English Thứ Bảy, 16-12-2017, 12:24 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66788990
Đang online: 104

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-06/10/2017)

Đăng ngày: 06/10/2017; 1444 lần đọc

Phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017; Thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công; Khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; Đầu tư dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP; Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu dự án đường Nguyễn Công Phương không hoàn thành đúng tiến độ; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng; Sở Công Thương tập trung rà soát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành; Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện, xã; Ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-06/10/2017).​

Phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh vừa có 315/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm; những giải pháp trọng tâm thực hiện 3 tháng cuối năm và thảo luận một số nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh 

​Theo đó, từ nay đến cuối năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tập trung rà soát, đôn đốc, tăng cường thu ngân sách đối với các khoản thu có tiến độ thu dưới 70% so với dự toán như: các khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu tiền sử dụng đất, đặ​c biệt là các khoản thu ngoài quốc doanh...

Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả trong công tác thu thuế vãng lai, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, đất đai,... Phấn đấu, đến cuối năm, tất cả các khoản thu đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán giao.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; cải cách thủ tục hành chính thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế như: khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, dịch vụ thuế điện tử,...

 

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các sở, ban, ngành địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận về thuế, trốn thuế. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục duy trì Đoàn thanh tra liên ngành được thành lập tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản. Trong đó, tập trung tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp chưa được thanh, kiểm tra và các trường hợp nghi ngờ có hoạt động khai thác trái phép, không thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, yêu cầu Cục Thuế tỉnh, cục Hải quan tỉnh thường xuyên phân tích, xác định đúng tính chất, nguyên nhân của các khoản nợ để triển khai các giải pháp phù hợp đôn đốc, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế và phấn đấu không để phát sinh thêm nợ thuế trong 3 tháng cuối năm. Song song với các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ, phải xem xét áp dụng các biện pháp linh hoạt, mềm dẻo để đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu như: Yêu cầu doanh nghiệp cam kết nộp dần số thuế nợ trong khoảng thời gian nhất định; cho doanh nghiệp nợ thuế được xuất hóa đơn lẻ và nộp dần số thuế nợ trong thời gian đang bị cưỡng chế hóa đơn theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5836/TCT-QLN ngày 12/12/2016, ...

Thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình chuyên ngành tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND các huyện thành phố khẩn trương thực hiện và thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) và vốn đầu tư công khác theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12867/BTC-ĐT ngày 26/9/2017 của Bộ Tài chính về thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ.

​Tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện và có trách nhiệm sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng theo chế độ quy định. Trường hợp vốn tạm ứng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng​ mục đích, có trách nhiệm thu hồi hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án, trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm, tập trung thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao năm 2017.

 

 

 

Khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp tất cả các dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương bổ sung vào danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án Đập​ dâng hạ lưu sông Trà Khúc đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước, trình UBND tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự ántrước ngày 10/10/2017 và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (phê duyệt dự án) chậm nhất trước ngày 31/10/2017 để bảo đảm điều kiện thực hiện dự án trong năm 2018. Trong đó, xác định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành tỉnh đảm bảo năng lực, tính chuyên nghiệp cao, phù hợp với yêu cầu quản lý dự án (liên quan quản lý đường thủy nội địa) để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án (khi trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án).

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn ngân sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền bố trí đủ vốn để thực hiện dự án nêu trên.

Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2017 và các năm sau theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tư dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa (nhà đầu tư) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉ lệ 1/500 khu II Đê bao (đã được UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 08/8/2017), phương án kiến trúc và hồ sơ đề xuất dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh theo hình thức PPP (loại hợp đồng BT) theo phương án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh thống nhất tại Kết luận số 447-KL/TU ngày 20/9/2017 và Thông báo số 277/TB-UBND ngày 28/8/2017; hoàn thành, trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017.

​Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh theo hình thức PPP, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi và các sở, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp N​ghĩa lập dự án thu hồi vốn từ nguồn quỹ đất xung quanh dự án BT, quỹ nhà thuộc nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật và quỹ đất khác (nếu thiếu) theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại Kết luận số 447-KL/TU ngày 20/9/2017 và Công văn số 2906/UBND-CNXD ngày 18/5/2017; hoàn thành, trình UBND tỉnh trong tháng 11/2017.

Chủ tịch cũng thống nhất đầu tư 04 tuyến đường: Phan Bội Châu nối dài, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài và tuyến đường quy hoạch nằm giữa Khu trung tâm hội nghị, Quảng trường và khu đất ở phía trục đường Hai Bà Trưng trong năm 2018 để đồng bộ với việc thực hiện dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh nhằm phát huy tối đa hiệu quả dự án. Giao BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục để bổ sung các công trình nêu trên vào kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương lập điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu II Đê bao theo quy hoạch chi tiết điều chỉnh Khu II Đê bao và đề xuất đầu tư dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh được duyệt; đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu II Đê bao trước ngày 31/12/2017 để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ và kế hoạch cam kết.

Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh cần phải hoàn thành sớm để đưa vào sử dụng, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kì 2020-2025; do đó, yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư và trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu dự án đường Nguyễn Công Phương không hoàn thành đúng tiến độ

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo 317/TB-UBND của đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi.​

Theo đó, về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Thư​ờng trực UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp UBND thành phố Quảng Ngãi báo cáo giải trình, làm rõ nguyên nhân vì sao chậm trễ, trách nhiệm của tập thể, cá nhân dẫn đến việc chậm trễ nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2017. Đồng thời, rà soát, xử lý tất cả các tồn tại trong thời gian sớm nhất; đối với những nội dung vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, chỉ đạo trước ngày 10/10/2017.

Trên cơ sở khối lượng công việc bồi thường, GPMB còn lại của Dự án, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện nhưng phải hoàn thành trước ngày 30/11/2017. Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai thi công hiệu quả, nhất là trong thời gian cuối năm rơi vào mùa mưa bão để đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình chậm nhất là ngày 31/01/2018.

Phó Chủ tịch giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận cho điều chỉnh kế hoạch bồi thường, GPMB của dự án, trên cơ sở đề xuất của Chủ đầu tư và UBND thành phố, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh việc xử lý chuyển tiếp giữa Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 và Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh. Chủ động hướng dẫn, trả lời các kiến nghị (nếu có) của Chủ đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền; chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các cơ quan có liên quan: Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của mình, không để lặp lại vi phạm như trong thời gian qua (Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND phường Nghĩa Lộ, ...).

Nếu đến thời hạn nêu trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành về công tác bồi thường, GPMB thì UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Xây dựng.

Theo đó, về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉn​h yêu cầu Sở Xây dựng rà soát lại các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao từ đầu năm đến nay; tập trung và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2017.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội nghị trong quý IV/2017 để đánh giá việc triển khai các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

 

Đối với việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh: nghiên cứu, tham mưu và trình UBND tỉnh theo hướng không ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ và sử dụng các biện pháp hành chính để quản lý.

Đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành, UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện đúng tiến độ; đảm bảo đủ đủ điều kiện để huyện Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Đồng thời, rà soát lại quy hoạch cáp nước sạch để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Khẩn trương giải quyết và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc có liên quan để sớm triển khai dự án Công viên Thiên Bút theo hình thức BT.

Chủ động phối hợp và làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi để thống nhất và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Khẩn trương xử lý và tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan đến Khu tập thể Đông Lạnh và Khu tập thể xuất nhập khẩu; hoàn thành trong tháng 12/2017.

Nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc họp này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Công Thương tập trung rà soát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành

​Văn phòng UBND tỉnh vừa có 319/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc với Sở Công Thương về đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2017 

​Theo đó, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục ổn ​định, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế của ngành; phân công lãnh đạo hợp lý; tập trung rà soát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao nhưng chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn thành các quy hoạch: Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; Quy hoạch phát triển điện mặt trời đến năm 2020 có xét đến năm 2030; Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

 

Nghiên cứu xây dựng chương trình công tác năm 2018 theo hướng không phải cho một năm mà cho nhiều năm, trong xây dựng kế hoạch cần có tầm nhìn tổng thể, dài hạn để phát triển ngành theo hướng phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài có tính quyết định cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở Công Thương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5825/UBND-KT ngày 22/9/2017 về việc tạm ứng vốn thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, giá cả dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến và kiến nghị bàn giao các công trình điện được đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi.

Rà soát kỹ các dự án Điện mặt trời đã được UBND tỉnh cho chủ trương nhưng đến nay Nhà đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý. 

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo hướng gọn, nhẹ, công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến làm việc.

Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện, xã

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị kiện toàn tổ chức, bố trí biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và tư pháp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

​Theo đó, Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện những sai sót để chấn chỉ​nh, hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn và xử lý những trường hợp sai phạm theo đúng quy định pháp luật.

Hàng năm, tổ chức rà soát, đánh giá về tiêu chuẩn, trình độ đội ngũ công chức của Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã báo cáo UBND tỉnh; tham mưu ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, đảm bảo 100% công chức tư pháp đủ tiêu chuẩn, chức danh về trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ và được bố trí đúng vị trí việc làm.

UBND các huyện, thành phố rà soát vị trí việc làm đã được phê duyệt, sắp xếp, bố trí đủ biên chế theo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND các huyện, thành phố. Thực hiện bố trí đủ biên chế công chức tư pháp - hộ tịch tại cấp xã (xã loại I và loại II: 02 công chức; xã loại III: 01 công chức), đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh.

UBND các xã, phường, thị trấn hàng năm thực hiện thống kê, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch, đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng gửi UBND các huyện, thành phố và Sở Tư pháp.

Ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng.

​Trong đó, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản ​lý, bảo vệ và phát triển rừng và nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5431/UBND-NNTN ngày 05/9/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ.

Kiên quyết ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo thống kê, báo cáo thực trạng diện tích rừng tự nhiên bị phá trong thời gian qua (từ năm 2016 đến nay). Đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền, các ngành chức năng và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên trong thời gian vừa qua, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh trước ngày 15/11/2017.

Rà soát, báo cáo, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với dự án cải tạo rừng tự nhiên đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, yêu cầu tạm dừng việc triển khai các dự án cải tạo rừng để trồng rừng. Đồng thời, ưu tiên áp dụng các biện pháp khoanh nuôi, phục hồi rừng, nhằm đảm bảo duy trì và phát triển diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở duy trì thường xuyên việc kiểm tra, truy quét các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, bị phá, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây, “đầu nậu” để có biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

 

T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh