English Thứ Sáu, 22-06-2018, 08:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74114647
Đang online: 174

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 07/-11/8/2017)

Đăng ngày: 13/08/2017; 1892 lần đọc
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu du lịch dịch vụ, khu dân cư trên địa bàn Tp.Quảng Ngãi; Đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư bất động sản; Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; Xử lý vướng mắc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 07/8-11/8/2017).
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp trực tuyến do lãnh đạo Chính phủ và các Bộ,  ngành Trung ương chủ trì.

​Khi được mời họp, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cử cán bộ đúng thành phần được mời tham dự suốt thời gian họp, không tự ý vắng mặt. Trường hợp yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự đầy đủ nội dung chương trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn

Về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn Chương trình mục tiêu (đợt 2), vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đối khí hậu và tăng trưởng xanh, vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo; vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2017... ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho tỉnh. 

Được phép bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án khởi công mới sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30 tháng 9 năm 2017. 

Đối với các dự án khởi công mới nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng cơ chế quản lý đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ nếu đáp ứng các tiêu chí sau: (i) Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; (ii) Tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và kỹ thuật không phức tạp; (iii) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền. 

Không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được nêu tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ đối với các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt trên 90%, các dự án có khối lượng hoàn thành trên 90%, các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án mua sắm trang thiết bị, các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, các dự án đã thực hiện tiết kiệm 10% trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước. 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân  nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 2431/UBND-TH ngày 27/4/2017, số 3096/UBND-TH ngày 26/5/2017, số 3784/UBND-TH ngày 23/6/2017, số 3953/UBND-TH ngày 30/6/2017, số 4154/UBND-TH ngày 12/7/2017, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Trong đó, lưu ý ưu tiên thanh toán vốn đầu tư năm 2016 kéo dài sang năm 2017 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Công văn số 4311/BKHĐT-TH ngày 26/5/2017 và các Quyết định của UBND tỉnh

Đối với các công trình sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đáp ứng các tiêu chí nêu trên, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP để tổ chức khởi công; các công trình còn lại, các chủ đầu tư chủ động thực hiện các bước thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê quyệt dự án ngay sau khi có ý kiến thẩm định nguồn của trung ương. 

Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nhất là các dự án hoàn thành, dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2017. Trong tháng 9/2017, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung vốn nước ngoài đối với các dự án đến hết tháng 8/2017 giải ngân trên 80% kế hoạch vốn và có nhu cầu bổ sung vốn. 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. 

Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và thực hiện kế hoạch đầu tư công; đồng thời hướng dẫn chi tiết các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sử dụng Hệ thống thông tin trực tuyến tại địa chỉ:https://dautucong.mpi.gov.vn để cập nhập, lưu trữ thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công ngay sau khi hệ thống được chính thức vận hành. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, cập nhập thông tin từng dự án lên Hệ thống đảm báo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 

Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. 

Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định hoặc rút vốn, điều chuyển vốn cho dự án, công trình khác. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công; báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và kết quả giải ngân tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng và giao ban XDCB hằng quý. Trên cơ sở kết quả giải ngân những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm, rà soát trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh mức vốn kế hoạch năm 2018 sát với khả năng thực hiện và giải ngân của từng sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố. 

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018. 

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình; việc thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các huyện, thành phố; về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

Chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất giá đất thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Vườn Hùng, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Cụ thể, các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường rộng 11,5m trở lên là 231.000 đồng/m2; Các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường rộng 9,5m là 198.000 đồng/m2. Giá đất này được áp dụng đối với các trường hợp quy định tại tiết a điểm 1 Công văn số 5336/UBND-NNTN ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh và được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt phương án bồi thường năm 2015, năm 2016.

​Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Bình Long, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo không thống nhất với đề xuất của UBND huyện Bình Sơn về hỗ trợ cho 04 hộ Bùi Ngọc Châu, Bùi Ngọc Anh, Võ Đức Long, Đoàn Văn Cường tương đương với giá trị bồi thường đất trồng cây lâu năm khác. Giao UBND huyện có trách nhiệm tổ chức vận động, giải thích cho 04 hộ trên theo quy định; trường hợp các hộ dân vẫn không thống nhất thì tổ chức thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định và khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn tuyến qua địa bàn huyện, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công theo đúng tiến độ yêu cầu.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu du lịch dịch vụ, khu dân cư trên địa bàn Tp.Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ có chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng nhiệm vụ được giao đôn đốc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện đối với 16 dự án đã có Quyết định chủ trương đầu tư và Quyết định chấp thuận đầu tư  (danh mục dự án kèm theo); đảm bảo các dự án nêu trên triển khai thực hiện đúng tiến độ cam kết. 

​Đối với 05 dự án chậm tiến độ: Khu dân cư Sơn Tịnh, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Khu dân cư Bắc Lê Lợi (xử lý ngay tình trạng ứ đọng nước khu dân cư xung quanh), Khu du lịch Núi Sứa và Khu du lịch biển Mỹ Khê, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với các nhà đầu tư để yêu cầu nhà đầu tư lập tiến độ thực hiện và cam kết tiến độ thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 30/8/2017. Riêng dự án Dự án Khu Thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 247/TB-UBND ngày 31/7/2017. 

Đối với các dự án mới được UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát trong tháng 9/2017, UBND tỉnh sẽ ban hành Quy trình đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; trong thời gian chờ ban bành quy định nêu trên, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu quy định của Trung ương và nghiên cứu các bộ thủ tục hành chính đã công bố, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo hướng giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc triển khai đồng thời một số thủ tục hành chính; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đa i, đầu tư, xây dựng đối với dự án này.

Đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo việc đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư bất động sản và khai thác quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần huy động kịp thời nguồn thu ngân sách tỉnh từ đất đai trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 đã được HĐND tỉnh giao.

​Theo đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất), UBND các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản và rà soát trong việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với từng dự án, từ đó triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cụ thể: Đối với các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các huyện, thành phố phải kiên quyết thực hiện đúng quy định và tiến độ, tránh trường hợp để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài; trường hợp trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý từng dự án cụ thể để chỉ đạo thực hiện. 

Đề nghị Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất trong thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án; bố trí vốn kịp thời để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt; thực hiện công tác quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và cung cấp hồ sơ cho Sở Tài chính để xác định khoản tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất trong việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án; trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất về những vướng mắc phát sinh, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền Thông; Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi và UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp với Cơ quan Thuế tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT qua mạng tại địa phương. 

Cụ thể, qua công tác thanh tra, kiểm tra, trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT nhưng chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin đến Cơ quan Thuế và cơ quan quản lý chuyên ngành để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân này làm thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế theo đúng quy định; đồng thời, thực hiện xử lý vi phạm theo Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật khác liên quan.  

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phối hợp với Cơ quan Thuế địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh TMĐT để các tổ chức, cá nhân kinh doanh biết và thực hiện đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo đúng quy định. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực phối hợp với Cơ quan Thuế trong việc trao đổi thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2010/TT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh Quảng Ngãi phối hợp, hỗ trợ cung cấp bảng sao kê tài khoản của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT mở tại các tổ chức tín dụng theo đúng quy định trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Thuế, nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh này. 

Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với các doanh nghiệp chuyển phát bưu phẩm, bưu chính - viễn thông,… có cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT để nắm bắt số lượng hàng hóa vận chuyển của các tổ chức, cá nhân này nhằm phục vụ công tác quản lý thuế. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, nhà mạng, cơ quan thông tấn báo chí,… triển khai các biện pháp công khai thông tin, ngăn chặn giao dịch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh qua mạng có hành vi cố tình trốn thuế, chây ỳ nộp thuế theo đúng quy định.

Xử lý vướng mắc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa.

​Theo đó, đối với đoạn tuyến 167,07m trùng lặp giữa Dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới với dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa (đoạn từ Km0+26 - Km0+193): Thống nhất giao Công ty QISC thực hiện đầu tư đoạn tuyến này theo quy mô của Dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới. Ban Quản lý có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục, điều chỉnh giảm quy mô, trình phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Tư Nghĩa, Ban Quản lý làm việc cụ thể với Công ty TNHH Phú Điền để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh việc sử dụng một phần diện tích trong quy hoạch khu dân cư Nghĩa Điền (khoảng 02ha) (phần diện tích có mặt tiền giáp với đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa) để giao lại cho Ban Quản lý xây dựng khu tái định cư, hoàn thành chậm nhất là ngày 15/8/2017.

Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Chủ tịch UBND vừa có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, yêu cầu, giám sát, kiểm tra UBND các huyện, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

​Theo đó, xác định đối tượng ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ phù hợp với thực tế của từng địa phương trên cơ sở quy định về thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 01/7/2013. 

Thực hiện hỗ trợ đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định đúng đối tượng, đúng hình thức hỗ trợ được duyệt và thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017; lồng ghép các chính sách hỗ trợ, sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công với cách mạng. 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác nghiệm thu, hoàn thành theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quản lý nhằm phòng ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện trục lợi chính sách.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4821/UBND-NNTN​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra thực tế các mỏ cát được UBND tỉnh cấp phép khai thác đang còn hiệu lực để xác định cụ thể trữ lượng cát đã khai thác. Trường hợp đã khai thác hết khối lượng theo giấy phép được cấp, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực giấy phép theo quy định của pháp luật. 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017. Riêng đối với các mỏ cát thuộc lưu vực sông Trà Khúc, đoạn qua thành phố Quảng Ngãi, hoàn thành trước ngày 30/8/2017. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng: Sau mùa mưa lũ hàng năm (từ ngày 30/12 – 15/01) tổ chức kiểm tra thực tế các khu vực mỏ để xác định cụ thể trữ lượng cát sau mùa mưa lũ, làm cơ sở để tổ chức bàn giao khu vực mỏ cát, đảm bảo trữ lượng khai thác không vượt trữ lượng cát trúng đấu giá quyền khai thác hoặc được cấp phép. 

Chỉ đạo trên nhằm tăng cường công tác quản lý và tránh thất thu thuế tài nguyên khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại các mỏ cát được UBND tỉnh cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh.

T.H (tổng hợp)

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 2288/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá​ cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 6642/BTC-HCSN ngày 06/6/208 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cu trú, chức thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích