các cơ quan chuyên môn sớm có biện pháp xử lý thích hợp, tránh phát tán, lây lan ra diện rộng. Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa đảm bảo hiệu quả.

 

                                                                T.H (tổ​ng hợp)​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích