English Chủ Nhật, 25-02-2018, 14:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69062028
Đang online: 49

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 17/4-21/4/2017)

Đăng ngày: 21/04/2017; 1751 lần đọc

Chỉ đạo một số nội dung quan trọng liên quan đến cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh; Triển khai nhanh các dự án đầu tư, không để chậm trễ trong giải ngân; ​Tạo điều kiện để nhà đầu triển khai nhanh dự án; Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của từng cấp, ngành; Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017; Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư trước ngày 10/6/2017; Chỉ đạo về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc; Rà soát việc bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; Lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; Thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; Tăng cường quản lý nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn​​​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 17/4-21/4/2017).

Chỉ đạo một số nội dung quan trọng liên quan đến cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa thôngbáo​ Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi.​
 
Triển khai nhanh các dự án đầu tư, không để chậm trễ trong giải ngân
 
​Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 07/4/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 
Tạo điều kiện để nhà đầu triển khai nhanh dự án
 
Theo đó, bên cạnh việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017. Rà soát, giảm thiểu các thủ tục đầu tư không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ triển khai nhanh các dự án đầu tư, không để chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư cá nhân, vốn đầu tư nước ngoài và vốn ODA.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc giao kế hoạch vốn năm 2017 cho chủ đầu tư để đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công các công trình; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, nhất là tại các tuyến đường kết nối với đầu mối giao thông lớn như Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường Trì Bình - Dung Quất, đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2)…. Dừng ngay việc cấp phép nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa có tận thu.
 
Sở Tài chính tiếp tục rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo mọi thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2017.
 
Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan; tăng cường quản lý công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm.
 
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. Tăng cường phối hợp quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp. Chủ động các phương án phòng chống hạn hán, bão lụt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020. Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng doanh thu từ du lịch. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định chặt chẽ công tác đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, bảo đảm giải quyết hài hòa giữa bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển.
 
Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của từng cấp, ngành
 
Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của từng cấp, từng sở ngành, cơ quan trong hệ thống chính trị. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại Thông báo kết luận cuộc họp sơ kết Quý I/2017 về tình hình thực hiện Chương trình.
 
Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017
 
Chủ tịch UBND vừa có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh, đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; chú trọng thực hiện chiến lược truyền thông về văn hóa giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội và những môi trường thông tin phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của từng đối tượng để nâng cao ý thức của người dân về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không lái xe vượt quá tốc độ; đã uống rượu bia không lái xe,...
 
Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư trước ngày 10/6/2017
 
Để kịp thời giải quyết bức xúc của người dân về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, ngày 19/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn​ số 2225/UBND-NNTN chỉ đạo về vấn đề này, trong đó. yêu cầu UBND các huyện, thành phố phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư trước ngày 10/6/2017, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/6/2017.
 
Chỉ đạo về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc, thành phố Quảng Ngãi và trùng tu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng.
 
Rà soát việc bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Công Thương tập trung rà soát, đánh giá cụ thể, toàn diện việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh hiện nay; đồng thời, cập nhật và báo cáo tổng thể việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh (kể cả các dự án thủy điện đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát).
 
Lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
 
Tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ thị​ về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.
 
Thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Công văn số 2255/UBND-NNTN chỉ đạo về thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh địa phương nào để xảy ra tình trạng xâm hại, phá rừng, lấn chiếm đất rừng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Tăng cường quản lý nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn
 
Ngày 19/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2217/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lý Sơn và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn nói riêng và trên đại bàn tỉnh nói chung; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định. 
 
​Đối với nội dung đề nghị khoan bổ sung giếng của Sở Tài nguyên và Môi trường, trước mắt, sử dụng 6 giếng hiện hữu do Liên đoàn Quy hoạch và Điều​ tra Tài nguyên nước Miền Trung đã khoan để phục vụ công tác quan trắc môi trường và thực hiện việc lắp đặt các Diver quan trắc bán tự động tại các giếng nêu trên, định kỳ 03 tháng/lần tổ chức quan trắc các giếng khoan để giám sát trữ lượng, chất lượng nước ngầm trên địa bàn huyện Lý Sơn. Riêng đối với việc khoan thêm một số giếng để phục vụ công tác quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ sự cần thiết, số lượng giếng cần khoan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2017.

Tăng Khôi​ (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầ​u tư và các đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đúng định kỳ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, chủ động tổng hợp tình hình cơ cấu lại, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý để khi có yêu cầu kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành liên quan và UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 357/BGDĐT-GDMN ngày 29/01/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở khu công nghiệp; trực tiếp báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/3/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh