English Thứ Hai, 16-07-2018, 17:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75459342
Đang online: 95

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 21/-25/8/2017)

Đăng ngày: 27/08/2017; 1515 lần đọc

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp 02-9; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Khẩn trương thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Rà soát tình hình hoạt động tài chính vi mô; Rà soát quỹ đất công ích, đất bãi bồi và đất chưa đưa vào sử dụng; Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Tăng cường công tác quản lý nước thải, chất thải công nghiệp; ,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 21/8-25/8/2017).​

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp 02-9

 

UBND tỉnh vừa có Thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày Lễ Quốc khánh và được nghỉ 03 ngày liên tiếp kể từ ngày 02/9/2017 đến ngày hết ngày 04/9/2017 (thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ bù thứ Hai). 

​Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực trong dịp nghỉ Lễ để bảo vệ cơ quan, giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân; đồng thời tổ chức tổng vệ sinh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu dân cư, các công trình công cộng, công sở nhân dịpLễ nêu trên. 

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 4846/UBND-TH ngày 10/8/2017 và số 4980/UBND-TH ngày 16/8/2017.

​Bám sát công việc, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; rà soát, có giải pháp cụ thể tạo thuận lợi thúc đẩy triển khai thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, bao gồm cả dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài; tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trên địa bàn, nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như lọc hóa dầu, luyện thép, kinh doanh cảng biển, đường và các sản phẩm từ đường, sữa, dịch vụ du lịch…; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của từng ngành, địa phương và cả tỉnh.

 

Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Từng cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ đúng mực trong thực thi công việc, giải quyết công việc kịp thời, trách nhiệm cao theo tinh thần phục vụ, củng cố niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm quy định, gây cản trở hoạt động chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

 

Thực hiện các biện pháp loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức; thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước. Rà soát, giảm chi phí tuân thủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, gây cạnh tranh không bình đẳng.

 

Chủ động rà soát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định và các hoạt động có liên quan đến cấp giấy phép và các giấy tờ khác, trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) giảm mức thu phí gắn với chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm mức thu phí theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong tháng 9/2017.

 

Ngoài ra, Chủ tịch cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết trên.

 

Khẩn trương thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 4167/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2025.

​Yêu cầu trước ngày 30/9/2017, các đơn vị phải xây dựng và trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính): Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (đối với dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp tự xây dựng kế hoạch hoạt động để thực hiện); Định mức kinh tế- kỹ thuật của từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công (trường hợp không xây dựng được định mức kinh tế- kỹ thuật thì xây dựng định mức chi phí); Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

 

Về lập và phê duyệt phương án tự chủ về tài chính, yêu cầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban ngành có trách nhiệm lập phương án tự chủ năm 2017 và các năm tiếp theo phù hợp với Đề án được duyệt, báo cáo sở, ban ngành chủ quản, gửi Sở Tài chính. Sau khi Sở Tài chính có ý kiến bằng văn bản; sở, ban ngành chủ quản phê duyệt và ban hành quyết định giao quyền tự chủ về tài chính theo quy định, hoàn thành chậm nhất trước ngày 20/10/2017.

 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, có trác nhiệm xây dựng phương án tự chủ năm 2017 và các năm tiếp theo phù hợp với Đề án được duyệt, gửi Sở Tài chính tổng hợp trong thời gian chậm nhất trước ngày 15/10/2017. Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và ban hành quyết định giao quyền tự chủ về tài chính để giao dự toán theo quy định, chậm nhất trước ngày 20/10/2017.

 

Chủ tịch yêu cầu, sau ngày 30/10/2017, nếu các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành các nội dung nêu trên, giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định việc dừng cấp phát kinh phí còn lại năm 2017 và không giao dự toán năm 2018.

 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương lập Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, thay thế Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trong Qúy IV/2017.

​Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan về quản lý CCN, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong CCN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017; Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII (đầu năm 2018); tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định 68 của Chính phủ.

 

Để tránh lãng phí trong việc sử dụng đất tại CCN, đối với các dự án đầu tư vào CCN, yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm tra, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất hợp lý, đảm bảo phù hợp với tính chất, quy mô, công suất thực hiện của từng dự án đầu tư và kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ, dừng hoạt động, sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích và các dự án hoạt động không đúng ngành nghề, sản phẩm đầu ra đã đăng ký đầu tư để xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2017.

Rà soát tình hình hoạt động tài chính vi mô

​Để phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo UBND tỉnh tổng quan tình hình hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh gồm: Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, hoạt động tín dụng đối với người nghèo, doanh nghiệp siêu nhỏ của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, của các quỹ tín dụng nhân dân và các chương trình, dự án tài chính vi mô của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

​Trên cơ sở kết quả rà soát tình hình hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo phát triển hệ thống tài chính vi mô theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại công văn số 6977/VPCP-KTTH ngày 05/7/2017 của văn phòng Chính phủ.

 

Hoạt động tài chính vi mô bao gồm việc cho vay, nhận tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt nam đối với các cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình, cá nhân có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức tài chính vi mô hoạt động, chỉ tồn tại hoạt động tài chính vi mô như: Hoạt động tín dụng đối với người nghèo, doanh nghiệp siêu nhỏ của ngân hàng CSXH tỉnh, của các Quỹ tín dụng nhân dân và các chương trình, dự án tài chính vi mô của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

 Rà soát quỹ đất công ích, đất bãi bồi và đất chưa đưa vào sử dụng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 5035/UBND-NNTN chỉ đạo về việc rà soát, tổng hợp quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển, quỹ đất nông nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng không đưa vào thực hiện dự án và quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện và thành phố xây d​ựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất, qua đó kịp thời xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất UBND cấp xã quản lý, đặc biệt là các trường hợp cho thuê đất công ích, đất bãi bồi ven sông để sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, các trường hợp mua bán, tự chuyển chuyển mục đích sang xây dựng nhà ở, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, tất cả các trường hợp vi phạm phải được lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật và được công khai.

 

Chỉ đạo UBND cấp xã và các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường công tác quản lý diện tích quỹ đất UBND cấp xã quản lý; có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, mua bán, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Đồng thời, yêu cầu rà soát, xác định và tổng hợp toàn bộ quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển và quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp theo địa bàn cấp xã; lập danh sách thể hiện cụ thể về diện tích, số thửa, cụm thửa theo địa bàn xã và được tổng hợp theo từng quỹ đất nêu trên; nêu rõ tình trạng quản lý, sử dụng đất; Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai theo đúng qui định của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chỉ đạo quản lý quỹ đất UBND cấp xã quản lý và chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm, không xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển và quỹ đất chưa đưa vào sử dụng.

 

Chậm nhất đến ngày 15/11/2017, UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,  các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tham mưu theo thẩm quyền về việc sử dụng quỹ đất nêu trên.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện thanh tra quỹ đất công ích và xử lý vi phạm hành chính về đất đai theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các địa phương trong việc xác lập tính pháp lý của từng thửa đất; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và UBND cấp xã tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo đúng quy định pháp luật.

 

Tổng hợp kết quả báo cáo các địa phương, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quy hoạch, sử dụng quỹ đất này phục vụ tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và tạo điều kiện cho Doanh nghiệp khảo sát, lập thủ tục đầu tư các dự án nông nghiệp - công nghệ cao tại tỉnh Quảng Ngãi. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2017.

 

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5103/UBND-NNTN​ chỉ đạo các sở ngành, địa phường tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1862/UBND-NNTN ngày 05/4/2017, Công văn số 4070/UBND-NNTN ngày 06/7/2017 và Công văn số 4821/UBND-NNTN ngày 09/8/2017.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra đối với giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông (còn hiệu lực) do UBND tỉnh cấp phép cho tổ chức, cá nhân để phục vụ cho công trình dự án cụ thể. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng khoáng sản không đúng mục đích, lập biên bản kiểm tra xác định hành vi vi phạm, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét tước Giấy phép khai thác (ít nhất là 3 tháng hoặc tùy theo từng trường hợp cụ thể) hoặc thu hồi giấy phép theo quy định.

 

Để sử dụng hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát tài nguyên cát, sỏi lòng sông và hạn chế việc khai thác cát gây xói lở bờ sông, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, không tham mưu, trình UBND tỉnh cho chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông để phục vụ cho việc san lấp (san nền) mặt bằng các công trình, dự án cụ thể theo điểm đ, khoản 1, Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ đối với các công trình, dự án mà địa phương nơi có công trình, dự án có quy hoạch nguồn đất đồi dùng làm vật liệu san lấp đảm bảo tính chất cơ lý phục vụ cho dự án, công trình.

 

Căn cứ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giới thiệu (hướng dẫn) các chủ đầu tư về các mỏ đất đồi nằm trong quy hoạch khai thác để lập thủ tục xin cấp phép khai thác phục vụ cho việc san lấp mặt bằng công trình, dự án nhằm thay thế cho việc khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu san lấp mặt bằng.

 

Đối với các chủ đầu tư được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông đối với mỏ cát nằm trong quy hoạch phê duyệt của tỉnh để phục vụ cho công trình dự án, trong quá trình lập Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt mà cố tình làm thay đổi hình thái, cấu trúc thân khoáng; thay đổi tên loại khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò trái với quy hoạch khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt nhằm trốn tránh các nghĩa vụ tài chính có liên quan để trục lợi, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả, không tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp các đơn vị không nghiêm túc triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thực địa xác định cụ thể thành phần khoáng sản, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét chấm dứt chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác theo quy định.

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5164/UBND-NNTN​ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh rà soát, bố trí, cân đối vốn ngân sách cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. 

​Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 6938/UBND-NNTN ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn.

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh trong năm 2017. Đối với các dự án đã nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, khẩn trương chỉ đạo, giải quyết vướng mắc để thực hiện ngay việc trồng rừng, không để tồn quỹ.

 

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ; duy trì, cập nhật những biến động về rừng và đất lâm nghiệp hàng năm vào cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng và hồ sơ quản lý rừng các cấp hành chính và chủ rừng. Thực hiện công bố hiện trạng rừng theo quy định. Sử dụng kết quả kiểm kê rừng để phân tích, đánh giá xây dựng các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp và các chương trình, đề án, dự án,…

Tăng cường công tác quản lý nước thải, chất thải công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh, kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc xả chất thải công nghiệp, đặc biệt là công tác quản lý và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh.

​Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600kg/năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về xử lý nước thải, chất thải công nghiệp theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại cho cán bộ, nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý chất thải; chỉ đạo giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về quản lý chất thải theo phân cấp; không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự.   

T.H (tổn​g hợp)

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích