English Thứ Hai, 14-10-2019, 08:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110610323
Đang online: 327

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 28/5-01/6/2018)

Đăng ngày: 01/06/2018; 1890 lần đọc

Tăng cường quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; Đẩy nhanh dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân; Chỉ đạo về công tác bồi thường, GPMB Dự án Hòa Phát Dung Quất; Chỉ đạo về dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Lý Sơn; Quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải trên huyện Lý Sơn; Giải quyết dứt điểm những vướng mắc nhà thuộc sở hữu nhà nước; Mộ Đức phấn đấu trở thành địa phương điển hình về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đối với huyện Sơn Tịnh, …là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 28/5-01/6/2018).​

 

Tăng cường quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương tăng cường các biện pháp quản lý đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn nhằm kịp thời hỗ trợ các Nhà đầu tư yên tâm đầu tư, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, tăng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Những dự án đã thống nhất chủ trương nghiên cứu, lập dự án đầu tư

 

Đối với các dự án được UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (trừ dự án về khu dân cư, khu đô thị), Sở Xây dựng (đối với các dự án về khu dân cư, khu đô thị) thường xuyên đôn đốc Nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục để cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; Trường hợp đã quá 06 tháng (kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Văn bản chủ trương) mà Nhà đầu tư chưa hoàn chỉnh thủ tục để cấp Quyết định chủ trương đầu tư: Trường hợp Nhà đầu tư có lý do chính đáng, khách quan thì tham mưu UBND tỉnh xem xét gia hạn (nhưng không được kéo dài quá 03 tháng) cho Nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục để cấp Quyết định chủ trương đầu tư; Trường hợp Nhà đầu tư không có lý do chính đáng thì thông báo Nhà đầu tư chủ trương của UBND tỉnh đã hết hiệu lực và báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý.

 

Riêng đối với dự án có quy mô lớn, liên quan đến quy hoạch ngành và phải lấy ý kiến của Bộ ngành liên quan, ... thì xem xét, tham mưu UBND tỉnh gia hạn thời gian phù hợp để Nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục theo quy định. Nhà đầu tư tự chịu mọi chi phí liên quan (kể cả trường hợp Văn bản chủ trương hết hiệu lực).

 

Trường hợp Văn bản của UBND tỉnh không quy định thời gian Nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục để cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định thì thông báo cho Nhà đầu tư biết chủ trương của UBND tỉnh chỉ thống nhất cho Nhà đầu tư 06 tháng để thực hiện, yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và thực hiện như nội dung yêu cầu trên.

 

Khi tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Phải thống nhất với Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo thời gian thực hiện dự án khả thi (tránh trường hợp kéo dài) để làm cơ sở theo dõi việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư và xử lý đối với trường hợp Nhà đầu tư chậm tiến độ. Phải thể hiện rõ trường hợp được gia hạn hoặc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Đối với dự án có tính chất khu dân cư và khu đô thị

 

Đối với dự án có tính chất khu dân cư và khu đô thị phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Đối với đất ở trong dự án: Chiếm tỷ lệ tối đa khoảng 40 - 45% tổng diện tích của dự án (tùy theo vị trí, tính chất khu dân cư và khu đô thị trên địa bàn huyện, thành phố); các khu dân cư lõm, có tổng diện tích dự án <5.000m2 thì tỷ lệ đất ở tối đa có thể cho phép 50%.

 

Đất cây xanh sử dụng công cộng (quảng trường, công viên, vườn hoa, vườn dạo, ....) trong dự án: Phải đạt chỉ tiêu tối thiểu 2m2/người (chỉ tiêu này không bao gồm đất ở cây xanh chuyên dụng như: cách ly, phòng hộ, vườn ươm, ...). Ngoài ra, dự án nào có công viên, cây xanh chung của đô thị (đã xác định trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị được duyệt), ngoài việc đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh trong dự án khu dân cư, khu đô thị nêu trên, Chủ đầu tư dự án phải đầu tư xây dựng khu công viên, cây xanh chung của đô thị theo đúng quy hoạch được duyệt.

 

Đất thể dục thể thao trong dự án: Phải đạt chỉ tiêu tối thiểu 0,5m2/người. Chủ đầu tư dự án có thể bố trí kết hợp sân thể thao ngoài trời trong công viên, vườn hoa, vườn dạo nhưng phải đảm bảo tổng chỉ tiêu diện tích tối thiểu cây xanh (2m2/người) và thể dục thể thao (0,5m2/người).

 

Rà soát các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư

 

Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ngành liên theo dõi và rà soát các dự án đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư: Đối với dự án chưa quá 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư thì yêu cầu Nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, dự kiến tiến độ thực hiện trong thời gian đến, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương hỗ trợ, xem xét, giải quyết kiến nghị của Nhà đầu tư hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

 

Đối với dự án đã quá 12 tháng (kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư) nhưng Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất đối với dự án tự thỏa thuận hoặc chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án thuộc đối tượng thu hồi đất và triển khai thi công thì chủ động làm việc với Nhà đầu tư để yêu cầu báo cáo tiến độ cụ thể, xác định nguyên nhân chậm tiến độ:

 

Trường hợp Nhà đầu tư có lý do chính đáng thì tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiến độ lần 1 theo quy định. Trường hợp Nhà đầu tư không có lý do chính đáng thì xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

 

Đối với Nhà đầu tư thuộc trường hợp này thì tạm thời không xem xét việc cho chủ trương Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh và sẽ được tiếp tục xem xét sau khi hoàn thành dự án này.

 

Đối với các dự án đã quá 12 tháng (kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư) và đã được gia hạn 01 lần mà Nhà đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất đối với dự án tự thỏa thuận hoặc chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án thuộc đối tượng thu hồi đất và triển khai thi công thì tham mưu UBND tỉnh việc thu hồi dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời, sẽ không xét cho Nhà đầu tư này thực hiện dự án khác trên địa bàn tỉnh.

 

Đối với dự án mà Nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án tự thỏa thuận, đã thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án thuộc đối tượng thu hồi đất và triển khai thi công nhưng “chây ì”, tiến độ không theo yêu cầu thì tiến hành thành lập đoàn thanh tra theo thẩm quyền (hoặc tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra) việc chấp hành các quy định của Nhà đầu tư để xác định nguyên nhân chậm trễ, làm cơ sở thu hồi dự án theo quy định; đồng thời, sẽ không xét cho Nhà đầu tư này thực hiện dự án khác trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp thu tối đa các phản ánh của Nhà đầu tư

 

Chủ tịch yêu cầu tiếp thu các phản ánh của Nhà đầu tư liên quan đến việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục, công tác tự thỏa thuận, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án, những khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện và giải quyết các kiến nghị (nếu có) của Nhà đầu tư.

 

Xác định nguyên nhân gây khó khăn, chậm trễ cho Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện, trường hợp lỗi do các cơ quan nhà nước thì báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý theo quy định.

 

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chậm trễ báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trên; tùy theo tình hình thực tế, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải pháp hỗ trợ tốt nhất, thuận lợi nhất cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, đảm bảo theo đúng quy định hành của Nhà nước.

 

Định kỳ ngày 29 tháng cuối của Quý, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên; riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 

Đối với BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh

 

Chủ tịch cũng giao Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung nêu trên theo thẩm quyền và theo phân cấp và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Định kỳ ngày 20 tháng cuối của Quý, báo cáo kết quả thực hiện và việc rà soát về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm: Hỗ trợ, hướng dẫn và kịp thời giải quyết các kiến nghị của Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan về đất đai, triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở chuyên ngành) để được chỉ đạo cụ thể. Trường hợp dự án của Nhà đầu tư triển khai chậm tiến độ mà xác định do lỗi của cơ quan nhà nước thì UBND tỉnh sẽ xem xét và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

 

Chủ động theo dõi, chấn chỉnh hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với trường hợp cán bộ, công chức có hành vi gây khó khăn cho Nhà đầu tư.

 

Giao Sở Nội vụ chủ động và thường xuyên tiến hành thanh tra công vụ việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến việc hỗ trợ, giải quyết các đề nghị, kiến nghị của Nhà đầu tư.

 

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong đầu tư của doanh nghiệp (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh phải ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách đã phân bổ cho địa phương, đơn vị, đồng thời huy động, đề xuất các nguồn vốn khác để phục vụ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới; đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, xem xét chấp thuận đầu tư các dự án và cấp giấy phép xây dựng. Chủ động rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và theo yêu cầu quản lý, nhu cầu đầu tư.

           

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh và các chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, phải lựa chọn được đơn vị tư vấn có đủ năng lực đảm bảo yêu cầu tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch; quy hoạch xây dựng phải sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch theo đúng quy định để nâng cao chất lượng quy hoạch, phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu lực, hiệu quả đồ án quy hoạch.

 

Tăng cường quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện theo quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch được duyệt

 

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh tổ chức công bố, công khai quy hoạch được duyệt tại khu vực quy hoạch, trụ sở cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng của huyện, thành phố, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch; Tổ chức cắm mốc giới quy hoạch theo đúng quy định.

 

Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp có trách nhiệm cung cấp cho các tổ chức, cá nhân đầy đủ và kịp thời những thông tin về quy hoạch trong phạm vi do mình quản lý. Giám sát các chủ đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng công trình, đảm bảo tuân thủ theo đúng giấy phép xây dựng được cấp, dự án được duyệt và chấp hành đúng quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư và xây dựng.

           

UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp để tăng cường, nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, nhất là việc xây dựng công trình theo quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp. Các công trình xây dựng phải được kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, sai phạm so với giấy phép xây dựng được cấp, dự án được phê duyệt.

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; kịp thời báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện xây dựng theo quy hoạch. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, thanh tra xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng các cấp.

 

UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh cần lưu ý chấn chỉnh việc định kỳ rà soát, điều chỉnh quy hoạch được duyệt, đảm bảo đúng quy định tại các Điều 25 đến 39 Luật Xây dựng và các Điều 46 đến 52 Luật Quy hoạch đô thị. Việc đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải được nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, đảm bảo phục vụ mục đích chung, lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng; không xem xét các đề xuất điều chỉnh giảm (hoặc bỏ) các khu vực quy hoạch công viên cây xanh và công trình công cộng thiết yếu (giáo dục, y tế). Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, không phá vỡ cơ cấu và các phân khu chức năng chính của quy hoạch được duyệt.

 

Cơ quan đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải phân tích, làm rõ nguyên nhân điều chỉnh, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh, giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch xây dựng; tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức cá nhân liên quan đối với các nội dung điều chỉnh, tổng hợp kết quả lấy ý kiến, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

 

Rà soát công tác lập, phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tại các đô thị

 

UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh tổ chức rà soát công tác lập, phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tại các đô thị thuộc địa bàn quản lý; Khẩn trương hoàn chỉnh và ban hành quy chế quản lý đối với các đô thị chưa có quy chế; Định kỳ rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện theo quy chế đã ban hành, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết để phù hợp với thực tế và nhu cầu phát triển đô thị, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của quy chế.

           

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị trong việc ban hành các quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư các dự án này có trách nhiệm trực tiếp giám sát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan tuân thủ quy hoạch, quy chế và các quy định có liên quan trong quá trình xây dựng các công trình, nhà ở trong dự án khu dân cư, khu đô thị.

 

UBND tỉnh thống nhất hủy bỏ Công văn số 7616/UBND-CNXD ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm xây dựng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Việc giới thiệu địa điểm sẽ được lồng ghép, kết hợp với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhằm giảm bớt các quy trình không thật sự cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư rút ngắn thời gian triển khai dự án. Các sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát sự phù hợp giữa hồ sơ đề xuất đầu tư dự án với quy hoạch được duyệt, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định,…

 

Đẩy nhanh dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ và chỉ đạo giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân.​

 

​Theo đó, Phó Chủ tịch thống nhất chủ trương điều chỉnh giảm (bỏ) đoạn đường quy hoạch phía Bắc dự án, đoạn từ bờ kè sông Kinh Giang đến Đê bao, do không còn phù hợp; đồng ý cho Chủ đầu tư bổ sung diện tích này vào Dự án.

 

Thống nhất giảm một phần diện tích của dự án, khu vực phía Tây Bắc, nơi có một số hồ nuôi tôm hiện hữu (diện tích cụ thể sẽ chuẩn xác trong quá trình hoàn chỉnh quy hoạch, thẩm định, phê duyệt quy hoạch Dự án tỷ lệ 1/500).

 

Thống nhất trong quy hoạch có việc dịch chuyển triền đà sửa chữa tàu thuyền sang vị trí khác. Giao UBND thành phố chỉ đạo UBND xã Tịnh Kỳ và các cơ quan chức năng trực thuộc xác định cụ thể vị trí dịch chuyển triền đà đến vị trí mới, bảo đảm điều kiện kỹ thuật và thuận lợi cho hoạt động sửa chữa tàu thuyền và sinh hoạt của bà con ngư dân. Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ triển khai thực hiện việc di dời phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), ghi nhận và khuyến khích việc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hợp đồng với Chủ đầu tư và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã Tịnh Kỳ, Tịnh khê trong việc tổ chức bồi thường, GPMB. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình bồi thường, GPMB, nhất là xem xét giải quyết quyền lợi hợp pháp của người dân, bảo đảm giải quyết nhanh chóng, đúng quy định và đạt kết quả; kịp thời hỗ trợ, tư vấn cho Chủ đầu tư trong quá trình bồi thường, GPMB.

 

Đề nghị Chủ đầu tư lập kế hoạch tiến độ dự án cụ thể cho từng công việc, từng giai đoạn và triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra; Lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện quy hoạch, thiết kế dự án và khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để tổ chức thi công.

 

Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê và các cơ quan liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư; chủ động hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục có liên quan và giải quyết, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có). Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.

 

Chỉ đạo về công tác bồi thường, GPMB Dự án Hòa Phát Dung Quất

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (Hòa Phát Dung Quất).

Theo đó, đối với dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất: Về  mặt bằng Cấp nước thô 16ha thuộc địa bàn 03 xã Bình Dương, Bình Đông và Bình Phước: Về áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp để tính tiền bồi thường: Tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 đã xác định các xã: Bình Dương và Bình Chánh, huyện Bình Sơn thuộc quy hoạch KKT Dung Quất (45.332 ha). Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn khẩn trương điều chỉnh lại việc tham mưu hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp đối với 02 xã Bình Dương và Bình Chánh theo đề nghị của Ban Quản lý tại Công văn số 572/BQL-PTQĐ ngày 18/4/2018; trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp đối với các xã thuộc KKT Dung Quất đảm bảo đúng quy tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh.

 

Đối với các hộ dân cản trở thi công, yêu cầu bồi thường đất tại khu vực lòng hồ Tân Hòa (UBND xã Bình Đông đã kiểm tra, xác định nội dung yêu cầu của hộ dân là không có cơ sở giải quyết): Giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Đông phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình, tích cực vận động, giải thích để các hộ dân đồng thuận nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thi công.

 

Việc thi công tuyến cấp nước làm ảnh hưởng Miếu thờ (nằm ngoài mặt bằng Dự án), yêu cầu Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất phải cam kết có biện pháp thi công hợp lý, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến Miếu thờ; nếu có hư hại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho cộng đồng dân cư. Trường hợp không thể có giải pháp đảm bảo an toàn thì Công ty phải có ý kiến đề xuất để Ban Quản lý xem xét, lựa chọn vị trí di dời Miếu thờ; toàn bộ kinh phí tổ chức di dời, GPMB tại vị trí mới và việc lập dự toán, tổ chức xây dựng lại Miếu do Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất chịu trách nhiệm và chi phí này được đưa vào phương án bồi thường, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

 

Đối với mặt bằng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát 39,1ha, về hệ số điều chỉnh giá đất để phê duyệt các phương án bổ sung: Thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung giá bồi thường, hỗ trợ về đất theo hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số176/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh đối với toàn bộ các phương án bồi thường đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/12/2017. Giao Ban Quản lý và UBND huyện Bình Sơn có văn bản giải trình, đề xuất cụ thể, gửi Tổ Tư vấn tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Về xử lý đơn giá mộ xây: Đồng ý về nguyên tắc thay đổi đơn giá cho phù hợp; để đáp ứng kịp thời công tác GPMB phục vụ việc triển khai dự án, giao Sở Tư pháp tổ chức thẩm định Quyết định điều chỉnh đơn giá nhà, vật kiến trúc theo quy trình rút gọn trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Sở Xây dựng. Thời gian hoàn thành thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh đơn giá nhà, vật kiến trúc trước ngày 31/5/2018.

 

Về phương án bố trí tái định cư: Tại Thông báo số 25/TB-UBND ngày 22/01/2018, UBND tỉnh đã thống nhất cho Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất mượn đất để bố trí tái định cư cho dân tại Khu dân cư Cà Ninh. Tuy nhiên, nếu người dân có nguyện vọng đăng ký về các khu tái định khác trong Khu kinh tế Dung Quất mà quỹ đất vẫn còn để bố trí thì giao Ban Quản lý xem xét, giải quyết theo nguyện vọng của dân; Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất có trách nhiệm hoàn trả lại chi phí đầu tư lô đất tái định cư cho ngân sách tỉnh và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất của Dự án.

 

Về mặt bằng Khu nhà ở Công nhân: Giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Trung tâm PTQĐ Dung Quất và UBND xã Bình Đông kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ và quá trình thực hiện công tác bồi thường liên quan đến 02 hộ Ngô Quang Vũ và Lê Bình từ năm 1997 đến nay; báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất hướng xử lý để UBND huyện Bình Sơn xem xét, giải quyết, hoàn thành trong tháng 6/2018.

 

Về Nhà máy sản xuất hợp kim sắt (32,1ha)

 

Thống nhất giải quyết đối với các thửa đất thuộc phần diện tích khoảng 5,5 ha mà các hộ dân đang trồng cây (keo, bạch đàn) tương tự như trường hợp đã được UBND tỉnh giải quyết tại mặt bằng 39,1ha thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (Thông báo số323/TB-UBND ngày 05/10/2017).

 

Cụ thể, đối với các thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân là đất rừng sản xuất: Về nguyên tắc, phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo loại đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuy nhiên, do thực tế việc quy hoạch đất rừng trước đây còn bất cập. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho công dân, thống nhất cho phép tính hỗ trợ phần chênh lệch giá trị bồi thường, hỗ trợ giữa loại đất rừng sản xuất so với loại đất cây lâu năm và đưa vào phương án bồi thường, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Đối với các trường hợp thửa đất đang trồng cây lâu năm, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, nhưng đã sử dụng ổn định trước thời điểm có quy hoạch rừng và nay không còn thuộc quy hoạch đất rừng nữa thì thống nhất xác định loại đất theo hiện trạng sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

 

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có công suất 4 triệu tấn/năm, với tổng vốn đầu tư 52.000 tỷ đồng; các sản phẩm chủ yếu là thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và thép cuộn cán nóng. Hiện nay, Nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo đúng tiến độ đề ra và  dự kiến vào cuối năm 2019, dự án sẽ hoàn thành đi vào hoạt động. Dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho ngân sách tỉnh 4.000 tỷ đồng mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho 8.000 lao động.

Chỉ đạo về dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Lý Sơn

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận​ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tại buổi làm việc với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh về dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Lý Sơn.​

 

Theo đó, UBND tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh đã và đang quan tâm, giúp đỡ thiết thực cho người dân Quảng Ngãi, trong đó có dự án hỗ trợ phụ nữ huyện Lý Sơn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, góp phần cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường, khôi phục và lưu giữ các giá trị văn hóa của cư dân đất đảo.

 

Thống nhất việc Hội Phụ nữ tỉnh làm đầu mối, phối hợp cùng UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan liên quan kết nối, tham gia cùng Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện dự án trên địa bàn huyện Lý Sơn, giai đoạn đầu tổ chức thí điểm tại một số hộ dân trên đảo Bé để rút kinh nghiệm, làm nền tảng nhân rộng mô hình về sau.

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cầu nối, tham gia cùng Hội Phụ nữ tỉnh và UBND huyện Lý Sơn tiếp nhận, chuyển giao mô hình du lịch cộng đồng điểm do Hội Nữ doanh nhân xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh áp dụng nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh sau khi Hội nữ doanh nhân hoàn thành dự án.

 

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan liên quan rà soát, tổ chức sắp xếp lại hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa hợp lý tại Cảng Sa Kỳ, Cảng  Lý Sơn nhằm cải thiện chất lượng phục vụ hành khách; việc kiểm soát các phương tiện giao thông ra vào cảng, bảo đảm trật tự, an toàn; việc đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực đường vào Cảng và trong phạm vi Cảng.

 

UBND huyện Lý Sơn tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn công tác và các thành viên dự họp để rà soát, cải thiện các mặt còn hạn chế trong quá trình phát triển du lịch tại huyện, nhất là vấn đề môi trường, về tổ chức các hoạt động kiểm soát tại cảng Lý Sơn; các hoạt động đón, trả khách tại Cảng, hoạt động dịch vụ xe điện, karaoke trên địa bàn huyện.

 

Nghiên cứu đề xuất của Đoàn công tác về việc sử dụng hiệu quả các công trình xây dựng hiện có trên đảo Bé, có quy mô phù hợp để làm mô hình điểm (nhà mẫu homestay), làm cơ sở để triển khai mô hình thiết kế và triển khai Dự án, đồng thời thu hút sự tham gia của người dân (kể cả các hộ không nằm trong đối tượng hỗ trợ của Dự án) trong việc cải thiện mô hình và chất lượng homestay trên đảo.

 

Quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

​Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo dõi, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn ở khu vực nông thôn; Tăng cường các hoạt động truyền thông về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Xây dựng chủ động theo dõi, hướng dẫn các địa phương quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu về chất thải rắn sinh hoạt, quản lý, khai thác, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tuyên truyền các biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, hiệu quả; Phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost; hỗ trợ thực hiện các công trình xử lý chất thải cho tất cả các hộ chăn  nuôi nông hộ như xây dựng hầm biogas, công trình đệm lót sinh học theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất phân bổ kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu cải tiến công nghệ xử lý, tái chế chất thải rắn từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và tại các làng nghề.

 

UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối kinh phí để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn hợp lý, hiệu quả, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn. Rà soát, kiểm tra các điểm tập kết, cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường, kiên quyết không chấp thuận đầu tư các lò đốt, bãi chôn lấp quy mô cấp thôn, xã.

 

Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải trên huyện Lý Sơn

 

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, hiện trên địa bàn huyện Lý Sơn có 108 xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách, 22 xe ô tô chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động chở khách tham quan, du lịch nhưng hiện tại chỉ có 05 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ và được Sở Giao thông vận tải cấp Giấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với 16 xe hoạt động (gồm 10 xe taxi và 06 xe ô tô tải); còn lại 92 xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải không đăng ký kinh doanh, không gắn phù hiệu và chủ phương tiện, hộ kinh doanh vận tải chưa được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định. 

 

Khẩn trương lập thủ tục sang tên, chuyển chủ đối với xe

 

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp chỉ đạo tổ chức hướng dẫn và yêu cầu chủ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách hoạt động trên địa bàn huyện Lý Sơn thực hiện thủ tục chuyển vùng, sang tên, chuyển chủ đối với xe ô tô được người dân mua về từ thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Dương cũng như một số địa phương khác; thực hiện việc đăng ký, cấp biển số xe chở người bốn bánh có gắn động cơ được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoạt động trên địa bàn huyện Lý Sơn theo đúng quy định của Bộ Công an. Hoàn thành việc đăng ký xe trước ngày 30 tháng 8 năm 2018.

 

Đồng thời, phối hợp với UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo Công an huyện Lý Sơn tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về điều kiện của phương tiện và người điều khiển phương tiện ô tô tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

 

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

 

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ xe ô tô thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, gắn phù hiệu, biển hiệu trên xe ô tô và thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2015/TT-BGTVTngày 02/11/2015; hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2018.

 

Hướng dẫn doanh nghiệp có Đề án thực hiện thí điểm sử dụng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ sớm tổ chức bộ máy quản lý, đăng ký chất lượng dịch vụ và đưa xe vào hoạt động thí điểm để phục vụ khách tham quan, du lịch theo Quyết định số 06/2018/QD-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh và Đề án được duyệt. Trước mắt, đưa xe chạy bằng năng lượng điện vào hoạt động trên địa bàn xã An Vĩnh và xã An Hải.  

 

Chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh thường xuyên thông báo kế hoạch đào tạo, thời gian đào tạo nghề lái xe ô tô các hạng và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ cho người dân huyện Lý Sơn có nhu cầu học lái xe nhằm bảo đảm điều kiện điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện.

 

Chỉ đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục thực hiện công tác kiểm định xe ô tô bán cơ giới trên địa bàn huyện Lý Sơn theo đề nghị của UBND huyện Lý Sơn hoặc của tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm định xe cơ giới trên địa bàn huyện Lý Sơn. Đối với xe ô tô đã thực hiện kiểm định nhưng không đạt chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải lập danh sách thông báo ngay đến cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải.

 

Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối hợp với Công an huyện Lý Sơn, các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

UBND huyện Lý Sơn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hướng dẫn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã và thực hiện quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; thủ tục kết nạp xã viên và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

 

Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn chủ xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hiện đang hoạt động trên địa bàn xã An Bình (Đảo Bé) thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên kết với doanh nghiệp xây dựng Đề án thực hiện thí điểm sử dụng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ gửi Sở Giao thông vận tải phê duyệt và tổ chức bộ máy quản lý, đăng ký chất lượng dịch vụ và đưa xe vào hoạt động thí điểm để phục vụ khách tham quan, du lịch theo Quyết định số 06/2018/QD-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh. Nội dung này hoàn thành trước ngày 30/6/2018;…

 

Giải quyết dứt điểm những vướng mắc nhà thuộc sở hữu nhà nước

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Báo cáo số 1370/BC-SXD ngày 18/5/2018  của Sở Xây dựng về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực  và các Ban HĐND tỉnh.

 

​Theo đó, Chủ tịch giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Công Thương, Công ty QISC tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắ​c trong việc thu hồi 02 ngôi nhà thuộc sở hữu nhà nước số 209 đường Lê Trung Đình và 16 đường Hùng Vương (02/32 trường hợp nhà có dấu hiệu vi phạm theo kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh).

 

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý việc sắp xếp, chuyển giao các khu tập thể Công ty xuất nhập khẩu, phường Trần Phú theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5090/UBND-CNXD ngày 21/82017; tập trung thực hiện việc truy thu toàn bộ khoản nợ tiền thuê nhà từ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi chuyển sang Công ty QISC.

 

Mộ Đức phấn đấu trở thành địa phương điển hình về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

 

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại Thông báo kết luận buổi làm việc với UBND huyện Mộ Đức về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 04 tháng đầu năm 2018; kế hoạch thực hiện trong thời gian đến trên địa bàn huyện.

 

​Theo đó, Phó Chủ tịch yêu cầu, trong thời gian tới huyện Mộ Đức cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trong đó, xác định phong trào xây dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vì vậy, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, năng động hơn nữa về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

 

Đồng thời, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Chương trình; ủng hộ những hướng đi tích cực của huyện, nhất là trong việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ, tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập của người dân; xây dựng làng văn hóa cộng đồng, phục vụ du lịch cộng đồng, sinh thái.

 

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu, bên cạnh việc phấn đấu đưa 2 xã: Đức Phú và Đức Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, đối với 6 xã còn lại chưa đạt chuẩn và 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, yêu cầu UBND huyện Mộ Đức chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban chuyên môn tập trung rà soát, đánh giá tất cả các nội dung yêu cầu của tiêu chí để quan tâm đầu tư, giữ vững các tiêu chí đã đạt, hoàn thành các chiêu chí chưa đạt, làm tiền đề về đích cho các năm tiếp theo.

 

Cùng với đó, huyện cần tập trung đầy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu trở thành địa phương điển hình về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất các loại sản phẩm nông nghệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết từng vùng; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tạo chuỗi liên kết trong sản xuất; xây dựng đề án mỗi xã một sản phẩm, làng du lịch cộng đồng; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án liên quan đến xây dựng nông thôn mới, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao năm 2018.

 

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đối với huyện Sơn Tịnh

Phấn đấu đến năm 2020, huyện Sơn Tịnh có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó phải chú ý đến phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại Thông báochỉ đạo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quản lý chặt chẽ quy hoạch trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Tập trung thực hiện công tác dồn điền đổi thửa

 

Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, phát triển giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tập trung thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, trong đó chú ý rà soát quỹ đất do UBND các xã quản lý; tạo quỹ đất nông nghiệp sạch để thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản công nghệ cao.

 

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên; quản lý tốt đất đai, nhất là việc sử dụng đất đúng quy hoạch, đúng mục đích và tiết kiệm; quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là các khu vực khai thác và vận chuyển cát, đất, đá.

 

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 theo đúng kế hoạch; tăng cường thu ngân sách, chống thất thu thuế, thu tốt nợ đọng thuế; tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện: 14 hộ dân đường nhánh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Khu công nghiệp VSIP (giai đoạn 1B), Trung tâm huyện Sơn Tịnh mới,...

 

Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó phải đặc biệt chú ý phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân; đầu tư xây dựng theo đúng quy định, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản.

 

Hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh

 

Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hợp lý để đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tịnh Bắc. Ngoài ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh tại Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và Khu Công nghiệp Tịnh Phong.

 

Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; đối với cấp mầm non, cấp 1, cấp 2, huyện phải phân bổ kinh phí phù hợp để đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia và giữ chuẩn theo quy định.

 

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng; tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp hệ thống chính trị, Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn huyện; tổ chức thi tuyển viên chức theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó thực hiện tốt chỉ tiêu tiếp cận đất đai và trách nhiệm của các ngành, các cấp; phấn đấu xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

 

Chủ tịch giải quyết hàng loạt đề xuất, kiến nghị của huyện

 

Liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí chống hạn và các nguồn kinh phí khác, trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp các trạm bơm theo đề xuất của huyện để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tịnh Sơn.

 

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí sự nghiệp được giao để sửa chữa khẩn cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường Quốc lộ 24B đoạn từ Km23+300 - Km28+00 (đoạn từ tuyến đường sắt Bắc - Nam đến Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, cân đối nguồn, tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng theo kế hoạch để tạo điều kiện cho huyện Sơn Tịnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng các công trình tại Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý xung đột trong việc khai thác cát giữa các doanh nghiệp được cấp phép và người dân sống trong khu vực khai thác cát.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, làm việc với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh đề xuất phương án, nguồn kinh phí xử lý dứt điểm trường hợp 50 hộ dân dọc Quốc lộ 1A (khu vực Nhà máy sản xuất tinh bột mỳ Tịnh Phong) nằm trong quy hoạch nhưng chưa tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Về xây dựng Đề án cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Sơn Tịnh, Chủ tịch thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng Đề án này; Giao UBND huyện Sơn Tịnh có trách nhiệm xây dựng Đề án, gửi các sở liên quan thẩm định, Sở Tài chính thẩm tra mức kinh phí; trên cơ sở đó trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án và hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Tài chính hàng năm nghiên cứu, cân đối các nguồn kinh phí, đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế, giáo dục trên địa bàn huyện phù hợp với thực tiễn.

 

Đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công do huyện quản lý: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh xây dựng phương án theo hướng đấu giá, thu tiền để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tại Trung tâm hành chính mới của huyện.

 

T.H (tổ​ng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích