English Thứ Ba, 19-06-2018, 15:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73990146
Đang online: 145

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 08/5-12/5/2017)

Đăng ngày: 12/05/2017; 1823 lần đọc

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, đẩy mạnh công tác thu ngân sách; Chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB về dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất; Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất; Thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Công khai ngân sách nhà nước; Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn; Tập trung thực hiện kết luận của hội nghị Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017; Triển khai thực hiện các giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi; Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 08/5-12/5/2017).

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, đẩy mạnh công tác thu ngân sách

 

Theo thông báo​ kết quả phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2017, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác quý II và tháng 5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017; Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Chương trình công tác quý II năm 2017 tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh.​

 

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch yêu cầu khẩn trương chuẩn bị đạt chất lượng và đúng tiến độ các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp giữa năm cũng như các nội dung Chương trình công tác quý II của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP và các dự án công nghiệp, khu đô thị trọng điểm khác. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh), theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2119/UBND-NNTN ngày 14/4/2017.

 

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn như: đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (đoạn Dung Quất - Mỹ Khê), cầu Thạch Bích và các dự án trọng điểm khác.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát việc tham mưu UBND tỉnh phân khai các nguồn vốn ngân sách Trung ương giao; làm việc với các Chủ đầu tư về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án chuyển tiếp và năm 2017; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, trình UBND tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền việc cắt, giảm, điều chuyển vốn đầu tư giữa các dự án, đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn hiệu quả nhất.

 

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp. Tích cực, chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược đang và chuẩn bị triển khai dự án trên địa bàn tỉnh như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, VSIP, Hòa Phát, Hoàng Thịnh Đạt...

 

Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến hết tháng 5 đạt trên 50% dự toán năm 2017.

 

Tổng kết đánh giá tình hình sản xuất vụ Đông Xuân; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2017tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu; kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.

 

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các cấp, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai công tác hè. Chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017; tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018,...

 

Chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB về dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất; Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, tái định cư phần diện tích giai đoạn 1A thuộc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất và tình hình thực hiện công việc của Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

 

Theo đó, đối với việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư phần diện tích giai đoạn 1A thuộc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, thời hạn bàn giao mặt bằ​ng sạch phần diện tích giai đoạn 1A (khoảng 150ha) phải đảm bảo hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/6/2017 theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1792-CV/TU ngày 28/4/2017 và của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 56/TB-UBND ngày 02/3/2017.

 

Đối với 05 trường hợp có nhà chưa di dời: Ông Lê Tấn Linh, bà Trần Thị Quý và bà Đặng Thị Tài), giao UBND xã Bình Thạnh đã kiểm tra, xác minh lại nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất khẩn trương phối hợp với UBND xã Bình Thạnh đề xuất UBND huyện Bình Sơn giải quyết theo thẩm quyền; Hộ bà Trần Thị Lai (chồng Nguyễn Duy Việt),giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Thạnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh lại thời điểm sử dụng đất của hộ dân; trường hợp qua xác minh khẳng định thời điểm sử dụng đất của hộ dân vào mục đích đất ở trước ngày 15/10/1993 thì lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; trường hợp qua xác minh khẳng định hộ dân sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 thì khẩn trương báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, không để vướng mắc này kéo dài; Hộ ông Nguyễn Công Là xây dựng nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp, không sử dụng vào mục đích để ở mà để phục vụ sản xuất nông nghiệp, do đó UBND tỉnh xét thấy không có cơ sở giải quyết việc hộ dân yêu cầu bồi thường 100% giá trị nhà tạm và bố trí tái định cư.

 

Đối với trường hợp các hộ dân yêu cầu bồi thường, hỗ trợ diện tích bờ thửa: Thống nhất thực hiện song song việc thẩm định lại bản đồ chỉnh lý đất bờ thửa cùng với thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dư án.Đối với 02 trường hợp (hộ ông Lê Đức Xuân, ông Lê Văn Sang) đất đồi gò chưa nhận tiền bồi thường với lý do yêu cầu bổ sung cây cối còn thiếu: UBND huyện Bình Sơn khẩn trương chỉ đạo việc tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án bổ sung cây cối còn thiếu theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, làm cơ sở triển khai thực hiện.

 

Đối với phần diện tích phần diện tích khoảng 0,5 ha nằm trong 44 ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất và diện tích 7,5 ha thuộc hành lang kỹ thuật và dãi cây xanh cách ly giữa các tuyến đường trục KCN phía Tây với ranh giới mặt bằng Khu đô thị công nghiệp Dung Quất hiện chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình Sơn:Giao UBND huyện Bình Sơn khẩn trương tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh để xem xét bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình Sơn.Trong khi chờ UBND tỉnh xem xét bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất này, thống nhất cho phép UBND huyện Bình Sơn ban hành ngay thông báo thu hồi đất tổng thể để kịp triển khai công tác bồi thường, GPMB trong tháng 5/2017.

 

Phó Chủ tịch yêu cầu định kỳ hàng tuần, Ban quản lý chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức trực báo tiến độ để kịp thời tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện Dự án. Đồng thời, đề nghị Chủ đầu tư tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ Ban, UBND huyện Bình Sơn và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công tác bồi thường, GPMB thực hiện Dự án.

 

Đối với Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất, Phó Chủ tịch yêu cầu Ban chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để chậm nhất đến ngày 20/5/2017 thực hiện hoàn thành 100% các hạng mục, công trình của Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3, đảm bảo điều kiện để các hộ dân tái định cư tiến hành xây dựng nhàở.Thống nhất giao cho tộc họ Bùi do ông Bùi Đức Toàn đại diện 01 lô đất ở để xây dựng nhà thờ họ tộc.Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB và tập trung đẩy nhanh tiến  triển khai thi công 10 hạng mục công trình hoàn trả, đảm bảo hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2017.

 

Giao UBND huyện Bình Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của huyện, trong đó cần tích cực phối hợp với Ban quản lý giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB Dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 38a/TB-UBND ngày 20/02/2017 và Thông báo số 86/TB-UBND ngày 24/3/2017. Lưu ý tập trung xử lý 16 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường thuộc mặt bằng 108,2ha, đảm bảo hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2017.

 

Thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, thống kê các báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện, gồm: các báo cáo định kỳ thuộc các lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện bằng văn bản (không bao gồm báo cáo thống kê, báo cáo đột xuất, báo cáo nói) thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định.

 

Công khai ngân sách nhà nước

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách để thực hiện nghiêm túc việc công khai ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng nội dung yêu cầu và thời gian quy định.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ban ngàn​h thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 273-KL/TU ngày 28/4/2017  về làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn.

 

Tập trung thực hiện kết luận của hội nghị Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới

 

Ngày 9/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2671/UBND-NNTN​chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 Khóa XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017

 

Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh vừa có Công văn​ số 03/BCĐCCTMTQG giao Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tại Công văn số 01/BCĐCCTMTQG-VPĐP.

 

Triển khai thực hiện các giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, các đoàn thể xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi theo như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 597/TTg-NN ngày 28/4/2017 và Công văn số 3511/BNN-CN ngày 27/4/2017 về việc giải pháp cấp bách ổn định phát triển chăn nuôi. Trong đó, lưu ý công tác kiểm tra dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin, không để tình trạng cắt bớt các khâu quản lý dịch bệnh sẽ dẫn tới hệ lụy phát sinh dịch bệnh trong thời gian tới.

 

​Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi hướng dẫn các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉn​h xem xét giãn nợ, miễn giải lãi đối với các khoản vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới đối với những hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay cho phát triển chăn nuôi và sản xuất.

 

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực đẩy mạnh nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

                                                          Tăng Khôi​ (tổ​ng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện Công văn số 2574/BNV-TCBC ngày 06/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019. Trình UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ theo thời gian quy định.

 

Chủ tịch  UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 4257/CT-BNN-KH ngày 05/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1727/BTTTT-TTĐN ngày 01/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện Công văn số 1778/BTTTT-THH ngày 06/6/2018 về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website