English Thứ Năm, 17-10-2019, 19:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110779345
Đang online: 206

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 27/11-01/12/2017)

Đăng ngày: 03/12/2017; 1656 lần đọc

Tiếp tục hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư; Khắc phục hạn chế về đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường và đất rừng; Chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780; Khẩn trương triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng​;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 27/11-01/12/2017).

Tiếp tục hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương xử lý các tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư bị ảnh hưởng do thiên tai tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.

​Đối với những hộ vào ở tại các khu tái định cư nhưng không đúng đối tượng di dời do thiên tai, UBND các huyện, thành phố tiến hành giao đất có thu tiền sử dụng đất và thu hồi số kinh phí đã hỗ trợ nếu có nộp vào ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với những lô đất còn trống, các lô đất đã bố trí cho hộ thuộc đối tượng di dời, tái định cư (đã hoặc chưa nhận tiền hỗ trợ) nhưng chưa làm nhà, làm nhà tạm bợ hoặc không còn nhu cầu di dời, tái định cư: UBND các huyện, thành phố rà soát, tiến hành thu hồi đất và tiền hỗ trợ nếu có để ưu tiên xét cấp cho các hộ khác thuộc đối tượng tái định cư bị ảnh hưởng do thiên tai. Trường hợp không còn hộ thuộc đối tượng tái định cư bị ảnh hưởng do thiên tai, cho phép các địa phương sử dụng một số lô đất tại khu tái định cư để xây dựng công trình công cộng; các lô đất còn lại tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các khu vực tái định cư trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/3/2018. Sau thời gian này, nếu địa phương nào chưa hoàn thành thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND huyện Sơn Hà chủ trì, phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định (theo giá hiện tại) đối với 02 Khu tái định cư Gò Vườn, thôn Ka La, xã Sơn Linh và MangPo, thôn Làng Bung, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/12/2017. Trước mắt, UBND huyện Sơn Hà có văn bản khái toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

 

Khắc phục hạn chế về đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường và đất rừng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7301/UBND-NNTN chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm về đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và đất rừng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện khẩn tr​ương thực hiện hoàn thành các Phương án giao rừng, cho thuê rừng theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục rà soát thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7437/UBND-NNTN ngày 21/12/2016 và Công văn số 2849/UBND-NNTN ngày 16/5/2017; Định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; 

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với các Ban Quản lý rừng phòng hộ rà soát lại những diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân chồng lấn với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý, để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật; Tiếp tục rà soát diện tích rừng tự nhiên sau kết quả kiểm kê rừng (phòng hộ, sản xuất và ngoài quy hoạch 03 loại rừng) để xây dựng Phương án giao rừng mới (đối với các huyện chưa xây dựng phương án), trình phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định; Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ khẩn trương tổ chức bàn giao diện tích đất, rừng chuyển đổi từ phòng hộ sang sản xuất và ngoài 03 loại rừng cho UBND huyện quản lý theo Quyết định 871/QĐ-UBND ngày 23/4/2007, Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức rà soát toàn bộ các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc giao rừng, cho thuê rừng trong năm 2016, năm 2017; kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền để thực hiện hoàn thành nội dung giao rừng, cho thuê rừng và Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn. Định kỳ hàng Quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; Chỉ đạo các Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chủ động giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc chồng lấn diện tích đất rừng phòng hộ với diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, các vướng mắc trong việc lấn, chiếm, xâm hại rừng trái phép theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7437/UBND-NNTN ngày 21/12/2016, Công văn số 5870/UBND-NC ngày 25/9/2017 và Công văn số 5431/UBND-NNTN ngày 05/9/2017. Định kỳ hàng Quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 291/TB-UBND ngày 08/9/2017.

​Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND h​uyện Bình Sơn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đến ngày 31/12/2017 phải hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án, thực hiện theo đúng cam kết tại Tờ trình số 87/TTr-SGTVT ngày 29/9/2017 và Công văn số 2463/UBND-TNMT ngày 26/9/2017; trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Sở Giao thông vận tải (với vai trò là Chủ đầu tư dự án) thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Điểm 2 Công điện số 73/CĐ-BGTVT ngày 24/11/2017, có giải pháp triển khai thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu.

Khẩn trương triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong các Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện các Chương trình MTQG của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, đề xuất những nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2018 để đưa vào Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh. 

​Giao Sở Lao động - Thương binh và ​Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; bao gồm: mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tham mưu UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh) trước ngày 15/12/2017.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; bao gồm: mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tham mưu UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/12/2017.

Trên cơ sở Kế hoạch từng Chương trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp, trình UBND tỉnhtrước ngày 31/12/2017 để xem xét, ban hành Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh. Đồng thời, chủ động kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình và tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được ban hành trong Kế hoạch công tác năm 2018 nêu trên, báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7447/UBND-NNTN yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 5431/UBND-NNTN ngày 05/9/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ.

​Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện từng nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Vă​n phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”;

Quán triệt các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được giao rừng tự nhiên về chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ rừng hành động quyết liệt, nhất quán trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện nghiêm việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên;

Thực hiện tốt việc tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Thực hiện nghiêm việc chấm dứt khai thác chính và khai thác gỗ gia dụng rừng tự nhiên, khai thác tận thu, tận dụng;

Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp, thuỷ điện nhỏ; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển, rừng ngập mặn sang mục đích khác. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng phải nằm trong quy hoạch được Hội đồng nhân dân các cấp xem xét và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; kiểm tra, rà soát và thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp; tiếp tục rà soát các cơ sở chế biến gỗ theo đúng quy hoạch, đình chỉ hoặc đề xuất cấp thẩm quyền đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm pháp luật, thành lập không đúng quy định của Nhà nước;

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng thay thế và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng thay thế đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đã hoàn thành;

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các khu vực lấn chiếm đất, phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm điểm, xử lý hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý nghiêm chủ rừng, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không phát hiện ngăn chặn kịp thời, tổ chức ngăn ngừa hành vi phá rừng; công khai kết quả xử lý để toàn xã hội tham gia, giám sát nhằm phát huy tính giáo dục và răn đe phòng ngừa chung;

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý để tổ chức giao, cho thuê cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành trong năm 2018,...

 

                                                          T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích