English Thứ Sáu, 19-07-2019, 08:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103088218
Đang online: 191

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 05-09/3/2018)

Đăng ngày: 09/03/2018; 1919 lần đọc

Rà soát tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Thủy điện Sơn Trà 1C; Phối hợp thực hiện trong việc bồi thường, GPMB dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2; Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất; Một số giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Thực hiện công tác đo đạc bổ sung, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; Triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi” đợt 1/2018…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 05-09/3/2018).​ 

Rà soát tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Để tránh trường hợp một số Nhà đầu tư được UBND đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư hoặc đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhưng không triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến việc xúc tiến đầu tư của tỉnh, mất cơ hội đầu tư cho các Nhà đầu tư khác có năng lực và thực sự quan tâm đến môi trường đầu tư Quảng Ngãi nhưng không còn địa điểm thuận lợi để thực hiện đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (trừ dự án về khu dân cư, khu đô thị), Sở Xây dựng (đối với các dự án về khu dân cư, khu đô thị) rà soát và chậm nhất là ngày 22/3/2018 báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét đối với tất cả các dự án đã được UBND tỉnh đồng ý cho nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư hoặc đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

​Trong đó, chú ý tham mưu xử lý đối với các dự án được UBN​D tỉnh đồng ý cho Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư nhưng đã quá 06 tháng mà Nhà đầu tư chưa hoàn chỉnh thủ tục để trình cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhưng đã quá 12 tháng (kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư) mà Nhà đầu tư không triển khai thi công (trừ các dự án được giãn tiến độ theo quy định); tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư dự án, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thông báo các Nhà đầu tư được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư (nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày thống nhất chủ trương) khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư, phối hợp với các đơn vị có liên quan để giúp Nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh); đối với Nhà đầu tư triển khai thực hiện chây ì, không có năng lực thực sự thì kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Khẩn trương giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Thủy điện Sơn Trà 1C

Liên quan đên công tác giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Sơn Trà 1C, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người dân xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư dự án Thủy điện Sơn Trà 1C trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án; trường hợp khó khăn, vướng mắc, chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu) để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

​Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về phương thứ​c thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án phát triển năng lượng điện trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh trong tháng 3/2018 theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến về tình hình đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây (Thông báo số 375/TB-UBND ngày 31/11/2017).

Phối hợp thực hiện trong việc bồi thường, GPMB dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ nghiên cứu nội dung kiến nghị của BQL dự án các công trình điện miền Trung tại Công văn số 925/CPMB-ĐB ngày 27/02/2018 để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với BQL dự án các công trình điện miền Trung trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB để triển khai thi công xây dựng công trình đường dây 500kV từ Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2; trường hợp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu) chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

​Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của UBND các huyện theo thẩm quyền; tạo điều kiện để Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung sớm triển khai thi công dự án.

Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND huyện Bình Sơn khẩn trương báo cáo kết quả xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các trường hợp còn tồn tại, cản trở thi công tại khu vực Nhà máy chính và Khu nhà ở công nhân thuộc Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa phát Dung Quất theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo số 25/TB-UBND ngày 22/01/2018 và Công văn số 830/UBND-CNXD ngày 09/02/2018.​

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiếp tục để chậm trễ trong việc xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nêu trên, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn khẩn trương cung cấp các hồ sơ, tài liệu và giải trình làm rõ một số nội dung theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 759/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 23/02/2018; trên có sở đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kiến nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn 327/UBND ngày 05/02/2018 liên quan đến nội dung yêu cầu của nhóm 15 hộ ở khu vực chòm cây dương liễu và nhóm 14 hộ ở khu vực Đồi Sáo; báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 10/3/2018.

Một số giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm v, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Mục đích của Kế hoạch nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp,không báo cáo và không theo quy định của tổ chức, cá nhân trong tỉnh nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu; góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh, đảm bảo nghề cá phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững và giữ uy tín thương hiệu thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Kế hoạch đề ra một số giải pháp thực hiện như tiếp tục triển khai quyết liệt Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý; Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Công văn số 3349/UBND-NNTN ngày 07/6/2017, số 6466/UBND-NNTN ngày 20/10/2017, số 4785/UBND-NNTN ngày 08/8/2017; số 6224/UBND-NNTN ngày 04/12/2015, số 3594/UBND-NNTN ngày 16/6/2017, số 6651/UBND-NNTN ngày 27/10/2017; Thông báo số 128/TB-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 09/KH-UBND). Chậm nhất đến ngày 20/3/2018, 100% tàu cá khi xuất, nhập bến tại Cảng cá Tịnh Kỳ và Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa phải được Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy định, 100% tàu cá khi xuất, nhập bến tại các cửa biển, bãi ngang ven biển, đảo phải được lực lượng Bộ đội biên phòng quản lý, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các tàu làm nghề lặn, nghề lưới kéo và các tàu nằm trong danh sách vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thủy sản và Bộ luật Hình sựXử lý ở mức cao nhất đối với chủ tàu, thuyền trưởng với hành vi đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác, trong đó tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản vĩnh viễn; xử lý hình sự đối với chủ tàu, thuyền trưởng tái phạm và các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Thực hiện nghiêm đầy đủ các quy định về quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bắt buộc chủ tàu khai thác hải sản xa bờ phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, khi xuất bến bật thiết bị 24/24 để kết nối với Trạm bờ của Chi cục Thủy sản tỉnh. Xây dựng dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển để giám sát các tàu cá khai thác hải sản trên các vùng biển, chống khai thác IUU.

Rà soát, củng cố, kiện toàn lại mô hình, tổ chức các cảng cá và khu neo trú tàu thuyền trên toàn tỉnh đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; bố trí đầy đủ lực lượng thường trực tại các cảng cá, khu neo đậu trú bão tàu cá để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng; thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác và nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam qua các cảng của tỉnh Quảng Ngãi.

Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản theo hướngtích hợp các thông tin về tàu thuyền, hoạt động khai thác, lao động, sản lượng lên bến, đăng ký, cấp phép tàu cá tại địa phương.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản. Yêu cầu chủ tàu/thuyền trưởng ký cam kết không xâm phạm trái phép vùng biển các nước để khai thác thủy sản, không khai thác các loài thủy sản nằm trong danh mục cấm khai thác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...

Thực hiện công tác đo đạc bổ sung, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố lập hồ sơ, dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo định mức quy định hiện hành tại Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; trên cơ sở đó, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 cho phù hợp.

​Về dự án đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/5.000; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Minh Long: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thẩm tra việc điều chỉnh kế hoạch kinh phí thực hiện dự án theo đề nghị của UBND huyện Minh Long tại Công văn số 08/UBND-KTTH ngày 08/01/2018; đồng thời có ý kiến cụ thể về phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích để thực hiện các nhiệm vụ của dự án, trình UBND tỉnh trước ngày 20/3/2018.

Triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi” đợt 1/2018

Hiện nay thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát và lây lan ra diên rộng là rất cao. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát động​ “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2018” trên địa bàn tỉnh từ ngày 07/03/2018 đến ngày 31/03/2018.

​​Theo đó, đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, trang trại: Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh. Phun hóa chất Benkocid hoặc Iodine để tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận m​ỗi tuần 1 lần.Vệ sinh sạch sẽ phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi... sau mỗi lần vận chuyển.

Đối với chăn nuôi hộ gia đình nhỏ, lẻ: Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn theo quy định. Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần. Vệ sinh sạch sẽ phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi sau mỗi lần vận chuyển.

Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thuỷ cầm: Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp; thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu huỷ. Phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở.

Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng. Phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ. Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, khơi thông cống rãnh.

Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm động vật: Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán động vật, sản phẩm động vật, khu vực giết mổ và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ. Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được phun khử trùng khi vào, ra khỏi chợ. Những quầy bán thịt gia súc, gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, sát trùng cuối mỗi buổi chợ.

Chủ tịch giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương triển khai ngay "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi" tại địa phương.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi" trên địa bàn tỉnh.

 

T.H (t​ổn​g hợp)​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích