English Thứ Năm, 24-01-2019, 00:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85772766
Đang online: 101

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 04/6-08/6/2018)

Đăng ngày: 08/06/2018; 1682 lần đọc

Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Đến 30/6, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua Bình Sơn; Giải quyết, trả lời các kiến nghị bức xúc của cử tri; Xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Chỉ đạo liên quan đến các công trình nước sạch; Xóa bỏ lò gạch thủ công; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất; Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”​; Chỉ đạo liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 04/6-08/6/2018).​

Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp đã được các Bộ chuyên ngành phê duyệt, căn cứ cơ cấu, tiêu chuẩn ngạch chức danh nghề nghiệp viên chức, các quy định có liên quan và số lượng người làm việc (biên chế viên chức) của cấp có thẩm quyền giao, khẩn trương rà soát, tổng hợp, chủ động xây dựng và quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên) trực thuộc sở, ban, ngành, địa phương mình quản lý theo thẩm quyền được phân cấp tại Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND​ ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Hoàn thành việc phê duyệt đề án trước Quí III năm 2018. 

 

​Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh thuộc UBND tỉnh, đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức gửi Sở Nội vụ (trước ngày 30/6/2018) để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

 

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh tự đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị chủ động xây dựng và quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của đơn vị mình (trước Quí III năm 2018) theo tinh thần của Nghị quyết số 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, nhằm đẩy mạnh cơ chế tự chủ và tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Đến 30/6, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua Bình Sơn

 

Chốt thời gian chậm nhất đến ngày 30/6/2018 phải hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780 (đoạn qua huyện Bình Sơn). Đó là Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo về tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án này.

 

Rà soát lại 161 hộ chưa bàn giao mặt bằng

 

Trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường của 161 hộ chưa bàn giao mặt bằng trên tuyến để giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những hộ còn có yêu cầu, kiến nghị thì tập trung giải quyết dứt điểm, đối với những hộ đã giải quyết xong các yêu cầu, kiến nghị thì tiếp tục tổ chức vận động, giải thích để hộ dân chấp hành và bàn giao mặt bằng;trường hợp sau khi vận động, giải thích mà hộ dân cố tình vi phạm thì lập các thủ tục để tiến hành bảo vệ thi công và tính cả phương án tổ chức cưỡng chế theo quy định.

 

Thời gian còn lại để hoàn thành công tác GPMB dự án là rất ít (01 tháng) do đó nhiệm vụ quan trọng hiện nay là công tác vận động, tuyên truyền cần phải được ưu tiên tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên trì, liên tục và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, trong thời gian đến UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết và tham gia công tác vận động, tuyên truyền; đồng thời, phân công tăng cường các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia công tác vận động các hộ dân chấp hành và bàn giao mặt bằng thi công dự án.

 

Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với địa phương khẩn trương thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 09/CĐ-BGTVT ngày 15/5/2018, đảm bảo bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu.

 

Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Sơn để tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB và phương án bố trí tái định cư, bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân còn lại của dự án trong tháng 6/2018.

 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ tham gia Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn để tham gia vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đối với những hộ dân đã được bồi thường đúng, đầy đủ và đã tổ chức vận động nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế để gửi UBND huyện kiểm tra theo quy định.

 

Khẩn trương rà soát các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB để tổng hợp, báo cáo cụ thể và đề xuất biện pháp xử lý gửi UBND huyện Bình Sơn giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện (kể cả các trường hợp xem xét tái định cư nhiều thế hệ đang chung sống trên cùng thửa đất có nhu cầu tách thửa thực hiện theo nội dung Công văn số7776/UBND-CNXD​ ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh); hoàn thành chậm nhất là ngày 04/6/2018.

 

Xây dựng kế hoạch thi công cụ thể đối với những đoạn tuyến cần có sự phối hợp của các lực lượng chức năng huyện Bình Sơn gửi cho UBND huyện Bình Sơn để chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp trong quá trình thi công dự án.

 

Khẩn trương thi công các đoạn đã được bàn giao mặt bằng

 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công ngay đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (rào chắn, biển báo, đèn báo hiệu,…).

 

UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm: Tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ưu tiên, tập trung nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định và tham mưu cho UBND phê duyệt các phương án bồi thường, phương án tái định cư các hộ dân còn lại trong tháng 6/2018.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB, trước hết là trong nội bộ cán bộ, đảng viên tại địa phương và vận động hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án.

 

Giải quyết theo quy định đối với các trường hợp xem xét tái định cư nhiều thế hệ đang chung sống trên cùng thửa đất có nhu cầu tách thửa (trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh); trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn hoặc tham mưu cho UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện; hoàn thành chậm nhất là ngày 08/6/2018.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc khi UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đề xuất, trường hợp vượt thẩm quyền thì khẩn trương đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo. Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các kiến nghị của liên quan đến việc hỗ trợ chênh lệch giá đất tín ngưỡng, tôn giáo; việc hỗ trợ cho các hộ dân có cos nền nhà thấp so với cos nền QL1.

 

Giải quyết, trả lời các kiến nghị bức xúc của cử tri

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu tập trung xem xét, giải quyết, trả lời các kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII.

Theo đó, yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng; bàn giao mặt bằng tái định cư cho địa phương phân lô, cấp đất ở đối với 49 hộ dân nằm trong vùng sạt lở núi để xây dựng nhà ở trước mùa mưa bão năm 2018.

 

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tây Trà: Thực hiện kiểm tra, kiểm kê tài sản, hoa màu bị thiệt hại do nước ngập đến cao trình 129,5m để tiến hành bồi thường hỗ trợ cho nhân dân 2 xã Trà Thọ và Trà Xinh huyện Tây Trà.

 

Thực hiện giải quyết, trả lời đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến việc cấp đất vườn, rừng, đất ruộng cho các hộ dân.

 

Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh giải quyết, trả lời đối với nội dung kiến nghị của cử tri “khắc phục tình trạng các tuyến đường dân sinh và một số mương tưới, tiêu của bà con nông dân trên địa bàn xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành bị hư hỏng do đơn vị thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây ra”.

 

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục tình trạng hư hỏng các tuyến đường do quá trình phục vụ thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nghĩa Hành tham mưu UBND tỉnh giải quyết, trả lời đối với nội dung kiến nghị của cử tri “Xem xét, giao trả toàn bộ 32,57ha đất còn lại hiện Trung tâm giống mía Quảng Ngãi đang sử dụng cho nhân dân xã Hành Thiện, vì theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh về việc giao trả 15,57ha đất mà Trung tâm giống mía Quảng Ngãi đang sử dụng cho UBND huyện giao lại cho xã Hành Thiện là chưa phù hợp”.

 

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng bãi rác thải Nghĩa Kỳ bốc mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ dân thôn An Định và thôn An Tân, xã Hành Dũng; trang trại heo tại xã Nghĩa Kỳ đã xã nước thải ra kênh chính, làm ô nhiễm nguồn nước kênh chính Thạch Nham.

 

UBND huyện Đức Phổ khẩn trương kiểm tra, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo đúng quy định; giải quyết, trả lời đối với nội dung kiến nghị của cử tri “hiện nay có hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã làm xong từ những năm 2005, 2006 nhưng không tổ chức phát cho nhân dân làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất”.

 

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải thực hiện giải quyết, trả lời đối với nội dung kiến nghị của cử tri “Tình trạng xe tải chở đất, cát, đá thi công san lấp mặt bằng cho các dự án đô thị tại thành phố Quảng Ngãi và các huyện chạy trên các tuyến đường chính vào giờ cao điểm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; làm rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường và hư hỏng đường giao thông”.

 

Xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

 

​Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất căn cứ quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả c​ác cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng (kể cả các cơ sở nhà, đất của các đơn vị trực thuộc); gửi Sở Tài chính trước ngày 31/7/2018 để tổng hợp, xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

 

Đối với doanh nghiệp khi đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phải có ý kiến thống nhất của cơ quan, người có thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

 

Việc lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 37/2018/TT-BTC.

 

Riêng Công ty QISC có trách nhiệm tổng hợp theo các mẫu biểu trên đối với tài sản là nhà và đất được giao quản lý và cho thuê.

 

Đối với việc tổ chức kiểm tra hiện trạng, lập phương án, phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và lập thành Biên bản theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đối với từng cơ sở nhà, đất.

 

Riêng nhà, đất thuộc tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thì việc kiểm tra hiện trạng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tự thực hiện.

 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng và Báo cáo đề xuất phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị; Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, xây dựng Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2018.

 

Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh bao gồm những trường hợp đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 4174/UBND-KT ngày 12/7/2017.

 

Riêng đối với việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sơn Tịnh thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 2795/UBND-KT ngày 21/5/2018 và số 4174/UBND-KT ngày 12/7/2017.

 

Chỉ đạo liên quan đến các công trình nước sạch

 

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Báo cáo số 1706/BC-CAT-PV11(PC49) ngày 24/5/2018 về tình trạng chỉ định cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu nội dung báo cáo của Công an tỉnh tại văn bản nêu trên, rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản.

 

​Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2620/UB​ND-NNTN ngày 14/5/2018.

 

Xóa bỏ lò gạch thủ công

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, giao Ban chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công đã được UBND các huyện, thành phố thành lập theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 222/​QĐ-UBND ngày 26/9/2013 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng cơ sở sản xuất, giải thích rõ về những tác hại đến môi trường do hoạt động sản xuất gạch bằng lò thủ công gây ra, yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất dừng hoạt động và thực hiện tháo dỡ lò nung trước ngày 31/8/2018.

 

Giao các Phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch xóa bỏ tất cả các lò thủ công hiện có trên địa bàn, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc xóa bỏ lò thủ công trên địa bàn trước ngày 31/8/2018; kiên quyết thực hiện cưỡng chế tháo dỡ lò thủ công đối với các trường hợp chủ lò không tự giác tháo dỡ.

 

Chỉ đạo Ban chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công, kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc tập kết thêm nguyên liệu đất sét để sản xuất và nung đốt lò; báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện để có biện pháp xử lý.

 

Tăng cường kiểm tra, rà soát việc cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét, yêu cầu các đơn vị được giao cải tạo đồng ruộng cam kết không cung cấp nguồn đất sét được tận thu cho các lò gạch thủ công.

 

Tổ chức kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất; phát hiện và yêu cầu trả lại mặt bằng đối với các cơ sở sản xuất sử dụng đất không đúng mục đích; thu hồi diện tích đất đã cho thuê để sản xuất gạch bằng lò thủ công, hoàn thành trước ngày 31/8/2018.

 

Sở Xây dựng theo dõi và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện xóa bỏ lò thủ công theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kỹ thuật, định mức về vật liệu xây không nung.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra về môi trường đối với các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2018.

 

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công gây ô nhiễm môi trường; có biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện vận chuyển đất sét cung cấp cho các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công.

 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2018.

 

​Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất trong thời gian đến, nhất là đối với các dự án do Công ty QISC và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư, yêu cầu Công ty QISC, Trung tâm Phát triên quỹ đất tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tập trung thi công các dự án phát triển quỹ đất của đơn vị mình làm chủ đầu tư để kịp thời triển khai đấu giá, thu tiền sử dụng đất, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

 

Yêu cầu Công ty QISC tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có thu tiền sử dụng đất như dự án Khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới, dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê và dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, ...  Phấn đấu đến ngày 31/12/2018, Công ty đạt được chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất là 162 tỷ đồng/217 tỷ đồng theo kế hoạch giao.

 

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, khẩn trương triển khai công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất với các dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã tịnh kỳ (giai đoạn 1); Khu dân cư Yên Phú, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi; Lô đất DN07 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới; Lô đất B2 thuộc dự án Khu dân cư phía Tây đường Trương Định, thành phố Quảng Ngãi,...  Phấn đấu trong quý III năm 2018, hoàn thành chỉ tiêu được giao là 55 tỷ đồng và vượt 100% chỉ tiêu được giao trong quý IV năm 2018.

 

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tha​m mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vướng mắc (nếu có).

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vướng mắc (nếu có).

 

Các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các nhiệm vụ đã được phân công trong Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-UBND-MTTQ ngày 09/10/2017 giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ đồng bộ với Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp thực hiện.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã: Phối hợp vớiỦy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại theo chủ đề để Nhân dân trao đổi, góp ý kiến việc triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn; tạo điều kiện để Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức giám sát, phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành, các cấp tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng đóng góp công sức để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; hàng năm xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ đạo liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện

Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý,  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong quá trình xây dựng phương án tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ các Công ty Cổ phần điện, Hợp tác xã dịch vụ điện sang ngành điện quản lý cần nghiên cứu, cân đối khả năng và tiếp nhận tối đa số lao động đang làm việc tại các Công ty Cổ phần điện, Hợp tác xã dịch vụ điện sau khi bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty quản lý; ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tại các Công ty này tham gia các tổ dịch vụ bán lẻ điện.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu UBND các huyện xem xét, bố trí công việc cho số lao động còn lại phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đối với số lao động dôi dư, không sắp xếp được thì phải giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định, đảm bảo người lao động ổn định cuộc sống; trong quá trình thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc chủ động tham vấn ý kiến của các sở, ngành chuyên môn hoặc kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, Công ty Cổ phần điện, Hợp tác xã dịch vụ điện các huyện trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo hiểm đối với người lao động mất việc khi bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý.

 

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện đối với nguồn kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động mất việc; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động đối với các đơn vị không đủ kinh phí thực hiện.

 

Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức (đang điều hành Công ty Cổ phần điện huyện) sau khi giải thể Công ty.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện việc chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động của các Công ty Cổ phần điện sau khi bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý.

 

Chủ tịch giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý; trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể.

 

T.H (tổ​ng hợp)​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích