English Chủ Nhật, 24-06-2018, 14:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74214927
Đang online: 79

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 10/4-14/4/2017)

Đăng ngày: 14/04/2017; 2158 lần đọc

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Chỉ đạo liên quan đến khu hành chính tập trung và phương án xử lý, sắp xếp lại công sở, trụ sở làm việc; Nghiêm túc phối hợp thực hiện công tác kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2016; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 của Thủ Tướng Chính phủ; Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với huyện Mộ Đức; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội; Triển khai thực hiện Nghị định số 168 của Chính phủ; Quản lý, khai thác và sử dụng kết quả điều tra, kiểm kê rừng; Hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn Km8-Km32; Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về chính sách đối với người có công với cách mạng; Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập​​​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 10/4-14/4/2017).​​​ 

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

​Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực q​uản lý. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý đúng thẩm quyền và quy định những phản ánh, kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến. Cử 01 công chức thường xuyên theo dõi, cập nhật kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ http://doanhnghiep.quangngai.gov.vn; chủ động giải quyết và gửi văn bản đến Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để cập nhật, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo tin học thường xuyên theo dõi, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật tình hình giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ http://doanhnghiep.quangngai.gov.vn; đồng thời, kịp thời thông tin về hình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ảnh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các sở, ngành địa phương; nêu gương những cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức làm tốt, người dân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị hữu ích và công khai những sở, ngành địa phương chưa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Chỉ đạo liên quan đến khu hành chính tập trung và phương án xử lý, sắp xếp lại công sở, trụ sở làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các Sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

​Theo đó, yêu cầu các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến chủ trương, ý tưởng quy hoạch và các đề xuất đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung của tỉnh.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, rà soát thực trạng công sở của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2017; Rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với các đơn vị chưa hoàn thành theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Xây dựng báo cáo toàn bộ những nội dung liên quan đến công tác quy hoạch Khu hành chính tập trung của tỉnh, các đề xuất đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung; kết hợp với nội dung báo cáo của Sở Tài chính nêu trên để đề xuất UBND tỉnh việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung của tỉnh; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2017.

Nghiêm túc phối hợp thực hiện công tác kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán theo kế hoạch đã được Kiểm toán Nhà nước khu vực III công bố, nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ với đoàn Kiểm toán Nhà nước trong việc triển khai thực hiện các nội dung tại văn bản 137/KVIII-TH ngày 31/3/2017 tại các đơn vị để hoàn thành công tác kiểm toán tại đơn vị theo đúng kế hoạch đã đề ra.

​Theo đó, giao Sở Tài chính làm đầu mối. giúp U​BND tỉnh để tiếp nhận, trình UBND tỉnh xử lý thông tin, yêu cầu của Đoàn Kiểm toán với UBND tỉnh; đồng thời theo dõi tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm toán tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm thông báo cho các đơn vị dự toán và các địa phương chấp hành việc kiểm tra, đối chiếu theo đề nghị của Đoàn kiểm toán.

Đối với các đơn vị được kiểm toán: Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu đã cung cấp cho Đoàn Kiểm toán; chịu trách nhiệm, giải trình đầy đủ, kịp thời các vấn đề có liên quan đến yêu cầu của Đoàn Kiểm toán; bố trí cán bộ có đủ thẩm quyên và có trách nhiệm làm việc thường xuyên với Đoàn Kiểm toán; đồng thời bố trí đầy đủ điều kiện về địa điểm làm việc và tạo thuận lợi cho Đoàn Kiển toán kiểm tra, đối chiếu số liệu tại các đơn vị có liên quan, cũng như kiểm tra hiện trường.

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm ban hành thông báo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc kiểm tra, đối chiếu nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế do Chi cục thuế các huyện, thành phố quản lý trên cơ sở đề nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực III.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 của Thủ Tướng Chính phủ

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017, trong đó đặc biệt tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong tỉnh và trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

​Các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được trong công tác đấu thầu; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 01 chuyên mục riêng để tuyên truyền các chủ trương, chính sách và điển hình tiêu biểu thực hiện tốt chủ trương này; đồng thời, ưu tiên dành một thời lượng phù hợp để quảng bá các sản phẩm máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được, đặc biệt là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm công nghệ ra đời dựa trên kết quả nghiên cứu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

Các doanh nghiệp trong tỉnh cần chủ động tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu rộng rãi sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương thức khác để các đơn vị có nhu cầu biết, sử dụng.

Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành các sở, ban ngành, địa phương tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trong phạm vi quản lý của đơn vị; trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Đấu thầu và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị này, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thấu trên địa bàn tỉnh hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với huyện Mộ Đức

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ngành khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 263-KL/TU ngày 05/4/2017 đối với huyện Mộ Đức.

​Theo đó, đối với việc hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, T​ư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020, theo hướng ưu tiên cho các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nhiệp hữu cơ có hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển chung và điều kiện thực tế của tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 30/4/2017.

Đối với dự án Khai thác và chế biến quặng sắt Vạn Lợi Quảng Ngãi, Chủ tịch yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và làm việc với Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Vạn Lợi Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1545/UBND-NNTN ngày 23/3/2017, bảo đảm hoàn thành các thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền cấp phép để sớm triển khai thực hiện dự án.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội

Thực hiện Công văn số 3164/VPCP-NN ngày 03/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát lại toàn bộ quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn, phân loại các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các quy định khác của pháp luật.

​Đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại, bất cập trong việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp hiện nay; nguyên nhân các vi phạm trong quản lý​, sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục và hạn chế các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

Xây dựng cụ thể nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát và xử lý về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị định số 168 của Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Khoản 1 Điều 2 và kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án chuyển đổi rừng theo kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Ban quản lý rừng phòng hộ rà soát diện tích đất, rừng đã giao để tổ chức, triển khai thực hiện khoán theo quy định tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác khoán; chỉ đạo Thanh tra Sở theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ tại địa phương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm để thực hiện công tác khoán. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô, Công ty TNHH MTV Nông, Lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi trong việc rà soát điều chỉnh, giao đất, rừng cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh để có cơ sở thực hiện khoán theo quy định tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ.

UBND các huyện: Đức Phổ, Ba Tơ tăng cường công tác quản lý về đất, rừng. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Quản lý, khai thác và sử dụng kết quả điều tra, kiểm kê rừng

Ngày 10/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1997/UBND-NNTN yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn trực thuộc có trách nhiệm quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng của địa phương theo đúng quy định; hàng năm tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; đồng thời, cập nhật bổ sung và chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu thành quả kiểm kê rừng cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

​Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung liên quan tại Khoả​n 1, 2 Điều 2, Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2016.

Chi cục Kiểm lâm thanh quyết toán kinh phí thực hiện Phương án Kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014-2016 theo quy định hiện hành của Nhà nước. Hàng năm, tổ chức quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu và cập nhật diễn biến rừng, đất lâm nghiệp theo quy định.

Các Ban Quản lý rừng phòng hộ và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng trên lâm phần quản lý đúng mục đích; hàng năm thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, tổ chức cập nhật bổ sung và chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu thành quả kiểm kê rừng cho phù hợp với thực tế trên địa bàn quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu quản lý về rừng và đất lâm nghiệp hàng năm trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) và các đơn vị liên quan hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện Phương án kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn Km8-Km32

Liên quan đến công tác bồi thường, GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn Km8-Km32, Chủ tịch UBND vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện Đức Phổ, Ba Tơ khẩn trương nghiêm túc hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, GPMB và bàn giao mặt bằng đoạn tuyến qua địa bàn thuộc giai đoạn 1 của Dự án cho Chủ đầu tư trước ngày 15/4/2017. 

​Trường hợp, sau thời gian nêu trên mà UBND các huyện không bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, dẫn đến việc Chủ đầu tư dừng thi công thì Chủ tịch UBND các huyện Đức Phổ và Ba Tơ sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB giai đoạn 2 của dự án, đảm bảo theo đúng tiến độ yêu cầu.

Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về chính sách đối với người có công với cách mạng

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố về việc tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về chính sách đối với người có công với cách mạng.

​Theo đó, Chủ tịch giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện giải quyết hồ sơ chính ​sách đối với người có công với cách mạng còn tồn đọng, vướng mắc đến thời điểm hiện nay theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại Công văn 998/LĐTBXH-NCC, ngày 17/3/2017.

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương tham gia rà soát, xác minh cụ thể từng trường hợp, cần thiết thì tổ chức đối thoại với các đối tượng để cơ bản đến cuối năm 2017 các hồ sơ tồn đọng được giải quyết theo đúng quy định.

Sở LĐTB&XH có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện tổng hợp sơ bộ kết quả thực hiện đến ngày 30/5/2017 báo cáo UBND tỉnh.

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong những năm đến đạt kết quả tốt hơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 7500/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

​UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí hoạt động cho Hội Khuyến học để thực hiện Đề án, Kế hoạch nêu trên tại địa bàn huyện, thành phố, tạo điều kiện để Hội Khuyến học c​ác cấp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, định kỳ 6 tháng, một năm đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 96/TB-UBND ngày 31/3/2017.

                                                                 Tăng Khôi​ (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích