English Thứ Năm, 18-10-2018, 08:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80783309
Đang online: 192

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 21-25/5/2018)

Đăng ngày: 25/05/2018; 1791 lần đọc

Thực hiện công việc trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018; Giải quyết dứt điểm 07 vị trí vướng mắc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vướng mắc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, huyện Tư Nghĩa; Chỉ đạo liên quan đến Dự án Nhà máy Bột giấy VNT 19; Tăng cường bảo vệ, ngăn chặn tình trạng phá rừng…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 21-25/5/2018).​

Thực hiện công việc trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện công việc trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. 

 

​Trong đó, cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tạo sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nhiệm vụ của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện.

 

Triển khai đồng bộ, toàn diện Quyết định 205 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 2548​ của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng sở, ngành, địa phương; đồng thời, bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo thực hiện.

 

Trong đó, chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước.

 

Rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách, quy định, đề án... thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư và huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, cung ứng các dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

 

Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do sở, ban, ngành, địa phương tham mưu ban hành để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo yêu cầu quản lý nhà nước. Khẩn trương rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thường xuyên theo dõi, cập nhật quy định pháp luật về TTHC do các cơ quan Trung ương ban hành và văn bản công bố TTHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ để kịp thời rà soát, trình công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.  Niêm yết công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính, mức thu các loại phí tại trụ sở cơ quan hành chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử; xây dựng và công khai quy trình xử lý, giải quyết công việc hành chính, thủ tục hành chính để tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành, địa phương với tổ chức, cá nhân, doanh nhiệp về thủ tục hành chính, về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, cơ quan nhà nước.

 

Chủ tịch chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư (khóa X) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”. Tham mưu đề xuất bổ sung Quy định hình thức khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu hoạt động bình chọn, gặp mặt, giao lưu điển hình tiêu biểu, tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng phim tài liệu về kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các mô hình “người tốt, việc tốt”;

 

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hướng dẫn giảng dạy Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” cho các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường; nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giảng dạy các bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức các hình thức thi giảng dạy lý luận chính trị giỏi trong trường học...

 

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung về phòng chống tham nhũng năm 2018.

 

​Theo đó, ngoài tập trung cho công tác tuyên truyền, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

 

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; tham mưu, xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan; tạo điều kiện, khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; tham mưu, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thiết lập kênh thông tin để tiếp nhận phản ánh, thông tin tố giác tội phạm, hành vi tham nhũng và chủ động giải quyết kịp thời.

 

Thực hiện quy định về bảo vệ người tố cáo, xử lý người cản trở, gây khó khăn trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, khen thưởng người tố cáo tham nhũng; tăng cường phối hợp với các cơ quan dân cử, Mặt trận, đoàn thể trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đánh giá đúng thực trạng kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị, địa phương, ngành để có giải pháp thực hiện có hiệu quả.

 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời điều tra các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng do các cơ quan chuyển đến; thông báo kết quả xử lý đến cơ quan chuyển hồ sơ sau khi kết thúc vụ việc; xử lý kịp thời tin báo, tố giác tội phạm tham nhũng.

 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức để xảy ra tham nhũng nhưng không chủ động phát hiện, xử lý; xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu dựa trên kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; xử lý, loại bỏ những cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy chính quyền, nhất là trong cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

 

Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn ngành thanh tra chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; tăng cường, tập trung thanh tra những lĩnh vực nhảy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: khai thác tài nguyên, khoáng sản; công tác cán bộ, quản lý tài chính công; đầu tư xây dựng; quy hoạch sử dụng đất; phối hợp có hiệu quả với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân để xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra để nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, năng lực, bản lĩnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiến hành tự rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm kinh tế, tham nhũng, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo tham nhũng.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, phạm vi phụ trách; quán triệt sâu sắc tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả” theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các quyết định, chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.  

 

Cần có khát vọng đổi mới và phát triển

 

Tuyệt đối không chủ quan trong công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền; có khát vọng đổi mới và phát triển, sâu sát với thực tiễn và công việc; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, yếu kém thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; tham mưu UBND tỉnh có chính sách, giải pháp phù hợp, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến căn bản trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là các chỉ số đang có điểm số và xếp hạng thấp.

 

Tập trung rà soát cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, nhất là các quy định về đầu tư kinh doanh, quy hoạch, môi trường, đất đai..., tham mưu cấp thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo mục tiêu đã đề ra; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính.

 

Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, xây dựng, thanh quyết toán đối với các dự án đầu tư công; tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 6089/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Tiếp tục tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm theo đúng tỷ lệ và lộ trình quy định; giảm biên chế gián tiếp, giảm số lượng lãnh đạo, quản lý, ưu tiên biên chế làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công; thực hiện hợp đồng viên chức có thời hạn đối với trường hợp tuyển dụng mới. Đồng thời, bảo đảm đáp ứng đầy đủ quyền lợi của người dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đối với trường hợp tuyển dụng thừa viên chức so với chỉ tiêu được giao, tiến hành đánh giá, rà soát lại, thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong địa bàn huyện, tỉnh. Nếu không thể bố trí được thì thực hiện giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Đối với trường hợp ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ, nếu còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện tuyển dụng vào viên chức, trong đó ưu tiên các trường hợp đã ký hợp đồng lâu năm, có năng lực, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng. Sau khi đã tuyển dụng đủ số chỉ tiêu được giao vẫn dôi dư thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng.

 

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân. Tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, nhất là khiếu nại đông người liên quan đến đất đai.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm chiến lược của tỉnh, kịp thời có giải pháp (hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo) tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường trên địa bàn tỉnh, không để ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá tiêu dùng.

 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tạo chuyển biến căn bản trong xử lý các doanh nghiệp, dự án thua lỗ; tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước.

 

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm có khả năng bùng phát cao trong mùa hè. Nâng cao y đức trong khám, chữa bệnh; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm các hành vi bạo lực đối với bác sĩ, nhân viên y tế; huy động nguồn lực đầu tư cải tạo nhà vệ sinh trong bệnh viện.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm tổng rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về hội, rà soát, chấn chỉnh hoạt động trao tặng giải thưởng đối với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, bảo đảm đúng mục đích tôn vinh, khích lệ, tránh để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm, nhất là việc bình xét, xếp hạng các sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc báo cáo tình hình thực hiện và biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

 

​​Đề xuất biện pháp đẩy tiến độ giải ngân

 

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện - Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 có tỷ lệ giải ngân vốn thấp rà soát, báo cáo rõ nguyên nhân giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân được kế hoạch vốn đối với từng dự án được giao cụ thể; có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới nhằm đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2018; báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong ngày 23/5/2018.

 

Trên cơ sở báo cáo của các Chủ đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi rà soát, tổng hợp chung, trong đó đề xuất rõ biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; trình UBND tỉnh trong ngày 24/4/2018 để gửi Bộ Tài chính đúng thời gian quy định.

 

Theo dõi sát sao tình hình thanh toán vốn của từng dự án

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các Chủ đầu tư phân công theo dõi thường xuyên, sát sao tình hình thanh toán vốn của từng dự án kể cả vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương; định kỳ hàng tháng kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong qua trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 2438/VPCP-KTTH ngày 15/3/2018 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân phù hợp với thực tiễn, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao theo quy định.

 

Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá các nội dung theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4398/VPCP-TH ngày 14/5/2018. 

 

​Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tiết c điểm 1, điểm 2 và một số kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/6/2018 để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp chung, trình UBND tỉnh.

 

Các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh) trước ngày05/6/2018 những nội dung sau:

 

Tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng được giao cho ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018 so với kế hoạch năm.

 

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 8.

 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác quý I, quý II của UBND tỉnh và các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đánh giá ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình công tác và các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

Tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh; kết quả và những ưu điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

 

Đề xuất giải pháp, nhiệm vụ mang tính đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh; những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình công tác và những nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tổng quan, súc tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/6/2018.

 

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp chung, xây dựng Báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, thông qua trước ngày 20/6/2018.

 

Giải quyết dứt điểm 07 vị trí vướng mắc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh khẩn trương giải quyết dứt điểm 07 vị trí còn vướng mắc của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 15/5/2018; bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công đúng tiến độ yêu cầu.

 

​Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 2, Công văn số 1469/UBND-CNXD​ ngày 21/3/2018.

 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan rà soát và báo cáo UBND tỉnh (chậm nhất là ngày 28/5/2018) tổng thể công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, việc hoàn trả kinh phí tạm ứng xây dựng khu tái định cư của các địa phương; những tồn tại, vướng mắc và phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền, nội dung nào còn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đề xuất, kiến nghị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vướng mắc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, huyện Tư Nghĩa

 

Theo thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 21/5/2018, đối với các dự thảo: Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức. Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố. Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu, th​am gia góp ý đối với các nội dung dự thảo nêu trên để đảm bảo việc xây dựng và ban hành các Quy định phù hợp với tình hình thực tế, mang tính khả thi cao.

 

Trên cơ sở tiếp thu, hoàn chỉnh của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

 

Về giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bố trí tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Tư Nghĩa: UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm rà soát các trường hợp đã được giao đất tái định cư trước đây để xác lập đầy đủ hồ sơ pháp lý cho công dân theo đúng thẩm quyền.

 

Đối với các trường hợp còn lại theo báo cáo, đề xuất của UBND huyện Tư Nghĩa (tại Công văn số 2328/UBND ngày 29/11/2017) và Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1598/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 16/4/2018), giao UBND huyện Tư Nghĩa xem xét xử lý thuộc thẩm quyền theo hướng giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư của huyện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng được giao đất.

 

Đồng thời, phải đảm bảo công bằng đối với các hộ dân bị thu hồi đất, tháo dỡ nhà, vật kiến trúc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Tư Nghĩa.

 

Chỉ đạo liên quan đến Dự án Nhà máy Bột giấy VNT 19

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến Dự án Nhà máy Bột giấy VNT 19 theo đề nghị của Thường trực Huyện ủy Bình Sơn tại Văn bản số 390-BC/HU ngày 13/4/2018.

 

​Trong thời gian đến, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Sơn tăng cường công tác quản lý về đất đai, môi trường và việc thi công xây dựng tại các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường và việc thi công làm bồi lấp kênh mương, đất sản xuất nông nghiệp và mồ mả của nhân dân, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân sống lân cận khu vực dự án.

 

Đối với việc bồi lấp kênh mương, đất sản xuất nông nghiệp và mồ mả của nhân dân do ảnh hưởng từ việc triển khai xây dựng Nhà máy Bột – giấy VNT19, Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Phước chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Bột Giấy VNT19, đại diện hộ dân bị ảnh hưởng khẩn trương xác định cụ thể số hộ, phần diện tích, số vụ lúa cần hỗ trợ; số mồ mả cần di dời; kênh mương nội đồng, ao hồ phục vụ tưới tiêu, đất sản xuất bị bồi lấp cần khắc phục; số vụ đã hỗ trợ, chưa hỗ trợ cho các hộ dân.

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Bình Phước, UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá tính khả thi của việc khắc phục lại đất sản xuất bị bồi lấp, kênh mương nội đồng, ao hồ phục vụ tưới tiêu hoặc cải tạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phê duyệt phương án di dời mồ mả bị bồi lấp, hỗ trợ thiệt hại cho người dân có đất không sản xuất được như số hộ, diện tích, thời gian, số tiền hỗ trợ thiệt hại do không sản xuất được. Trường hợp không thể khắc phục được hệ thống tưới tiêu, đất sản xuất hoặc cải tạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì xem xét phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất theo thẩm quyền.

 

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Bột Giấy VNT19 về việc giải quyết phần diện tích đất không sản xuất được mà Công ty đã tự thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ cho người dân không đúng quy định. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Bột Giấy VNT19 chịu trách nhiệm trong việc chi trả khoản tiền khắc phục hệ thống tưới tiêu, đất sản xuất, hỗ trợ thiệt hại trong thời gian người dân không sản xuất lúa và di dời mồ mả theo phương án đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt. Khoản tiền này không được khấu trừ vào tiền sử dụng đất của Nhà máy Bột Giấy VNT19.

 

Tăng cường bảo vệ, ngăn chặn tình trạng phá rừng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công điện số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật; rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2018.

 

​Theo Công điện số 3542/CĐ-BNN-TCLN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm điểm, xử lý nghiêm chủ rừng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không phát hiện ngăn chặn kịp thời, tổ chức ngăn ngừa hành vi phá rừng. Khẩn trương phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho chính quyền cơ sở.

 

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; rà soát gỗ thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp; rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất hoạt động công vụ đối với công chức kiểm lâm toàn quốc; xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, thiếu trách nhiệm, vi phạm tác phong, lề lối làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền về điển hình tốt trong công tác quản lý bảo vệ rừng,…

 

                                                       T.H (tổng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích