English Thứ Hai, 24-09-2018, 06:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79288965
Đang online: 109

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/9/2017)

Đăng ngày: 24/09/2017; 1931 lần đọc
Xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu; Tiếp tục thực hiện các nội dung xử lý sau thanh tra; Sửa đổi, bổ sung một số điều về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng; Giải quyết dứt điểm vướng mắc dự án Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi; Chỉ đạo một số nội dung liên quan đến Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình bãi ngang ven biển và hải đảo; Xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển cát, sạn trái phép;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/9/2017). 
Xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị mình.  

 

​Thực hiện hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính.

 

Cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

 

Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị mình.

 

Tiếp tục thực hiện các nội dung xử lý sau thanh tra

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3695/UBND-NC​ ngày 21/6/2017; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

 

​Giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 9377/VPCP-V.I ngày 01/9/2017 của Văn phòng Chính phủ, Báo cáo số 1796/BC-TTCP ngày 20/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra 332/KL-TTCP ngày 10/02/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành  pháp luật đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, địa phương liên quan theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện Kết luận thanh tra 332/KL-TTCP ngày 10/02/2015 của Thanh tra Chính phủ; trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng

 

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND​ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

​Theo đó, bổ sung khoản 4 Điều 1: “4. Quy định này không áp dụng cho việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học và trường mầm non, mẫu giáo”.

 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6: “1. Có trình độ Đại học trở lên theo chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác của vị trí, chức danh bổ nhiệm, cụ thể: Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành sinh từ năm 1965 đến 1975 tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp tốt nghiệp Đại học không chính quy thì phải có quá trình công tác và năng lực thực tiễn vượt trội, có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, được đơn vị tín nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền kề gần nhất, có thể xem xét bổ nhiệm lần đầu. Các trường hợp sinh từ sau năm 1975 trở đi phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

 

Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương cấp huyện sinh năm 1965 trở về sau tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp sinh từ năm 1965 đến năm 1975 tốt nghiệp đại học không phải chính quy thì phải có quá trình công tác và năng lực thực tiễn vượt trội, có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, được đơn vị tín nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 năm liền kề, có thể xem xét bổ nhiệm lần đầu (trừ chức danh Trưởng phòng giáo dục và đào tạo). Trường hợp sinh từ năm 1976 trở về sau, tốt nghiệp đại học không chính quy thì phải có quá trình công tác và năng lực thực tiễn vượt trội, có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, được đơn vị tín nhiệm, hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền kề gần nhất, có thể xem xét bổ nhiệm lần đầu.

 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6: “4. Có chứng nhận bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng hoặc chứng nhận bồi dưỡng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí, chức danh bổ nhiệm”.

 

Sửa đổi, bổ sung Điều 7: “1. Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

 

Trường hợp công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, sau thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu (trừ các trường hợp thôi giữ chức do sắp xếp tổ chức, bộ máy”.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.  Các nội dung khác tại Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

 

Bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

Giải quyết dứt điểm vướng mắc dự án Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi

 

​Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Mộ Đức để nghe báo cáo và giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc triển khai dự án Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi. 

 

Theo đó, để tổ chức thực hiện Kết luận số 438-KL/TU ngày 29/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự án trang trại bò sữa Vinamilk; nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Nhà đầu tư khởi công dự án trong tháng 11/2017, phấn đấu đưa dựa án vào hoạt động trong tháng 8/2018, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian chờ phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định, UBND tỉnh thống nhất cho triển khai thực hiện dự án; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành việc bổ sung dự án Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi vào Quy hoạch nêu trên để trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2017.

 

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung dự án vào Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp và Quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, Sở khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương trước ngày 31/10/2017, trên cơ sở đó, cập nhật các Quy hoạch nêu trên khi điều chỉnh, bổ sung theo giai đoạn.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Mộ Đức khẩn trương hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục thuê đất đối với diện tích đất Nhà nước đang quản lý (đất 5%) và đất cân đối còn thừa theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 31/10/2017.

 

UBND huyện Mộ Đức chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tích cực hỗ trợ UBND các xã: Đức Phú, Đức Hòa giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đất đai, giá thuê đất giữa người dân và Nhà đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án.

 

Thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi, hỗ trợ và tham mưu giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc thuộc thẩm quyền của huyện, bảo đảm dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

 

Lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, khái toán tổng chi phí và chi phí từng hạng mục, công việc có liên quan, gửi Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Namtrước ngày 25/9/2017.

 

Chỉ đạo một số nội dung liên quan đến Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

 

​Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi thực hiện nghiêm túc chủ trương thoái vốn nhà nướctrước ngày 31/12/2017. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ tại Thông báo​ kết luận làm việc với Công ty vừa qua. 

 

​Theo chỉ đạo trên, Phó Chủ tịch yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi tập trung thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là các gói thầu do nhà nước đặt hàng; hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

 

Công ty tích cực phối hợp với Sở Tài chính, các sở ngành liên quan thực hiện nghiêm túc chủ trương thoái vốn nhà nước của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; đảm bảo tiến độ hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty trước ngày 31/12/2017 và tổ chức thực hiện việc bán cổ phần theo đúng quy định trong quý I/2018.

 

Liên quan đến Bãi xử lý rác Nghĩa Kỳ, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Bắc Giang, các đơn vị liên quan để báo cáo và đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý đúng nội dung yêu cầu và thời gian quy định tại Công văn số 5266/UBND-CNXD ngày 28/8/2017.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu và đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể để giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay việc Bãi xử lý rác Nghĩa Kỳ sẽ lấp đầy trong tháng 12/2017 và không còn vị trí nào để xử lý chôn lấp; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/10/2017.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình bãi ngang ven biển và hải đảo

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn thực hiện Chương trình bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. 

 

Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các xã (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thi công và khẩn trương giải ngân vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Chương trình bãi ngang ven biển và hải đảo còn lại trong năm 2016 và tập trung triển khai kế hoạch năm 2017; chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc công tác trực báo hàng tháng giữa UBND cấp huyện với các xã và các đơn vị thi công về tiến độ thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh thiết kế mẫu cho phù hợp với thực tế, đảm bảo chất lượng, kịp thời và hiệu quả. 

 

Xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển cát, sạn trái phép


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5768/UBND-NNTN yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc khai thác cát, sạn trái phép tại khu vực sông Trà Khúc thuộc thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc khai thác, vận chuyển cát, sạn trái phép, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.  

 

​UBND huyện Sơn Tịnh hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã vận động người dân sống dọc sông Trà Khúc thuộc địa bàn huyện Sơn Tịnh từ trước đến nay có hành nghề khai thác cát, sỏi bằng phương pháp thủ công thành lập Tổ (đội) sản xuất hoặc hợp tác xã để làm cơ sở cho việc xem xét, cấp phép khai thác cát, sạn theo quy định.

 

T.H (tổng hợp)​ ​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích