English Thứ Hai, 16-07-2018, 17:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75459102
Đang online: 102

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 28/8-01/9/2017)

Đăng ngày: 03/09/2017; 1483 lần đọc
Triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng; Phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2017; Chỉ đạo liên quan đến công tác thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án định canh, định cư; Một số giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy; Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đối với huyện Tư Nghĩa; Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2018; Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 28/8-01/9/2017).
Triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có 5288/UBND-TH chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các công ty nhà nước tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phấn đấu đạt các chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực theo kịch bản đề ra, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của từng sở, ngành, địa phương, công ty nhà nước.

​Trong, đó tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; kịp thời xử lý những rào cản, kiến nghị; rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi phí cả chính thức và không chính thức, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Sử dụng linh hoạt các công cụ thuế, tín dụng để hỗ trợ tăng đầu tư và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Xử lý kịp thời các vướng mắc về thuế, phí; tăng cường các hoạt động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch.

Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có các Chương trình mục tiêu và 2 Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; triệt để tiết kiệm chi, bảo đảm hiệu quả và theo dự toán được duyệt, kể cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính về thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội…

Đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường xuất khẩu dịch vụ tại chỗ, đặc biệt là dịch vụ du lịch.

Thúc đẩy tiêu dùng và phát triển thị trường trong tỉnh; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng; phát triển sản xuất và phân phối những hàng hóa trong nước có chất lượng tốt, thay thế hàng nhập khẩu. Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

 

Có giải pháp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận điện năng, đất đai, thị trường tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; giải quyết tốt thủ tục đầu tư.

Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn, bảo đảm hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đã đề ra cho năm 2017; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm những trường hợp cố tính trì hoãn, làm chậm cổ phần hóa, thoái vốn và những sai phạm.

Tăng cường thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội để cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng và tham gia tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo niềm tin và động lực tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các chỉ tiêu khó đạt hoặc đạt thấp so với kế hoạch năm 2017; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện nhằm đạt kế hoạch đã đề ra; trong đó, lưu ý các chỉ tiêu: GRDP bình quân đầu người; cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ và nông, lâm, thủy sản; tỷ lệ đạt chuẩn văn hóa của thôn, khối phố; độ che phủ của rừng.

Phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chỉ đạo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian đến. 

​Theo đánh giá của Phó Chủ tịch, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, đồng thời Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 đã tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay tiến độ và kết quả giải ngân chậm, tồn tại nhiều vấn đề cần tiếp tục tập trung giải quyết, nhất là nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ; kế hoạch vốn năm 2017 mới giải ngân đạt 43%; còn 28 dự án khởi công mới đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh thủ tục để khởi công...

Để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư cấp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, đánh giá năng lực quản lý, điều hành của Ban quản lý dự án; tập trung, phấn đấu chỉ đạo thực hiện, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2017.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát lại tất cả danh mục công trình (khối lượng thực hiện, tiến độ giải ngân) thuộc nguồn vốn chuyển tiếp năm 2016 sang năm 2017 và kế hoạch vốn năm 2017; trên cơ sở đó, tổ chức họp trực báo với UBND các xã, các đơn vị trực tiếp quản lý dự án để tập trung thực hiện rốt ráo, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn được giao theo đúng tiến độ, quy định.

Đến ngày 30/10/2017, phải giải ngân 100% nguồn vốn chuyển tiếp năm 2016 sang năm 2017, trường hợp không giải ngân được, Chủ đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở kế hoạch và Đầu tư) để có kế hoạch cắt giảm, điều chuyển phù hợp, không để mất vốn. Đến ngày 30/9/2017, phải giải ngân ít nhất đạt 30% kế hoạch vốn giao đầu năm 2017, kể cả vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Chủ đầu tư nào thực hiện không hoàn thành, bị cắt giảm, mất vốn thì phần vốn còn lại của công trình, dự án ngân sách cùng cấp, Chủ đầu tư phải tiếp tục đầu tư để công trình hoàn thành và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Yêu cầu các sở chuyên ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi đối đa cho các Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, hoàn thành các thủ tục đầu tư, thiết kế dự án, đấu thầu, giải phóng mặt bằng,,…theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, chỉ đạo công chức, viên chức làm ngoài giờ để thẩm định, xử lý các hồ sơ liên quan đảm bảo kịp thời nhất.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện và chỉ đạo cơ quan Kho bạc cấp huyện thực hiện việc thanh toán vốn đầu tư kịp thời, đúng tiến độ và quy định, tạo điều kiện thuận lợi để các Chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thường xuyên tổ chức họp trực báo với các Chủ đầu tư, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các Chủ đầu tư rà soát, tổng hợp kết quả giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 30/9/2017. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp trực báo 9 tháng đầu năm 2017, xem xét, quyết định việc cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp nhất và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2017, nhằm đảm bảo thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ, khả thi, phát huy hiệu quả.

Chỉ đạo liên quan đến công tác thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh,UBND các huyện, thành phố chấp hành nghiêm túc quy định về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6010/BTC-ĐT ngày 10/5/2017 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2942/UBND-TH ngày 18/5/2017, trong đó yêu cầu cập nhật, báo cáo đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

​Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các chủ đầu tư, trước ngày 10/9/2017, có văn bản trình UBND tỉnh để Báo cáo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư rõ nguyên nhân giải ngân chậm của các dự án có tỷ lệ giải ngân đến 30/6/2017 đạt dưới 20% kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là các dự án đến 30/6/2017 vẫn chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn. Trước ngày 10/10/2017, có văn bản trình UBND tỉnh để báo cáo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chi tiết tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ).

Các chủ đầu tư khẩn trương làm thủ tục thanh toán theo quy định, tránh tình trạng dồn khối lượng thanh toán vào những tháng cuối năm gây khó khăn cho công tác kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước và gây khó khăn cho việc điều hành ngân sách nhà nước; tích cực xử lý các vướng mắc phát sinh, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án định canh, định cư

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với sở ​ngành liên quan và các nhà thầu thực hiện dự án khẩn trương kết hợp đồng và ban giao những công việc thuộc nhiệm vụ quản lý dự án với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với 05 dự án định canh, định cư tập trung theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 29/8/2017 và đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Chủ động, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình UBND tỉnh xem xét việc hoán vị nguồn vốn 11,365 tỷ đồng (được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/4/2017) để bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án định canh, định cư tập trung: Thôn Mang Trẩy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây; thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ; thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng; thôn Gỗ, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà; phần còn lại bố trí cho dự án thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long. Báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 31/8/2017.

Sau khi có quyết định hoán vị nguồn vốn của UBND tỉnh, Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện xong việc trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng trước ngày 08/9/2017.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên hơn nữa đối với các nhà thầu thực hiện dự án, các tư vấn giám sát, thiết kế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; lập tiến độ thi công chi tiết đối với từng dự án.

Yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, tập kết vật liệu, máy móc thiết bị và khẩn trương xây dựng công trình trước mùa mưa lũ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế kịp thời tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường (ưu tiên đi kiểm tra trước dự án ở thôn Mang Trẩy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây và dự án thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng) đối với những nội dung kiến nghị điều chỉnh, bổ sung dự án của nhà thầu và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, trên cơ sở đó rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/9/2017.

Đối với dự án tại thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định bản đồ trích đo địa chính đối với khu vực thực hiện dự án chậm nhất ngày 01/9/2017. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án khẩn trương phối hợp với UBND huyện Minh Long và đơn vị liên quan phê duyệt phương án bồi thường; kịp thời chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai xây dựng dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận dự án, thực hiện quản lý dự án, cùng với chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án định canh, định cư nêu trên trước ngày 31/12/2017.  

Một số giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi

​Theo đó, về nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai từ nay đến cuối năm 2017 và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng; xây dựng cơ chế, chính sách, cải thiện hạ tầng, trang thiết bị nhân lực khám, chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần cải thiện sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện đồng bộ từ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế, chính sách về giáo dục, đào tạo; cải thiện điều kiện học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, lý tưởng, bồi dưỡng tri thức, giáo dục kỹ năng sống; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống vật chất của người dân.

Củng cố, cải thiện hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt, vui chơi, giải trí; ban hành quy chế, quy định, chính sách đầu tư, thu hút xã hội hóa hoạt động đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các gí trị văn hóa, tinh thần như sách báo, điện ảnh, sân khấu, thể dục, thể thao, du lịch, thăm viếng.

Kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nhân cách, lối sống, tinh yêu thương, gắn bó; cách ứng xử, nề nếp, ý thức công dân, tôn trọng lẽ phải, nhân ái, biết sẻ chia, tôn trọng pháp luật; cải thiện đạo đức công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đáp ứng tốt nhu cầu được chăm sóc, che chở; được bảo vệ, bảo đảm an toàn về tính mạng, quyền tài sản và tinh thần; thiết lập trật tự, kỷ cương trong xã hội, người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn dưới sự bảo vệ của luật pháp và chính quyền.

Bên cạnh đó, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-UBDN ngày 21/02/2017, trong đó  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; cải thiện hiệu quả sử dụng và hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao; tổ chức sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách huy động xã hội hóa, nguồn lực tài trợ của các tổ chức, cá nhân để củng cố hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

Thực hiện quy hoạch quản lý, tu bổ, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa vật thể, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh; triển khai và hoàn thành việc cắm mốc giới các di tích lịch sử, văn hóa.

Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống văn minh, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, trong chỉ đạo dạy và học để cải thiện chất lượng giáo dục trên thực tế.

Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục triển khai mô hình chăm sóc trẻ em đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; cải thiện chất lượng đào tạo nghề các trình độ cao đẳng, trung cấp; thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Tăng cường hoạt động thông tin, báo chí; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan báo chí trong việc truyền thông, vận động chính sách; truyền thông về các giá trị cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả trên thực tế,...

 

Khẩn trương tham mưu triển khai Đề án của UBND tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/7/2017 về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

UBND các huyện, thành phố huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tại cơ sở, gắn kết từ mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội; trường học, cơ quan.. phát huy vai trò của người đứng đầu mỗi cơ quan, tổ chức để triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn tình hình tại địa phương. Việc triển khai thực hiện phải dựa vào nhân dân, nhân dân vừa là chủ thể tham gia, vừa là đối tượng tác động và trực tiếp thụ hưởng những thành quả đạt được trong quá trình thực hiện.

 

Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đối với huyện Tư Nghĩa

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm tổ chức thực hiện, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung kết luận và chỉ đạo của đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kết luận số 431-KL/TU ngày 23/8/2017. 

​Đối với việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện Tư Nghĩa: Về xây dựng nông thôn mới, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cho huyện Tư Nghĩa sớm hoàn thành tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

Về hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện (Cụm công nghiệp La Hà, Cụm công nghiệp An Hội), giao UBND huyện Tư Nghĩa thực hiện theo phương thức xã hội hóa, kêu gọi đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật công nghiệp; ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng công nghiệp theo quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Đối với các dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Dừa, yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Tư Nghĩa, Công ty TNHH Phú Điền khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5086/UBND-KGVX ngày 21/8/2017, sớm đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/9/2017.

Đối với Nhà lưu niệm đồng chí Trần Kiên, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh công nhận Nhà lưu niệm là di tích văn hóa - lịch sử cấp tỉnh trong tháng 9/2017.

Về đầu tư đường Nghĩa Thuận - Nghĩa Kỳ, đường La Hà - Thu Xà, giao UBND huyện Tư Nghĩa chủ động lập dự án đầu tư, phân kỳ phù hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi và bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tư Nghĩa, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 4304/UBND-NNTN ngày 18/7/2017 và số 5240/UBND-NNTN ngày 28/8/2017; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2017.

Về xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Kho thuốc bảo vệ thực vật Núi Voi, thị trấn La Hà, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Núi Voi nhằm ổn định đời sống, sức khỏe người dân tại khu vực này; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/9/2017.

Đối với các lò gạch thủ công trên địa bàn huyện, giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu, báo cáo cụ thể UBND tỉnh liên quan đến chính sách hỗ trợ chuyển đổi nhằm mục tiêu đóng cửa các lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/9/2017.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa xem xét, có biện pháp giải quyết dứt điểm cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm cuộc sống và an toàn cho người dân. Trong trường hợp Công ty chậm giải quyết những thiệt hại chính đáng của người dân, UBND huyện Tư Nghĩa kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số  5271/UBND-NNTN chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất của kỳ kế hoạch sử dụng đất (2016-2020) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó lưu ý các chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

​Trường hợp các chỉ tiêu sử dụng đất không phù hợp với kỳ kế hoạch sử dụng đất (2016-2020) đã được UBND tỉnh phê duyệt thì UBND cấp huyện tổng hợp và giải trình cụ thể các danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018, đảm bảo tính chính xác, phù hợp với quy định hiện hành.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của UBND các huyện, thành phố, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Đây là công việc cấp bách, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện và gửi kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất trước ngày 30/9/2017 để kiểm tra trước khi trình Hội đồng nhân tỉnh thống nhất thông qua tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017.

Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, vận chuyển, tích trữ khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp hồ sơ, trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định, báo cáo UBND kết quả thực hiện. 

​Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giám sát việc một số tổ chức, cá nhân tích trữ cát xây dựng trái phép tại khu vực sân bay Quảng Phú, phường Quảng Phú, đảm bảo đến hết ngày 10/9/2017 phải di dời toàn bộ số cát này ra khỏi khu vực sân bay Quảng Phú. Đồng thời, tăng cường việc quản lý, sử dụng đất sân bay tại phường Quảng Phú, đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng để xây dựng nhà, vật kiến trúc, làm bãi tập kết vật liệu xây dựng,…; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp hồ sơ, trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở số liệu báo cáo việc tích trữ cát xây dựng nêu trên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi, cập nhật, tổng hợp vào kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4821/UBND-NNTN ngày 09/8/2017, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đúng thời hạn quy định.

T.H (tổng hợp)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích