English Thứ Sáu, 19-07-2019, 08:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103088248
Đang online: 188

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 12-16/3/2018)

Đăng ngày: 16/03/2018; 1914 lần đọc

Bắt đầu từ năm 2018, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Khẩn trương báo cáo các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cáp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) giai đoạn 2; Kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm; Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng; Triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT năm 2018 trên địa bàn tỉnh…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 12-16/3/2018).​ 

Bắt đầu từ năm 2018, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi

 

​Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến cấp sở, ban ngành và cấp huyện; tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi, Bộ chỉ số gồm 8 chỉ số sau:

​(1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin.

(2) Tính năng động.

(3) Chi phí thời gian.

(4) Chi phí không chính thức.

(5) Cạnh tranh bình đẳng.

(6) Hỗ trợ doanh nghiệp.

(7) Thiết chế pháp lý.

(8) Tiếp cận đất đai.

 

Mỗi chỉ số thành phần sẽ bao gồm một số tiêu chí đánh giá cụ thể. Các huyện, thành phố sẽ được đánh giá và xếp hạng dựa vào 8 chỉ số trên. Riêng các sở, ban ngành sẽ được đánh giá và xếp hạng dựa vào 7 chỉ số thành phần từ 1-7.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp đồng trọn gói với đơn vị tư vấn để thực hiện việc khảo sát, đánh giá DDCI của tỉnh theo từng năm, bắt đầu từ năm 2018.

 

Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi có trách nhiệm truyền thông về việc triển khai đánh giá Bộ chỉ số DDCI của tỉnh; kịp thời đưa tin trong quá trình khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của doanh nghiệp về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương của tỉnh.

 

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cung cấp danh sách đối tượng được khảo sát đang hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI của tỉnh; phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá Bộ chỉ số DDCI của tỉnh.

 

Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh: Phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI của tỉnh.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

​Theo đó, đối với kế hoạch vốn năm 2017 chưa giải ngân hết: Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương nghiệm thu lên phiếu giá để thanh toán cho các đơn vị thi công phần vốn ngân sách tỉnh đã được Sở Tài chính thông báo danh mục dự án được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2018.

Đối với vốn ngân sách Trung ương năm 2017 chưa giải ngân hết, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 1108/UBND-TH ngày 05/3/2018, yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo cáo UBND tỉnh(qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xin kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2018 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1190/BKHĐT-TH ngày 01/3/2018.

Đối với kế hoạch vốn năm 2018: Về nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án chuyển tiếp như: Đường trục chính trung tâm Nam Bắc thị trấn Sơn Tịnh (mới), đường tránh lũ cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, đường Ba Tơ - Ba Trang, cầu Thạch Bích, cầu An Phú...; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh các bước thủ tục đầu tư để triển khai khởi công chậm nhất trong quí II/2018 các dự án được UBND tỉnh giao mới trong năm 2018. Phấn đấu đến ngày 31/01/2019giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Về nguồn vốn chương trình mục tiêu và trái phiếu Chính phủ: Năm 2018, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn chủ yếu là các dự án chuyển tiếp, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là các dự án: Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), Cảng Bến Đình, Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - chợ Chùa, cầu Cửa Đại..., phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn chậm nhất là ngày 30/11/2018.

Về nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu Giảm nghèo bền vững,UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn cho các đơn vị tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/02/2018, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp; đối với các dự án khởi công mới, các huyện, thành phố sớm hoàn thành thủ tục để khởi công chậm nhất là ngày 30/4/2018.

Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới: UBND tỉnh sẽ giao kế hoạch vốn cho các đơn vị trong tháng 3/2018, yêu cầu UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi UBND tỉnh giao kế hoạch thì khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai ngay. Đối với các dự án khởi công mới, các huyện, thành phố sớm hoàn thành thủ tục để khởi công chậm nhất là ngày 30/4/2018, nhất là đối với các dự án thuộc 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Đối với Sở Giao thông vận tải, chủ động phối hợp với các đơn vị khẩn trương lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng chậm nhất trong quí II/2018.

Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu hoàn trả các khoản ứng trước, trả nợ vốn vay tín dụng đã được UBND tỉnh bố trí trong kế hoạch vốn năm 2018; tăng cường thu hồi nợ tạm ứng quá hạn; tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí trả nợ vốn vay, vốn tạm ứng các năm trước khi có phát sinh nguồn; định kỳ hàng tháng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình giải ngân cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi: Tập trung thanh toán vốn cho các đơn vị khi đầy đủ thủ tục, lưu ý thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Định kỳ chậm nhất ngày 22 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) đến ngày 20 hàng tháng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, xử lý nghiêm các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn và kịp thời thay thế cán bộ, công chức trì trệ, cản trở không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cơ quan, đơn vị nào để mất vốn, giải ngân chậm tiến độ thì người đứng đầu cơ quan và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định.

Khẩn trương báo cáo các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện, các công việc đã hoàn thành, các công việc chưa hoàn thành, các đề xuất kiến nghị đối với việc triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2596-CV/TU ngày 07/3/2018.

Cụ thể, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, báo cáo tình hình triển khai và các vướng mắc liên quan đến dự án: (1) Khu công nghiệp – đô thị- dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; (2) Khu đô thị công nghiệp Dung Qu​ất; (3) Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát; (4) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng Nhà  máy Lọc dầu Dung Quất.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai và các vướng mắc liên quan đến các dự án: (1) Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, (2) Dự án chùa Minh Đức và Khu văn hóa Thiên Mã (3) Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Dừa, huyện Tư Nghĩa, (4) Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân, (5) Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý, (6) Khu du lịch Mỹ Khê, (7) Trang trại Bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi tại huyện Mộ Đức, (8) Dự án chuỗi nông nghiệp hữu cơ OFB huyện Mộ Đức, (9) Dự án thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi.

 

Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình thực hiện dự án: (1) Khu dân cư Sơn Tịnh, (2) dự án Công viên Thiên Bút và Khu đô thị sinh thái Thiên Tân, (3) Khu đô thị tại Đảo Ngọc và hạng mục chỉnh trị sông Trà Khúc. Sở Y tế chủ trì, báo cáo việc triển khai dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị phục vụ tái định cư cho các hộ dân Khu II Đê bao.

Thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cáp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) giai đoạn 2

Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cáp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) giai đoạn 2, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý) thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

​Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Tư Nghĩa, UBND huyện Sơn Hà để thực hiện nhiệm vụ được giao​ này, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

UBND huyện Tư Nghĩa, UBND huyện Sơn Hà có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã liên quan hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

​Đẩy mạnh tuyên truyền về nhận biết, tác hại v​à các chế tài xử lý hành vi vi phạm về tạp chất đối với mặt hàng tôm, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, kinh doanh thủy sản để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Công khai thông tin các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo các hoạt động kiểm soát ngăn chặn đưa tạp chất vào tôm tại địa phương; xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cấp chính quyền khi để xảy ra tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm trên địa bàn.

Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng

Địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp gây thiệt hại nghiêm trọng; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng; giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật thì người đứng đầu của địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên trực tiếp. Đây là nội dung trong Chỉ thị số06/CT-UBN​D​ của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý lâm sản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đã được phân cấp tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh.

Tập trung rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất gắn vớiđiều chỉnh quy hoạch lại 3 loại rừng đến năm 2025 và định hướng đến 2030 theo đúng các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đẩy nhanh tiến độ giao rừng, giao đất cho các thành phần kinh tế (kể cả diện tích rừng ngoài quy hoạch 03 loại rừng, diện tích rừng phát sinh sau kiểm kê rừng và diện tích chuyển đổi từ phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch sản xuất); rà soát diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất cho hộ gia đình, cá nhân chồng lấn đất quy hoạch phòng hộ, diện tích đang có tranh chấp, đảm bảo hoàn thành công tác giao rừng, giao đất và giải quyết các tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý trong năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật về đất đai để Nhân dân biết phòng ngừa và tham gia đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện việc xác nhận lâm sản, cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo đúng quy định pháp luật. Quản lý chặt chẽ công tác giống cây trồng lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã, các chương trình, dự án theo phân cấp và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung. Tổ chức xác lập hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật để xử lý và thu hồi toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật giao cho UBND cấp xã và chủ rừng quản lý.

Tăng cường quản lý việc canh tác nương rẫy và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,... theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về thực hiện những giải pháp trọng tâm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 chủ động đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018.

​UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát số lượng, đánh giá cụ thể, đúng thực trạng và đề xuất hướng xử lý xe công nông, xe cơ giới và thô sơ ba, bốn bánh ​hoạt động trái quy định trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh) trước ngày 27/3/2018 để tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh việc đảm bảo kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông năm 2018 và bố trí kinh phí thực hiện quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải và hỗ trợ giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh để chi trả nợ năm 2017 và thanh toán năm 2018.

Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện nội dung trên của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

                                                                     T.H (t​ổn​g hợp)​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích