English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85796039
Đang online: 200

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-04/5/2018)

Đăng ngày: 04/05/2018; 1536 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Chính phủ; Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018; Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Triển khai thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy về Dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa; Triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-04/5/2018).​ ​​

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Chính phủ

 

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục nỗ lực, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra, những nhiệm vụ được giao bổ sung trong năm. 

 

​Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thực​ tế, rà soát và xác định khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương mình để có các giải pháp phù hợp; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị.

 

Đồng thời, tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ động theo dõi, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, đối sách phù hợp với diễn biến tình hình trong tỉnh và cả nước.

 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp trong tháo gỡ những khó khăn, giải quyết vướng mắc trong triển khai thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng, sản xuất công nghiệp trọng điểm của tỉnh để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, trong đó, ưu tiên giải ngân nhanh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước; tập trung đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách đối với người có công, giảm nghèo và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác dự báo, khuyến cáo sản xuất nông sản, bảo đảm cân đối cung cầu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nông dân tham gia hợp tác xã kiểu mới.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý) và phòng ngừa, kiểm soát đối với các dự án, công trình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch; tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh của các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh so với các tỉnh lân cận và cả nước để có chiến lược quảng bá phù hợp. Tận dụng tốt các cơ hội để thu hút du khách quốc tế. Đẩy mạnh công tác rà soát, chấn chỉnh, bảo đảm chất lượng dịch vụ lưu trú ở tỉnh.

 

Sở Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh thường xảy ra vào thời điểm giao mùa. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đổi mới sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới trong phát triển, bảo vệ sản xuất, tiêu dùng trong nước, góp phần củng cố niềm tin cho Nhân dân và toàn xã hội.

 

Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, Chủ tịch yêu cầu UBND cấp huyện, sau khi Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, có trách nhiệm công bố Kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật Đất đai, Luật Xây dựng để tuyên truyền, vận động người đang sử dụng đất nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý, sử dụng đất và xây dựng công trình, đảm bảo đúng quy định của nhà nước.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật đất đai và xây dựng; cương quyết xử lý việc xây dựng không phép, sai phép,…

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn; xử lý kịp thời các vi phạm và giải quyết dứt điểm các tranh chấp, không để tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.Trường hợp các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm luật pháp, lợi dụng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép,... UBND cấp huyện xem xét xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. 

 

Đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thẩm tra hồ sơ, cố tình trình cấp có thẩm quyền để hợp thức hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đai trái pháp luật thì tuỳ từng trường hợp vi phạm cụ thể, phải xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Tổ chức triển khai Chỉ thị này đến các xã, phường, thị trấn để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của chính quyền các cấp. Thống kê, tổng hợp các công trình, dự án thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất có vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

 

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép

 

Chủ tịch cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã sau khi có kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai theo quy định thì người đang sử dụng đất không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, không được xây mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013.

 

Bên cạnh đó, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013.

 

Chủ động kiểm tra, rà soát, thống kê các trường hợp chuyển nhượng đất đai nhưng không sử dụng đúng mục đích, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND cấp huyện xử lý; tham gia cùng các đơn vị chức năng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định.

 

Nghiêm cấm UBND cấp xã xác nhận việc chuyển nhượng đất đai không đúng đối tượng và không đúng các quy định của Luật Đất đai

 

Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm cấm UBND cấp xã xác nhận việc chuyển nhượng đất đai không đúng đối tượng và không đúng các quy định của Luật Đất đai; tuyệt đối không được hợp thức hoá hồ sơ đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đai trái pháp luật. UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về quản lý đất đai trong vùng dự án nếu để xảy ra vi phạm hoặc không cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai theo quy định của pháp luật;….

 

Chủ tịch cũng yêu cầu Tổ chức Phát triển quỹ đất xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định; trong đó ưu tiên tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, có quy mô lớn. Tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích, thống kê tài sản gắn liền với đất, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, đề xuất những khó khăn, vướng mắc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư đáp ứng theo tiến độ thực hiện của dự án theo quy định,…

 

Tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018

 

Thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 và các vản bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND huyện, thành phố, thành viên trong Ban Chỉ đạo thi THPTquốc gia năm 2018 tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình năm học ở tất cả các bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện các kỹ năng làm bài thi cho học sinh dự thi, đặc biệt là học sinh có học lực yếu; hoàn chỉnh hồ sơ học sinh đúng quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế, những điểm mới của Quy chế. Xử lý những cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm Quy chế thi, thiếu trách nhiệm trong công tác thi. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi, đăng tải trên website của đơn vị Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phương thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh biết, thực hiện.

 

Căn cứ vào Quy chế thi, văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện việc bố trí các điểm thi; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ phối hợp để chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt mọi hoạt động tại cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự Kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay vì đi lại. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh, học viên dự thi THPT quốc gia năm 2018 phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn ở cho thí sinh trong thời gian thi.

 

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Tăng cường cơ sở vật chất tại các trường được chọn làm điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế; các trường được chọn làm điểm thi bố trí điểm thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác coi thi và các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại các điểm thi. Tiến hành việc thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi trong các khâu coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực; chủ trì, phối hợp với các trường đại học tham gia tổ chức thi thực hiện tốt việc trong quá trình tổ chức Kỳ thi; công bố kết quả thi và lưu trữ hồ sơ; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bảo đảm đúng Quy chế và tiến độ; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 với Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục không thu phí dự thi đối với tất cả đối tượng thí sinh tham dự Kỳ thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT.

 

Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án để bảo đảm an toàn từ khâu in sao, vận chuyển đề thi; bảo vệ bài thi, bảo vệ tại các điểm thi, chấm thi; không để xảy ra tình trạng gây mất trật tự tại các điểm thi. Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, bảo đảm giao thông trong quá trình tổ chức Kỳ thi an toàn. Bố trí lực lượng đáp ứng kịp thời để xử lý các tình huống xảy ra sự cố về cháy nổ tại Ban in sao đề thi, các điểm thi, Ban chấm thi. Xử lý kịp thời công tác cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh và phụ huynh đi cùng trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi.

 

Sở Y tế xây dựng phương án bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh trong suốt quá trình tổ chức thi.  Đồng thời, tăng cường việc chỉ đạo việc kiểm tra để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các bệnh viện tuyến huyện và các cơ sở y tế cấp xã có phương án phòng chống dịch bệnh và xử lý kịp thời các trường hợp ốm đau, tai nạn xảy ra tại các điểm thi; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những trường hợp bất trắc xảy ra trong quá trình thi.

 

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền về mục đích, tính chất của Kỳ thi; ngày công bố kết quả; phương thức tuyển sinh vào đại học, cao đẳng sư phạm, trung học sư phạm năm 2018. Điện lực Quảng Ngãi xây dựng phương án ưu tiên cung cấp điện cho Ban in sao đề thi, các  điểm thi, Ban chấm thi. Tổ chức kiểm tra, ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện trong những ngày tổ chức Kỳ thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức Kỳ thi, kể cả kinh phí trả cho cán bộ, giảng viên các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động tham gia tổ chức thi tại tỉnh và hướng dẫn thực hiện các chế độ thu chi tài chính theo quy định hiện hành. Giải quyết kịp thời các khoản phụ cấp cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức Kỳ thi diễn ra an toàn; chỉ đạo công an huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa phương nếu có tổ chức điểm thi và xử lí kịp thời các tình huống mất trật tự, an toàn xảy ra ở các điểm thi theo Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh.

 

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Theo đó, thành lập Đoàn Kiểm tra để tổ chức kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước mùa mưa lũ năm 2018 đối với các công trình thủy lợi do UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, khai thác; tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/6/2018.

Tổng hợp danh mục các công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa, lũ năm 2018; tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình thủy lợi hiện đang đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp; hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm an toàn vượt lũ chính vụ năm 2018.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, gây mất an toàn công trình.

 

UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ năm 2018 đối với các công trình thủy lợi do địa phương, đơn vị quản lý, khai thác; báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 5/2018.

 

Triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2018 và an toàn công trình thuỷ lợi trước, trong mùa mưa, lũ năm 2018.

 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi, nâng cao nhận thức người dân, nhằm vận động người dân cùng tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

 

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ như UBND các huyện, thành phố nêu trên đối với các công trình do Công ty quản lý, khai thác.

 

Đối với các hồ chứa nước có cửa van xả lũ, phải vận hành công trình theo đúng Quy trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn. Thường xuyên cập nhật thông tin vận hành hồ chứa cho các cơ quan liên quan theo quy định.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình thủy lợi để công trình cơ bản hoàn thành trước ngày 31/8/2018, đảm bảo vượt lũ chính vụ năm 2018.

 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình hồ chứa nước Nước Trong, sớm bàn giao cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, khai thác.

 

Triển khai thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy về Dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở ngành, UBND huyện Tư Nghĩa theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Thông báo số 430-TB-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc về tình hình thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa.

 

​Theo đó, yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa tiếp tục thực hiện Thông báo số 405 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo giải quyết vướng mắc đối với Dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa phù hợp với tinh thần Thông báo 430 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND xã Nghĩa Hòa phối hợp​ chặt chẽ với Nhà đầu tư tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án; xử lý dứt điểm việc hỗ trợ di dời đối với 03 hộ dân có nhà bè nổi trong phạm vi dự án, đồng thời rà soát, sắp xếp lại các nhà bè nổi ngoài phạm vi dự án, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động theo quy định và tình hình thực tế. Lập đề xuất (2-3 phương án) đầu tư nâng cấp tuyến đường Thu Xà - La Hà, đoạn từ Cầu Sắt đến Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh khảo sát nhu cầu và phối hợp với Nhà đầu tư cung cấp nước sạch phục vụ Dự án. Chi phí đấu nối và giá nước sạch thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Chủ tịch đề nghị Nhà đầu tư lập phương án thi công hạng mục 02 nhà hàng trên sông (không nạo vét lòng sông), trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trước khi thi công xây dựng, Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thông tin đầy đủ cho nhân dân được biết, tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện. Có trách nhiệm bố trí kinh phí và phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa thống nhất phương án hỗ trợ cụ thể đối với 03 hộ dân có nhà bè nổi trong phạm vi dự án, tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định đời sống. Đồng thời, cung cấp nhu cầu sử dụng nước sạch của Dự án để Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh khảo sát, có kế hoạch cung cấp nước sạch phù hợp với tiến độ triển khai, vận hành Dự án.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu các Sở ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, UBND huyện Tư Nghĩa theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng các thủ tục, đề nghị có liên quan để Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành, đưa dự án vào khai thác vào cuối năm 2018.

 

Triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định

 

Chủ tịch UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại Công văn 61/TWPCTT ngày 18/4/2018 về việc triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

​Để chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão sắp tới, tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đưa chính sách vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017, nhất là các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân và đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, khu vực dân cư có nguy cơ cao sạt lỡ lũ quét.

 

Tăng cường kiểm tra công tác hỗ trợ tại cấp cơ sở thôn, bản, xã, phường đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch.

 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các quy định của Nghị định 02/2017/NĐ-CP về hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản đến các cơ quan, tổ chức và người dân, nhất là các điều kiện phải thực hiện để nhận được hỗ trợ khi thiệt hại do thiên tai, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó…

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý để người dân sản xuất theo đúng quy hoạch và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai để giảm thiểu thiệt hại.

 

                                                                   T.H (tổng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích