English Chủ Nhật, 22-10-2017, 13:50 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 64798733
Đang online: 86

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 17/7-21/7/2017)

Đăng ngày: 23/07/2017; 1870 lần đọc
Khẩn trương tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Vinamilk triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa tại Quảng Ngãi; Giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân theo quy định; Tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc; Loại bỏ các khu vực khai thác cát, sỏi bằng phương pháp thủ công trên địa bàn huyện Sơn Tịnh…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 17/7-21/7/2017).
Khẩn trương tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức trực báo, kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp; chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh thủ tục để sớm khởi công công trình đối với các dự án khởi công mới. 

Đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đăng ký kế hoạch và thủ tục các dự án đã dự kiến trong kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2017 trong tháng 7/2017. Cụ thể, đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ đối với dự án Xây dựng tuyến đê biển Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ để đăng ký kế hoạch vốn năm 2017 với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ khởi công mới năm 2017 thuộc lĩnh vực giao thông, Chương trình kiên cố hóa trường học và nhà công vụ cho giáo viên: UBND tỉnh đã đăng ký kế hoạch vốn trung hạn 2017-2020 và năm 2017 với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3992/UBND-TH ngày 04/7/2017, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chủ động làm việc với các Vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm được giao kế hoạch vốn trong năm 2017.

 

Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn Chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến khởi công mới 20 dự án. Tuy nhiên, chủ trương đầu tư do HĐND tỉnh ban hành còn thiếu một số thông tin theo qui định tại mẫu số 08, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Để tuân thủ mẫu quyết định chủ trương đầu tư theo quy định, yêu cầu chủ đầu tư các dự án, bổ sung thông tin theo mẫu đính kèm và chủ động gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2017.

 

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Vinamilk triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa tại Quảng Ngãi

Ngay sau buổi làm việc với đoàn khảo sát của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) để xúc tiến dự án chăn nuôi bò sữa tại Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn​ hỏa tốc chỉ đạo các sở ngành, địa phương khẩn trương thực hiện những công việc liên quan, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Vinamilk triển khai Dự án, góp phần thúc đẩy thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương việc Vinamilk triển khai thực hiện Dự án chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Quảng Ngãi; trước mắt thực hiện tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, với diện tích khoảng 125 ha/4.000 con bò sữa, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là Dự án có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; yêu cầu các Sở ngành liên quan và UBND huyện Mộ Đức tập trung triển khai thực hiện; tích cực hỗ trợ Vinamilk trong quá trình triển khai thực hiện Dự án; phấn đấu đến cuối năm 2017 khởi công thực hiện Dự án

 

Cụ thể, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối, phối hợp hỗ trợ Vinamilk trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án; chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với Vinamilk về phát triển đàn bò sữa tại tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mộ Đức hướng dẫn Vinamilk lập các thủ tục liên quan đến thuê đất, trình UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện Dự án ngay sau khi có quyết định chủ trương đầu tư đối với diện tích đất công ích do nhà nước quản lý. Đối với diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng: Chủ động bố trí nhân lực (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - chi nhánh huyện Mộ Đức), đồng thời hướng dẫn UBND huyện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và ký hợp đồng thuê đất giữa Vinamilk với các hộ dân.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ động phối hợp và hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành việc lập các thủ tục đầu tư, khẩn trương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong thời hạn 07 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ của Vinamilk).

 

UBND huyện Mộ Đức: Rà soát quỹ đất khu vực dự kiến triển khai Dự án tại xã Đức Phú, xác định nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, có phương án xử lý từng trường hợp cụ thể, hướng dẫn và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm cơ sở để Vinamilk xúc tiến hợp đồng thuê đất với các hộ dân;  Tổ chức họp dân để thông tin đầy đủ về Dự án: Mục tiêu, qui mô, phương thức thực hiện, lợi ích và hiệu quả kinh tế - xã hội do Dự án mang lại, để nhân dân hiểu, đồng tình và hợp tác cùng nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án; Chủ trì giải quyết các vướng mắc trong việc ký hợp đồng thuê đất giữa Vinamilk với các hộ gia đình, cá nhân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Vinamilk lập đầy đủ các thủ tục theo quy định về đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện Dự án; Xây dựng kế hoạch, dự án cụ thể, phối hợp với các Sở ngành có liên quan và UBND huyện Mộ Đức để tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

 

Giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân theo quy định

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4335/UBND-NNTN​ chỉ đạo Sở TN và MT, Sở NN và PTNT tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công; đôn đốc UBND các huyện thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đo đạc, xây dựng phương án, phê duyệt phương án giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giao đất, giao rừng đối với phần diện tích đã được UBND tỉnh thu hồi từ các nông lâm trường, doanh nghiệp, giao lại cho địa phương quản lý để giao cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân theo đúng chính sách, pháp luật và hiệu quả. 

Sở Tài chính khẩn trương tham mưu phân bổ kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với UBND các huyện: Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng, Tây Trà, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây khẩn trương rà soát diện tích đất thu hồi từ các công ty nông lâm nghiệp để thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập và phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thiếu đất sản xuất, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng chính sách, pháp luật về đất đai, về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xác định từng trường hợp cụ thể các hộ dân chiếm dụng đất, rừng trái pháp luật và có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, kết hợp với điều tra khảo sát, đo đạc xác minh cụ thể từng trường hợp hộ dân chiếm dụng đất, rừng trái pháp luật, có biện pháp xử lý từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở đó lập và trình UBND huyện phê duyệt phương án giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cộng đồng dân cư, hộ gia đìng, cá nhân bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng chính sách, pháp luật về đất đai, về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân để góp phần thực hiện tốt pháp luật về đất đai, về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp quản lý, xử lý các vi phạm chính sách pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường vận động, thuyết phục người dân trước đây đã lấn chiếm, đang sử dụng nhiều diện tích đất lâm nghiệp giao lại đất cho nhà nước để cân đối, lập phương án giao đất cho người dân ở địa phương thiếu đất sản xuất, bảo đảm dân chủ, công bằng xã hội,...

 

Tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1941/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma tý trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy và  kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1035 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 2926 của UBND tỉnh về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020. 

​Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp quản lý chặt chẽ tiền chất, ngăn chặn việc tổ chức sản xuất ma túy trong địa bàn tỉnh; triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời, thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật thông tin người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy vào Trung tâm Dữ liệu về phòng, chống ma túy,…

 

Chủ tịch yêu cầu Sở lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2926 của UBND tỉnh về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020. Đổi mới công tác điều trị cai nghiện theo hướng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác cai nghiện tập trung; phối hợp đẩy mạnh việc điều trị thay thế bằng Methadone cho người nghiện ma túy dạng thuốc phiện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại các địa phương; phối hợp với Công an tỉnh tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép các chất ma túy; nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương. Bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình quản lý sau cai nghiện tại nới cư trú,…

 

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, tự kiểm tra các quy định về an ninh, an toàn phòng chống cháy, nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN; chú trọng đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, bãi nổ để củng cố, khắc phục ngay những nội dung chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật; tổ chức diễn tập các phương án theo Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của doanh nghiệp.

​Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm trong công tác cấp phép sử dụng, vận chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ theo đúng quy định và thẩm quyền. Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các doanh nghiệp sử dụng VLNCN, đặc biệt chú trọng đối với các doanh nghiệp bảo quản, sử dụng VLNCN quy mô nhỏ, vùng sâu vùng xa; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, phương án nổ mìn.

 

Hướng dẫn các doanh nghiệp phương án bảo quản VLNCN, tiền chất thuốc nổ chưa sử dụng; báo cáo UBND tỉnh thu hồi Giấy phép, Giấy chứng nhận và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các doanh nghiệp để mất VLNCN.

 

Rà soát mạng lưới các đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm đầu mối, đảm bảo nghiêm các quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng, chống cháy, nổ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy.

 

Tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 01 hằng năm.

 

Giao Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn có hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ; điều tra và xử lý các vụ thất thoát VLNCN (nếu có) trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4295/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

​Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban chức năng thuộc địa bàn quản lý phối hợp với ngành Chăn nuôi và Thú y tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân biết nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc và tác hại của dịch bệnh gây ra cho nền kinh tế, môi trường và đặc biệt gây thiệt hại lâu dài đối với ngành chăn nuôi lợn; hướng dẫn người chăn nuôi cách nhận biết để phát hiện bệnh nguy hiểm ở gia súc, báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng để chủ động phối hợp phòng, chống; tuyệt đối không được giấu bệnh, không bán chạy gia súc bị bệnh, không vứt xác gia súc ra môi trường; khi phát hiện ổ dịch phải thực hiện các biện pháp cách ly, khoanh vùng ổ dịch, không giết mổ, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ gia súc bị bệnh, gia súc chết.

 

Phân công người trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở; tổ chức lực lượng thường trực, bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, kinh phí để chủ động xử lý khi có dịch xảy ra, không để lây lan ra diện rộng; chủ động sử dụng kinh phí dự phòng ở địa phương để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo quy định; Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác tiêm phòng định kỳ đợt 2 năm 2017, tiêm phòng bổ sung triệt để các loại vắc xin phòng bệnh theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY ngày 11/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, vận chuyển giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm, định kỳ hàng tháng, quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; Thông tin, tuyên truyền, tập huấn đối với các tổ chức, cá nhân về điều kiện quy định của Nhà nước trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật để người dân biết và tự giác thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước; Khi có dịch xảy ra, báo cáo nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4214/BNN-TY ngày 23/5/2017 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng định kỳ đợt 2/2017, hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nhanh các ổ dịch xảy ra ở gia súc theo quy định; Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vứt xác gia súc ra môi trường và thực hiện các biện pháp xử lý môi trường, không để dịch bùng phát, lây lan diện rộng; Phân công cán bộ theo dõi chặt chẽ và báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc trên địa bàn tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo UBND tỉnh,...

 

Loại bỏ các khu vực khai thác cát, sỏi bằng phương pháp thủ công trên địa bàn huyện Sơn Tịnh

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4362/UBND-NNTN​ ngày 20/7/2017 chỉ đạo loại bỏ 4 vị trí khoanh định các khu vực bãi cát, sạn trên địa bàn huyện Sơn Tịnh (2 vị trí thuộc bãi cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà; 2 vị trí bãi cát thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn) để cấp phép khai thác cát, sỏi cho các Tổ (đội) khai thác cát bằng phương pháp thủ công tại Công văn số 4495/UBND-NNTN ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh. 

Yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh và UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát khu vực khai thác cát, sỏi thủ công (sông Trà Khúc đoạn qua huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi) trước khi cấp phép khai thác cát, sỏi cho các Tổ (đội) khai thác cát bằng phương pháp thủ công. Trường hợp có sự chồng lấn với khu vực khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức đấu giá, lập thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, loại khỏi khu vực khoanh định các điểm cát, sạn giao cho UBND huyện quản lý, cấp phép.

 

Tăng Khôi (tổng hợp)

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định sử dụng 1,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ​năm 2017 để hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng 3,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để bố trí cho Sở Nội vụ thực hiện khen thưởng đối với 207 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnhgiao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương bin​h và xã hội rà soát, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở theo điều kiện quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo trực tiếp Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Minh PhátCông ty CP ĐTXD dịch vụ Đông Phương được kéo dài thời gian khai thác cát làm VLXD thông thường tại mỏ cát số 1, thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và mỏ cátthôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa đến hết ngày 31/10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh