English Thứ Năm, 18-10-2018, 00:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80768832
Đang online: 107

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 05-09/02/2018)

Đăng ngày: 09/02/2018; 2225 lần đọc
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Chấn chỉnh hoạt động giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó; Triển khai việc đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh; Di dời Nhà máy mì Tịnh Phong ra khỏi mặt bằng quy hoạch KCN VSIP Quảng Ngãi; Không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trong dịp năm Âm lịch; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyến đán và mùa lễ hội năm 2018…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 05-09/02/2018).​ 
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, với chủ đề: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp”.

 

​Phát động phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh khắc phục ​mọi khó khăn; đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh năm 2018. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác nhằm cổ vũ, động viên, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua tạo sự chuyển biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động thuộc các thành phần kinh tế và nhân dân; triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và của tỉnh; đi đôi với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; sắp xếp, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển giáo dục, văn hoá, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

 

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh rà soát, tổng hợp các nội dung vướng mắc, có ý kiến tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc tham vấn ý kiến Bộ TN và MT để xem xét, giải quyết đối với trường hợp các dự án thuộc diện doanh nghiệp tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người dân nhưng không đạt được sự thỏa thuận (không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất). Hoàn thành trước ngày 28/02/2018.

 

​Trước đó, theo phản ảnh của ​các doanh nghiệp tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 về các vướng mắc khó khăn khi thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh như trường hợp người dân yêu cầu thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá rất cao so với giá đơn giá quy định của nhà nước (từ 10- 100 lần) và không hợp tác với doanh nghiệp.

 

Chấn chỉnh hoạt động giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ không đồng ý với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị UBND tỉnh cho phép chuyển các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

​Đồng thời, Chủ tịch phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã không thực hiện đúng quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 287/QĐ-UBND của UBND tỉnh qui định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi và nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 105/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 2655/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục trong lĩnh vực thủy sản tại Bộ phận một cửa của Sở nhưng lại không tổ chức thu lệ phí giải quyết ngay tại Bộ phận một cửa mà yêu cầu công dân phải đến Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở để nộp lệ phí, gây trở ngại, phiên hà và mất thời gian cho người thực hiện thủ tục hành chính.

 

Chủ tịch yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chấn chỉnh lại hoạt động giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, đảm bảo tất cả thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa phải được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và thu phí ngay tại Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thự​c hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó.

​Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn số lượng cấp phó vượt quá quy định sau ngày 31/12/2017 khẩn trương sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển số cấp phó vượt quá quy định, hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh khi có yêu cầu.

 

Triển khai việc đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn tỉnh không thực hiện những hành vi có thể gây mất an toàn cho lưới điện, trong đó có việc không sử dụng pháo có dây kim tuyến gần lưới điện. 

 

​Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan​ có thẩm quyền xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm gây mất an toàn lưới điện theo đúng quy định của pháp luật.

 

Di dời Nhà máy mì Tịnh Phong ra khỏi mặt bằng quy hoạch KCN VSIP Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Bình Sơn và Cục Thuế tỉnh khẩn trương nghiên cứu, có ý kiến tham gia cụ thể bằng văn bản về nguyên tắc, phương pháp xác định khối lượng và giá trị di dời Nhà máy mì Tịnh Phong theo nội dung đề nghị của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tại Công văn số 77/CV-NSTP ngày 29/01/2017. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/2/2018.

 

​Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (Công ty) khẩn trương gửi ngay hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục san nền tại vị trí mới thuộc Cụm công nghiệp Bình Long đến Sở Xây dựng. Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án Nhà máy chế biến tỉnh bột sắn Bình Long (theo báo cáo của Công ty thì hồ sơ này đã g​ửi Sở Xây dựng) và trên cơ sở hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục san nền tại vị trí mới thuộc Cụm công nghiệp Bình Long do Công ty gửi, Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định, làm cơ sở để Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, tính toán giá hỗ trợ chênh lệch giữa chi phí san nền thực tế tại vị trí mới so với chi phí đầu tư vào đất tại vị trí cũ theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5407/UBND-CNXD ngày 05/9/2017. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/2/2018.

 

Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổng hợp các nội dung tham gia của các sở, ngành, báo cáo và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Nhà máy mì Tịnh Phong trước ngày 10/3/2018.

 

Không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trong dịp năm Âm lịch

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ccó liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 5574/UBND-CNXD ngày 04/10/2016, số 5972/UBND-NC ngày 21/10/2016, số 2265/UBNDCNXD ngày 20/4/2017 và số 531/UBND-KGVX ngày 29/01/2018.

 

Chỉ đạo trên nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị, trật tự đô thị, du lịch, văn hóa, giao thông, việc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tổ chức đám tiệc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là trong thời gian cuối năm Âm lịch và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyến đán và mùa lễ hội năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, xâm nhập, dịch bệnh mùa đông xuân, các bệnh hay gặp trong dịp Tết, lễ hội; tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hp, đặc biệt là bệnh cúm lây từ gia cm sang người, sởi, ho gà, thủy đậu, các bệnh lây truyền qua thực phẩm tại cộng đng; kịp thời ly mu xét nghiệm để chẩn đoán xác định sớm tác nhân gây bệnh, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Tích cực, tăng cường các biện pháp phòng, chống HCVDDSBTBC bằng 03 nhóm giải pháp theo khuyến nghị của Bộ Y tế.

 

Tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; thực hiện phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cu bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

 

Tổ chức các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chng dịch bệnh, tiêm chủng phòng bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung các biện pháp chủ động phòng chng, ngăn chặn dịch bệnh sởi, ho gà và các bệnh do vi rút cúm lây truyền từ gia cầm sang người.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường giám sát, điều tra phát hiện sớm các dịch cúm trên các đàn gia cầm, tổ chức xử lý triệt để ổ dịch, đồng thời thông báo cho ngành y tế để có các biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh cúm gia cầm cho người. Triển khai việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ tại các chợ bán gia cầm sống nhằm hạn chế tối đa sự lưu hành của các chủng vi rút cúm gia cầm trong môi trường có thể lây sang người.

 

Sở Công Thương: phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành: Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra ngăn chặn gia cầm nhập lậu, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép, không để hiện tượng buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối về gia cầm.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh trong mùa Tết, lễ hội. Tuyên truyền mạnh mẽ lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh để cho người dân hiểu và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Tăng cường truyền thông người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng; thực hiện ăn chín, uống chín, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai quyết liệt các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục; phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em tại các trường học. Thực hiện các biện pháp cách ly học sinh có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, thông báo ngay cho cơ sở y tế để kịp thời xử lý.

                                                             

T.H (t​ổn​g hợp)​​​​​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích