English Thứ Sáu, 19-07-2019, 09:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103094376
Đang online: 178

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 26/02-02/03/2018)

Đăng ngày: 02/03/2018; 1904 lần đọc

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước; Di dời khẩn cấp Khu Trung tâm Hành chính xã Ba Giang do nguy cơ sạt lở núi; Xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; Quản lý, bảo vệ khu vực khoáng sản đấu giá trên địa bàn tỉnh​ …là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 26/02-02/03/2018).​ 

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, tập trung tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh đã đề ra trên tinh thần bám sát phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả” và chủ đề năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

​Thường xuyên rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ quy định không còn phù hợp, cản trở sự phát triển, nhất là các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đất đai, môi trường, quy hoạch, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh. Luôn biểu thị quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và Nhân dân khởi nghiệp sá​ng tạo, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 của tỉnh đối với từng ngành, lĩnh vực theo từng quý, có kế hoạch, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 07/3/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân Quảng Ngãi và toàn thể nhân dân tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội.

Khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện miền núi khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 192/UBND-KT ngày 12/01/2018, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ.

​Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện miền núi tổ chức đánh giá năng lực, kinh nghiệm làm chủ đầu tư của UBND các xã tham gia thực hiện Dự án, để đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trong việc giao nhiệm vụ chủ đầu ​tư các dự án trong thời gian đến.

UBND các huyện miền núi khẩn trương chỉ đạo UBND các xã thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian quy định đối với công tác lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện rà soát, cân đối và lồng ghép các nguồn vốn được giao để thực hiện đầu tư đồng bộ các tuyến đường giao thông để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân tại địa phương.

Giao Ban Dân tộc tỉnh làm đầu mối theo dõi, tổng hợp kết qủa thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc và Kiểm toán Nhà nước chậm nhất là ngày 20/3/2018.

Di dời khẩn cấp Khu Trung tâm Hành chính xã Ba Giang do nguy cơ sạt lở núi

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao UBND huyện Ba Tơ triển khai thực hiện ngay các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ việc tạm ngừng khai thác, trồng mới cây, không cho đào, bới, xâm lấn khu vực có nguy cơ sạt lở tại núi Voang Mo Ơn, xã Ba Giang khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

​Khẩn trương xây dựng phương án di dời dân toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến các​ vết nứt, các điểm sạt lở để kịp thời di dời dân, học sinh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến nơi an toàn theo phương án phê duyệt.

Thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để khảo sát đánh giá, xác định phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2018 để xem xét, hỗ trợ kinh phí di dời dân.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, phối hợp với UBND huyện Ba Tơ trong việc tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan việc di dời Khu Trung tâm Hành chính xã Ba Giang ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở.

Xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng rà soát việc ban hành Quyết định xử phạt đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90518 TS do ông Nguyễn Văn Phú làm chủ tàu, thuyền trưởng không nhất quán với nội dung tại Báo cáo số 112/BCH ngày 23/01/2018 về kết quả điều tra, xác minh tàu cá QNg 90518 TS xâm phạm chủ quyền vùng biển của Úc khai thác hải sản trái phép, đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 867/UBND-NNTN ngày 09/02/2018 và Công văn số 648/UBND-NNTN ngày 01/02/2018 về việc xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện ven biể​n và thành phố Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân người đứng đầu tại đơn vị, địa phương để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3349/UBND-NNTN ngày 07/6/2017 về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi khai thác hải sản nước ngoài, Công văn số 7989/UBND-NNTN ngày 27/12/2017 về việc triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Quản lý, bảo vệ khu vực khoáng sản đấu giá trên địa bàn tỉnh

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1004/UBND-NNTN giao Sở Tài nguyên và Môi trường thuê tổ chức tư vấn có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ và năng lực chuyên môn sâu về lĩnh vực địa chất - khoáng sản tiến hành lập dự toán kinh phí cho công tác khảo sát, lập và thi công Đề án thăm dò cát, sỏi lòng sông và thực hiện thi công Đề án thăm dò đối với các mỏ cát, sỏi lòng sông nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác và chịu trách nhiệm thẩm tra dự toán do tổ chức tư vấn lập; Hoàn thành công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng; trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng; giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền khai thác theo quy định.

​Chủ động kế hoạch, thời gian tổ chức đấu giá; trước khi tổ chức đấu giá, chủ trì, phối hợp với các tổ chức tư vấn lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường; thời hạn chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hoàn thành việc thẩm định​ hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp phép khai thác cho tổ chức trúng đấu giá. Việc cấp phép khai thác cho tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác phải đảm bảo thực hiện trước mùa mưa lũ hàng năm.

Giao Sở Xây dựng: Chậm nhất trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông nộp, phải hoàn thành việc thẩm định thiết kế cơ sơ dự án đầu tư khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì phổ biến và triển khai Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; Có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (cát, sỏi lòng sông) nằm trong kế hoạch đưa ra đấu giá; tuyệt đối không để người dân lấn, chiếm, khai thác trái phép các khu vực cát đấu giá.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn có khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tổ chức quản lý, ngặn chặn kịp thời, không cho người dân địa phương lấn, chiếm đất để canh tác (trồng chuối, cỏ voi, hoa màu…) trên phần diện tích khu vực khoáng sản đấu giá để tạo cớ đòi tiền bồi thường, hỗ trợ; cản trở, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác.

T.H (t​ổn​g hợp)​​​​​​

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích