English Chủ Nhật, 22-04-2018, 01:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71092857
Đang online: 65

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03/4-07/4/2017)

Đăng ngày: 08/04/2017; 1937 lần đọc

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc; Giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất; Thu hồi vốn tạm ứng quá hạn các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017; Chỉ đạo liên quan đến việc triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Tịnh; Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy năm 2017; Thực hiện đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 20 xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi; Khắc phục tình trạng bàn ghế không đạt chuẩn ở các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh​​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03/4-07/4/2017).​​​ 

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc

UBND tỉnh vừa có thông báo​ yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế bố trí để cán bộ, công chức, viên chức treo cờ Tổ quốc nhân dịp Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 của năm 2017.

Theo đó, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 01 ngày vào ngày Giỗ Tổ Hùng vương (06/4, nhằm ngày 10/3 âm lịch).​

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 04 ngày liên tiếp từ ngày 29/4/2017 đến ngày hết ngày 02/5/2017, nhân Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Trong các ngày nghỉ Lễ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc và treo băng rôn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về chủ trương cho phép Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất được tận dụng khối lượng vật liệu nạo vét khu vực cảng và tuyến luồng tàu vào cảng để phục vụ san lấp mặt bằng dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và tận thu, bán vật liệu nạo vét sau khi phục vụ san lấp mặt bằng còn dư thừa.

​Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất thực hiện đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch khai thác và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định; hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục có liên quan để ​Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất được bán khối lượng vật liệu nạo vét dư thừa (trong nước).

Đồng thời phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, cung cấp các thông tin, giới thiệu vị trí đổ thải vật liệu nạo vét (khối lượng bùn, cát không tận dụng được) cho Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.

Thu hồi vốn tạm ứng quá hạn các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có dự án còn dư nợ vốn tạm ứng quá hạn hoặc không hoàn thành việc thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản kinh phí thanh toán vượt theo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cấp có thẩm quyền nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 519/UBND-TH ngày 03/02/2017 và số 1071/UBND-TH ngày 03/3/2017.

​Giao Sở Tài chính sau ngày 30/6/2017, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các đơn vị (đồng gửi Sở Nội vụ); phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh kiên quyết kiểm điểm, có hình thức xử lý ​kỷ luật nghiêm đối với những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.   

Đối với các vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017

Để công tác nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lượng trước thời hạn năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quy trình, thủ tục xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định, không chờ đến cuối năm.

​Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn cụ th​ể nội dung, biểu mẫu, thủ tục hồ sơ về việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 theo quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch, thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đúng quy định về việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện theo dõi và cấp kinh phí tiền lương theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong việc thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017.

Chỉ đạo liên quan đến việc triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Tịnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa văn bản​ chỉ đạo liên quan đến thực hiện Thông báo số 285-TB/TU ngày 29/3/2017 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh.

​Theo đó, về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí hoàn trả kinh phí tạm ứng cho UBND huyện Sơn Tịnh trong kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 để đầu tư cho xã Tịnh Minh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 (th​ay cho xã Tịnh Trà); ưu tiên bố trí nguồn vốn để phấn đấu đưa huyện Sơn Tịnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND huyện Sơn Tịnh nghiên cứu, tính toán kỹ sự cần thiết của việc đầu tư Bệnh viện đa khoa tại trung tâm huyện lỵ mới; trường hợp cần thiết phải đầu tư thì tham mưu UBND tỉnh kêu gọi thực hiện xã hội hóa đầu tư bệnh viện.

Về đầu tư Đài Truyền thanh huyện Sơn Tịnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Sơn Tịnh triển khai thực hiện dự án; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2017.

Về dự án Khu trung tâm chính trị - hành chính; đường trục chính Bắc – Nam: Yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã được bố trí. Sau khi giải ngân hết nguồn vốn được bố trí, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Sơn Tịnh tham mưu UBND tỉnh xem xét, cân đối bổ sung hoặc ứng trước theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn để xây dựng hoàn thành Trung tâm chính trị - hành chính trong tháng 6/2017 và đưa vào hoạt động trong tháng 9/2017.

 

Đối với dự án Đường D7,  giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bổ sung kế hoạch vốn năm 2017 (ít nhất 15 tỷ đồng) để UBND huyện Sơn Tịnh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, đủ điều kiện khởi công dự án trong năm 2017. Đường D9, UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và phối hợp với các Sở, ngành rà soát, xác định nguồn vốn thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư để sớm khởi công dự án vào cuối năm 2017. Các tuyến đường còn lại (D2, N10, N9, N15, N16): UBND huyện Sơn Tịnh lập báo cáo đề xuất, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định kêu gọi đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP).

Về dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B (đoạn từ đường sắt Bắc – Nam đến UBND xã Tịnh Sơn); dự án mở rộng, nâng cấp đường 622C (Hàng Da – Vĩnh Tuy): Giao Sở Giao thông vận tải sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để duy tu, bảo dưỡng các đoạn bị hư hỏng, bảo đảm nhu cầu đi lại cho nhân dân; tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông vận tải để sớm triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B (trước mắt đoạn từ đường sắt Bắc – Nam đến Trung tâm huyện Sơn Tịnh mới) .

Chủ tịch giao Sở Tài chính thống kê tất cả các trụ sở làm việc trên địa bàn phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh phương án tổ chức bán đấu giá để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng Trung tâm hành chính mới huyện Sơn Tịnh; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2017.

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

Ngày 5/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1862/UBND-NNTN chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất đồi làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng cấp phép mới các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn để bù chi phí duy tu, nạo vét các tuyến giao thông thủy trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện việc quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác cát, sỏi lòng sông.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố mở đợt cao điểm đấu tranh chống hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 4/2017; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chủ động kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi trên cơ sở quy định của Luật Khoáng sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát hiện, đấu tranh với các hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông, đất đồi làm vật liệu san lấp nói riêng và khoáng sản nói chung trên địa bàn;

Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc ngăn chặn, xử lý việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cát, sỏi lòng sông; Tổ chức kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cát, sỏi lòng sông. Định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, chỉ đạo.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh.

​Theo đó, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ban ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo PCCC cùng cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình liên quan đến cháy, nổ để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh chỉ đạo toàn diện các mặt công tác PCCC và CNCH. Chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương, trong nội bộ ngành; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện công tác PCCC trên địa bàn, xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về PCCC; tổ chức tốt các hoạt động nhân “Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy” -  04/10/2017.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh chú trọng phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên và trang bị phương tiện PCCC cho trụ sở cơ quan, đơn vị; xây dựng và tổ chức thực tập PACC theo quy định của pháp luật; phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ” khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng. Kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn PCCC, công tác khắc phục vi phạm sau kiểm tra; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm hoặc không khắc phục vi phạm; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, các kỹ năng cần thiết trong chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các cơ quan tổ chức xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, CNCH đối với các cơ sở, địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao; duy trì thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ và phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khi có yêu cầu...

Thực hiện đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 20 xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 20 xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi.

​Theo đó, trên cơ sở các tuyến địa giới hành chính được Sở Tài nguyên và Môi trường thể hiện lên bản đồ địa chính và đã được UBND các xã, phường ký biên bản xác nhận là đúng với thực địa và phù hợp với hồ sơ địa giới hành chính đang quản lý ở địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm làm việc thống nhất với Sở Nội vụ về địa giới hành chính và diện tích tự nhiên của 20 xã, phường theo kết quả đo đạc. Chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện việc đo đạc bản đồ, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật về đất đai và dự án phê duyệt.

UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các Phòng, ban liên quan thống nhất, quản lý, sử dụng hành lang an toàn giao thông đối với một số tuyến đường đã thi công hoàn thành trên địa bàn 20 xã, phường theo kết quả đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn xác trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Khắc phục tình trạng bàn ghế không đạt chuẩn ở các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố về việc kiểm tra, rà soát và có giải pháp khắc phục tình trạng bàn ghế không đạt chuẩn ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm vụ kiểm tra, rà soát và có giải pháp hoán đổi phù hợp bàn, ghế trong huyện; ưu tiên bố trí​ kinh phí đóng, mua mới trong năm 2017 và hàng năm để khắc phục tình trạng bàn ghế không đạt chuẩn ở các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện, thành phố, báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Riêng đối với Trường Tiểu học Nghĩa Điền, UBND huyện Tư Nghĩa kiểm tra và giải quyết ngay để đảm bảo cho học sinh học tập bình thường.

Chủ tịch cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiển tra, rà soát thực trạng trên, tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Tăng Khôi​ (tổng hợp)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh