English Chủ Nhật, 23-09-2018, 23:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79269441
Đang online: 106

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-15/9/2017)

Đăng ngày: 17/09/2017; 1565 lần đọc
Báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2017; Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi; Khẩn trường bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn Dốc Sỏi - VSIP và đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh; Triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản hiệu quả tại các huyện miền núi; Quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp; Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh; Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-15/9/2017).
Báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có 5676/UBND-TH chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh,UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện Công văn số 7464/BKHĐT-TH ngày 12/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 

Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/9/2017 các nội dung sau: Đến ngày 30/9/2017 phải hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2017 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, các nghị quyết của Chính phủ tại các Phiên họp thường kỳ, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4846/UBND-TH ngày 10/8/2017 và các văn bản về kế hoạch đầu tư năm 2017. 

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) và vốn đầu tư từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước đến ngày 20/9/2017 và ước khả năng thực hiện đến ngày 30/9/2017. 

Đánh giá kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế của việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017; làm rõ các khó khăn, vướng mác trong triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; nguyên nhân của việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 chậm; kiến nghị các giải pháp để sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao trong 3 tháng cuối năm 2017. 

Đề xuất các giải pháp để sử dụng hiệu quả và triển khai được ngay kế hoạch đầu tư công năm 2018 từ những ngày đầu năm. 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP theo các nội dung yêu cầu nêu trên trước ngày 25/9/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  tại buổi làm việc với Sở Nội vụ.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan cần tập tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có các đơn vị sự nghiệp công lập (đang xây dựng hoặc chưa xây dựng Đề án) khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh Đề án theo lộ trình và thời gian quy định tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với việc sáp nhập, chuyển giao 07 đội chiếu bóng tại 06 huyện miền núi và huyện Lý Sơn, giao Sở Nội vụ chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện có liên quan (trong tháng 09/2017) đánh giá tình hình hoạt động của các đội chiếu bóng và điều kiện thực tế tại địa phương, bàn 02 phương án: chuyển giao hoặc giải thể; trên cơ sở đó, thống nhất phương án, tham mưu cụ thể trình UBND tỉnh.

Đối với các Đề án: Giải thể Nhà khách UBND tỉnh, Hợp nhất Trung tâm y tế dự phòng các huyện và Bệnh viên Đa khoa các huyện; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Đề án, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017.

Việc sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Dung Quất, Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh (liên quan vướng mắt trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tuyến), Sở Y tế (trong tháng 9/2017), cử đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế và phối hợp với Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án sáp nhập, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 10/2017. Riêng đối với Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi không sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện theo mô hình xã hội hóa.

Về tự chủ tài chính: Các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 5131/UBND-NC ngày 22/8/2017 về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh, số 4241/UBND-KT ngày 14/7/2017 và số 4828/UBND-KT ngày 09/8/2017.  

Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, thành phố (theo phân cấp quản lý).

Về kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố: Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan, xây dựng Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4669/UBND-NC ngày 02/8/2017, với mục tiêu: Nhằm nâng cao bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017 để xem xét, cho ý kiến và trình HĐND tỉnh.

Về cải cách hành chính, nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị nhằm khắc phục và nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2017.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ; sau khi có kết luận thanh tra, tổng hợp những vấn đề nổi cộm của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý (nếu có.

Về câng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và cơ chế chính sách để thực hiện: Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan, xây dựng Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4042/UBND-NC ngày 06/7/2017; với mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cấp xã; đưa cán bộ, công chức không có chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn, năng lực hạn chế, uy tín thấp ra khỏi bộ máy cấp xã; đồng thời, tuyển chọn sinh viên đại học hệ chính quy vào làm việc tại bộ máy cấp xã; tiến tới kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã có chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho nhân dân và đề xuất cơ chế, chính sách để giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức (ra, vào) trình UBND tỉnh trong tháng 11/2017 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi

​Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi. 

​Theo đó, để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi trong năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu: Đối với đất nông nghiệp (0,55ha), UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, chỉ đạo UBND phường Chánh Lộ, UBND phường Nghĩa Lộ và các phòng ban có liên quan rà soát lại toàn bộ việc thực hiện các công việc theo quy trình và việc áp giá đền bù; nếu đúng và đầy đủ mà người dân vẫn không hợp tác thì UBND thành phố lập đầy đủ thủ tục, tiến hành cưỡng chế theo quy định.

 

Đối với phần đất ở (1,4ha): Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2017. Vì vậy, giao UBND thành phố Quảng Ngãi, Nhà đầu tư và đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nghiên cứu, áp dụng các văn bản quy định pháp luật theo hướng có lợi nhất cho người dân nhằm tạo sự đồng thuận cao để người dân sớm giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

 

Đối với vị trí khu dân cư hiện trạng nằm trong khu vực thực hiện dự án chưa giải phóng mặt bằng trước mùa mưa năm nay, yêu cầu Nhà đầu tư phối hợp với UBND thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, có phương án xử lý chống ngập cục bộ. UBND tỉnh chỉ xem xét, quyết định việc cắt bỏ ra khỏi quy hoạch các khu vực này khi nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định, có giải pháp chỉnh trang lại khu đô thị hiện hữu cho phù hợp; đồng thời, người dân có cam kết đồng ý ở lại và không khiếu nại về sau.

 

Giải quyết các kiến nghị của Nhà đầu tư: Không thống nhất với đề xuất của Nhà đầu tư về việc giữ nguyên giá trị tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 31/8/2016. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc xác định lại giá trị tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi theo Quy hoạch điều chỉnh chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án đúng quy định; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15/9/2017.

 

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất của dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin cho Cục thuế tỉnh trước ngày 18/09/2017. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất bổ sung cho dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi trước ngày 19/09/2017.

 

Về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở: thống nhất về nguyên tắc; ngay sau khi nhà đầu tư hoàn chỉnh các nghĩa vụ tài chính theo quy định, giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu quy định Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 11/2013 ngày 14/01/2013 của Chính phủ tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/9/2017,...

Khẩn trường bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn Dốc Sỏi - VSIP và đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh

Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Dốc Sỏi - VSIP và Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê (đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn).

Phó Chủ tịch yêu cầu trong thời gian đến UBND huyện Bình Sơn, (Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) và các cơ quan có liên quan cần phải nghiên cứu kỹ các quy định mới (các Quyết định số 48, 49, 50a của UBND tỉnh) để áp dụng theo hướng có lợi cho người dân thì thực hiện, lưu ý không để phát sinh khiếu kiện do trong cùng 1 dự án mà áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thìChủ đầu tư, địa phương chủ động làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

 

Về gia hạn tiến độ GPMB, UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, GPMB Dự án đến ngày 31/12/2017. Tuy nhiên, yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBNDhuyện Bình Sơn phải có báo cáo giải trình cụ thể; đồng thời phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiếtđảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án chậm nhất là 31/12/2017 và cam kết hoàn thành đúng kế hoạch, trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch GPMB cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là lần gia hạn cuối, nếu không hoàn thành đúng tiến độ thì xem xét trách nhiệm của người đúng đầu theo quy định.

 

Về một số nhiệm vụ cụ thể, đối với Sở Giao thông vận tải, yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để giao đất tái định cư cho các hộ dân trong tháng 9/2017. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công các đoạn tuyến được UBND huyện Bình Sơn bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của huyện Bình Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

 

Đối với UBND huyện Bình Sơn, yêu cầu có giải pháp tăng cường nhân lực và rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB. Có giải pháp vận động nhân dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, hỗ trợ ổn định chỗ ở, bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai thi công.

 

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, làm việc với Tổ Tư vấn GPMB của tỉnh để hướng dẫn hoặc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các nội dung kiến nghị của Chủ đầu tư, huyện Bình Sơn liên quan đến các nội dung: Các thửa đất trên địa bàn xã Bình Nguyên hình thành trước ngày 18/12/1980 mà trên bản đồ 299/TTg đã cũ, bị rách, nhiều chỗ bị mờ nên không thấy ký hiệu đất thổ cư (chữ “T”) hoặc những thửa đất không có bản đồ 299/TTg sao lục; các hộ dân có diện tích bị thu hồi lớn yêu cầu được bố trí tái định cư hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đơn giá đất tín ngưỡng tại Bình An Đông, xã Bình Hiệp và Hội Thánh Tin Lành Bình Sơn tại xã Bình Long; các trường hợp đất nằm trong hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 1 trước đây chưa được bồi thường. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2017. Chủ động hướng dẫn và giải quyết các kiến nghị của Chủ đầu tư, chính quyền địa phương; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Về dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc chậm nhất là ngày 30/9/2017. Trường hợp sau thời gian này, UBND huyện Bình Sơn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn sẽ bị xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản hiệu quả tại các huyện miền núi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5658/UBND-NNTN​ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện miền núi triển khai, nhân rộng một số mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản có hiệu quả tại các huyện miền núi của tỉnh.

​Công văn nêu rõ: Trong những năm qua, nhiều mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện và được đánh giá có hiệu quả, thiết thực, tuy nhiên việc nhân rộng các mô hình còn nhiều hạn chế; một số Sở ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức việc triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản có hiệu quả; việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cho miền núi để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản có hiệu quả chưa được phát huy.

 

Về định hướng các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản cần nhân rộng tại các huyện miền núi trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở ngành, địa phương cần đưa vào trồng cây gỗ lớn, keo, trồng cỏ nuôi bò. Đối với chăn nuôi là trâu, bò, heo ky;  Mô hình nông lâm kết hợp trồng rừng, trồng cây ăn quả,... kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời chọn những cây trồng, con vật nuôi theo đặc thù từng địa phương như: Quế (huyện Trà Bồng, Tây Trà), Chè (Minh Long) Cá tầm (Sơn Tây),  Mía (Ba Tơ, Sơn Hà). Các mô hình thử nghiệm cần tiếp tục theo dõi: Nuôi dê, ong mật, bò sữa; trồng cây shachi, chanh dây, thanh long ruột đỏ, mắc ca, sa nhân dưới tán rừng, tiêu leo thân cau,...

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan và UBND các huyện miền núi nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng, Quy hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển nông, lâm, thủy sản tại các huyện miền núi, trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2017.

 

Xây dựng kế hoạch phát triển nông, lâm, thủy sản tại các huyện miền núi giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, trình UBND tỉnh trước ngày 15/11/2017;  Lồng ghép các nguồn vốn khuyến nông, sự nghiệp khoa học - công nghệ, giảm nghèo, tín dụng ưu đãi để triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản có hiệu quả.

 

Ưu tiên sử dụng đất được thu hồi từ các nông lâm trường, đất chuyển đổi từ quy hoạch rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp để thu hút, kêu gọi đầu tư; Rà soát các chính sách hiện hành có liên quan đến khuyến khích nhân rộng mô hình nông, lâm, thủy sản, hợp tác xã có hiệu quả để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách: Nhân rộng mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản có hiệu quả; phát triển mô hình tổ chức hợp tác (Tổ hợp tác, hợp tác xã) ở các huyện miền núi (Nhà nước có vai trò chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ ban đầu; hộ, nhóm hộ là chủ thể thực hiện đảm bảo có hiệu quả), trình UBND tỉnh trước ngày 10/10/2017.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, cập nhật, đề xuất cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn miền núi trong quá trình xây dựng Chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3147/UBND-TH ngày 29/5/2017; lưu ý khuyến khích thực hiện xã hội hóa, phát triển thương hiệu hàng hóa.

 

UBND các huyện miền núi tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông lâm thủy sản (từ nguồn vốn các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn) và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và UBND các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, sản xuất hàng hóa.

Quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp

​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc Quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Ngãi. 

​Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý, sử dụng, bảo quản hồ sơ, bản đồ, mốc đại giới hành chính các cấp theo Nghị định số 119/CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ và Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, bản đồ, mốc đại giới hành chính của địa phương mình; tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân bảo quản, quản lý, sử dụng tốt hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, bảo vệ mốc đại giới hành chính. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hủy, làm biến dạng hoặc lợi dụng cột mốc địa giới hành chính vào mục đích riêng, tùy mức độ xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết những vấn đề về xâm canh theo quy định của Luật Đất đai và dân cư, hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú theo phạm vi địa giới hành chính được phân vạch trong hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới chỉnh lý, bổ sung, tạo sự ổn định lâu dài, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc đo đạc, cập nhật, chỉnh lý các loại bản đồ, lập cơ sở dữ liệu, thực hiện việc kiểm kê đất đai, tính toán diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính theo đúng địa giới được phân vạch trong hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới chỉnh lý, bổ sung. Các cấp, các ngành khi thực hiện các Quy hoạch, Quy hoạch chi tiết phải tuân thủ địa giới và hạn chế việc phân lô, bố trí các khu chức năng trên các địa phương khác nhau.

 

Sở Nội vụ quản lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh, chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý Nhà nước địa giới hành chính của tỉnh.

 

UBND tỉnh cũng yêu cầu, từ nay trong công tác quản lý Nhà nước, UBND các cấp, các sở, ban ngành, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới chỉnh lý, bổ sung. Các loại hồ sơ, bản đồ trước đây có liên quan đến địa giới hành chính không được sử dụng trong công tác quản lý lãnh thổ ở các cấp.

 

Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh

Để thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, ​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại các địa phương; trong đó cần lưu ý:

Đảm bảo mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; các em học sinh đều được hưởng tối đa các tiện ích trong trường, lớp học, vì vậy cần xem xét: không sáp nhập theo cơ học mà phải linh hoạt theo đặc điểm địa bàn, dân cư, địa lý để sắp xếp mạng lưới trường, lớp học cho phù hợp.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, nhân viên… sau khi đã sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh để ổn định việc dạy và học ngay.

Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng: Sau khi sắp xếp lại trường, lớp học mà học sinh phải bỏ học vì đi quá xa, quản lý điều hành của nhà trường gặp nhiều khó khăn hơn trước; cơ hội và điều kiện học tập của học sinh không tốt hơn trước.

Đối với những điểm trường lẻ, ở xa phải bố trí để tạo điều kiện cho học sinh được đi học (không thể đến điểm trường chính để học) thì phải chấp nhận bố trí giáo viên giảng dạy; số học sinh/lớp không nhất thiết phải đúng theo chuẩn quy định. 

 

Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/9/2017 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. 

​Trong đó, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến sách bảo hiểm y tế.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy đinh; tăng cường các giải pháp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng, trốn tránh đóng BHYT tại các doanh nghiệp; vận động đối tượng người dân, học sinh, sinh viên tích cực tham gia BHYT theo hộ gia đình; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn ngân sách hỗ trợ chế độ BHYT cho các đối tượng chính sách, xã hội, đối tượng hộ gia đình nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên để đảm bảo chỉ tiêu tỉ lệ người dân tham gia BHYT, thực hiện có hiệu quả lộ trình BHYT toàn dân theo chủ trương của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin truyền thông các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT, về lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia BHYT để cộng đồng người dân hiểu và nhận thức đúng về chính sách BHYT là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn chia sẻ cộng đồng sâu sắc.

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT, có giải pháp thiết thực, kịp thời, phù hợp để kiểm soát chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT góp phần đảm bảo cân đối, bình ổn quỹ BHYT. Hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh đều được giao thực hiện quyền tự chủ về tài chính, trong đó nguồn thu chủ yếu từ dịch vụ KCB BHYT do quỹ BHYT chi trả, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định, nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên của các đơn vị và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB BHYT đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT và các trường hợp vi phạm pháp luật về chính sách BHYT.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động triển khai các giải pháp thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh BHYT, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát lại các hồ sơ thanh toán sai thông tin về thẻ BHYT, sai mức hưởng, đề nghị thanh toán trùng, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, dữ liệu mã hóa không đúng danh mục dùng chung...

Xây dựng và tuân thủ thực hiện đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật trong trong khám bệnh, chữa bệnh; từng bước xây dựng, hoàn chỉnh và áp dụng phác đồ hướng dẫn chẩn đoán điều trị; có biện pháp kiểm tra việc tuân thủ thực hiện quy trình chuyên môn kỹ thuật nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp sai sót, tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, vận động người dân tham gia BHYT, chỉ đạo các địa phương lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội kịp thời, nhất là đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi; phối hợp quản lý quỹ BHYT, chỉ đạo và hỗ trợ các cơ sở KCB trên địa bàn quản lý nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT.

T.H (tổng hợp)​ 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích