English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85794285
Đang online: 159

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-06/4/2018)

Đăng ngày: 06/04/2018; 1854 lần đọc

Triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí Thư; Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước để hỗ trợ nhà đầu tư; Đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018; ​Gia hạn lần cuối về công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua huyện Bình Sơn; Chỉ đạo liên quan dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018; Tập trung rà soát những nhiệm vụ được giao hoàn thành trong Quý II/2018; Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp năm 2018; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-06/4/2018).​ 

Triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí Thư

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công tại Công văn số 2629-CV/TU ngày 21/3/2018 về việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.

 

​Các sở, ban ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh mời Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham dự các cuộc họp, hội nghị, đối thoại của người đứng đầu liên quan đến nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

 

Thủ trưởng các cấp, ngành, địa phương tự giác, nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, không gây khó khăn, trở ngại, không được từ chối yêu cầu giám sát của chủ thể giám sát.

 

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước để hỗ trợ nhà đầu tư

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; tuyệt đối không tùy tiện đặt ra các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh, gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.​

 

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành về nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung kiện toàn tổ chức, xác định rõ tinh thần trách nhiệm trong hành động của đội ngũ cán bộ, công chức để hỗ trợ doanh nghiệp.

 

Cắt giảm trung bình 20 - 30% thời gian thực hiện TTHC

 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; trong đó phải thường xuyên rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm trung bình 20 - 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tt cả TTHC phải được công khai, minh bạch, thống nhất cách hướng dẫn trong cùng một vấn đề giữa các cơ quan nhà nước; theo chức năng nhiệm vụ được giao, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực của Nhà nước nhưđất đai, nguồn vốn, nguồn nhân lực,... đảm bảo sự bình đẳng, không có sự thiên vị hay phân biệt loại hình, thành phần kinh tế giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp nhà nước với các loại hình doanh nghiệp khác.

 

Nắm chắc cơ sở dữ liệu doanh nghiệp

 

Nắm chắc cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh hằng tháng, quý, 6 tháng, năm về tiến độ thực hiện dự án; Những vướng mắc của các Nhà đầu tư xuất phát từ quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; Vướng mắc của nhà đầu tư từ nội tại của nhà đầu tư; Về lao động, môi trường, phòng cháy chữa cháy,...; Về đóng góp nguồn thu ngân sách trên địa bàn, các khoản thuế theo quy định của nhà nước.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thẩm định chặt chẽ hồ sơ dự án đầu tư, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án sản xuất có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường và giải quyết nhiều lao động; không thu hút dự án có công nghệ lạc hậu, sử dụng máy móc thiết bị cũ, nguy cơ ô nhiễm môi trường.

 

Khuyến khích doanh nghiệp mở Chi nhánh tại Quảng Ngãi

 

Khi Nhà đầu tư ngoài tỉnh, nước ngoài có đề xuất thực hiện dự án tại tỉnh Quảng Ngãi, khuyến khích Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp hoặc mở chi nhánh tại tỉnh đăng ký hạch toán độc lập để thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với việc sử dụng tài nguyên đất, lao động và các nguồn lực khác đã đầu tư của địa phương. Hướng dẫn Nhà đầu tư khảo sát, tìm hiểu và nghiên cứu kỹ, cập nhật thông tin kịp thời các cơ chế chính sách của Nhà nước và của tỉnh ban hành.

 

Các địa phương tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư về thủ tục đất đai, quy hoạch

 

UBND các huyện, thành phố tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, quy hoạch có liên quan đến dự án,... sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, thường xuyên và kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép để chờ bồi thường của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi có dự án chuẩn bị thực hiện đầu tư tại địa bàn. Tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân trong khu vực dự án đầu tư thỏa thuận bồi thường, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư, sớm phê duyệt phương án bồi thường và GPMB để Nhà đầu tư có quỹ đất sạch đảm bảo điều kiện thi công dự án theo tiến độ. Đồng thời, lập phương án để bố trí tái định cư, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư có phương án giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất để ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

 

Sớm giải quyết khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư

 

Khi nhà đầu tư có những đề xuất, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm trả lời và giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp các sở, ngành, địa phương phải báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền thì phải nêu rõ quan điểm phương án giải quyết cụ thể các vướng mắc, khó khăn của Nhà đầu tư và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Định kỳ 03 tháng/1lần báo cáo UBND tỉnh về tiến độ đầu tư dự án

 

Đối với các dự án chậm tiến độ và chậm tiến độ kéo dài qua nhiều năm so với thời gian được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và quy định của Luật Đầu tư, giao Sở Xây dựng tiến hành rà soát đối với các dự án liên quan về Khu dân cư, Khu đô thị kết hợp thương mại và chỉnh trang đô thịBan quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rà soát các dự án do Ban quản lý cấp chủ trương đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án còn lại ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng và Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp chung về tình hình dự án đầu tư chậm tiến độ toàn tỉnh, định kỳ 03 tháng/1lần báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Đối với dự án được tỉnh thống nhất để Nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nhưng sau thời gian 06 tháng mà nhà đầu tư không có kết quả triển khai thì xem như văn bản giới thiệu nghiên cứu, khảo sát hết hiệu lực.

 

Đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1312/UBND-TH ngày 15/3/2018; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tùy theo tình hình thực tế, có thể nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc thành lập Tổ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ th​ực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2018, nhất là kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

 

Gia hạn lần cuối về công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua huyện Bình Sơn

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780 (đoạn qua huyện Bình Sơn). Theo đó, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải cơ bản hoàn thành công tác GPMB để đảm bảo hoàn thành thi công xây dựng công trình trước ngày 30/6/2018.

 

​Phó Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tuân thủ áp dụng các quy định về bồi thường, GPMB và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo đối với Dự án trong thời gian qua để tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc về tái định cư ở một số hộ dân thì trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét và có cơ chế hỗ trợ đối với trường đặc biệt khó khăn, tránh trường hợp lây lan các hộ dân và các dự án khác trên địa bàn.

 

Khối lượng công việc giải phóng mặt bằng còn lại tuy không còn nhiều nhưng phức tạp, phần lớn là tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, khiếu nại, so bì giữa các hộ dân về mức bồi thường trong cùng một dự án; do đó chính quyền các cấp, các ngành cần dành thêm thời gian để tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo báo cáo, đề xuất của Chủ đầu tư và ý kiến đề xuất của chính quyền địa phương tại cuộc họp. Vì vậy, UBND tỉnh thống nhất cho gia hạn công tác bồi thường, GPMB dự án chậm nhất đến ngày 30/6/2018 phải cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ để tổ chức thi công; lưu ý: bồi thường đến đâu tổ chức thi công đến đó, phải thi công ngay, tránh trường hợp hộ dân tái lấn chiếm lại mặt bằng, gây khó khăn trong thi công. Đây là lần gia hạn cuối cùng để UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết, đảm bảo ngay sau khi mặt bằng được bàn giao toàn bộ thì công trình cũng thi công cơ bản hoàn thành.

 

Giao Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với địa phương khẩn trương thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 05/CĐ-BGTVT ngày 28/3/2018, đảm bảo bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Sơn để tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB và phương án bố trí tái định cư, bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân còn lại của dự án trong tháng 4/2018.

 

Ban quản lý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ tham gia Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn để tham gia vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công ngay đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (rào chắn, biển báo, đèn báo hiệu,…). Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các chủ sở hữu công trình công cộng chủ động phối hợp với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện di dời các công trình liên quan ra khỏi phạm vi thi công dự án.

 

UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ưu tiên, tập trung nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định và tham mưu cho UBND huyện chậm nhất là trong tháng 4/2018 phải phê duyệt toàn bộ các phương án bồi thường, phương án tái định cư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB, trước hết là trong nội bộ cán bộ của huyện; phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo đảng viên các xã có liên quan gương mẫu, chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng dứt điểm trong tháng 4/2018.

 

Chỉ đạo Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích về cơ chế, chính sách bồi thường cho các hộ dân để biết; không chi vượt tiền bồi thường, bố trí tái định cư không đúng quy định; chỉ xem xét, hỗ trợ giao đất có thu tiền sử dụng đất cho một số trường hợp đặc biệt.

 

Việc tiếp tục xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của một số hộ dân còn lại được thực hiện qua công tác tuyên truyền vận động, giải thích là chính; trường hợp sau khi vận động, giải thích mà hộ dân cố tình vi phạm thì bàn biện pháp bảo vệ thi công và tính cả phương án tổ chức cưỡng chế. Công tác bảo vệ thi công, cưỡng chế do huyện quyết định.

 

Về hỗ trợ đất tín ngưỡng, tôn giáo bị thu hồi trong quá trình thực hiện dự án: Thống nhất nguyên tắc hỗ trợ trên cơ sở đề nghị của tổ chức có đất bị thu hồi. Căn cứ đơn đề nghị hỗ trợ của các tổ chức tôn giáo, tính ngưỡng (đơn do Ban QLDA hướng dẫn), UBND huyện tổng hợp, đề xuất Sở Giao thông vận tải để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo quy định.

 

Về hỗ trợ phần nhà cửa, vật kiến trúc nằm ngoài quy hoạch của các hộ dân tại vị trí Cầu Cháy có cos nền nhà thấp hơn so với cos mặt đường Quốc lộ 1 từ 1,5m-2,5m: Thống nhất hỗ trợ cho các hộ dân trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường để hộ dân có kinh phí sửa chữa lại nhà, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và ổn định đời sống. Giao Ban QLDA phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tính toán cụ thể từng trường hợp, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể.

 

Đối với cây xăng xã Bình Chánh (do ông Vũ Vinh chủ sở hữu): Chỉ đạo UBND xã và các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để kiểm tra, xác định cụ thể, tổng hợp hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định bản đồ địa chính làm cơ sở lập phương án bồi thường theo quy định.

 

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ đối với trường hợp đất tín ngưỡng, tôn giáo bị thu hồi trong quá trình thực hiện dự án và các trường hợp hỗ trợ phần nhà cửa, vật kiến trúc nằm ngoài quy hoạch của các hộ dân tại vị trí Cầu Cháy có cos nền nhà thấp hơn so với cos mặt đường Quốc lộ 1 từ 1,5m - 2,5m và xem xét, có ý kiến đối với phần đất thu hồi của cây xăng xã Bình Chánh để có cơ sở lập phương án bồi thường, trình phê duyệt, thực hiện.

 

Yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh khẩn trương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư Đồng Bà Tiễn để UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư có cơ sở tổ chức bốc thăm và bàn giao đất tái định cư cho hộ dân.

 

Chỉ đạo liên quan dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tại buổi kiểm tra tiến độ và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.​

 

Theo đó, về xử lý tài sản trên đất: Sau khi Bệnh viện đa khoa tỉnh lập hồ sơ xử lý tài sản trên đất, Sở Y tế có ý kiến và gửi Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định​. Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 20/4/2018.

 

Về di dời nhà để xe số 02 của Bệnh viện đa khoa tỉnh: Giao Sở Y tế cân đối kinh phí sự nghiệp y tế năm 2018 để di dời nhà để xe số 02 của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

 

Thống nhất xây dựng mới Khoa Giải phẫu bệnh, Nhà đại thể, hệ thống mương thoát nước ngoài nhà..., trên tinh thần hết sức thiết thực, hợp lý, không để lãng phí.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và bàn giao biên bản giao đất thực hiện Khu dịch vụ chất lương cao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đổi với phần đất của khu xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh quản lý.

 

Sở Xây dựng thẩm định cấp giấy phép xây dựng theo quy định, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh và Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án về nhân lực cho hoạt động  của Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh, trên cơ sở đó Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh.

 

Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ của dự án, làm thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư, khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, PCCC trình thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền, triển khai thi công công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn.

 

Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 

​Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các quy định, hướng dẫn của Trung ương; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành bổ sung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện (nếu cần thiết) đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, nhất là việc phân bổ, huy động nguồn lực, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc phát sinh. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới theo phương án và lộ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Công văn số 2063/SKHĐT-KTN ngày 29/12/2017 và UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 188/UBND-NNTN ngày 11/01/2018, không để phát sinh nợ mới.

 

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố bám sát nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020, nghiêm túc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018 được giao.

 

Tập trung rà soát những nhiệm vụ được giao hoàn thành trong Quý II/2018

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung rà soát những nhiệm vụ được giao hoàn thành vào Quý II/2018 trong Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh, khẩn trương có ý kiến tham mưu, hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo chất lượng, tiến độ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

​Cụ thể, các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ hợp giữa năm (tháng 7/2018): Ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (cơ quan tham mưu thực hiện: Liên minh Hợp tác xã); Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2018; Ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (Sở TN và MT).

 

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng Đề án tổng thể về quản lý và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018, triển khai sản xuất, phòng chống hạn vụ Hè Thu năm 2018; chỉ đạo việc nuôi tôm năm 2018, kiểm soát tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn hiện nay của địa phương;

 

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai năm 2018; Chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ, lực lượng kiểm lâm theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi 3 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm tư vấn nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Giống, Ban Quản lý các cảng cá sang loại hình Công ty cổ phần.


Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, thực hiện thu hồi diện tích đất lâm nghiệp sử dụng không hiệu quả hoặc chưa sử dụng giao cho các huyện, thành phố để lập phương án giao cho dân, bảo đảm các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất, có rừng sản xuất.

 

Sở Tài chính tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tăng cường công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và định hướng về giáo dục nghề nghiệp.

 

​Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực lao động có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Làm đầu mối cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động liên kết tổ chức đào tạo. Tổ chức các hoạt động đẩy​ mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp năm 2018;  xây dựng kế hoạch để tổ chức Chương trình “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018”,

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/201 1 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018”. Thông tin cho học sinh về các dự án có nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh để các em học sinh lựa chọn nghề nghiệp, định hướng việc học của mình cho phù hợp trong tương lai.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, Hội đoàn thể của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, làm thay đổi nhận thức của nhân dân và xã hội, nhất là phụ huynh học sinh về công tác học nghề. Tuyên truyền đến học sinh các trường THCS tham gia hoạt động Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018” đạt hiệu quả. Triển khai công tác tuyển sinh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ưu tiên địa bàn tuyển sinh vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách, nhóm yếu thế trong xã hội. Phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nhà trường, về ngành nghề đào tạo; sáng tạo trong hình thức giới thiệu, quảng bá về nhà trường và những cam kết giải quyết việc làm cho người học sau khi ra trường. Kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động vào quá trình đào tạo. Hỗ trợ học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm và thu nhập ổn định; giới thiệu những tấm gương điển hình về học nghề, lập nghiệp để người học lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yều cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số kinh phí hỗ trợ có mục tiêu được Sở Tài chính thông báo tại Công văn số 469/STC-NS ngày 08/3/2018.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban trực thuộc, UBND các xã khẩn trương hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình ngay sau khi rút kinh phí. Đối với UBND các xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong qúa trình xây dựng, sửa chữa nhà ở.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn tỉnh.

 

​Trước đó, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 4/3/2018 đến nay, tình hình dịch bệnh LMLM gia súc đã và đang xảy ra rải rác tại 12 xã của các huyện: Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi, với tổng số ​138 con gia súc mắc bệnh (trâu 27 con, bò 90 con, heo 21 con). Mặc dù, các ổ dịch đến nay đã được khống chế nhưng nếu các ngành chức năng và chính quyền địa phương chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm quản lý ổ dịch theo quy định thì nguy cơ dịch tái phát và lây lan ra diện rộng là rất lớn.

 

Để chủ động trong công tác chống dịch, đảm bảo các ổ dịch được dập tắt hoàn toàn, không tái phát lây lan ra diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cácphòng, ban chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch LMLM theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh trên cạn.

 

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các ổ dịch chưa qua 21 ngày, giám sát phát hiện trường hợp các ổ dịch cũ tái phát hoặc các ổ dịch mới phát hiện và báo cáo nhanh cho Trạm Chăn nuôi và Thú y theo quy định; Thống kê, đăng ký nhu cầu vắc xin, tổ chức tiêm phòng bao vây vắc xin LMLM ngay cho toàn bộ số lượng trâu, bò trong vùng dịch (xã có ổ dịch và xã tiếp giáp với ổ dịch) thuộc diện tiêm phòng.

 

Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trong vùng dịch. Đối với các khu vực chuồng nuôi bị dịch mỗi tuần phun hóa chất sát trùng từ 1- 2 lần. Đối với các khu vực khác chưa có dịch xảy ra thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1/2018” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1146/UBND ngày 05/3/2018; Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức như họp dân, phát tờ rơi, loa phát thanh của xã,…để thông tin cho người dân biết tình hình dịch bệnh, tính nguy hiểm, các biện pháp phòng chống và các chế tài xử lý vi phạm hành chính.

 

Tổ chức lực lượng thường trực, bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, kinh phí để chủ động xử lý khi có dịch xảy ra, không để lây lan ra diện rộng; chủ động sử dụng kinh phí dự phòng ở địa phương để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo quy định.

 

Thành lập đội kiểm tra liên ngành tiến hành công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, cơ sở giết mổ và các hộ chăn nuôi gia súc, đặc biệt là các cơ sở mua bán gia súc giống để hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc trong vùng dịch như mua bán, vận chuyển, giết mổ,.. gia súc và  xử phạt hành chính các trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.

 

Đối với các huyện, thành phố có dịch xảy ra, tổng hợp nhu cầu vắc xin LMLM tiêm phòng bao vây của các xã đăng ký và báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định vào lúc 15 giờ hàng ngày.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường theo dõi, giám sát, xử lý  kịp thời các ổ dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng; Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức phòng, chống dịch bệnh ở gia súc trong thời gian đến; kịp thời xuất tạm ứng vắc xin LMLM và hóa chất cho UBND các huyện, thành phố tổ chức chống dịch.

 

Tăng cường công tác quản lý, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh con giống, vận chuyển gia súc, ... xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch; Phân công cán bộ trực chống dịch, theo dõi chặt chẽ và báo cáo tình hình diễn biến dịch lở mồm long móng và kết quả phòng chống dịch lở mồm long móng theo quy định; Tùy theo tình hình dịch và nhu cầu vắc xin, hóa chất của UBND huyện, thành phố tham mưu phương án chống dịch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vật tư chống dịch kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng.

 

                                                         T.H (t​ổn​g hợ​p)​​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích