English Chủ Nhật, 24-03-2019, 08:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89657387
Đang online: 159

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 26-30/3/2018)

Đăng ngày: 30/03/2018; 2069 lần đọc

Chấn chỉnh công tác tham mưu trình UBND tỉnh; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ; UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp một lần/quý; Chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh trong năm 2018; Giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất …là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 26-30/3/2018).​ 

Chấn chỉnh công tác tham mưu trình UBND tỉnh

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, đề xuất phải đảm bảo chất lượng và thời gian.

 

​Đối với những nội dung: Công tác cán bộ, kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước, các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, các cơ c​hế chính sách quan trọng, mang tính định hướng thì người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp tham mưu và chịu trách nhiệm chính.

 

Đồng thời, đối với những nội dung khi được giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị nào nếu tham mưu không đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng theo yêu cầu, bị UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh trả và yêu cầu hoàn chỉnh lại thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Ngoài ra, khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp bàn về những nội dung về công tác cán bộ, kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế chính sách quan trọng có mời Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham dự để báo cáo và giải trình tại cuộc họp, Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp tham dự, không được cử cấp phó đi thay.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ

 

​Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình trong tỉnh và cả nước, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có phản ứng chính sách phù hợp. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, chống bệnh quan liêu, hình thức, tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực phụ trách. 

 

​Nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1312/UBND-TH ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu t​ư công năm 2018, đảm bảo hoàn thành đạt kết quả và đúng tiến độ theo quy định.

 

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp (ưu tiên hàng đầu) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các quyết định, chỉ thị, kế hoạch đã ban hành trong thời gian qua (nhất là từ đầu năm 2018 đến nay, đặc biệt là Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/02/2018).

 

Các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, rác thải trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đạt kết quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018 (theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 919/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và chi ngân sách địa phương năm 2018, số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, số 25/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh). Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao,... 

 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp một lần/quý

 

Nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng quý, bắt đầu từ Quý II/2018. 

 

Định kỳ hàng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh chủ động thông tin đến doanh nghi​ệp, tổng hợp các kiến nghị; có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan đề xuất phương án giải quyết hữu hiệu. Trên cơ sở đó, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh nhằm phục vụ Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp trong quý.

 

Sau mỗi Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có văn bản trả lời cụ thể đối với các kiến nghị của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày tổ chức Hội nghị. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền đối với các kiến nghị; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất 35 ngày kể từ ngày tổ chức Hội nghị.

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có văn bản trả lời cụ thể đối với kiến nghị của các doanh nghiệp có dự án đầu tư ngoài Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày tổ chức Hội nghị. Đối với những phản ánh, kiến nghị chưa được giải quyết, trả lời thỏa đáng, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả giải quyết (bao gồm trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp), báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất 45 ngày kể từ ngày tổ chức Hội nghị.

 

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi (đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao làm đầu mối) để giải quyết các nội dung còn tồn tại, kiến nghị, đề xuất của địa phương về công tác bồi thường, GPMB, vấn đề an sinh, ảnh hưởng trong quá trình thi công, việc hoàn trả lại đường thi công, vệ sinh môi trường, … liên quan đến dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Trước mắt, đề nghị VEC khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 350/UBND-TNMT ngày 07/02/2018 về việc đề nghị hỗ trợ ngập úng đất​ sản xuất lúa khu vực Bàu Sen tại xã Bình Trung, huyện Bình Sơn do ảnh hưởng bởi dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để các hộ dân ổn định cuộc sống, tránh việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

 

Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh

 

​Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh về tình hình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Theo đó, để tiếp tục triển khai chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến tốt hơn, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách bảo hiểm để trục lợi: có thể xảy ra, gây tổn thất cho ngân sách nhà nước, quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, chính quyền địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân về các quy định của bảo hiểm, điều kiện, trách nhiệm của chủ tàu khi tham gia bảo hiểm, quy định về việc chi trả bồi thường…để ngư dân hiểu rõ được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm.

 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh phối hợp với các Ngân hàng thương mại xác lập lại quy trình định giá tàu để xác định giá bán bảo hiểm sát đúng với giá trị thực của con tàu, tránh những tranh chấp, vướng mắc khi có rủi ro xảy ra. Sớm hoàn chỉnh các thủ tục để chi trả tiền bồi thường cho bà con ngư dân đúng quy định khi thuyền viên, tàu gặp rủi ro trên biển, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc, khiếu kiện của ngư dân.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường công tác kiểm soát tàu cá ra vào đúng theo các quy định của Nhà nước; kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo biểm khi tàu cá, ngư dân gặp nạn. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận về bảo hiểm (nếu có).

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá đảm bảo các quy định. Tổ chức thẩm định, xét duyệt danh sách ngư dân, chủ tàu được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhanh nhất, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đúng thời gian quy định.

 

Sở Tài chính chủ động tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân phần ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo hiểm theo quy định.

 

Hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh trong năm 2018

 

Để đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo số lượng đã được UBND tỉnh phân bổ kinh phí tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/03/2018; hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.​

 

Đối với các tồn tại, vướng mắc, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết theo định hướng như: Đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ có tên trong Đề án được phê duyệt nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách. 

 

Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà đó thì tiếp tục hỗ trợ theo định mức quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì UBND các huyện, thành phố rà soát cụ thể từng trường hợp, nếu con của họ thực sự có khó khăn về nhà ở thì tổng hợp danh sách và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, xử lý. 

 

Đối với trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra thì UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động –Thương binh và Xã hội để kiểm tra và gửi Sở Xây dựng (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách đã bố trí cho địa phương thì UBND các huyện, thành phố tự điều chỉnh và tiếp tục thực hiện. 

 

Căn cứ vào quy định về thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng để chủ động xác định đối tượng ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ cho phù hợp.

 

Thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, phòng ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện trục lợi chính sách.  

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền. Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện việc hỗ trợ người có công về nhà ở đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ thời gian; tổng hợp kết quả và tiến độ thực hiện, báo cáo hàng quý cho Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo qui định.

 

Giao Sở Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị liên quan đến việc xác nhận đối tượng là người có công với cách mạng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

 

Giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành và UBND huyện Bình Sơn khẩn trương thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 410-TB/TU ngày 15/3/2018 về dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

 

​Theo đó, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, Chủ đầu tư và UBND huyện Bình Sơn tiếp tục kiểm tra, rà soát và tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất triển khai đúng tiến độ.

 

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ việc thu hút đầu tư và mở rộng, nâng công suất nhà máy Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất trong thời gian đến.

 

Công ty cổ phần Thép Hòa phát Dung Quất có trách nhiệm khảo sát, tính toán và đề xuất phương án xử lý khối lượng cát nhiễm mặn từ việc nạo vét Cảng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Khảo sát, lập quy hoạch và dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, trình cấp thẩm quyền quyết định theo thẩm quyền.

 

T.H (t​ổn​g hợ​p)​​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích