English Thứ Tư, 25-04-2018, 23:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71278578
Đang online: 99

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 24/7-28/7/2017)

Đăng ngày: 30/07/2017; 1893 lần đọc
Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2017; Triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018; Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015; Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Km1027 - Km1045+780; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng và dự án đường Chu Văn An và KDC; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kiểm tra điểm nứt núi tại khu vực núi Đất, thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 24/7-28/7/2017).
Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2017

​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2017.

​Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt thấp hoặc có nguy cơ không đạt, tham mưu UBND tỉnh giải pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2017 theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp

Về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới: Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án: Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất, Khu đô thị - công nghiệp Dung Quất và các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các dự án cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp; hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị để tăng cường thu hút đầu tư.

Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố: Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, đảm bảo điều kiện để khởi công dự án cầu Cửa Đại, nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa...; các dự án khu dân cư, khu đô thị, dịch vụ, du lịch đã được phê duyệt. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 24, dự án mở rộng quốc lộ 1 (đoạn Km1027 - Km1045+780).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện dồn điền đổi thửa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra của năm 2017; tham mưu ban hành cơ chế hỗ trợ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông sản hữu cơ; Chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu an toàn, đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa bão; Tiếp tục huy động, bố trí nguồn lực và chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững; phấn đấu huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2017.

Đồng thời, đề xuất giải pháp để hỗ trợ nông dân trong việc dự báo thị trường, định hướng sản xuất, quy trình sản xuất nông sản theo chuẩn quốc tế, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phòng, trừ dịch bệnh; giải pháp liên kết doanh nghiệp với nông dân để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, liên kết đưa nông sản của tỉnh vào các siêu thị, trung tâm phân phối, thương mại. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Xây dựng thương hiệu, tổ chức xúc tiến thương mại, xuất khẩu, tạo đầu ra ổn định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai công tác chuẩn bị để thực hiện thí điểm chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm 2018.

UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là các huyện miền núi, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ XDCB

Về đầu tư xây dựng cơ bản: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ chủ  trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ đối với các dự án trong kế hoạch đầu tư công đảm bảo theo quy định của pháp luật; hạn chế bổ sung các dự án mới ngoài kế hoạch (trừ trường hợp thật cấp thiết); kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét phân kỳ, giãn, hoãn tiến độ các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công nhưng chưa cân đối đảm bảo nguồn vốn để tập trung vốn hoàn thành các công trình trọng điểm, sớm phát huy hiệu quả; xây dựng phương án khai thác quỹ đất để huy động nguồn vốn đầu tư.

Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư tư nhân; rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có nhu cầu, có khả năng giải ngân để đảm bảo tiến độ đầu tư và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao.

Về xúc tiến, thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng cao năng lực chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ  trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu tư. Tổ chức các đoàn xúc tiến, chủ động gặp gỡ, tiếp cận, kêu gọi đầu tư vào tỉnh, nhất là các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.... ; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư trong tháng 9/2017; Khuyến khích, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các dự án xã hội hóa, các dự án trong lĩnh vực y tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, nước thải. Tổng kết, đánh giá cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”; thành lập và vận hành có hiệu quả Quỹ khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán năm 2017

Về thu, chi ngân sách nhà nước: Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu vượt dự toán năm 2017. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thu, chi ngân sách, tránh tình trạng thất thu và lạm thu, thực hiện triệt để tiết kiệm chi. Thực hiện có hiệu quả đấu giá quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản để tăng thu ngân sách nhà nước.

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn tạm ứng, ứng trước ngân sách và có kế hoạch bố trí dự toán để hoàn trả nợ tạm ứng, ứng trước theo đúng quy định. Không để phát sinh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản mới, tạm ứng, ứng trước ngân sách (trừ trường hợp thật cần thiết). Quản lý chặt chẽ và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh theo quy định.

Về tài nguyên và môi trường: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ  trì, phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, nhất là việc quản lý, sử dụng đất của nông lâm trường, công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp mà các tổ chức, cá nhân sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích; lập phương án giao đất cho người dân sản xuất. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc khai thác trái phép các nguồn tài nguyên thiên nhiên,..

Về văn hóa - xã hội

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ chủ  trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các bậc học; tổ chức thực hiện tốt 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành giáo dục đề ra. Kiểm tra, rà soát, đề xuất việc ưu tiên bố trí vốn để khắc phục tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp của các trường đã đạt chuẩn quốc gia và giải pháp khắc phục nhằm giữ chuẩn đối với các trường này.

Sở Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện dự án khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện để đưa Bệnh viện Sản - Nhi đi vào hoạt động trong tháng 9/2017.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh đối với Đề án sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở đào tạo nghề.Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ chủ  trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm du lịch; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải pháp thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tỉnh Quảng Ngãi. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế về Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Bình Châu và vùng phụ cận tiến tới hoàn thành hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Bình Châu và vùng phụ cận;....

Triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Theo thông báo của Bộ Tham mưu Quân khu 5, dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi 2.550 thanh niên, tăng 6,25% so với năm 2017. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NVQS từ huyện, thành phố đến xã, phường thị trấn và thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân.

​Đồng thời, kiện toàn Hội đồng NVQS 2 cấp đúng thành phần theo Luật NVQS và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thanh viên Hội đồng NVQS sát với ngành, lĩnh vực, địa bàn cụ thể.Kiện toàn hội đồng khám tuyển NVQS theo Thông tư liên tịch số 16  của liên Bộ Y tế- Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tập huấn chuyên môn cho thành viên hội đồng trước khi tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên. Chuẩn bị điểm khám, bố trí vị trí của từng chuyên khoa phù hợp.

 

Bên cạnh đó, chỉ đạo cơ sở xã, phường, thị trấn tiến hành chặt chẽ khâu chốt  thực lực công dân nam chưa qua phục vụ tại ngũ có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì chốt đến hết 27 tuổi (tính đến tháng 3 năm 2018).

Tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách thật chu đáo, kết luận đúng đối tượng, cụ thể. Trong đó, tạm hoãn và miễn nhập ngũ đúng đối tượng theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Thông tư 140 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư liên tịch số 16 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ngoài ra, phải căn cứ các văn bản pháp quy có liên quan đến việc xét duyệt NVQS để xét duyệt đúng đối tượng. Sau khi xét duyệt xong phải niêm yết công khai theo quy định của Luật NVQS năm 2015. Lập hồ sơ công dân nhập ngũ đầy đủ, chặt chẽ, tránh sai sót. Hiệp đồng với các đơn vị nhận quân thâm nhập trên hồ sơ và chốt quân số trước 20 ngày so với ngày giao quân, phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên trước 15 ngày theo quy định của Luật NVQS và có tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu tuyển quân,…

 

Chủ tịch yêu câu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

 

Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 9505/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015.

​Cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện công khai NSNN theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 343/2016/TT-BTC, số 61/2017/TT-BTC và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 2599/UBND-KT về việc công khai NSNN đối với các cấp ngân sách và số 4234/UBND-KT về việc công khai NSNN đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ. Trong đó, đối với các cấp ngân sách, bắt đầu công khai từ ngân sách 6 tháng đầu năm 2017; đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ, thực hiện công khai bắt đầu từ ngân sách 9 tháng đầu năm 2017.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo và Tin học) lập chuyên mục "công khai ngân sách" trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi; Sở Tài chính và UBND các huyện lập chuyên mục "công khai ngân sách" trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương để công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định; trong đó, tạo lập các chuyên mục con theo các nội dung công khai sau: Dự toán NSĐP trình HĐND; Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định; Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm); Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn; Tổng hợp tình hình công khai. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 11/8/2017.

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Km1027 - Km1045+780

Để đảm bảo đến ngày 30/9/2017 phải hoàn thành cơ bản 100% khối lượng công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 – Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3283/UBND-CNXD ngày 02/6/2017.

​Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, trả lời bằng văn bản cho Sở Giao thông vận tải và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo số 145/BC-SGTVT ngày 25/7/2017 của Sở GTVT, hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2017. UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo các Phòng - Ban và UBND các xã, thị trấn có liên quan khẩn trương giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo nêu trên.

Đồng thời, yêu cầu Sở Giao thông vận tải cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các sở, ngành, địa phương nêu trên để giải quyết các tồn tại, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những đơn vị chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1045+780, do Sở GTVT làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 760 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Dự án đi qua 02 huyện: Bình Sơn và Sơn Tịnh, có chiều dài hơn 17km. Diện tích đất sử dụng vĩnh viễn khoảng 36,46ha, trong đó diện tích mặt đường cũ 18,55ha, diện tích thu hồi bổ sung mới là 17,91ha. Theo thống kê toàn tuyến có hơn 1.400 nhà dân bị ảnh hưởng phải tháo dỡ, trong đó huyện Bình Sơn chiếm phần lớn với 1.086 căn. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng và dự án đường Chu Văn An và KDC

​Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng và dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng), Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ nghiêm khắc phê bình tập thể Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) trong việc chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết liệt, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến việc thực hiện chậm tiến độ thực hiện dự án theo quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt.

​Đây là 02 dự án phát triển hạ tầng đô thị quan trọng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện; tuy nhiên, đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án vẫn triển khai rất chậm so với tiến độ đề ra (dự án KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng mới chỉ phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 đối với phần đất nông nghiệp, dự án đường Chu Văn An và khu dân cư vẫn chưa phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Yêu cầu QISC khẩn trương phối hợp, làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức kiểm kê, lập phương án, trình UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt phương án bồi thường đợt 2 dự án KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng trước ngày 15/8/2017 và trình phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 của dự án trước ngày 15/10/2017. Đối với dự án đường Chu Văn An và khu dân cư, khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường đợt 1, trình UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt trong tháng 7/2017 để thực hiện việc chi trả theo quy định; tiếp tục thực hiện việc kiểm kê, lập phương án bồi thường đối với phần diện tích đất còn lại để trình UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, yêu cầu QISC chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết kịp thời; định kỳ thường xuyên 02 tuần/lần, QISC phải báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện 02 dự án để theo dõi, chỉ đạo.

Trên cơ sở nội dung kiến nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1969/STC-QLGCS ngày 18/7/2017, yêu cầu QISC báo cáo UBND tỉnh đầy đủ các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng, kể cả phần phát sinh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng so với dự án được duyệt.

UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức kiểm tra, thông qua phương án và phê duyệt phương án bồi thường trong thời gian sớm nhất ngay khi nhận được đầy đủ hồ sơ của QISC; phối hợp với QISC tổ chức vận động, đối thoại, thuyết phục để các hộ dân chấp hành kiểm kê và nhận tiền bồi thường; xem xét, ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi đảm bảo các thủ tục theo quy định pháp luật; ưu tiên quỹ đất hiện có để bố trí di dời mỗ mã cho các dự án.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 3077/UBND-KT ngày 25/5/2017, số 3131/UBND-KT ngày 29/5/2017 và Thông báo Kết luận số 204/TB-UBND ngày 29/6/2017, trong đó phải đảm bảo giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn trước ngày 31/10/2017.

Ban Quản lý Dự án tỉnh thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân của từng dự án. Trường hợp địa phương nào thực hiệ​n chậm, không có khả năng hoàn thành tiến độ, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn cho địa phương thực hiện đạt và vượt tiến độ; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng các công trình đảm bảo đúng quy định.

Đối với việc Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017:  Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý Dự án tỉnh tích cực làm việc với Ban Điều phối Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được phân bổ bổ sung số vốn còn thiếu để tỉnh Quảng Ngãi chủ động trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Kiểm tra điểm nứt núi tại khu vực núi Đất, thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, các sở ngành liên quan và UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ cấp bách của điểm nứt núi tại khu vực núi Đất, thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây có nguy cơ sạt lở theo đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hành; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh việc đầu tư xây dựng Khu tái định cư Vườn Đào, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2017.

​Trước mắt, yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành có phương án di dời dân ra khỏi điểm nứt núi tại khu vực núi Đất, thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân ngay trong mùa mưa bão năm 2017.

 

Tăng Khôi (tổng hợp)​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có​ liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 (Thông báo kết luận số 139/TB-VPCP ngày 12/4/2018 của Văn phòng Chính phủ).

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định phòng cháy chữa cháy để làm cơ sở cấp phép xây dựng công trình theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh