English Thứ Sáu, 20-07-2018, 13:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75705991
Đang online: 126

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 31/7-04/8/2017)

Đăng ngày: 05/08/2017; 1937 lần đọc
Rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư; quá trình thực hiện dự án; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 – 2016; Đảm bảo thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Sơn Tịnh; Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kiểm soát các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; Tập trung phòng, chống, dập dịch lở mồm long móng tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh; Ủy quyền cho UBND huyện, thành phố đấu giá, cấp phép khai thác điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công; Tăng cường thực hiện các quy định về quản lý khu bảo tồn biển …là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 31/7-04/8/2017).
Rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư; quá trình thực hiện dự án; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 - 2016

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; thực hiện dự án; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2016 theo đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ, hồ sơ tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra tại Phụ lục 02 kèm theo Công văn số 5972/BKHĐT-TTr ngày 24/7/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03/8/2017. 

​Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, rà soát việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; thực hiện dự án; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2016 của tỉnh;  khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4275/UBND-CNXD ngày 17/7/2017 (trong việc nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 5740/BKHĐT-KTĐPLT ngày 13/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chậm nhất ngày 01/8/2017 tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến việc ban hành văn bản quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền.

Đảm bảo thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Sơn Tịnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo các Phòng - Ban và UBND xã có liên quan vận động, giải thích các hộ dân và có giải pháp bảo vệ để Nhà thầu gói thầu A5 triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

​Trường hợp việc bồi thường cho các hộ dân còn vướng mắc thì chủ động giải quyết theo thẩm quyền; nếu vượt thẩm quyền thì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB) có văn bản, cung cấp tài liệu để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể. 

Đồng thời, đề nghị Nhà thầu gói thầu A5, dự án phát triển Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chủ động phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh để vận động, giải thích và kịp thời thực hiện phần trách nhiệm của nhà thầu liên quan đến các khiếu nại của người dân khu vực thi công. 

Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ thông xe 65 km tuyến cao tốc Túy Loan (TP Đà Nẵng) đến nút giao với quốc lộ 40B (huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Đây là đoạn nằm trong dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến gần 140 km, đi qua các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 1.640 triệu USD (tương đương 34.000 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) gần 790 triệu USD và vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) hơn 590 triệu USD. 

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7765/BTC-NSNN về việc bố trí kinh phí để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông.

​Theo đó, yêu cầu các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 685b/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 15989/BTC-HCSN về việc kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017. Theo đó, nguồn xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông được điều tiết như sau: Đối với nguồn thu xử phạt do các cơ quan Trung ương quản lý thu (gồm: Các lực lượng Công an nhân dân trừ lực lượng Công an xã, các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Thanh tra thuộc Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cảng vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải) thì điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương. Đối với nguồn thu xử phạt do các cơ quan địa phương thuộc cấp nào (tỉnh, huyện, xã) quản lý thì điều tiết 100% cho ngân sách cấp đó (Thanh tra thuộc Sở Giao thông vận tải, Thanh tra thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cảng vụ thuộc địa phương, Công an xã). 

Về dự toán thu, chi NSNN năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) đã được HĐND tỉnh thông qua và được UBND tỉnh quyết định giao dự toán, theo đó: Về phạm vi thu NSNN năm 2017 để tính phân cấp nguồn thu NSĐP được hưởng, làm cơ sở để xác định số bổ sung cân đối ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố và dự toán chi ngân sách huyện, thành phố đã được tính theo nguyên tắc này. Việc xác định khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT do các cơ quan Trung ương và địa phương hưởng đã xác định tăng tương ứng số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố. 

Về phạm vi chi NSNN: Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 của các huyện, thành phố (bao gồm dự toán chi cho nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông) được xác định theo quy định tại Quyết định số 684b/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 – năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn dự toán chi thường xuyên năm 2016. Do đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT ở địa phương và Ban An toàn giao thông căn cứ nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT của từng cấp ngân sách, xây dựng dự toán chi công tác đảm bảo trật tự ATGT gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp dự toán trình UBND để trình HĐND cùng cấp xem xét, quy định. 

UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm đảm bảo trật tự ATGT của từng cấp ngân sách chủ động bố trí kinh phí cho các lực lượng đảm bảo trật tự ATGT để thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn; đồng thời huy động nguồn lực hợp pháp khác của địa phương để thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn theo quy định.

Kiểm soát các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6390/UBND-CNXD ngày 15/12/2015 về kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

​Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao phải phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các tiêu chí về quy mô công suất, tiêu hao năng lượng, công nghệ và thiết bị sản xuất công nghiệp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và đảm bảo an toàn đối với môi trường.

Tập trung phòng, chống, dập dịch lở mồm long móng tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống, dập dịch lở mồm long móng gia súc tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, không để lây lan ra diện rộng; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

​Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với UBND xã Tịnh Hiệp thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống, dập dịch; tổ chức tiêm phòng và tiêu độc khử trùng theo quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc ra vào vùng dịch; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Luật Thú y; hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống, dập dịch hữu hiệu theo hướng dẫn của ngành Thú y để chủ động phòng, chống, dập dịch có hiệu quả, không để dịch bùng phát lây lan ra diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân; báo cáo diễn biến tình hình dịch và kết quả phòng, chống, dập dịch cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Ủy quyền cho UBND huyện, thành phố đấu giá, cấp phép khai thác điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 527​/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đối với khu vực khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

​Quyết định trên quy định cụ thể về việc xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào khai thác; Tổ chức đấu giá, quản lý cấp phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi; Quản lý, cấp phép khai thác đá chẻ; cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công; Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thuê đất và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Hồ sơ cấp phép khai thác. 

Theo quyết định, thời hạn ủy quyền cho UBND các huyện tổ chức đấu giá, quản lý, cấp phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp phép khai thác đá chẻ; khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá, quản lý cấp phép khai thác khoáng sản đến 30/9/2019. UBND các huyện phải đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mìnhđược ủy quyền

Về phạm vi ủy quyền: Đối với giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi; khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công: Diện tích cấp phép khai thác dưới 01 ha, trữ lượng khai thác dưới 10.000m3/giấy phép và thời gian cấp phép khai thác không quá 06 tháng, thời gian cấp phép khai thác được tính trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến 30/9 hàng năm (không được gia hạn giấy phép khai thác). Đối với cấp phép khai thác đá chẻ thủ công làm vật liệu xây dựng thông thường: Diện tích cấp phép khai thác dưới 01 ha, trữ lượng khai thác dưới 1.000m3/năm và thời gian cấp phép khai thác không quá 02 năm (kể cả thời gian gia hạn). 

Hàng năm, sau mùa mưa lũ, UBND các huyện khoanh định các điểm bồi tụ cát, sỏi để đấu giá; các khu vực cấp phép khai thác đá chẻ và khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành địa phương liên quan kiểm tra thực địa, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bàn giao. 

Đối với việc đấu giá, quản lý cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông: UBND các huyện chịu trách nhiệm về việc xác định vị trí khu vực khai thác, xác nhận trữ lượng khoáng sản đấu giá, trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác; Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của UBND huyện kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác khoáng sản do UBND huyện cấp phép và thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản,...

Tăng cường thực hiện các quy định về quản lý khu bảo tồn biển

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5661/BNN-TCTS ngày 11/7/2017 và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý khu bảo tồn biển. 

​Đồng thời, nghiên cứu, rà soát những khu vực biển trên địa bàn tỉnh có tiềm năng thiết lập khu bảo tồn biển, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung vào danh mục hệ thống các khu bảo tồn biển Việt Nam. 

Tổng hợp, sơ kết đánh giá kết quả hoạt động của khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh và xây dựng kế hoạch quản lý những năm tiếp theo, trình UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntrước ngày 10/8/2017.

T.H (tổng hợp)

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích